en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,298 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 72

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: VOZNIK REŠEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU PRVE POMOČI V NUJNIH PRIMERIH, VOŽNJA NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA, SPREMSTVO PACIENTOV V REŠEVALNEM VOZILU., poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... MEDITRANS ZASEBNA REŠEVALNA POSTAJA D.O.O.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 20 ur, SKRB ZA IKT OPREMO IN POUČEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI IN V OPB, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, potrdilo o nekaznovanosti OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: SOBAR, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE: - POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE BIVALNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV TER OKOLICE V SKLADU S STANDARDOM IN NAVODILI - SHRANJEVANJE ZALOG PERILA, DRUGEGA INVENTARJA IN ČISTIL - PREVZEMANJE IN ODDAJANJE HOTELSKEGA PERILA IN PERILA HOTELSKIH... HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 6 mesecev oz. zaključek pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG: POMOČ PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, POMOČ PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB STANOVALCEV,... CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO.
 • . Guardias de protección: VARNOSTNIK, Varnostnik/varnostnica, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELA S PODROČJA VAROVANJA, RECEPTORSKA DELA, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejenost, komunikativnost,... VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVITEV PONUDBE, POSPEŠEVANJE PRODAJE, STREŽBA JEDI IN PIJAČ TER VKLJUČEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE KOLIČINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA IN SKLADIŠČENJA (ŽIVIL, PIJAČ IN DRUGEGA... UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMANJE IN IZDAJANJE MATERIJALA, PREVZEMANJE IN IZDAJANJE ORODJA, NABAVA MATERIJALA IN ORODJA, VNOS PODATKOV IN VODENJE SKLADIŠČNIH EVIDENC, PRIPRAVLJANJE SKLADIŠČNEGA... SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O.
 • . Fisioterapeutas: FIZIOTERAPEVTI, Določen čas oz. za čas odsotnosti zaradi bolezni, polni delovni čas, 40 ur, IZBIRA IN IZVAJANJE INTENZIVNE RESPIRATORNE IN LOKOMOTORNE FIZIOTERAPIJE PRI NAJTEŽJIH KATEGORIJAH PACIENTOV, FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE TERAPEVTSKIH CILJEV IN DOKUMENTIRANJE, NA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA PRORAČUN MOV IN EZR, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE... MESTNA OBČINA VELENJE.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: INDUSTRIJSKI LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVA DELOVNIH NAPRAV, ORODJA TER MATERIALA ZA DELO - IZVAJANJE KONTROLE IN NASTAVITVE TEHNOLOŠKIH PARAMETROV - IZVAJANJE STROJNEGA IN ROČNEGA VLIVANJA IZDELKOV , ZLAGANJE IN OZNAČEVANJE... TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: INDUSTRIJSKI LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVA DELOVNIH NAPRAV, ORODJA TER MATERIALA ZA DELO - IZVAJANJE KONTROLE IN NASTAVITVE TEHNOLOŠKIH PARAMETROV - IZVAJANJE STROJNEGA IN ROČNEGA VLIVANJA IZDELKOV , ZLAGANJE IN OZNAČEVANJE... TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D.
 • . Educadores para necesidades especiales: STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU, DELO V POPOLDANJSKEM, VEČERNEM IM NOČNEM ČASU PO RAZPOREDU., urejevalniki besedil - osnovno, delo... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA.
 • . Psicólogos: PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, - DELA IN NALOGE PSIHOLOGA V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM CENTRU, - IZVAJANJE PSZ IN SICER DELAVNIC/SVETOVANJ, - IZVAJANJE POGOVORBIH UR V ZVC-JU, KI SO NAMENJENE CILJNI POPULACIJI PSZ V OBLIKI KRAJŠIH INDIVIDUALNIH... ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40 ur, MANIPULACIJA Z MATERIALOM V SKLADIŠČU, PAKIRANJE, KOMISIONIRANJE, NAKLADANJE, UPRAVLJANJE VILIČARJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ODEJA Tovarna prešitih odej d.o.o.
 • . Camareros de mesas: NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V STREŽBI, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, razumevanje angleškega in nemškega jezika, gibljiv/nestalen urnik GOSTIŠČE AS PERO ANDRIĆ S.P.
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes: DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE IN REHABILITACIJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, - UČENJE DELOVNOTERAPEVTSKIH VEŠČIN V BOLNIŠNIČNEM IN NARAVNEM OKOLJU, - SODELOVANJE V RAZLIČNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH,... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: INDUSTRIJSKI LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVA DELOVNIH NAPRAV, ORODJA TER MATERIALA ZA DELO - IZVAJANJE KONTROLE IN NASTAVITVE TEHNOLOŠKIH PARAMETROV - IZVAJANJE STROJNEGA IN ROČNEGA VLIVANJA IZDELKOV , ZLAGANJE IN OZNAČEVANJE... TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN ZAGON STROJEV, PRIPRAVA MATERIALA, BARV, TRANSPORTNIH SREREDSTEV, ODLAGALIŠČ,... KARTONAL TRANSPORTNA IN KOMERCIALNA EMBALAŽA TER PALETNI SISTEMI, NOVO MESTO D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE. IZVAJANJE VSEH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV. SODELOVANJE Z DELOVNIM IN FIZIOTERAPEVTOM. VODENJE EVIDENC, POROČANJE IN DOKUMENTIRANJE. , urejevalniki besedil... DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER.
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico: RADIOLOŠKI INŽENIR, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNIH IN SPEC. DIAG. POSTOPKOV RADIOL. POSEGOV, VARSTVO PRED IONIZIR.SEVANJI....., urejevalniki besedil - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ.
 • . Ayudantes de cocina: KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), Določen čas oz. vrnitve zaradi bolezni odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA HRANE, POMOČ PRI KUHANJU IN PRI PRIPRAVI DIETNE PREHRANE.PRIPRAVA POGRINJKOV ZA DOMAČE PROSLAVE.PRIPRAVLJANJE MIZ, SERVIRANJE OBROKOV HRANE. SKLADIŠČENJE MATERIALA... DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER.
 • . Maestros preescolares: POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM IN OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI IN LDN VRTCA., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA NEGA NA BOLNIŠKEM ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC TEKSTILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA V TRGOVINI Z OBLAČILI LEVIS EUROPARK MARIBOR, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, PRIJAZNOST,... Europa 92 d.o.o., podružnica v Sloveniji.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafes: RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, APLIKACIJSKI INŽENIR, KOMUNIKACIJA S KUPCI PRI RAZVOJU APLIKACIJ, IZDELAVA SPECIFIKACIJ ZA RAZVOJ ELEKTRONIKE IN SOFTWERA KRMILNIKOV, TESTIRANJE APLIKACIJ, POMOČ KUPCU PRI... MAHLE Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.o.o.
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico: RADIOLOŠKI INŽENIR, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR.
 • . Representantes comerciales: NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI NABAVI BLAGA, SODELOVANJE S KITAJSKIMI DOBAVITELJI. POGAJANJA GLEDE CEN PRI KITAJSKIH DOBAVITELJIH., kitajski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, POGOJ JE ODLIČNO ZNANJE KITAJSKEGA... WANG SHUN, gostinstvo in trgovina, d.o.o.