Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 65

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasASFALTER III - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ZAHTEVNIH ASFALTERSKIH DEL (PREMAZI STIKOV, DELO NA LOPATI, PREBRIZGI, RUŠENJA, REZANJA,…) /UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU /OSTALE NALOGE PO NALO...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilGRADBENI DELAVEC I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZVAJANJE GRADBENIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENIH/ UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU , sposobnost dela v timu , dopoldan

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilDELOVODJA I - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV /MIKRO-ORGANIZACIJA GRA...

. albañilZIDAR I - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI/ OBZIDAVANJE ELEMENTOV/ IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV/ IZDELOVANJE CEMENTNIH PREVLEK/ IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH KANALIZACIJ, POLAGANJE IN OBLAGANJE Z RAZNIMI IZ...

. personal directivo de la administración públicaKOORDINATOR VII/2 – VODJA TEHNIČNIH PREGLEDOV (M/Ž) (ŠIFRA DM 102898) V SEKRETARIATU GENERALNEGA SEKRETARJA, SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE, ODDELKU ZA PROMETNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, RAZPOREJANJE IN USKLAJEVANJE IZVAJANJA POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL, PRIPRAVA NAVODIL ZA IZVAJANJE POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL, ZAGOTAVLJANJE NADZO...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK - DOSTAVLJALEC - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOSTAVA KRUHA IN PEKOVSKEGA PECIVA PO POSLOVALNICAH IN OSTALIM DOBAVITELJEM, RAZREZ KRUHA, PAKIRANJE, ČIŠČENJE, SORTIRANJE, NAROČANJE REPROMATERIALA, zdravstvena sposobnost za delo z živili, dopoldan

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2(III), ŠIFRA DM: J017104, V KNJIŽNICI FAKULTETE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.01.2023 oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: -STROKOVNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (KLASIFIKACIJA, KATALOGIZACIJA, IZDELAVA EVIDENC, STATISTIK) ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPENZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, - UP...

RAZISKOVALEC NA KATEDRI MPI - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH -STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG -PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ -SODELOVANJE PRI DO...

DIREKTOR - M/Ž. MENEDŽERJI ZA VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, vodenje socialno varstvenega zavoda, Zahtevana izobrazba: visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69.člena Zakona o socialnem varstvu, visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge ...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT - V NAZIVU ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE SPECIALNA DIDAKTIKA KLAVIRSKEGA POUKA, ŠIFRA DM: D010001, M/Ž NA ODDELKU ZA INSTRUMENTE S TIPKAMI. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVAN...

. director de fabricación/directora de fabricaciónTEHNOLOG - VODJA PROIZVODNJE - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PROGRAMIRANJE OBDELAV ZA CNC STROJE, -OPRAVLJANJE DELA Z ORODJARSKIMI STROJI, - PLANIRANJE OPTIMALNE IZRABE RAZPOLOŽLJIVIH PROIZ.KAPACITET STROJEV, - DOLOČITEV MATERIALNIH LISTOV IN Č...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT VII/1 - M/Ž. REFERENT ZA KMETIJSTVO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ČEBELJE DRUŽINE, VODENJE RODOVNIŠKE KNJIGE IN VZREJA MATIC. VZORČENJE IN LABORATORIJSKO OBDELOVANJE VZORCEV., IZKUŠNJE Z DELOM S ČEBELJIMI DRUŽINAMI, IZKUŠNJE Z LABORATORIJSKIM DELOM ODLIČNO RAZVITE KOM...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasASFALTER II - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ZAHTEVNIH ASFALTERSKIH DEL (PREMAZI STIKOV, DELO NA GREBLJICI, PREBRIZGI, RUŠENJA, REZANJA,…) /UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU /NASTAVLJANJE VIŠIN I...

. carpintero/carpinteraTESAR I - M/Ž. TESAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA RAZNIH OPAŽNIH DEL / POSTAVLJANJE, PODPIRANJE, FIKSIRANJE IN PODIRANJE OPAŽEV / POSTAVLJANJE IN DEMONTAŽA FASADNIH IN LOVILNIH ODROV / IZDELOVANJE LESENIH KONSTRUKCIJ/ PILOTIRANJE, POSTAVLJANJE ZAGATNIH STEN/...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA PLANOV, POROČIL IN PREDLOGOV (FINANČNIH, INVESTICIJSKIH, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, ITD.) V SODELOVANJU Z VODSTVOM ČLANICE, PRIPRAVA FINANČNIH KALKULACIJ PO NALOGU VODSTVA ČLANICE IN SODELOVANJ...

CNC PROGRAMER - OPERATER - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STRUŽNICAH IN CNC REZKALNIH CENTRIH, PROGRAMIRANJE IN NASTAVLJANJE CNC STROJEV, PRIPRAVA PROGRAMOV ZA OBDELAVO PROIZVODOV, PRIPRAVA POSTOPKOV ZA IZDELAVO PROIZVODOV (IZBIRA ORODIJ, ZASNOVA OPERACIJ), OPR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S  PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCA IN NJEGOVEGA BIVALNEGA OKOLJA, OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasINŠPEKTOR V INŠPEKCIJI (ŠT. DM: 9009), ŠT. RAZPISA: 1002-50/2021 - M/Ž. FINANČNI INŠPEKTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV, IZREKANJE UKREPOV IN ODLOČANJE NA PODROČJU INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU, SODELOVANJE Z DRUGIMI NADZORNIMI ORGANI PRI...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV - ČISTI ŽIVILA ZA PRIPRAVO OBROKOV - POMAGA PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH – POMAGA ODMERJATI IN IZDAJATI HRANO -POMAGA PRI SPREJEMANJU IN SHRANJEVANJU ŽIVIL I...

POMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOČ V SKLADIŠČU, - POMOČ PRI NAKLADU IN RAZKLADU TOVORNIH VOZIL, - POMOČ PRI ROKOVANJU S TRANSPORTNO EMBALAŽO, - UREJANJE EMBALAŽE, - UREJANJE OKOLICE. , , dvoizmensko

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo kandidata, da ni v kazenskem postopku.,

. basurero/basureraSMETAR - M/Ž. SMETAR, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE ODPADKOV NA SPECIALNEM SMETARSKEM VOZILU, ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV, DELO V ZBIRNEM CENTRU, PREBIRANJE IN SORTIRANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU TER PREKLADANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU, OPRAVLJANJE OBČASNIH DEL PRI...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK MEHANIZACIJE-FINIŠERIST, VALJARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE TEŽKE SPECIALNE MEHANIZACIJE -SKRB ZA VZDRŽEVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNIČNO PRIMERNA -OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ STANOVALCEM PRI UMIVANJU, OBLAČENJU, GIBANJU, VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV (POSTELJA, NOČNA OMARICA, DRUGA OPREMA), POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV, RAZDELJEVANJE MALIC IN ČAJA STANOVALCE...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - SERVISER - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE BLAGA, VODENJE RAZVOJA STORITVE BOOT&OD FITTING, IZVAJANJE PRILAGODITVE OBUTVE, OPRAVLJANJE SERVISNIH DEL NA OPREMI, VODENJE BLAGAJNE, SVETOVANJE STRANKAM, UREJANJE PRODAJALNE IN ...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE VSEH PO...

. especialista en financiación públicaSTROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKLADIŠČNO POSLOVANJE, NABAVA, JAVNA NAROČILA, Zaželene delovne izkušnje s področja nabave in poznavanja medicinskega materiala in opreme. Poleg ekonomske izobrazbe ustreza tudi druga ustrezna izobrazba...

TRGOVEC ZNOTRAJ DNEVA - M/Ž. SODELAVEC ZA TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZICIJSKO TRGOVANE, SKLEPANJE POSLOV S ČEZMEJNIMI PRENOSNIMI ZMOGLJIVOSTMI, PRIJAVLJANJU VOZNIH REDOV, TRŽNEM PLANIRANJU IN OPTIMIZIRANJE PROIZVODNJE, IZDE...

. médico generalista/médica generalistaSTROKOVNI VODJA/ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG STROKOVNEGA VODJE IN ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE POD POGOJI DA IMA IZOBRAZBO PRIDOBLJENO PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH DRUGE STOPNJE ZDRAVSTVENE SMERI ALI R...

Más ofertas: << · 33 · 49 · 57 · 61 · 63 · < · 65 · > · 67 · 70 · 76 · 88 · 112 · >>