Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,886 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 72

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (E037003), ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 9.8.2024 oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI POPORODNI NEGI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJEN...

. policía municipalOBČINSKI REDAR V ODSEKU ZA REDARSTVO V MESTNEM REDARSTVU (ŠIFRA DM: 194) M/Ž - M/Ž. OBČINSKI REDAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG IN IZVAJANJE POOBLASTIL SKLADNO Z DOLOČILI ZAKONA O OBČINSKEM REDARSTVU IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PRIORITETAMI, KI SE DOLOČAJO Z VARNOSTNO OCENO V OBČINSKEM PROGRAMU VARNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJAN...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40, DELO DMS V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI KRATEK ŽIVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI IN LICENCO, dopoldan

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasPREHRANSKI SVETOVALEC II - M/Ž. PREHRANSKI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DIETETIKA, PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE JEDILNIKOV, UGOTAVLJANJE POTREB PO PREHRANSKI OBRAVNAVI IN IZVAJANJE PREHRANSKE OBRAVNAVE BOLNIKOV, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM OSEBJEM ODDELKOV, SVETOVANJE PRI...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNGA DELA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA V SKLADU S PREDPISI, ZAKONI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA, PRIPRAVA NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN EVALVACIJA LE TEGA, ...

. empleado de oficina/empleada de oficinaSVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE, REFERATU ZA OSEBNE LISTINE IN PROMET (ŠIFRA 112) - M/Ž. URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UPRAVNIH OVERITEV BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE PREVZEMANJE TISKOVIN IN REGISTRSKIH TABLIC OD DOBAVITELJEV RAZDELJEVANJE TISKOVIN IN REGISTRSKIH TABLIC POOBLAŠČENIM JAVNIM USLUŽBENCEM USKLAJEVANJE DEJANS...

KOORDINATOR V PSIHOLOŠKI SVETOVALNICI - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 20, KOORDINACIJA ZUNANJIH SODELAVCEV IN KLIENTOV V PSIHOLOŠKI SVETOVALNICI, KOORDINACIJA PROJEKTA TELEFON ZA POMOČ V STISKI, MENTORSTVO ŠTUDENTOV NA PRAKSI, STROKOVNO VODENJE D...

. responsable de grupos de interés especialSEKRETAR/KA HUMANITARNIH ORGANIZACIJ - M/Ž. SEKRETAR HUMANITARNE ORGANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZASTOPA IN PREDSTAVLJA RKS OZIROMA V MEJAH POOBLASTIL, ORGANIZIRA IN VODI DELO STROKOVNE SLUŽBE TER SKRBI ZA ZAKONITOST POSLOVANJA. IZVAJA NALOGE NA PODROČJU KRVODAJALSTVA, TEČAJEV PRVE POMOČI, SOCIAL...

ODGOVORNI GEODET - M/Ž. KARTOGRAFI IN GEODETI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO: ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VSEH VRST GEODETSKIH STORITEV (INŽENIRSKA GEODEZIJA, ZEMLJIŠKI KATASTER), GEODETSKE IZMERE OBSTOJEČIH IN NOVOZGRAJENIH KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV, VNOS PODAT...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DNEVNO KUHANJE OBROKOV NA OSNOVI PREDLOŽENIH JEDILNIKOV (ZAJTRK, MALICA, KOSILO, DIETNI OBROKI) IN POSEBNIH OBROKOV TER IZDAJANJE OBROKOV ZA OTROKE IN ZA ZAPOSLENE VRTCA TER ZA ZUNANJE ODJEMALCE KOSIL ZA DOMOV, SKR...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OBJEKTOV, OKOLICE OBJEKTOV, PISARN, SANITARIJ, STOPNIŠČ, HODNIKA, INFO-OBMOČJA, DVIGAL, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA, IZPOLNJEVANJE EVIDENC, SKRB ZA Z...

BIBLIOTEKAR POMOČNIK (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: G027004) - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE, KI IZHAJAJO IZ  ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH OPREDELJENIH V PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, INFORMACIJSKA IN REFERENČNA DEJAVNOST-POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 21.6.2024 oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE...

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesKUSTOS ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE, ZBIRANJE, VAROVANJE IN STROK. OBD.MUZ. GRADIVA,V SKLADU Z MUZEJ. STANDARDI NA PODROČJU DELOV.MUZEJSKIH ZBIRK, STROKOVNA OBDELAVA IN OPREDELJEVANJE GRADIVA,VODENJE INV. KNJIG IN SOD. PRI REGISTRU DEDIŠČINE, EVIDE...

. auxiliar de enfermeríaE035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO -SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI -SAMO...

OSKRBOVALEC - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, RAZDELJEVANJE HRANE, POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV, TRANSPORT STANOVALCEV NA AKTIVNOSTI IN TERAPIJE, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJ, PRIPO...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do zaključka specializacije javnega uslužbenca, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA RADIOLOGIJE (ZAPOSLITEV ZA ČAS OPRAVLJANJA SPECIALIZACIJE JAVNEGA USLUŽBENCA), k vlogi je potrebno...

. bibliotecario/bibliotecariaBIBLIOTEKAR (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: G027005) - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 31.10.2024, polni delovni čas, 40, NALOGE, KI IZHAJAJO IZ  ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH OPREDELJENIH V PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, - INFORMACIJSKA IN REFERENČNA DEJAVNOST-POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA I...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu., dvoizmensko

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, ZAPISOVANJE, UREJANJE IN OBDELOVANJE REZULTATOV PRESKUSNIH METOD. PRIPRAVA POROČIL O PRESKUSIH IN OSTALA ADMINISTRATIVNA DELA.SPREJEMANJE IN OZNAČEVANJE VZORCEV. SKRB ZA ZALOGE MATERIALA, VODEN...

SERVISER INDUSTRIJSKE OPREME ZA PRALNICE PERILA - ČISTILNI STROJI - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, montiranje in servisiranje industrijskih pralnih, sušilnih, čistilnih in likalnih strojev, opreme za "finiširanje" oblačil, montaža dozirnih naprav za tekoča pralna s...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2024., polni delovni čas, 40, UČITELJ V OPB Z DOPOLNITVIJO DELA LABORANTA ZA POLNI DELOVNI ČAS., Pedagoško-andragoška izobrazba, dovoljenje za pridobitev potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega ...

. bibliotecario/bibliotecariaBIBLIOTEKAR POMOČNIK (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA G027004) - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, NALOGE, KI IZHAJAJO IZ  ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH OPREDELJENIH V PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, - INFORMACIJSKA IN REFERENČNA DEJAVNOST-POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGI...

. guardia urbano/guardia urbanaREŠEVALEC (NADZORNIK) - M/Ž. NADZORNIK SMUČIŠČA, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40,  IZVAJANJE PREGLEDA ŠPORTNO REKREATIVNEGA OBJEKTA(SMUČIŠČE) IN ZAGOTAVLJANJE PRAVILNE UPORABE PREDPISANE VARNOSTNE OPREME, PO POTREBI NUDENJE OSKRBE IN STROKOVNE POMOČI POŠKODOVANCEM, IZVAJANJE NADZORA UPORA...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA/ČISTILKA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POSPRAVLJA, ČISTI IN UREJA HOTELSKE SOBE , PRIPADAJOČE PROSTORE, SKUPNE PROSTORE IN ZUNANJE POVRŠINE, SKLADNO Z UVELJAVLJENIMI STANDARDI, POLNI IN KONTROLIRA STANJA V MINI BARIH, UREJA PRIPRAVLJALNICO IN PRIPRAVLJA PRIPO...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN RAZPOREJANJE V SOBE, POTRJEVANJE NAROČIL IN REZERVACIJ TER NJIHOVO POSREDOVANJE USTREZNIM SLUŽBAM. SPREJEMANJE REZERVACIJ IN DELO S CENTRALNIM REZERVACIJSKIM SISTEMOM (BOOKING). POMOČ GOSTOM PRI T...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA Ž - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu., dvoizmensko

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V STREŽBI V RESTAVRACIJI, NA BAZENSKEM BARU IN NA POGOSTITVAH. PRIPRAVA IN STREŽBA PIJAČ IN NAPITKOV. STREŽBA PENZIONSKIH OBROKOV IN GOTOVIH JEDI. PREDSTAVITEV PONUDBE HRANE IN PIJAČ. SVETOVANJE GOSTOM PRI IZBIRI....

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 1.8.2024 oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZ...

Más ofertas: << · 36 · 54 · 63 · 67 · 69 · 70 · < · 72 · > · 74 · 77 · 83 · 94 · 117 · >>