Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,742 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 66

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosTEHNIK-KONTROLOR NA TEHNIČNIH PREGLEDIH - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV  MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, POKLICNO TEHNIČNA IZOBRAZBA( AVTOSERVISNI TEHNIK,LOGISTIČNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK,ELEKTROTEHNIK, ELEKTRONIK, PROMETNI TEHNIK A...

. director de fabricación/directora de fabricaciónVODJA PROIZVODNJE - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE PAPIRJA IN IZDELKOV IZ PAPIRJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. Zaposlitev s poskusnim delom, določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas., polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROIZVODNJE, - KOORDINIRANJE DELA MED PROIZVODNJO IN DRUGIMI SL...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MAN...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE ANESTEZIOLOGIJA IN REANIMATOLOGIJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012394 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.10.2022 do 30.09.2023, skrajšan delovni čas, 1, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN D...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 – VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE PSIHIATRIJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012247 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.10.2022 do 30.09.2023, skrajšan delovni čas, 3, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN D...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, ODVZEM KAPILARNE IN VENSKE KRVI POD NADZOROM, OSNOVNE BIOKEMIČNE, IMUNOKEMIČNE, HEMATOLOŠKE PREISKAVE, URINSKE PREISKAVE, ROKOVANJE Z LABORATORIJSKIM INFORMACIJSKIM SISTEMO...

VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -DELO S STANOVALCI Z DEMENCO (S POUDARKOM NA ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZAPOSLITVENE AKTIVNOSTI), -RAZDELJEVANJE HRANE IN HRANJENJE STANOVALCEV, -SODELOVANJE PRI ZADOVOLJEVANJU PSIHIČNIH IN FIZIČNIH POTR...

. bibliotecario/bibliotecariaKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO KNJIŽNIČARJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI, Potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku;  potrdilo o neobsojenosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.,

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoKOVINAR - REZKALEC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA SKLOPOV KMETIJSKE MEHANIZACIJE, STRUŽENJE NA CNC STRUŽNICI, REZKANJE DELOV, VRTANJE, BRUŠENJE, RAZREZ MATERIALA, PREGLED TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, VODENJE EVIDENC, , dopoldan

. mediador en servicios sociales/mediadora en servicios socialesSTROKOVNI DELAVEC V SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMIH - M/Ž. PSIHOSOCIALNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V TERAPEVTSKI SKUPNOSTI ZA ZASVOJENE STARŠE Z OTROKI, VODENJE SKUPIN, INDIVIDUALNO SVETOVANJE,VODENJE RAZLIČNIH AKTIVNOSTI, POMOČ PRI VZGOJI OTROK, poznavanje adiktologije, sposobnost voden...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, ODDELEK ZA OTROKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIA...

VODJA GRADNJE (ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL) - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO ODGOVOREN ZA TEHNIČNO IZVEDBO PROJEKTOV TER VODENJE SKUPINE GRADBENIH DELAVCEV, OPERATIVNO VODENJE GRADBIŠČA, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN KONTROLA, - PRIPRAVA GRADBIŠČA ZA PRAVOČA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM:E037010) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC STROJNIH NAPRAV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA STROJNO VZDRŽEVANJE, IZVAJA NASTAVITVE OBRATOVALNIH PARAMETROV NA STROJIH IN NAPRAVAH, OPRAVLJA PREVENTIVNE IN KONTROLNE PREGLEDE STROJEV IN NAPRAV., , dvoizmensko

SERVISER IN MONTER AVTOPRALNIH SISTEMOV - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI ELEKTRONSKIH NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE, VZDRŽEVANJE IN MONTIRANJE AVTOPRALNIH SISTEMOV PO SLOVENIJI, MOŽNOST POSAMEZNIH MONTAŽ V TUJINI. GRE ZA DELO S STRANKAMI, IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVANJ, DOSTAVA KEMIJE, SKRB Z...

GOSPODINJA OSKRBOVALKA IV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE GOSPODINJSKIH OPRAVIL: PRIPRAVA NAPITKOV, OBROKOV, SERVIRANJE OBROKOV,SKRB ZA PERILO, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV, ČIŠČENJE , VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV V GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI, IZVAJANJE SOCIALNE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIA...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. pedagogo social/pedagoga socialSPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO SPECIALNEGA PEDAGOGA V RAZVOJNI AMBULANTI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA SAMOSTOJNO DELO V ZDRAVSTVU, ZAŽELENE IZKUŠNJE IN VESELJE PRI DELU Z OSEBAMI S PO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035039), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 9.1.2023, polni delovni čas, 40, - SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV, - IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE, - PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE, - SODELOV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠO NEGO IN MEDICINSKO POMOČ, IZVAJA NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, IZVAJA STROKOVNO ZDRAVSTVENO NEGO IN NADZOR Z NAVODILI ZDRAVSTVENO NEGOVALNEMU OSEBJU, SAMOS...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN POMOČ PRI PRANJU. ZAPOSLITEV ZA ENO LETO Z MOŽNOSTJO ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS. DELOVNO MESTO JE V TOLMINU. OBVEZEN VOZNIŠKI IZPIT B-KATEGORIJE., ,

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -UGOTAVLJANJE IN OPREDELJEVANJE POTREB PO DELOVNI TERAPIJI, OCENJEVANJE FUNKCIONALNIH STANJ IN ANALIZA SPOSOBNOSTI, POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE, -UPORABA SPECIFIČNIH TERAPEVTSKIH MEDI...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAM D.O.O. DOMŽALE, USPEŠNO PODJETJE Z VEČ KOT 30 LETNO TRADICIJO POSLOVANJA, ZA TRGOVINO ZGORNJIH JARŠAH IŠČE NOVEGA ČLANA PRODAJNE EKIPE. DELOVNO MESTO PONUJA: KOREKTEN ODNOS DELO V IZKUŠENEM, PRIJAZNEM IN ENERGIČ...

TEHNIČNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev oz. predvidoma do 01.10.2023, polni delovni čas, 40, - VNOS NOVIH PRODUKTOV V SISTEM SAP, - ODGOVORNOST ZA PRAVILNO DOKUMENTIRANJE IN IZVAJANJE SPREMEMB, - ODGOVORNOST ZA PRAVILNO DOKUMENTIRANJE IZLOČANJA IZD...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaE047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 36, NAČRTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTIČNI IN INTERVENTNI RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI V SKLADU...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI (III, IV) IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE OSKRBE STANOVALCEV (III, IV), POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STA...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNJAKA, STROJNIK TGM V GRADBENIŠTVU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MEHANIZACIJE IN VOZILA ZA DELO, DELO VOZNIKA, DELO STROJNIKA TGM, UPRAVLJANJE Z DROBNO MEHANIZACIJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE  OSTALIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA, , dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROCESNI DELAVEC V PC KRMILA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM SUROVIN IN RAZKLADANJE, NAKLADANJE KRMIL, OVREČEVANJE KRMIL, ČIŠČENJE PROSTOROV V MEŠALNICI, OPOZARJANJE NA NAPAKE PRI SPREJEMU IN PREDAJ...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH, IZVAJANJE OSNOVNIH LAB...

Más ofertas: << · 33 · 49 · 57 · 61 · 63 · 64 · < · 66 · > · 68 · 71 · 77 · 89 · 112 · >>