Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 65

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM TOVORNEM PROMETU MED ITALIJO IN SKANDINAVIJO., Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati z večletnimi delovnimi izkušnjami v mednarodnem prevozu...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV V DIJAŠKEM DOMU, Potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., dopoldan
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC V (I) - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV. OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTVIH ODGOVORNIH OSEB IN SKRB ZA ODPRAVO NAPAK. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIH...
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónSAMOSTOJNI MONTER/PREZRAČEVALEC - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO MONTIRANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV, BRANJE NAČRTOV,SLEDENJE NAVODIL NADREJENEMU,NAROČANJE IN POPIS MATERIALA, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE IN LASTEN PREVOZ....
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosKOORDINATOR VII/2 - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG DOKUMENTARNEGA IN PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI, SKRBNIŠTVO NAD POGODBAMI, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, POROČIL, ARHIVIRANJE, KOORDINIRANJE...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 21, UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA. PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKI EVIDENCI. PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSTROKOVNI SODELAVEC VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNO TEHNIČNA DELA TER SPREJEMANJE, POSREDOVANJE IN USKLAJEVANJE PREDLOGOV, VLOG IN POBUD TER NJIHOVO POSREDOVANJE PRISTOJNIM ORGANOM IN SLUŽBAM. NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE, IZVAJANJE,...
 • . Barnizadores y afinesAVTOLIČAR - M/Ž. AVTOLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREDPRIPRAVA VOZIL PRED LAKIRANJEM; PRIPRAVA BARV IN LAKOV ZA NANOS; SAMOSTOJNO LAKIRANJE VOZILA IN KAROSERIJSKIH DELOV; OPRAVLJANJE DELA V LAKIRNI KOMORI; SODELOVANJE PRI IZBIRI IN NAROČANJU SPECIALNEGA...
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, PREDPRIPRAVA ŽIVIL IN DRUGA POMOČ PRI KUHINJSKIH OPRAVILIH TER ČIŠČENJE KUHINJ, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti,
 • UČITELJ GOSPODINJSTVA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA GOSPODINJSTVO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE PRI ŠPORTNIH DNEVIH,...
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČ V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, PRED PRIPRAVA HRANE, PRIPRAVA SOLAT, PRIPRAVA OMAK, PEČENJE NA ŽARU, PEČENJE V PEČICI, Delavnost, Natančnost, Občutek za delo z ljudmi, Odgovornost za delo s hrano,
 • . Profesionales de enfermeríaE037011 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST (Ž)/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK DISPANZERSKA DEJAVNOST (M) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja odsotne delavke., polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA PREVENTIVE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PREVENTIVNIH PREGLEDOV V SKLOPU DISPANZERJA, PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNIČNI REFERNT - DIAGNOSTIK - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, SPREMLJANJE IN REŠEVANJE GARANCIJSKIH PRIMEROV V SERVISU; PROCESIRANJE GARANCIJSKIH ZAHTEVKOV PRINCIPALU; OBVEŠČANJE STRANK O GARANCIJSKIH POPRAVILIH; DIAGNOSTICIRANJE TEHNIČNO...
 • . Secretarios (general)TAJNIK VIZ - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. vrnitve delavke z bolniške oz. delavke s porodniške odsotnosti nastop zaposl, skrajšan delovni čas, 30, ADMINISTRATIVNA TAJNIŠKA IN KADROVSKA DELA., Zaželjeno poznavanje predpisov na področju delovne zakonodaje, kopija...
 • UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V ODDELKU VARSTVA VOZAČEV - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V ODDELKU VARSTVA VOZAČEV, DOLOČEN ČAS, NEPOLNI DELOVNI ČAS, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE,
 • . Camareros de mesasNATAKARICA/NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TOČENJE NEALKOHOLNIH IN ALKOHOLNIH PIJAČ TER TOPLIH NAPITKOV, STREŽBA SLADIC IN SLADOLEDA, STREŽBA HRANE, PREVZEM IN PRODAJA BLAGA, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO DELOVNIH SREDSTEV TER PROSTOROV, , dvoizmensko
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035009 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. PRIPRAVA IN IZVEDBA ENOSTAVNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • . Especialistas en políticas de administraciónKOORDINATOR VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL, IZVAJANJE SKRBNIŠTVA NAD POGODBAMI, POMOČ PRI PRIPRAVI IN...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV, PRIPRAVA IN IZDAJA BLAGA, PRIPRAVA DOPISOV IN POGODB, NAROČANJE SUROVIN IN MATERIALA, SPREJEM IN OBDELAVA POŠTE, UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, zaželeno poznavanje programa...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVRTNAR - M/Ž. VRTNARJI IN DREVESNIČARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VRTNARSKA OPRAVILA V VRTNARIJI IN NA TERENU PRI UREJANJU OKOLJA, PRODAJA SADIK IN SADILNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA V OKVIRU DEJAVNOSTI PO NAVODILU DELODAJALCA., MOŽNOST ZAPOSLITVE PONUJAM...
 • . Maestros de enseñanza primariaDRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU NA PŠ SAVA Z DOPOLNJEVANJEM DELOVNE OBVEZNOSTI V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA NA MATIČNI OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, TIMSKO DELO Z UČITELJEM 1. RAZREDA PRI IZVAJANJU NEPOSREDNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM...
 • . Herramentistas y afinesORODJAR - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE ORODJA IZ PROIZVODNJE, DODELAVA, BRUŠENJE, POLIRANJE ORODJA, DELO NA STROJIH ZA REZANJE, REZKANJE, VRTANJE, DELO NA CNC STROJIH, KONTROLA Z MERILNIMI NAPRAVAMI., ,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OPREME, TALNIH POVRŠIN, OKOLICE ŠOLE, ČIŠČENJE KUHINJE IN JEDILNICE, POMOČ V KUHINJI NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH., KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGE Z ŽIVLJENJEPISOM...
 • . ConserjesDELOVODJA V. - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV/POVRŠIN - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA DELOVNIH NALOG. OPTIMIZACIJA DELOVNIH PROCESOV. VODENJE IZMENE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH. IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV). PREGLEDOVANJE...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, REMONT STROJEV, VARJENJE, ROČNA IN STROJNA DELA ZA POTREBE OBDELAVE DELOV STROJEV (VIJAČENJE, PILJENJE, BRUŠENJE, VRTANJE, STRUŽENJE,...
 • . Profesionales de relaciones públicasPREDSTAVNIK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE REDNIH ODNOSOV Z MEDIJI, PRIPRAVA POROČIL IN MEDIJSKIH PRISPEVKOV, KOMUNICIRANJE Z OBČANI, ORGANIZACIJAMI, JAVNIMI ZAVODI, ITD., VI. stopnja (visokošolski strokovni program oz....
 • . CocinerosJ034030 KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU (ZAJTRK, MALICE, KOSIL) IN POSEBNE OBROKE (DIETE) PO NAVODILIH VODJE KUHINJE, DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER ZA USTREZEN SANITARNI REŽIM, PRAVOČASNO PRIPRAVLJA...
 • . Maestros de enseñanza primariaDRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OŠ TER UČITELJ V OPB V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OŠ TER UČITELJ V OPB V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Vloga za prijavo na razpisano delovno mesto ter kratek življenjepis morata biti v italijanskem...
 • . Audiólogos y logopedasDELO NA PROJEKTU -LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 08. 2019 DELO NA PROJEKTU Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, skrajšan delovni čas, 4, VRSTA STROKOVNE IZOBRAZBE: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGOPEDIJE IN SURDOPEDAGOGIKE, MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE...
 • ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 30, ORGANIZACIJA IN OSTALE NALOGE PRI IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH, POTRDILO, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA,...
Más ofertas: << · 33 · 49 · 57 · 61 · 63 · < · 65 · > · 68 · 72 · 79 · 93 · >>