Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,341 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 67

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Directores de publicidad y relaciones públicasSTROKOVNI SODELAVEC CENTRA ZA PROMOCIJO - DELOVNO MESTO V LJUBLJANI - M/Ž. PROMOCIJSKI MENEDŽER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE IN IZVAJA PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI (SKRB ZA SOCIALNA OMREŽJA, UDELEŽBA NA PREDSTAVITVAH, PRIPRAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA, ITD.) SODELUJE PRI PRIPRAVI PLANOV DELA IN PROMOCIJE, LETNIH...

MLADI RAZISKOVALEC, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA H017002 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. ZA ČAS FINANCIRANJA USPOSABLJANJA, NAJDLJE ZA 4 LETA, polni delovni čas, 40, UVAJANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO DELO V OKVIRU PROGRAMA INSTITUCIJE, IZVAJANJE RAZISKOVALNEGA...

. Maestros preescolaresVZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN POSEBNOSTMI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, TIMSKO NAČRTOVANJE...

. Maestros preescolaresVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA, PREDVSEM PA IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI, IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO, SODELUJE S STARŠI, V STROKOVNIH ORGANIH ZAVODA,...

RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ZAVODA. NALOGA ROID JE USMERJENA V DELO Z UČENCI PRI IZVAJANJU VIZ DELA Z UPORABO RAČUNALNIKA....

. Barrenderos y afinesVZDRŽEVALEC OBVODNIH ZELENIH POVRŠIN - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN UREDITVENIH DEL NA PODROČJU OBVODNIH ZELENIH POVRŠIN (KOŠNJA, OBREZOVANJE, ČIŠČENJE, ZASADITVE...), SODELOVANJE PRI DRUGIH UREDITVENIH IN POMOŽNIH...

. Programadores de aplicacionesPROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, RAZVOJ, TESTIRANJE IN IMPLEMENTACIJA NOVIH PROGRAMSKIH REŠITEV, poznavanje WEB tehnologij (javascript, HTML, CSS), poznavanje ReactJS/boostrap je prednost, razširjeno poznavanje relacijskih podatkovnih...

. Médicos especialistasSTROKOVNI VODJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI, KI POLEG SPLOŠNIH POGOJEV, PREDPISANIH Z ZAKONOM, IZPOLNJUJEJO ŠE NASLEDNJE POGOJE: UNIVERZITETNA IZOBRAZBA MEDICINSKE SMERI, KAR DOKAZUJE...

. Peones de cargaSKLADIŠČNI DELAVEC I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VILIČARSKIH DEL, OPRAVLJANJE VSEH SKLADIŠČNIH DEL PO NALOGU SKLADIŠČNIKA, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE SISTEMA HACCAP, OPOZARJANJE NA NAPAKE PRI SPREJEMU IN PREDAJI BLAGA TER USKLAJEVANJE...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK-PRIPRAVLJALEC BLAGA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJALNO, OPREMLJANJE ARTIKLOV Z DEKLARACIJAMI, VAROVALI IN NAVODILI ZA UPORABO, SORTIRANJE BLAGA V SKLADIŠČU, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO SKLADIŠČNIH PROSTOROV, SKRBNO UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM....

. Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafesHOSTESA ZA DELO NA BLAGAJNI - M/Ž. HOSTESNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA PRAVILNO OBRAČUNAVANJE TRGOVSKEGA BLAGA IN IZDAJANJE RAČUNOV STRANKAM TER ZAKLJUČEVANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA., ZAPOSLIMO USTREŽLJIVO OSEBO Z VESELJEM DO DELA S STRANKAMI ZA POLNI (40H), SKRAJŠANI...

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)MEDFAZNI KONTROLOR MONTAŽE - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OBHODNE PROCESNE KONTROLE PO KONTROLNIH PLANIH, REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI PROCESA GLEDE NA ZAHTEVE PO PREDPISANI DOKUMENTACIJI (QP, QI,...), UPOŠTEVANJE SPLOŠNIH 5S IN 15Q PRAVIL, IZVAJANJE...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA, KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE,...

. Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesMEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST - M/Ž. BIOKEMIK, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 4, PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNIH PROSTOROV, APARATUR/ANALIZATORJEV IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV ZA DELO, STROKOVNO VODENJE IN OBVLADOVANJE DELOVNIH PROCESOV V TEM LABORATORIJU, VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA JE ODGOVOREN ZA IZVAJANJE...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPOSLUŽEVALEC - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DOSTAVA MATERIALA NA DELOVNA MESTA ZAGOTAVLJANJE MINIMALNE ZALOGE MATERIALA NA DELOVNEM MESTU, DOSTAVA ZALIVNIH PLADNJEV, DOSTAVA ZALIVNIH PLADNJEV IZ SKLADIŠČA NA DELOVNO MESTO V PROIZVODNJI DOSTAVA TRANSPORTNE...

. Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG - DELO V LAŠKEM - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, TEHNOLOG NA BRIZGANJU PLASTIKE. RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PROIZVODNIH PROCESOV, TEHNOLOGIJ, STROJNE OPREME, ORODIJ, IZDELAVA VZORCEV IN VODENJE EVIDENC ..., Poznavanje delovanja strojev...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasUREJEVALEC STROJNE OPREME - M/Ž. NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VPENJANJE ORODIJ, MENJAVA DOKUMENTACIJE NA DELOVNEM MESTU, NASTAVITVE PARAMETROV PO DOKUMENTACIJI IN ZAGON, NADZOR IN BELEŽENJE STATUSA V DOKUMENTACIJI NAPRAVE (DNEVNIK STROJA, VZDRŽEVANJE,...

. Agentes de comprasNABAVNIK - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NABAVNIH AKTIVNOSTI DO DOBAVITELJEV, SPREMLJANJE IN ISKANJE UGODNEJŠIH NABAVNIH VIROV, ANALIZIRANJE ZALOG IN NJIHOVO OPTIMIRANJE, NADZOR NAD DOGOVORJENIMI POGOJI DOBAVITELJEV, PRIPRAVA ANALIZ S PODROČJA...

. Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE,...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTORIH-ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORIDNIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE,...

. PsicólogosKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE KLINIČNOPSIHOLOŠKIH PREGLEDOV, VODENJE SVETOVALNIH ALI PSIHOTERAPEVTSKIH POGOOVOROV, IZDELAVA KLINIČNOPSIHOLOŠKIH POROČIL., Obvezna specializacija iz klinične...

. Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoPOSLUŽEVALEC II - DELO SE OPRAVLJA V LAŠKEM - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV ZA BRIZGANJE PLASTIKE. EMBALIRANJE, EVIDENTIRANJE KOLIČIN, MANIPULIRANJE Z MATERIALI IN IZDELKI, DELA IZVAJA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGAM...

. Mecánicos y reparadores de vehículos de motorDELAVEC MONTAŽER - M/Ž. MONTER MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH,  IZDELAVA...

. Herramentistas y afinesORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZDELAVA ORODIJ PO NAČRTIH, ROČNA IZDELAVA, DODELAVA ORODIJ, STUŽENJE, REZKANJE, ŽIČNO ERODIRANJE, BRUŠENJE, KONTROLA STROJEV, ORODIJ, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA ORODIJ, VZDRŽUJE RED IN ČISTOČO DELOVNEGA...

. Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoLAKIREC - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PREVZEM DELOVNIH NALOGOV, PRIPRAVA PREDMETOV ZA LAKIRANJE, LAKIRANJE ENOSTAVNEJŠIH  IZDELKOV, SKRB ZA RACIONALNO RABO MATERIALOV, UPORABA ROČNIH TRANSPORTNIH SREDSTEV,...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E035017, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV -...

. Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE,...

. Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesVZDRŽEVALEC VOZIL - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO V TOVORNI AVTOPRALNICI, POMOČ V SKLADIŠČU, POMOČ PRI SERVISIRANJU VOZIL, SKRB ZA OKOLICO, Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe, osnovno  računalniško...

. Empleados de servicios de transporteVOZNIK MANIPULANT - M/Ž. TRANSPORTNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNA PRIPRAVA VOZILA NA VOŽNJO IN PREGLED DOKUMENTACIJE O VOZILU IN VOZNIKU. VOŽNJA OZIROMA UPRAVLJANJE VOZILA V SKLADU S CESTNO PROMETNIMI PREDPISI. PREVZEM BLAGA, PREVOZ OZIROMA RAZVOZ IN...

Más ofertas: << · 34 · 50 · 58 · 62 · 64 · 65 · < · 67 · > · 69 · 71 · 76 · 86 · 106 · >>