Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 65

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Directores de servicios de saludMEDICINSKA SESTRA - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM TRIAŽA, IDENTIFIKACIJA IN DAJANJE INFORMACIJ PACINETOM,VODENJE BOLNIŠKIH KARTONOV, RECEPTOV, NAPOTNIC, AMBULANTNIH STORITEV TER SESTAVLJANJE POROČIL,VODENJE PRIROČNE LEKARNE, KARTOTEKE... HOTEL SAVA ROGAŠKA, GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA ANGLEŠČINE. - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, Določen čas oz. do vrnitve delavke s starševskega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE V MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNIČNIH ŠOLAH. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNIČNIH ŠOLAH. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, mladi raziskovalec, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, KANDIDAT (M/Ž) MORA IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMA NAJMANJ UNIVERZITETNO IZOBRAZBO PRAVNE ALI DRUŽBOSLOVNE SMERI, DOSEŽENO... INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI.
 • . Empleados de servicios de transporteDISPONENT - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO DISPONENTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, italijanski jezik razumevanje zelo dobro,... VIDAVI SOLUTION, logistično ter transportno podjetje d.o.o.
 • . Cuidadores de animalesNEGOVALEC KONJ-HLEVAR. - M/Ž. OSKRBNIK KONJ, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VSEH VRST HLEVARSKIH DEL, TER OSKRBA KONJ; ČIŠČENJE BOKSOV, KRMLJENJE KONJ, VODENJE KONJEV Z IN IZ IZPUSTOV, POMOČ PRI TRENINGU KONJ, DRUGA DELA PO POTREBI, KI USTREZAJO ZNANJU IN ZMOŽNOSTIM RAZPOREJENEGA NA TO... EOHIPPUS DRUŽBA ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesPROIZVODNA DELA II. (405002) - M/Ž. TALILEC LIVAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, TALILEC LIVAR (10608), Zahtevana usmeritev in poklic: TALILEC-LIVAR, KV-INTERNA PREKVALIFIKACIJA, KV-METALURGI, KV-MEHANIKI IN STROJNIKI, KV-ELEKTRIKARJI, IN PODOBNO, STROKOVNA IZOBRAZBA-IV.ST. Zahtevana dodatna znanja: VOZNIK... TALUM TOVARNA ALUMINIJA D.D. KIDRIČEVO.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasINŠTALATER VODOVODNIH IN STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA SANITARNIH IN STROJNIH INŠTALACIJ, UGOTAVLJANJE NAPAK IN NJIHOVO ODPRAVLJANJE,. POGOSTA MENJAVA DELOVNEGA PROSTORA, SELITEV IZ OBJEKTA... NDB storitve d.o.o.
 • . Archivistas y curadores de museosKONSERVATOR Z MAGISTERIJEM M/Ž (ŠTEVILKA RAZPISA: 17-5/2018) - M/Ž. KONSERVATOR ZA KULTURNO DEDIŠČINO, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SKUPINE KONSERVATORSKIH DEL IN VODENJE POSAMEZNIH DELOVNIH PROCESOV, KI SESTAVLJAJO NALOGE, DOLOČENE Z 9. OZIROMA 10. ČLENOM PRAVILNIKA... JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE.
 • . Empleados de servicios de transporteDISPONET TOVORNIH VOZIL NA PODRUČJU EU - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DISPONET TOVORNIH VOZIL NA PODRUČJU EU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje... KOBLAR TRANSPORT TOMAŽ KOBLAR S.P.
 • . Analistas de gestión y organizaciónORGANIZACIJA, FINANČNO ADMINISTRATIVNA DELA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA, FINANČNO - ADMINISTRATIVNA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... GOLDI TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.
 • . Agrónomos y afinesKOORDINATOR II - M/Ž. KMETIJSKI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, POVEZANIH S POSTOPKOM ZAKUPA IN NAJEMA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ , - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, POVEZANIH S POSTOPKOM PROMETA Z ZEMLJIŠČI, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH... SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, UČITELJ IZBIRNIH PREDMETOV - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL IN NALOG RAČUNALNIKARJA ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, POUČEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV V OŠ., urejevalniki besedil -... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV(ŠIF. DM F024001) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV V NEGI I IN II, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA,... OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA.
 • . Supervisores de industrias manufacturerasPODROČNI VODJA - VODJA IZMENE - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE CELOTNE IZMENE V PROIZVODNJI - UREJANJE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE - SKRB ZA CELOTNO PROIZVODNJO V IZMENI - VIZUALNA KONTROLA IZDELKOV - SPREMLJANJE DELOVNIH PROCESOV IN SKRB... INKOS DRUŽBA ZA INŽENIRING, KONSTRUKCIJE IN STROJEGRADNO D.O.O. KRMELJ.
 • . Profesionales de enfermeríaE037032 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU/ DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA, IZVAJANJE... ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaTEHNOLOG - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE CNC STROJA, ROBNEGALEPILNEGA STROJA,KONTAKTNEGA BRUSILNEGA STROJA RISANJE OSNOVNIH NAČRTOV ZA IZDELAVO POHIŠTVA V AUTOCAD PROGRAMU , urejevalniki besedil - zahtevno,... MIZARSTVO MARKO TAJNIKAR s.p.
 • . Tapiceros, colchoneros y afinesIZDELOVALEC CERAD, KROJILEC TAPETNIK - M/Ž. TAPETNIKI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KROJENJE, VARJENJE CERAD IN PVC MATERIALOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... TAP MLINARIČ, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSODELAVEC PRI PROJEKTIH - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 1.10.19, polni delovni čas, 40 ur, raziskovanje v okviru različnih projektov, vodenje projektov, koordinacija, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... Fakulteta za komercialne in poslovne vede.
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC IV (II) - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA, HIŠNIŠKA DELA, POPRAVILA, ČIŠČENJE PROSTOROV, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI, OBČASNO DELO Z DELOVNIMI STROJI, PREVOZI... OBČINA DOL PRI LJUBLJANI.
 • . Cocineros de comidas rápidasPRIPRAVLJAVEC IN PRODAJALEC HITRO PRIPRAVLJENE HRANE - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO V SOLATNEM BARU, ČIŠČENJE IN REZANJE ZELENJAVE, PRIPRAVA SOLATNEGA BARA, PRIPRAVA IN PRODAJA SOLATK STRANKAM, ČIŠČENJE DELOVNEGA PULTA IN POSODE ZA SOLATKE,..., angleški jezik... HOT - HORSE, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
 • . Supervisores de tiendas y almacenesPOSLOVODJA - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA IN KONTROLIRA POTEK DELA V PRODAJALNI IN TUDI SAM PRODAJA, UREJA PRODAJNI PROSTOR, SKLADIŠČE IN SKRBI ZA IZGLED IN UREJENOST IZLOŽBE, NAROČA IN PREVZEMA BLAGO, VNAŠA PREVZEME BLAGA, SKRBI ZA USTREZNO ZALOŽENOST... TOKO d.o.o.; TOKO d.o.o., PE TOKO PLANET TUŠ KOPER.
 • . Tenedores de librosKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE PREJETIH, IZDANIH RAČUNOV IN BANČNIH IZPISKOV, IZDAJANJE RAČUNOV, PRIPRAVA POOBLASTIL ZA SISTEM E-DAVKOV, PRIJAVE/ODJAVE E-VEM, DOPISI, ZAVRNITVE RAČUNOV, urejevalniki besedil... ST. ING POSLOVNE STORITVE D.O.O.
 • . Supervisores de tiendas y almacenesVODJA PODRUŽNICE - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJE, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NEPREHRAMBENIMI IZDELKI, VODENJE TIMA IN ODGOVORNOST ZA POSLOVALNICO., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko... KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) V ODDELKU ZA KAZENSKE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, -SPREMLJANJE... VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . ElectrotécnicosSAMOSTOJNI PROJEKTANT - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH, SV IN TK INSTALACIJ TER NAPAJALNIH SISTEMOV NA PODROČJU SISTEMOV ZA AVTOMATIZACIJO ŽELEZNIŠKEGA PROMETA,IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROJEKTIRANJE V EPLAN ORODJU,... ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosPEK - M/Ž. PEK KRUHA IN PECIVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, (A) PEKO KRUHA, TORT, PIŠKOTOV, FINEGA PECIVA, PIT IN DRUGIH IZDELKOV IZ MOKE; (B) ROČNO PRIPRAVLJANJE SLADKARIJ IZ MEŠANIC SLADKORJA, ČOKOLADE IN DRUGIH SESTAVIN S POMOČJO ORODIJ IN NEKATERIH STROJEV;... PEKARSTVO SUBAN peka in trgovina d.o.o.
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, - IZDELAVA IN BRUŠENJE INTERIERJA, - LAKIRANJE INTERIERJEV, - SESTAVA INTERIERJEV IN MODULOV, - IZDELAVA PREDFABRIKATOV TEAK OBLOG, - MONTAŽA INTERIERJEV IN TEAK OBLOG, - DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU... ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o.
 • . DentistasZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, ŠIFRA DM E017018 V OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, Določen čas oz. nadomeščanje bolniške in porodniške, polni delovni čas, 40 ur, ENOSTAVNE IN ZAHTEVNE EKSTRAKCIJE ZOB, MANJŠI KIRURŠKI POSEGI V PODROČJU USTNE VOTLINE NA MEHKIH IN TRDIH TKIVIH, NUJNA POMOČ V PRIMERU BOLEČINE IN/ALI OTEKLINE V PODROČJU USTNE VOTLINE,... ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR.
 • . Especialistas en métodos pedagógicosI017160, VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, 1000-6/2018-10 - DOLOČEN ČAS, 1 IZVAJALEC - M/Ž. PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, Določen čas oz. do 2 leti, skrajšan delovni čas, 8 ur, KOORDINIRA DELO SKUPIN V SKLADU Z IZHODIŠČI OZ. KONCEPTI, IZVAJA DELO NA SPECIFIČNIH NALOGAH PROGRAMA, PRIPRAVLJA ANALIZE, MNENJA IN POROČILA, OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE V LDN, OPRAVLJA... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
Más ofertas: << · 33 · 49 · 57 · 61 · 63 · < · 65 · > · 68 · 72 · 80 · >>