en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,317 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 65

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Directores de empresas de construcción: VODJA PROJEKTOV V GRADBENIŠTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA FINANČNO UČINKOVITOST PREVZETIH PROJEKTOV, ORGANIZACIJA NAJZAHTEVNEJŠIH PREVZETIH DEL NA GRADBIŠČU, IZDELAVA TERMINSKIH IN FINANČNIH PLANOV NA PREVZETIH PROJEKTIH, SKRB... HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA OPREME IZ PRODAJNEGA PROGRAMA, SERVIS ARTIKLOV IZ PRODAJNEGA PROGRAMA, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE LASTNEGA VOZNEGA PARKA, DELA V SKLADIŠČU PODJETJA, ..., angleški jezik razumevanje osnovno,... MAMUT 4X4 TRGOVINA, SERVIS, STORITVE, D.O.O.
 • . Agentes de seguros: ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE ZAVAROVANJ., Poznavanje dela z osebnim računalnikom, zaželene izkušnje s področja sklepanja zavarovanj, zaželeno dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, dobre komunikacijske sposobnosti,... Zavarovalnica Sava, d.d.; ZAVAROVALNICA SAVA d.d., PE Maribor.
 • . Ingenieros químicos: KEMIJSKI TEHNOLOG, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN NADZOR NAD MEŠANJEM BARV; - IZVAJANJE IN NADZOR NAD USTREZNIM SKLADIŠČENJEM SREDSTEV ZA RAZMAŠČEVANJE BARV; - IZVAJANJE IN NADZOR NAD KVALITETO V PROCESU UPORABLJENIH MATERIALOV TER NAD... CONTAINER PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU; SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH; SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes: POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, VARSTVO IN SPREMSTVO DEMENTNIH STANOVALCEV, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI IZVAJANJU DNEVNIH AKTIVNOSTI, VKLJUČEVANJU... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • . Recepcionistas (general): RECEPTOR (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM GOSTOV V SMUČARSKO ŠOLO IN REZERVACIJA TERMINA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje dobro,... ŠPORT BERNIK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO ZDRAVNIKA PEDIATRA NA OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU, urejevalniki besedil - osnovno, SPECIALISTIČNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE, DRŽAVLJANSTVO RS ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE.
 • . Soldadores y oxicortadores: VARILEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE IN NADZOR KALILNIH PEČI, INDUKTIVNE KALILNE NAPRAVE, IZVAJANJE POSTOPKOV TERMIČNE OBDELAVE, VARJENJE ORODNIH JEKEL IN JEKLENIH LITIN, izkušnje iz TIG in MIG varjenja, poznavanje kovinskih gradiv,... EMO - ORODJARNA PROIZVODNA DRUŽBA D.O.O.
 • . Cocineros: KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, SKRB ZA PRIPRAVO KAKOVOSTNE IN NEOPOREČNE PREHRANE, ZA EKONOMIČNO UPORABO ŽIVIL IN ENERGIJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, DELITEV OBROKOV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines: UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA, ODVOZ GOTOVIH PALET OD STROJEV TER NJIHOVO POVEZOVANJE IN OVIJANJE S FOLIJO - INTERNI TRANSPORT, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... LEYKAM TISKARNA D.O.O.
 • . Supervisores de la construcción: DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE DELOVNIH SKUPIN, RAZPOREJANJE DELAVCEV, VODENJE GRADBENIH DNEVNIKOV, NADZIRANJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ,..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik... TEKOL PODJETJE ZA TEHNIČNO ZAŠČITNA DELA D.D.
 • . Tasadores: CENILCI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA OCENITEV ŠKODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, EVIDENTIRANJE, REGISTRIRANJE ŠKODNIH SPISOV, ZBIRANJE IN UREJANJE IN KOMPLETIRANJE ŠKODNIH SPISOV , OGLED IN PREVERJANJE ŠKOD, UGOTAVLJANJE MOŽNOSTI ZA IZVANJANJE REGRESA,... ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31. 1. 2018 oz. do vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... Osnovna šola Toneta Pavčka.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK IN NAČINOV DELA POSREDOVANJE ZNANJ S SEMINARJEV IN DELAVNIC SODELAVCEM PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH... RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28 ur, VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NEZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV, TRANSFER MATERIALA ZA OSKRBO STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA,... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • . Ingenieros civiles: INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVRŠEVANJE OBVEZNOSTI DRUŽBE IZ NASLOVA KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVRŠEVANJE VODNOGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA UREJANJE VODA NA OBMOČJU POVODJA SREDNJE SAVE, PROJEKTIRANJE MANJ ZAHTEVNIH... HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.
 • . Tasadores: CENILCI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA OCENITEV ŠKODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, EVIDENTIRANJE, REGISTRIRANJE ŠKODNIH SPISOV, ZBIRANJE IN UREJANJE IN KOMPLETIRANJE ŠKODNIH SPISOV , OGLED IN PREVERJANJE ŠKOD, UGOTAVLJANJE MOŽNOSTI ZA IZVANJANJE REGRESA,... ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PAKIRANJE TEKSTILA, FIZIČNO ZAHTEVNO DELO, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje... SPLETNA REŠITEV, OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI MARIO GRGIČ S.P.
 • . Conserjes: VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -OPRAVLJANJE VSEH ZAHTEVNEJŠIH PREVENTIVNIH IN OPERATIVNIH DEL NA VZDRŽEVANJU STROJEV, NAPRAV, INSTALACIJ IN OBJEKTOV DRUŽBE, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL PRI IZDELAVI NOVIH... DINOS d.d.; DINOS d.d., PE REGIJA LJUBLJANA CENTER ZA PREDELAVO NAKLO.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC RAČUNALNIŠKE OPREME V TRGOVINI NA DROBNO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA ELEKTRONIKE IN RAČUNALNIŠKE KKOMPONENTE. OBDELAVA KLJUČNIH STRANK IN MALOPRODAJNIH STRANK., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami -... ADD MINING, svetovanje, storitve in prodaja, d.o.o.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA ŽICE ZA VEZANJE PROIZVODOV, ZAPENJANJE IN ODPENJANJE TOVORA, POMOČ PRI TRANSPORTU SUROVINE, POLPROIZVODOV IN KONČNIH IZDELKOV, POMOČ PRI NASTAVLJANJU... KOVINAR, KOVINSKOPREDELOVALNA INDUSTRIJA IN KOMUNALNA DEJAVNOST, D.O.O., JESENICE.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Določen čas oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti in kasneje možnost podaljšanja za nedolo, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • . Empleados de servicios de transporte: DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA PREVOZOV, STIK S TUJINO, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik... GE-MI, transportne storitve d.o.o.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM GOSTOV IN SKUPIN, SPREJEMANJE NAROČIL, STREŽBA PIJAČE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTA, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE. , Resnost, odgovornost, delavnost. AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV.
 • . Conductores de camiones pesados: VOZNIK TOVORNJAKA, Voznik/voznica v cestnem prometu, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, Delo voznika za tandem prikoličarja. Redna stranka., italijanski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... TRANSPORT IN LOGISTIKA HROVAT BOJAN HROVAT S.P.
 • . Fisioterapeutas: FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO FIZIOTERAPEVTA V ZDRAVSTVENOVZGOJNEM CENTRU ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA S CITOSTATSKO TERAPIJO V POSEBEJ ORGANIZIRANE ENOTE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROŽENIH PACIENTIH IN PACIENTIH S PRESADITVIJO KRVOTVORNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.