Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,358 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 72

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesMEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS) E048009, KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO, - M/Ž. MEDICINSKI MIKROBIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE BAZIČNIH, RAZVOJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV, RAZVIJANJE, PRESKUŠANJE IN VREDNOTENJE NOVIH DIAGNOSTIČNIH METOD, IZVAJANJE SPECIALNIH DIAGNOSTIČNIH PREISKAV. , DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU...
 • . Ayudantes de cocinaPOMOŽNI DELAVEC II (POMOŽNA DELA V KUHINJI) - (ŠIFRA DM J032014) - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRANJE POSODE IN DRUGA ENOSTAVNA DELA V SLUŽBI, GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE IN DRUGIH ŽIVIL, VZDRŽUJE ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV IN SREDSTEV, TRANSPORT KONTEJNERJEV S HRANO NA ODDELKE IN IZ...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK V PC MEHANIZACIJA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNJAKA, VOŽNJA TOVORNJAKA S PRIKOLICO, VOŽNJA DRUGIH STROJEV, OPRAVLJANJE PREVOZOV S TOVORNIMI VOZILI SKLADNO S PREDPISI, PREGLED IN PRIPRAVA TOVORNEGA VOZILA NA VOŽNJO,...
 • UČITELJ GOSPODINJSTVA - M/Ž. UČITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 7, POUČEVANJE GOSPODINJSTVA IN IZBIRNEGA PREDMETA SODOBNA PRIPRAVA HRANE V OSNOVNI ŠOLI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA PODROČJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA,
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesDOKUMENTALIST VII/1 – PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 58909) V SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROČILU NADREJENEGA OZIROMA MENTORJA. NA OBJAVLJENEM DELOVNEM MESTU SE BODO IZVAJALE NALOGE UPRAVNEGA POSLOVANJA, KI OBSEGA EVIDENTIRANJE,...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC – PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 58886) V SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA NA OBJAVLJENEM DELOVNEM MESTU SE BODO IZVAJALE NALOGE, KI OBSEGAJO POMOČ PRI VODENJU POSTOPKOV ZA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V RECIKLAŽI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V RECIKLAŽNI INDUSTRIJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SORTIRANJE IN LOČEVANJE EMBALAŽE IZ PLASTIKE IN KARTONA, NALAGANJE V STISKALNICO IN STISKANJE EMBALAŽE, ODVOZ STISNJENE EMBALAŽE, DELO Z VILIČARJEM, ČIŠČENJE IN UREJANJE...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioKOMISIONAR - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SADJA IN ZELENJAVE KONČNIM KUPCEM, DELO SE OPRAVLJA V HLADILNICAH, JE DVOIZMENSKO, TUDI OB NEDELJAH, TEŽKO FIZIČNO DELO IN NEUGODNI VPLIVI OKOLJA, dopoldan
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA RAZVOJ, SEKTORJU ZA PROJEKTE (ŠIFRA DM 58480), ZA DOLOČEN ČAS DO 30.11.2022 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA ENOTNA POSLOVNA TOČKA 2.0 – VSEBINA (EPT) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 30.11.2022, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA VSEBINSKEM IN ORGANIZACIJSKO TEHNIČNEM PODROČJU V OKVIRU PROJEKTA,SAMOSTOJNO IZVAJANJE...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesNAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI -PRIPRAVA PREDLOGOV ZA DELOVNE IN RAZVOJNE PROGRAME IN POROČIL O NJIHOVEM URESNIČEVANJU, -PRIPRAVA PREDLOGOV...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V NIŽJEM IZOBRAZBENEM STANDARDU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM IN V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST, Strokovni izpit s področja vzgoje...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSKRBOVALEC - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE GOSPODINJSKE POMOČI (PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE...
 • . ConserjesHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca., polni delovni čas, 40, VODI, ORGANIZIRA IN USKLAJUJE DELO ČISTILK, VRATARJEV, PERICE, ODGOVARJA ZA NEMOTEN IN AŽUREN POTEK VZDRŽEVALNIH DEL PO DELOVNIH NALOGAH, SKRBI ZA PRAVILNO...
 • . Directores de investigación y desarrolloSTROKOVNI SODELAVEC ZA RAZVOJ - M/Ž. MENEDŽERJI ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, - RAZVOJ INTERDISCIPLINARNEGA SODELOVANJA, - IDENTIFIRANJE POTREB RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN, - RAZVIJANJE NOVIH PROJEKTNIH IDEJ IN PREDLOGOV, - IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA CILJNE SKUPINE (OTROCI...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma do 20.10.2018, nadomeščanje porodniške, skrajšan delovni čas, 30, IZVAJANJE PRIPRAV IN IZVEDBA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DRUGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN PO NAVODILIH NADREJENIH.,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. za čas nadomeščanja porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE IN USPOSOBLJENOSTI., Vpis v register izvajalcev zdravstvene nege., večizmensko
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas oz. predvidoma do 21.5.2019, nadomeščanje porodniške, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV IN IZVEDBA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DRUGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN PO NAVODILIH NADREJENIH.,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STALNA POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, KI POTREBUJEJO NAJZAHTEVNEJŠO, ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU HIGIENE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCA...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II-PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU ZA POKLIC BOLNIČAR NEGOVALEC, RAZPIS JE NAMENJEN IZKLJUČNO KANDIDATOM S KONČANO POKLICNO ZDRAVSTVENO ŠOLO BOLNIČAR NEGOVALEC ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA,
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II-PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, RAZPIS JE NAMENJEN IZKLUČNO KANDIDATOM S KONČANO SREDNJO ZDRAVSTVENO ŠOLO ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA,
 • . Agentes de compras y consignatariosPOMORSKI AGENT - M/Ž. POMORSKI AGENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA LADIJSKI TRANSPORT, KOMERCIALNA, OPERATIVNA IN TERENSKA DELA V POMORSKI AGENCIJI., REDNOST IMAJO KANDIDATI Z DELOVNIMI IZKUŠNJAMI V POMORSKI AGENCIJI ALI ŠPEDICIJI, POZNAVANJE...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesTRGOVKA/TRGOVEC V PRODAJNI ENOTI - KIOSKU - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEM IZDELKOV V PRODAJNI ENOTI . PRIPRAVA IZDELKOV ZA PRODAJO . PRODAJA BLAGA TER SKRB ZA BLAGAJNO . VODENJE EVIDENCE NAROČENEGA, DOSTAVLJENEGA IN PRODANEGA BLAGA . PRIPRAVA BLAGA ZA POPIS TER POPIS ZALOGE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (V NEGI) - ENOTA NAKLO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBA MATERIALA,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC/KA - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO VKLJUČUJE: SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROJEKTOV, VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE, SPREMLJANJE DOMAČIH IN TUJIH JAVNIH RAZPISOV, NATEČAJEV TER JAVNIH NAROČIL, PRIPRAVA RAZLIČNIH...
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoRADIOLOŠKI INŽENIR I - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM IN PRIPRAVA BOLNIKOV NA PREISKAVO, IZVAJANJE RADIOLOŠKIH SLIKANJ, OBDELAVA RENTGENSKIH SLIK IN FILMOV, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE IN EVIDENTIRANJE STORITEV., OPRAVLJENO PRIPRAVNIŠTVO IN STROKOVNI...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (V NEGI) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBA MATERIALA,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioVOZNIK, SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA, PO POTREBI PA TUDI PREVZEM, SKLADIŠČENJE, PRIPRAVA IN ODDAJA BLAGA, KONTROLA IN UREJANJE PREVOZNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA POROČIL, KOORDINIRANJE LOGISTIKE, SODELOVANJE Z NABAVNIM...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DC NAKLO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA/VAROVANCA V PROGRAMU HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA HDF (HEMODIALFILTRACIJO) IN HD (HEMODIALIZO) TER DELA V PROGRAMIH DEJAVNOSTI TRANSPLANTACIJE,...
 • . Peones de cargaVILIČARIST - SKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA NA RELACIJI PROIZVODNJA-SKLADIŠČE, PALETNA PRIPRAVA KOMISIONOV, NAKLADI IN RAZKLADI KAMIONOV, IZPIT ZA VILIČARJA, vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot viličarist, delo po navodilih...
Más ofertas: << · 36 · 54 · 63 · 67 · 69 · 70 · < · 72 · > · 74 · 77 · 82 · 92 · >>