Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 72

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaRAZREDNI UČITELJ - DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA FAKULTATIVNIH PREDMETOV, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI (KROŽKI IN DRUGE DEJAVNOSTI PO DELOVNEM PROGRAMU), IZVAJANJ...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaPROJEKTNO DELOVNO MESTO UČITELJ ZAČETNIK ZA NEMŠČINO V OKVIRU PROJEKTA "UČIM SE BITI UČITELJ" - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ BO V OKVIRU PROJEKTA PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE TER OPRAVIL S TEM VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE: - PRIPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA ZAGON, POSLUŽEVANJE IN NADZOR NAD DELOVANJEM - NASTAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV TER IZVAJANJE MANJŠIH VZDRŽEVALNIH DEL - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDST...

SKLADIŠČNIK - DOSTAVLJALEC - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJAL NATOVOR IN RAZTOVOR BLAGA, SKRBEL ZA PRAVILNO POSTAVITEV BLAGA V SKLADIŠČU TER USTREZNO SKLADIŠČENJE, PRIPRAVLJAL BLAGO ZA ODPREMO Z VSO DOKUMENTACIJO,..., ,

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónOPERATER - DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE POLNILNIH LINIJ S PRIPRAVO POLNILNE OPREME, ORODIJ, POLNILNIH IN PAKIRNIH MATERIALOV TER ZAGOTOVITEV ČASOVNO USTREZNE POLNITVE, DELO NA PROIZVODNIH LINIJAH (DOZIRANJE, KOREKCIJA, PAK...

MONTER VODOVODNIH IN CENTRALNIH INŠATALACIJ IN NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTIRANJE IN SERVISIRANJE VODOVODNIH IN CENTRALNIH INŠTALACIJ IN NAPRAV, RAZUMEVANJE IN UPOŠTEVANJE NAVODIL NADREJENEGA,  SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA. DELO NA...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - LOGOPED ALI SPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24, OPRAVLJA DELA IN NALOGE V SKLADU S PROGRAMSKIMI SMERNICAMI SVETOVALNE SLUŽBE IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA. NJEGOVA TEMELJ...

. operador de prensa de estampar/operadora de prensa de estamparUPRAVLJALEC STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA STISKANJE KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZDELOVANJE VSEH BRUSOV IN DRUGIH IZDELKOV TER POLIZDELKOV NA STROJIH (STISKALNICAH, POLAVTOMATIH, LINIJAH), - NASTAVITVE STROJEV IN NAPRAV, NA KATERIH DELA, - PREVENTIVNA VZDRŽEVALNA DEL...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESU ZN;...

VARUH SPECIALNA ZNANJA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VARSTVO, VODENJE TER VZPODBUJANJE IN POMOČ STANOVALCEM S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI IN SKRB ZA VARNO POČUTJE; - UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN (KUHANJE, PRANJE, LIKANJE),...

. diseñador de decorados/diseñadora de decoradosG025031 SCENSKI TEHNIK - M/Ž. SCENSKI MOJSTER, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA, DEMONTAŽA, SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT SCENSKIH ELEMENTOV IN REKVIZITOV PO NAVODILIH VODJE SKUPINE, UPRAVLJANJE VSEH ODRSKIH NAPRAV, ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA NA ODRU IN ODRSKIH NAPRAVAH..., ,

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJEC/-A OSKRBOVALEC/-KA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.12.2022, skrajšan delovni čas, 20, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE STANOVALCEV; SODELOVANJE IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH STORITEV ZA STANOVALCE; VZDRŽEVANJE IN SODELOVANJE PRI UREJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI., STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.  KANDIDATI MORAJO PREDLOŽITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU. ZAPOSLITEV SE P...

. operador de máquinas encapsuladoras de medicamentos/operadora de máquinas encapsuladoras de medicamentosDELO V FARMACEVTSKI PROIZVODNJI - M/Ž. UPRAVLJAVEC V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJAJE PROIZVODNIH LINIJ ZA IZDELOVANJE, POLNJENJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, NASTAVITVE PROIZVODNIH LINIJ, OPRAVLJANJE OSNOVNIH VZDRŽEVALNIH DEL, ČIŠČENJE PROIZVODNIH LINIJ IN OPREME, IZVAJANJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK II (I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, ČIŠČENJE VSEH PROSTOROV DOMA IN DRUGE NALOGE SPLOŠNEGA POMENA ZA DOM, V SKLADU Z 9. ČLENOM PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Program nižjega pok...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POMOČ V ODDELKU, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJANE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODSTVA., KANDIDA...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotnih delavcev , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH OPRAVIL SOCIALNE OSKRBE: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU SOCIALNE OSKRBE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRAN...

POMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NEZAHTEVNIH GRADBENIH DELIH, DELO SE OPRAVLJA V SLOVENIJI IN V TUJINI (NEMČIJA), Kandidati naj kličejo na telefonsko številko od 8.00 do 16.00 od ponedeljka do petka., giblji...

ČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke., polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA, ČIŠČENJE OPREME, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA IN ORGANIZATORJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA., Zaželene so delovne izkušnj...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilJAVNI RAZPIS ŠR- DIPL.VZGOJITELJ ZAČETNIK - PROJEKTNO DELOVNO MESTO - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJTELJ ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL IZKUŠNJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOS...

POMOŽNI GRADBENI DELAVEC. - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NEZAHTEVNIH GRADBENIH DEL, POSPRAVLJANJE DELOVNEGA OKOLJA, PRIPRAVA ZA ZIDARSKA DELA TER POMOČ PRI ISTIH..., , gibljiv/nestalen urnik

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DERMATOVENEROLOGIJE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o zaključeni izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zborni...

VZGOJITELJ ZAČETNIK - PROJEKTNO DELOVNO MESTO ("UČIM SE BITI UČITELJ") - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 1.3.2022-31.8.2022, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM ZA VRTCE.NEPOSREDNO DELO Z OTROKI, SODELOVANJE S STRARŠI, SODELOV...

. diseñador de decorados/diseñadora de decoradosG025031 SCENSKI TEHNIK-SLIKAR-KAŠER - M/Ž. SCENSKI MOJSTER, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKUP, IZDELAVA IN POPRAVILA ZAHTEVNEJŠIH REKVIZITOV, OBLIKOVANJE, OBNAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE IZVIRNIH LIKOVNIH ELEMENTOV V OPREMI UPRIZORITVE, SLIKARSKA DELA ZA POTREBE MGL, VODENJE CENTRALNE ZBIRKE REK...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA, BRANJE NAČRTOV, PROGRAMIRANJE CNC, NASTAVITEV STROJEV IN ORODIJ PO TEHNOLOŠKI DOKUMENTACIJI, KONTROLA IN NADZOR KVALITETE OBDELAVE, ROČNO ALI STROJNO PRIPRAVLJANJE POLIZ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - 3 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V OKVIRU RAZMEJITVE DEL IN NALOG IN V SKLADU S POKLICNO KOMPETENCO, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI, VODENJE ZDRAVSTVENE, NEGOVALNE IN DR...

ANIMATOR II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ANIMACIJ, VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV; - VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV; - SODE...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC/-KA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, POMOČ  PRI OSKRBI STANOVALCEV; POMOČ PRI OSNOVNI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV; RAZDELJEVANJE HRANE, POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV; TRANSPORT STANOVALCEV NA AKTIVNOS...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DELA, TAJNIŠKA DELA, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, KNJIGOVODSKA DELA IN RAČUNOVODSKA DELA, VODENJE KADROVSKE EVIDENCE, NABAVA PISARNIŠKEGA MATERJALA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG S PODROČJA DELA OR...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsREFERENT ZA PREVOZE - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERATIVNO NAROČANJE IN SPREMLJANJE PREVOZOV, OBDELOVANJE ZAHTEVKOV ZA PREVOZ IN POTREBNIH ODGOVOROV PREVOZNIKA TER POSREDOVANJE ODGOVOROV NAROČNIKU, PRAVOČASNO OBVEŠČANJE NAROČNIKA O ZAMUDI, REDNO KO...

Más ofertas: << · 36 · 54 · 63 · 67 · 69 · 70 · < · 72 · > · 74 · 77 · 82 · 93 · 115 · >>