Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,292 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 81

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Soldadores y oxicortadoresVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE STROJEV ZA VARJENJE POZICIONIRANJE IN PRIPRAVLJANJE ZVARJENCEV ZA VARJENJE VARJENJE IN SPREMLJANJE PARAMETROV ZA VARJENJA OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA., Atest za ROV ali MIG - MAG ali...
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicosDELAVEC V PROIZVODNJI 1NA LOKACIJI PE KEMIJA MOZIRJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO DRUGIH KEMIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL NA PODROČJU PROIZVODNJE PRAŠKASTIH LAKOV, UPRAVLJANJE S SREDSTVI NOTRANJEGA TEHNOLOŠKEGA TRANSPORTA, , dvoizmensko
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPLOŠNO IN CELOVITO PREVERJANJE DOKUMENTOV, KONTROLA IN AŽURIRANJE PODATKOV, PRIDOBIVANJE DOKUMENTOV PREKO RAZLIČNIH KANALOV, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ IZ PRIDOBLJENIH PODATKOV, KOMUNIKACIJA S SODELAVCI IN...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSPREMLJEVALEC/SPREMLJEVALKA UČENCA S SLADKORNO BOLEZNIJO M/Ž - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN POMOČ UČENCU S SLADKORNO BOLEZNIJO V ČASU POUKA IN DRUGIH OBLIK VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN NAVODILI...
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR STEKLENIH IZDELKOV-M/Ž - M/Ž. KONTROLOR STEKLENIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE POLIZDELKOV IN KONČNIH IZDELKOV V SKLADU Z NAVODILI IN KONTROLNIMI PREDPISI,IZDVAJANJE NEUSTREZNIH POLIZDELKOV IN IZDELKOV TER NJIHOVA KLASIFIKACIJA PO GRUPAH IN NAPAKAH,OBVEŠČANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/ČISTILKA II (0,85 DM) IN GOSPODINJEC II (0,15 DM) - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH POVRŠIN., Samostojnost, urejenost, fleksibilnost in pripravljenost za delo v timu.Kandidati morajo vlogi obvezno...
 • . Herramentistas y afinesKONSTRUKCIJSKI KLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE IN PRIPRAVLJANJE POSTOPKOV SESTAVLJANJA, ZARISOVANJE IN VARILSKO SPENJANJE ZVARJENCEV SPREMLJANJE VARJENJA IN IZVAJANJE KOREKTUR, KONTROLIRANJE DIMNEZIJ IZVAJANJE KONČNIH IZREZOV IN RAZREZOV.,...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 20.3.2019, polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 5.7.2019, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 2.8.2019, polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZNA ADMINISTRACIJA, NAROČANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA, PREJEM IN RAZPOREDITEV POŠTE, IZDAJA RAČUNOV, KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR, TERJATVE KUPCEV, POŠILJANJE OPOMINOV, TOŽBE , PLAČILA DOBAVITELJEM,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KAKOVOSTNO IN KOLIČINSKO PREVZEMANJE TER IZDAJANJE BLAGA, DELO Z VILIČARJI IN DVIGALI, IZVAJANJE IN KONTROLIRANJE SKLADIŠČNIH TRANSAKCIJ, SKLADIŠČENJE, RAZKLADANJE, NAKLADANJE IN RAZVAŽANJE S TRANSPORTNIMI...
 • . Técnicos de laboratorios médicosLABORATORIJSKI TEHNIK III, ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO (E045007) - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK HEMATOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve zaposlene z bolniške odsotnosti in nastopa porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN ENOSTAVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH POSTOPKIH IN USTREZNIH...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosJ026004 POSLOVNI SEKRETAR VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Določen čas oz. do 30.9.2018, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNIH OPRAVIL, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, NEPOSREDNA POMOČ PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, IZVAJANJE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR/KA NEGOVALEC/KA I-NEGA III IN IV - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV PETROVO BRDO - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSKRBE IN POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, KONTROLA IN OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, DELITEV OBROKOV IN HRANJENJE STANOVALCEV,..., Poklic bolničar...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROJNO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH, STROJIH IN NAPRAVAH, IZDELOVANJE IN MONTIRANJE PNEVMATSKIH IN HIDRAVLIČNIH INSTALACIJ, OPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH MERITEV, ZBIRANJE POTREB ZA...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - DELOVNO MESTO V MEDVODAH - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost....
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR III - PRIPRAVNIK - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, VZDRŽEVANJE MEJ UREDITVENIH ENOT. , zahtevana...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - DELOVNO MESTO V OTIŠKI VRH FURS - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 10, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Delo se opravlja 5 x 2 uri na dan., popoldan
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOSLUŽEVALEC STROJA V OBRATU HLDANO KOVANJE V PROGRAMU ORODJE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZALAGANJE IN POSLUŽEVANJE RAZNIH STROJEVE IN NAPRAV TER IZVAJANJE DRUGIH MANJ ZAHTEVNIH STROJNIH DEL, V PRIMERU VEČJIH ODSTOPANJ OBVEŠČA NEPOSREDNO NADREJENEGA,...
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesSTROJNIK TGM I - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA DELA PRI NAKLADANJU MATERIALA NA KAMION, VODI KNJIGO STROJA, OPRAVLJA MANJŠA POPRAVILA STROJA IN SODELUJE PRI VEČJIH OPRAVILIH, SODELUJE PRI VEČJIH POPRAVILIH SEPARACIJE,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A11-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TEHNIČNO-EKONOMSKIH ŠTUDIJ ZA PRIPRAVO UKREPOV ZA POCENITEV IZGRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ, PRIPRAVA ZAHTEVNIH POROČIL, INFORMACIJ, NAVODIL,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A020-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA UPRAVLJANJA RADIOKOMUNIKACIJSKEGA SPEKTRA, PRIPRAVA ODGOVOROV NA SPLOŠNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM RADIOKOMUNIKACIJSKEGA...
 • . Técnicos forestalesPOMOČNIK VODJE SLUŽBE ZA GOZDARSTVO - M/Ž. GOZDARSKI SVETOVALEC, ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PLANIRANJU, VODENJU IN ORGANIZIRANJU DELA SLUŽBE ZA GOZDARSTVO, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN USKLAJEVANJU LETNIH PROGRAMOV DELA, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE JAVNIH RAZPISOV, PRIPRAVA...
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 34, DELO V KNJIŽNICI., Ustrezen kandidat mora izpolnjevati pogoje za knjižničarja, opravljen mora imeti bibliotekarski izpit in strokovni izpit vzgoje in izobraževanja. Priložiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti....
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA (VII/2) - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINA V 1. IN 2. TRIADI OŠ, Opravljen modul za poučevanje tujega jezika angleščine v 1. in 2. triadi, opravljen strokovni izpit za...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, IZDELAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNA NAROČILA,SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE S PODROČJA JAVNEGA...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPRAVNIK VII/2 V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (DM 14013 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA SE PRIČAKUJE POZNAVANJE PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE TER DELOVANJA SISTEMA SOFINANCIRANJA IZ EVROPSKIH SREDSTEV, PODROČJA IZVAJANJA ZAPOSLITVENIH TER DRUGIH KADROVSKIH POSTOPKOV...
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZELO ZAHTEVNIH VLOG ALI DRUGIH PISANJ, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, VLOG, SKLEPOV, ODREDB, STROŠKOVNIKOV, SAMOSTOJNA OPRAVILA...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC- 18 UR/TEDEN - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 18, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME, DELOVNI ČAS MED 19. IN 22. URO IN MED 16. IN 17. URO (PON. - SOB.)., lasten prevoz, popoldan
Más ofertas: << · 41 · 61 · 71 · 76 · 78 · 79 · < · 81 · > · 84 · 88 · 95 · >>