Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,283 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 124

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesVARUHINJA I - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE IN VZDRŽEVANJE SOCIALNIH STIKOV,   VKLJUČEVANJE IN SPODBUJANJE OSKRBOVANCEV K VKLJUČEVANJU V RAZLIČNE AKTIVNOSTI,   POMOČ IN SPODBUJANJE OSKRBOVANCEV...

UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 1.9.2021 do 31.7.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI., 1. Potrdilo o nekaznovanosti  iz Ministrstva...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRAVILNO IZVAJANJE VSEH DELOVNIH PROCESOV V TRGOVINI, SKRB ZA PRIJETNO DOŽIVETJE NAKUPA V TRGOVINI, SKRB ZA UREJENOST IN IZGLED TRGOVIN, IZVAJANJE TELEFONSKIH KLICEV IN VNOS ZAPISOV V CRM, PRAVILNO STANJE...

UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. od 1.9.2021 do 31.7.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI., 1. Potrdilo o nekaznovanosti  iz Ministrstva...

UČITELJ SLOVENSKEGA JEZIKA - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. od 1.9.2021 do 31.7.2022, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI., 1. Potrdilo o nekaznovanosti  iz...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC V PRAVOSODJU - SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK ZA PODROČJE IZVRŠBE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI IZVRŠBE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOČIL SODNEGA REDA, VODENJE POMEMBNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC, OBDELAVA PODATKOV,  ...

UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV S PODROČJA FARMACIJE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. od 1.9.2021 do 31.7.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI., 1. Potrdilo o nekaznovanosti  iz Ministrstva...

. PsicólogosE047050 PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJANJE V KLINIČNO PSIHOLOŠKO DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO POD MENTORSTVOM DO ZAČETKA SPECIALIZACIJE, PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA: UPORABA MANJ ZAHTEVNIH PSIHODIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV POD MENTORSTVOM, PSIHOTERAPEVTSKO...

. Tenedores de librosJ016008 INFORMATOR/ORGANIZATOR VI - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA VSTOPNIC IN SESTAVA OBRAČUNOV OD PRODAJE, VPIS ABONMAJEV IN OBDELAVA PODATKOV, VODENJE DNEVNE BLAGAJNE, DAJANJE INFORMACIJ GLEDALCEM,.., ,

. Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA 6096) V GENERALNEM SEKRETARIATU, V KADROVSKI SLUŽBI, ZA DELO NA PROJEKTU TEHNIČNE POMOČI OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA PODROČJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020, IN SICER: SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNA...

UČITELJ ZGODOVINE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. od 1.9.2021 do 31.7.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI, 1. Potrdilo o nekaznovanosti  iz Ministrstva...

. Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC (ŠIFRA 844) V GENERALNEM SEKRETARIATU, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE IN INFORMATIKO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH...

. Vendedores no clasificados bajo otros epígrafesCVETLIČAR - PRODAJALEC 4. - M/Ž. CVETLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V CVETLIČARNI: ARANŽIRANJE DARIL IN CVETJA, IZDELAVA CVETLIČNIH ARANŽMAJEV, PRODAJA CVETJA,..., Obvezne izkušnje z delom v cvetličarni. Možnost napredovanja z pridobivanjem delovnih izkušenj.,...

. Empleados de servicios de correosUSMERJEVALEC PROMETA - ŠIFRA 5040 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERATIVNO ORGANIZIRANJE PRISPETJA IN ODPRAVE POŠTNE TVARINE. OPERATIVNO ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE RAZKLADANJA IN NAKLADANJA VOZIL.  OPERATIVNO ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE USMERJANJA POŠTNIH POŠILJK IN BLAGA....

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC VII/II (I), ŠIFRA J017136 - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. ZA ČAS ODSOTNOSTI DELAVKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU, polni delovni čas, 40, -  VODENJE IN IZVAJANJE DEL IN NALOG S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV – GDPR TER SODELOVANJE...

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem,...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRIPRAVLJALEC POŠILJK - ŠIFRA 2003 - M/Ž. RAZVRŠČEVALEC POŠTE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZIČNIH IN POMOŽNIH DEL V SKLADU Z NAVODILI. NAKLADANJE IN...

. ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV- OBRAČUN PLAČ PO ZAKONSKIH PREDPISIH- PRIPRAVA DOKUMENTACIJE O BOLNIŠKEM NADOMESTILU ZA POVRAČILO OD DRŽAVNIH ORGANOV- VODENJE KNJIGE DDV, OBRAČUNAVANJE DDV- OPRAVLJANJE...

. Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2021, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH DEL V ZVEZI Z NALOŽBAMI V VARSTVO OKOLJA, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, IZKUŠNJE PRI STROKOVNEM DELU, ZAŽELJENE...

. Chapistas y caldererosAVTOKLEPAR, AVTOLIČAR - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, avtokleparska dela, hladna popravila na terenu pri obstoječih strankah in v delavnici, delo se izvaja pri pogodbenih partnerjih, občasno tudi delo v tujini, dvoizmensko

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA AVDITORIJ PORTOROŽ-PORTOROSE - M/Ž. MENEDŽERJI V KULTURI IN UMETNOSTI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE JAVNEGA ZAVODA AVDITORIJ PRTOROŽ-PORTOROSE., Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z enakega ali sorodnega delovnega področja; vodstvene in organizacijske...

. Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke nazaj na delovno mesto., polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV,...

. Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SPREJEM GOSTA OB NJEGOVEM PRIHODU, SEZNANITEV Z DNEVNO OZ. AKTUALNO PONUDBO LOKALA; SVETOVANJE PRI IZBIRI JEDI IN PIJAČ; POSTREŽBA HRANE IN PIJAČE; POSPRAVLJANJE MIZ; PRIPRAVA RAČUNA; OBRAČUN Z GOSTOM,...

. CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DNEVNO KUHANJE IN PRIPRAVLJANJE OBROKOV PO V NAPREJ PRIPRAVLJENIH JEDILNIKIH, IZDAJA HRANE, DNEVNA SKRB ZA ČISTOST IN UREJENOST KUHINJSKEGA BLOKA, SVETOVANJE IN POMOČ KUHINJSKIM POMOČNIKOM, PO POTREBI...

. CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZNA SAMOSTOJNO KUHATI, DNEVNO PRIPRAVLJA IN DELI OBROKE ZA VSE STAROSTNE SKUPINE OTROK PO NAVODILIH VODJE KUHINJE, ORGANIZATORJA PZHR IN VODSTVA ZAVODA, PRIPRAVLJA OBROKE PO PROGRAMU (MALICE, KOSILA) IN POSEBNE...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresDOSTAVLJALEC - ŠIFRA 3006 - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE NAVADNIH IN KNJIŽENIH POŠILJK TER BLAGA, KI SE NE VROČAJO PO POSEBNI ZAKONODAJI. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUNAVANJE...

. Secretarios (general)ADMINISTRATOR V PRODAJI IN SERVISU - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SMO STABILNO IN RASTOČE PODJETJE S 30-LETNO ZGODOVINO A POMLAJENO EKIPO. NA DOMAČEM TRGU SMO PREPOZNANI KOT DOBAVITELJ OPREME ZA OGREVANJE IN HLAJENJE. USMERJENI SMO V RAZVOJ SAMOINICIATIVNE, IZNAJDLJIVE, ODGOVORNE...

. Representantes comercialesPRODAJNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA OBSTOJEČE KUPCE IN ISKANJE NOVIH POSLOVNIH PARTNERJEV. PRODAJA KAKOVOSTNIH TALNIH OBLOG IN PRIPADAJOČIH MATERIALOV NA SEDEŽU PODJETJA., Iščemo novega sodelavca z voljo do...

RAZISKOVALEC PO POSEBNI MEDNARODNI POGODBI 1 - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 36 mesecev, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJAL (DOKTORSKO) RAZISKOVALNO IZPOPOLNJEVANJE, - OPRAVLJAL ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO NA MEDNARODNEM PROJEKTU, - ORGANIZIRAL, USKLAJEVAL,...

. Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoRADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM E047055) - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. do zaključka programa pripravništva, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, - diplomirani radiološki inženir / diplomirana radiološka inženirka, radiološki inženir / radiološka inženirka,...

Más ofertas: << · 62 · 93 · 108 · 116 · 120 · 122 · < · 124 · > · 126 · 128 · 133 · >>