Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 61

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de encuadernadoras de cosido/operadora de encuadernadoras de cosidoDELAVEC V KNJIGOVEZNICI - M/Ž. UPRAVLJAVEC KNJIGOVEŠKIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN DELO NA KNJIGOVEŠKIH STROJIH, UPRAVLJANJE IN STREŽBA STROJEV V DODELAVI TISKOVIN IN DRUGEGA MATERIALA, KONČNA KONTROLA IN PAKIRANJE TISKOVIN, , dvoizmensko

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE INDUSTRIJSKE TERMO PROCESNE OPREME, MERILNO-REGULACIJSKE OPREME, KRMILIJ TER NJIHOVIH KOMPONENT,   KALIBRACIJA MERILNO REGULACIJSKE OPREME IN SENZORIKE, IZVAJANJE TUS IN SAT ,   OSNOVNO OBVLADOVANJE PROGRA...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DNEVNIH OBROKOV, PRIPRAVA ŽIVIL TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Delovno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas z enomesečnim poskusnim obdobjem. Zaželena je izob...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VOZIL IN PLOVIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V RASTOČEM SLOVENSKEM NAVTIČNEM PODJETJU SEASCAPE, KI JE SLOVENSKI PROIZVAJALEC NAJBOLJ PREPOZNAVNIH SVETOVNIH ŠPORTNIH JADRNIC »BENETEAU FIRST« IN »FIRST SEASCAPE EDITION«...

ČISTILEC/-KA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DROBNEGA ORODJA, LIKANJE DELOVNE OBLEKE, , dopoldan

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA – PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNI IN SPECIALNI NEGI STANOVALCA, POMOČ PRI PRIPRAVI IN RAZDELJEVANJU THP, NADZOR NAD JEMANJEM THP, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ POMOČ PRI HRANJENJU, HRANJENJE PO NGS, SPREMLJANJE UMIRA...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II(I) F024009 - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA TERENU, GOSPODINJSKA POMOČ UPORABNIKA NA DOMU, POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU, HRANJENJU, UMIVANJU, ANOGENITALNA NEGA, PRINOS KOSIL, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, ČIŠČENJE, NABAVA ŽIVIL, PRIPRAVA E...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (ŠIFRA DM: E037049), KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

DISPONENT - PROMETNIK - ORGANIZATOR TRANSPORTA - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UREJANJE PREVOZOV V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU; DELO SAMOSTOJNEGA KOMERCIALISTA, POSREDOVANJE IN PRODAJA POSAMEZNIH PREVOZOV; ORGANIZACIJA NAVADNIH IN ADR PREVOZOVM SPR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: E035037), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - S...

OPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, PROGRAMIRANJE NA STROJU CNC, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA CNC STROJIH, KONTROLA ORODJA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V DELOVNEM PROCESU, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE OR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM:E037010) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV - PREDAVATELJ - M/Ž. UČITELJ PREDPISOV O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL, TER VODENJE TEČAJEV  OBVLADOVANJE IN RAZVIJANJE VSEBIN S PODROČJA ETIKE IN PROMETNE KULTURE ...

. representante comercialTERENSKI KOMERCIALIST ZA TUJI TRG ( AVSTRIJA ) - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA STAVBNEGA POHIŠTVA,PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV NA TERENU, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN IZDELAVA PONUDB, MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, komunikacijske, pogajalske in organizacijske sposobnosti, ažurno...

. contableRAČUNOVODJA/KNJIGOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS NALOG: VODENJE RAČUNOVODSTVA ZA PODJETJE IN NJEGOVE STRANKE TER ZAPOSLOVANJE TUJIH DELAVCEV V SLOVENSKA PODJETJA , Rezultati: voditi ustrezne računovodske evidence podjetja in strank podjetja, pravilna pripr...

. camarero/camareraNATAKAR V ALJAŽEVEM DOMU V VRATIH - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA STREŽBO HRANE IN PIJAČE V PLANINSKI KOČI, SPREJEMANJE GOSTOV, POMOČ PRI RAZLIČNIH NALOGAH OZ.POTREBAH PO KOČI., PRIČAKUJE SE SPOSOBNOST UPRAVLJANJA Z ZALOGAMI, DENARNIMI SREDSTVI IN BLAGAJNO, INFORMACIJSKIM SISTEMOM ...

. representante comercialSAMOSTOJNI REFERENT KOMERCIALE - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSAKODNEVNO NAROČANJE BLAGA IN MATERIALOV DOMA IN V TUJINI, SPREMLJANJE VSEH Z DOBAVO POVEZANIH ROKOV, CEN, RABATOV, PLAČILNIH POGOJEV, KONTROLE MATERIALA IN V ZVEZI S TEM USKLAJEVANJE Z DOBAVITELJI, KOMUNIKACIJA IN P...

. personal directivo de la administración públicaDIREKTOR OBČINSKE UPRAVE V OBČINSKI UPRAVI OBČINE PODVELKA - M/Ž. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. 5 LET, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA OSNUTKE ODLOKOV, ODREDB, PRAVILNIKOV, NAVODIL IN DRUGIH AKTOV, KI JIH SPREJEMA OBČINSKI SVET, OPRAVLJA DELA IN NALOGE S PODROČJA  OBČINSKE PRISTOJNOSTI ZA OTROŠKO VARSTVO, ŠOLSTVO, ...

PROGRAMER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE NA CNC STROJU, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA CNC STROJU, OBLADOVANJE NASTAVITEV, KONTROLA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, SPROTNA KONTROLA IZDELKOV … , MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, dopoldan

. representante comercialPRODAJNI REFERENT ZA TUJI TRG ( AVSTRIJA ) - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN IZDELAVA PONUDB,KOMUNIKACIJA S STRANKAMI,USKLAJEVANJE LOGISTIKE, UREJANJE,IZDELAVA IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, MOŽNOST DOLGOROČNEGA              SODELOVANJE, NATANČNOST, AŽURNOST, dopoldan

. asistente de cuidado de animales/asistenta de cuidado de animalesKMETIJSKI DELAVEC (OSKRBOVALEC KOKOŠI) - M/Ž. OSKRBNIK ŽIVALI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z ŽIVALMI IN DELO V HLEVU, OPRAVLJA RAZNA ROČNA IN STROJNA DELA V SADJARSTVU, RASTLINSKI PROIZVODNJI, HLADILNICI, MEŠALNICI, PERUTNINARSKI PROIZVODNJI, SORTIRNICI, SUŠILNICI,VODI RAZNE EVIDENCE V ZVEZI...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ MATEMATIKE (Z MOŽNOSTJO KOMBINIRANJA UČITELJ FIZIKE ALI UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - GLEJ OSTALE RAZPISE) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 25, POUČEVANJE MATEMATIKE UČITELJ PREDMETNEGA POUKA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZ...

. especialista en publicidadSTROKOVNI SODELAVEC ZA PODROČJE PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROMOCIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJANJE NOVOSTI V PROCES DELA IN IZDELAVA OBSEŽNEJŠE DOKUMENTACIJE ZA PODROČJE PROMOCIJE ZDRAVJA, IZVAJANJE VSEH SPREMLJAJOČIH STROKOVNO OPERATIVNIH DEL S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA, SODELOVANJE Z OSTAL...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC STROJA – IZVAJALEC ZELO ZAHTEVNIH DEL V LOVRENCU NA POHORJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE CNC STROJEV ZA RAZREZ IN CNC OBDELOVALNEGA CENTRA Z USTREZNIMI PROGRAMI, IZVAJANJE RAZNIH DELOVNIH OPERACIJ NA STROJIH KOT SO STRUŽENJE, VRTANJE, REZKANJE, PRAVILEN ZAGON IN PRI...

. fontanero/fontaneraVODOVODNI INŠTALATER - M/Ž. VODOVODNI INŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA IN JAVNEMU VODOVODNEMU OMREŽJU PRIPADAJOČIH HIDRANTNIH OMREŽIJ:  NADZOR NAD DELOVANJEM ČRPALK ZA DISTRIBUCIJO PITNE VODE, ČRPALIŠČ, ČRPALNIH BAZENOV IN PREČRPALIŠČ ...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE IDEJNIH OSNUTKOV KONSTRUKCIJ  STARTER IN INDUSTRIJSKIH BATERIJ, DELOVNIH NAPRAV, STROJEV, ORODIJ, OPREME,  NOVIH INVESTICIJ  IPD. - IZDELOVANJE NAČRTOV IN KONSTRUKCIJSKE DOKUMENTACIJ...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, REDNO ČISTI IN VZDRŽUJE PROSTORE, PREZRAČUJE PROSTORE, PRESTILJA POSTELJE, SKRBI ZA PRANJE POSTELJNEGA IN OSEBNEGA PERILA STANOVALCEV IN NJEGOVO OZNAČITEV, OPRAVLJA DELA V ČAJNI KUHINJI ...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN: ČIŠČENJE (POMETANJA, GRABLJENJE) ULIC, PARKOV, POSTAJ IN PODOBNIH JAVNIH POVRŠIN, KOŠNJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN TER GRABLJENJE IN ODVOZ POKOŠENE TRAVE, ODSTRA...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, PREGLED IN UREJANJE DOBAVNIC ZA POSLOVNO ENOTO, SPREMLJANJE EVIDENC O ZALOGAH BLAGA, SKRB ZA PRAVILNO IZVAJANJE INVENTUR V POSLOVNI ENOTI, SKRB ZA PRAVILNO EVID...

Más ofertas: << · 31 · 46 · 53 · 57 · 59 · < · 61 · > · 63 · 66 · 72 · 83 · 106 · >>