Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 67

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Técnicos y asistentes farmacéuticosFARMACEVTSKI TEHNIK PRIPRAVNIK - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA ZA FARMACEVTSKE TEHNIKE: IZDAJA ZDRAVIL BREZ RECEPTA, PREHRANSKIH DOPOLNIL, MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV TER OSTALIH IZDELKOV, SVETOVANJE PACIENTOM, SPREJEM IN ZLAGANJE,...
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afinesUPRAVLJALEC STROJNE OPREME V SSC LENDAVA M/Ž - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVERJANJE ČISTOSTI SUŠILNICE, STROJEV IN SILOSOV PRED ZAČETKOM SUŠENJA - SPREJEM SUROVINE V SUŠILNICO - POLNJENJE - VODENJE SUŠILNICE PO NAVODILIH PROIZVAJALCA...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NEGOVALNIH POSTOPKOV IN POSEGOV PRI POSAMEZNIKU V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH V AMBULANTI, PRIPRAVA PACIENTA IN SODELOVANJE...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU...
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN STREŽBA HRANE IN PIJAČE, STREŽBA PIJAČE GOSTOM V BARIH IN TOČILNICAH IN NA RAZLIČNIH PRIREDITVAH, PRIPRAVLJALNA DELA V NATAKARSKI PRIPRAVLJALNICI (PRIPRAVA PERILA, NAMIZNEGA INVENTARJA IN UREDITEV SERVISNIH...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA ANESTEZIJSKE DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NAČRTOVAJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V PROSTORIH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA-NOTRANJI DISPEČER - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, TRIAŽIRANJE IN SPREMLJANJE UPORABNIKA, TER IZVAJANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZN - POMOČ ZDRAVNIKOM PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV - PRIPRAVA BOLNIKA...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, ,
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUH NEGOVALEC - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE FIZIČNE POMOČI PRI HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSEBNIH POTREB, OBLAČENJU. POMAGA, DA LAHKO UČENEC PRIHAJA K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA....
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUH NEGOVALEC - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 30.6.2019, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE FIZIČNE POMOČI PRI HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSEBNIH POTREB, OBLAČENJU. POMAGA, DA LAHKO UČENEC PRIHAJA K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. SKRBI...
 • . Agrónomos y afinesDELOVODJA ZA SEČNJO IN SPRAVILO - M/Ž. GOZDARSKI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, VODENJE IN ORGANIZIRANJE SEČNJE IN SPRAVIL, PRIPRAVA PODATKOV ZA PLAN GOZDNE PROIZVODNJE, SKRB ZA IZVEDBO VSEH DEL V GOZDOVIH NA OSNOVI IZDANIH DELOVNIH NALOGOV: SEČNJA IN SPRAVILO, GOJITVENA...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VSAKODNEVNO ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, VSAKODNEVNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, BRISANJE PRAHU, POMIVANJE STENSKIH OBLOG, VRAT, UMIVALNIKOV, ČIŠČENJE SANITARNE KERAMIKE, NAMEŠČANJE HIGIENSKIH PRIPOMOČKOV...
 • . Agentes de comprasNABAVNI REFERENT / SODELAVEC V NABAVI - M/Ž. NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z DOBAVITELJI - OD EVIDENTIRANA IN SKRBI ZA OPTIMALNO STANJE ZALOG IN POTREB PO MATERIALIH/SUROVINAH, DO SPREJEMA IN PRIPRAVE NAROČILA DO POGODBE, SKRB ZA OPTIMIZACIJO NABAVNIH IN LOGISTIČNIH...
 • RAČUNALNIČAR - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 18, ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI IN POUČEVANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANJU,
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK, PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA...
 • . Ingenieros químicosTEHNOLOG KONTROLE IN IZRAČUNA - M/Ž. TEHNOLOG ZA STEKLARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZRAČUN IN KONTROLA KOREKCIJSKIH STEKEL, ZAHTEVANA NATANČNOST, DOBER VID, SAMOINICIATIVNOST, TIMSKO DELO, KASNEJE MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, IZKUŠNJE ZAŽELENE, SICER JE MOŽNA...
 • . Directores financierosVIŠJI SVETOVALEC - VODJA SKUPNE FINANČNE SLUŽBE - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZIRANJE OPRAVLJENEGA DELA V SLUŽBI; ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA SLUŽBE ZA KATERA POOBLASTI NAČELNIK; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH...
 • . Representantes comercialesSAMOSTOJNI KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA NA TERENU IN S STRANKAMI: SAMOSTOJNI KOMERCIALIST ZA AKTIVNO PRIDOBIVANJE POSLOVNIH STRANK TER POSLEDIČNO SKRB IN SERVIS LE TEH V VSEH PRODAJNIH PROCESIH S PONUDBO OSEBNO VAROVALNE OPREME ZA MANJŠA...
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesODDAJNIK GLS - M/Ž. ODPREMLJEVALEC GOZDARSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN ODDAJA GLS S KC Z IZDELAVO POTREBNIH DOKUMENTOV, PREJEMANJE DOBAVNIH NALOGOV ZA KUPCE OD DELOVODJE PE IN VODJE PRODAJE IN LOGISTIKE, OPTIMIZACIJA IN SUKCESIVNOST ODDAJE GLS GLEDE...
 • . ContablesRAČUNOVODJA VII/2-III V SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE OBČINE IZOLA (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017093) - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA VEČJE DRUŽBE IN ZAVODE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, PRIPRAVLJANJE LETNIH POROČIL, PRIPRAVA PODATKOV ZA NOTRANJE IN ZUNANJE RAČUNOVODSKO POROČANJE, SPREMLJANJE...
 • UČITELJ MATEMATIKE, RAČUNALNIŠTVA IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA., Prošnji je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila ob razpisu (diploma, strokovni izpit) in potrdilo sodišča, da...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA RAZLIČNIH LESNO OBDELOVALNIH STROJIH, PRIPRAVA STROJA, PRIPRAVA MATERIALA, SORTIRANJE,...
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR IV - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la maderaPROIZVODNI DELAVEC - VZDRŽEVALEC - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, POPRAVLJANJE IN SERVISIRANJE LESNOOBDELOVALNIH STROJEV TER VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE OBJEKTA IN OKOLICE TER OSTALA DELA PO DOGOVORU., Zaželjeno je poznavanje...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la maderaPROIZVODNI DELAVEC - VODJA PROIZVODNJE - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, PLANIRANJE, VODENJE, NADZOR IN KOORDINACIJA PROIZVODNIH PROCESOV OD PRIPRAVE DO KONČNE IZDELAVE PROIZVODA. SKRB ZA RACIONALNO FUNKCIONIRANJE PROIZVODNJE...
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR IV - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLADA DESKE IN ODPADNE MATERIALE, ČISTI PROIZVODNE PROSTORE IN OKOLICO STROJEV, SODELUJE...
 • . Oficinistas generalesVIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ, NADOMEŠČANJE JAVNE USLUŽBENKE NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU - ZA DOLOČEN ČAS - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Določen čas oz. za čas trajanja materinskega in starševskega dopusta oz. vrnitve javne uslužbenk, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z...
 • . Gerentes de servicios no clasificados bajo otros epígrafesVODJA REGIJE - M/Ž. MENEDŽERJI V DRUGIH STORITVAH, D.N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DELOVANJA IN POSLOVANJA PE V REGIJI, IZVAJANJE KLJUČNIH IN SPLOŠNIH OPRAVIL VODENJA SKLADNO S PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI POSLOVANJA, SODELOVANJE PRI...
Más ofertas: << · 34 · 50 · 58 · 62 · 64 · 65 · < · 67 · > · 70 · 73 · 80 · 94 · >>