Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 124

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E037029) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, SLUŽBE ZA URGENTNO NEVROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I...

. operador de máquina de tornear/operadora de máquina de tornearCNC STRUGAR/REZKALEC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU ZA STRUŽENJE KOVIN, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA CNC OBDELOVALNEM STROJU. PRIČAKUJEMO, DA JE DELAVEC SAMOSTOJEN PRI OBDELOVANJU UNIKATNIH ARTIKLOV. ZAŽELJENO JE OBVLADOVANJE OBDELOVALNEGA STROJA, DELNO...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZNA ADMINISTRATIVNA DELA (SPREJEMANJE, POŠILJANJE POŠTE IN SKENIRANJE POŠTE, STIK S STRANKAMI, OPRAVLJANJE IDENTIFIKACIJE STRANK, IZDAJANJE RAČUNOV), , dopoldan

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA STROJU (CNC OPERATER), PRIPRAVLJANJE IN OBDELOVANJE, POLIZDELKOV IN ELEMENTOV ZA VARJENJE ALI MONTAŽO PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, POMOČ PRI MONTIRANJU ELEMENTOV IN SESTAVLJANJU SKLOP...

. director de distribución/directora de distribuciónVODJA POŠTE IV., 5101 NOVA GORICA - M/Ž. UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE IV RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH,...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA VSA REMONTNA DELA STROJEV IN OSTALIH NAPRAV, PREGLEDUJE IN VZDRŽUJE VSE STROJE, INSTALACIJE IN NAPRAVE, KONTAKTIRA Z ZUNANJIMI SERVISERJI O DELOVANJU NOVIH STRO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E037029) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, SLUŽBE ZA URGENTNO NEVROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I...

. montador de equipos electrónicos/montadora de equipos electrónicosSESTAVLJALEC FOTONAPETOSTNIH MODULOV - M/Ž. SESTAVLJALEC ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SORTIRANJE IN NIZANJE CELIC, ODSTRANJEVANJE ZLOMLJENIH CELIC IZ STROJEV, SPAJKANJE VEZNIH TRAKOV NA MATRIKO CELIC, POMOČ PRI NAMESTITVI STEKLA, EVA FOLIJE TER HRBTNE FOLIJE NA STROJ, OBR...

. cocinero/cocineraKUHAR VI - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. Nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, KUHAR OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU, IZDAJA HRANO ZA OTROKE IN DELAVCE ŠOLE, SVETUJE IN POMAGA KUHINJSKIM POMOČNIKOM PRI PRIPRAVI ŽIVIL, DNEVNO SKR...

KUHAR/KUHARICA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNI KUHAR OZ POMOČNIK GLAVNEGA KUHARJA, - PREDPRIPRAVA HRANE IN POMOČ V KUHINJI, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA A LA CARTE JEDI, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO KUHINJE, - SAMOINICIATIVNOST PRI KREIRANJU JEDILNIKA., , dvoizmensko

. agrimensor/agrimensoraSVETOVALEC V GEODETSKI PISARNI MOZIRJE (OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA VELENJE) - M/Ž. GEODET, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; VODENJE IN ODL...

PODROČNI SVETOVALEC III - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, TEHNIČNA IN ADMINISTRATIVNA PODPORA ZA IZVAJANJE RAZVOJNIH NALOG, SPREMLJA JAVNE RAZPISE IN MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE V MEDNARODNE PROGRAME, NUDI PO...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100) ZA PROMOCIJO TER ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠEN OPIS DEL IN NALOG: PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI NOE, SKRB ZA REŠEVANJE ZADEV IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA NOE, PRIPRAVLJANJE GRADIV...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DVOIZMENSKO DELO NA STROJIH ZA PROIZVODNJO KOVINSKIH IZDELKOV, POMEMBNA JE NATANČNOST IN DOBRA MOTORIKA, , dvoizmensko

. representante comercialSAMOSTOJNI KOMERCIALIST ZA TUJE TRGE - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO ISKANJE NOVIH STRANK, ZBIRANJE, UREJANJE IN SPREMLJANJE PODATKOV O TRŽIŠČIH IN O TRŽNIH RAZMERAH, PRIPRAVA PONUDB, POGAJANJA IN SVETOVANJE KUPCEM, UREJANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE, SPREJEMANJE IN POS...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037017) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK KO ZA TORAKALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - S...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. engrasador/engrasadoraMONTAŽER - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE SONČNIH ELEKTRARN, PRIPRAVA IN MONTAŽA KONSTRUKCIJ TER PROFILOV, MONTAŽA IN DEMONTAŽA FOTONAPETOSTNIH MODULOV, DRUGA ELEKTRO DELA, POZNAVANJE ELEKTRIČNIH SKIC IN N...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJVNOSTI (E037029) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, SLUŽBE ZA URGENTNO NEVROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE ORODJA IN MATERIALA, PRIPRAVLJANJE IN OBDELOVANJE POLIZDELKOV IN ELEMENTOV ZA VARJENJE ALI MONTAŽO PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, MONTIRANJE ELEMENTOV IN SESTAVLJANJE SKLOPOV...

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosJ016981 VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VI V SPLOŠNI SLUŽBI - M/Ž. VODJA SPLOŠNIH SLUŽB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USLUŽBENEC BO FORMALNO ZAPOSLEN V NOTRANJE ORGANIZACIJSKI ENOTI (NOE) REKTORATA UNIVERZE NA PRIMORSKEM, IN SICER V SPLOŠNI SLUŽBI, V OKVIRU KATERE DELUJE MANJŠA ENOTA (Z DO 5 ZAPOSLENIMI), KI SKRBI ZA VZDRŽ...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRIČAR/VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, - SPROTNO ISKANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK, NA ORODJIH, STROJIH IN NAPRAVAH, - ZAMENJAVA IZRABLJENIH DELOV IN OPREME, - OPRAVLJANJE RAZNIH POPRAVIL PO CELO...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE ORODJA IN MATERIALA, PRIPRAVLJANJE IN OBDELOVANJE POLIZDELKOV IN ELEMENTOV ZA VARJENJE ALI MONTAŽO PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, MONTIRANJE ELEMENTOV IN SESTAVLJANJE SKLOPOV, IZVAJ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM IN PRIKLOPNIKOM, SKRB ZA KAKOVOST IN KOLIČINSKI PREVZEM/ODDAJO MATERIALA, OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH ZA PREDELAVO IN PRIPRAVO MATERIALA, UPRAVLJANJE VILIČARJA..., UPRAVLJANJE Z VI...

. asistente de direcciónTEHNIŠKI SODELAVEC VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ADMINISTRACIJE ZA ODDELEK ZA FILM IN TELEVIZIJO: ZAPISNIKI SEST., LETNI NAČRTI, SEZNAM NABAVE OS IN PIS. MAT., EVIDENCA POTR. MAT., ELEKTR. POŠTA, KORESPONDENCA MED ŠTUDENTI IN PEDAG. DELAVCI ODDEL...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo , Določen čas  oz. NAJDLJE 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., POTRDILO, DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM POSTOPKU, POTRDILO, DA KANDIDATU NI BILA IZREČENA KAZENSKA SANKCI...

. barrendero/barrenderaKV KOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KV DELA V SKUPINI ZA VZDRŽEVALNA DELA IN NOVOGRADNJE, GRADBENA DELA PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN NAPRAV NA GRADBIŠČIH, ZIDARSKA IN KOMUNALNA DELA, ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaREZILEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZOVANJE VSEH VRST KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, PROFILOV, PLOČEVINE Z APARATOM Z AVTOGENO REZANJE, SORTIRANJE RAZREZANEGA MATERIALA, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI IN NAP...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAZISKOVALEC (ŠIFRA DM: H017004) ZA DELO NA PROJEKTIH NA ODDELKU ZA ARHEOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, –ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, –STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, –PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, čiščenje parkirnega prostora, garaže in nakupovalnega centra Supernova v Ajdovščini, deljen urnik zjutraj od 5. do 10. ure in popoldan od 18. do 21. ure, od ponedeljka do sobote, prihod na delo dvakrat,

Más ofertas: << · 62 · 93 · 108 · 116 · 120 · 122 · < · 124 · > · 126 · 128 · 132 · 141 · >>