Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,445 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 21

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC / PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ SODOBNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV. DELO  POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO IN AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO., PRIČAKUJEMO ZNANJE OZ. IZKUŠNJE Z VSAJ ENIM PROGRAMSKIM JEZIKOM OZ. ORODJEM...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK/SKLADIŠČNIK - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IŠČEMO OSEBO ZA DOSTAVO BLAGA PO SLOVENIJI. DELO ZAJEMA : - NAKLAD PRIPRAVLJENEGA BLAGA - RAZKLAD BLAGA PRI STRANKAH - PO POTREBI TUDI PRIPRAVO BLAGA V SKLADIŠČU. KAJ PRIČAKUJEMO: - SREDN...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) (ENOTA LJ. MOSTE-POLJE) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIR...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (GEOGRAFIJA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA PEDAGOŠKI PROCES ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI SKLADNO S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, AKTOM O SISTEMIZACIJI, TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA., Univerzitetna izobra...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI,   RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD J...

. agente de alquiler de vehículosREFERENT ZA NAJEM VOZIL - M/Ž. URADNIK ZA NAJEM, LIZING VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODDAJA V NAJEM IN DOSTAVA VOZIL PO TERENU, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST VOZNEGA PARKA, PRIPRAVA POGODB IN VODENJE EVIDENC O STANJU VOZIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI V PISARNI IN NA TERENU, IZ...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK-AVTOELEKTRIČAR SPECIALIST - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA NAJBOLJ ZAHTEVNA VZDRŽEVALNA IN SERVISNA POPRAVILA NA VOZILIH, UGOTAVLJA VZROKE IN NAPAK IN JIH ODPRAVLJA, DELA NA TESTERJIH ZA MOTORJE, NAPRAVAH ZA TESTIRANJE PODVOZIJ IN ZAVOR TER DRUGIH NAPRAVAH VEZ...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.10.2022, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, Delovno mesto je v penzionu in v gostilni Reseje, Nemški Rovt, po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe, delovne izkušnje so zaželene., dvoizmensko

. electricista de automóvilesDIAGNOSTIK - AVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - AVTOMEHANIČNO DELO NA VSEH TIPIH VOZIL IZ PROGRAMA IVECO IN OSTALIH ZNAMK VOZIL - POZNAVANJE IN DELO S SPECIALNIMI ORODJI IN DIAGNOSTIČNIMI ORODJI - POZNAVANJE OKVAR V ELEKTRONIKI IN POPRAVILA OKVAR - POZ...

. analista de datosSAMOSTOJNI PODATKOVNI ANALITIK - M/Ž. PODATKOVNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ?SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE S PODATKI IN IZDELAVA RELEVANTNIH KAZALNIKOV (MANIPULACIJA, ČIŠČENJE IN OBDELAVA PODATKOV IZ RAZLIČNIH VIROV IPD.), ?SAMOSTOJNA PRIPRAVA POSLOVNIH POROČIL Z UPORABO ORODIJ POSLOVNE INTELIG...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSO POTREBNO ASISTENCO V SKLADU S POTREBAMI UPORABNIKA, IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZVAJA OSEBNO NEG...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, KONTROLA NAD JEMANJEM ZDRAVIL IN SVEČK, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE BIVALNEGA PROSTORA STANOVALCEV, TRANSPOR...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilKOMISIONAR - SKLADIŠČNIK - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - KOMISIONIRANJE BLAGA S SKENERJEM, SORTIRANJE, KOMPLETIRANJE, PAKIRANJE IN MANIPULACIJA BLAGA V SKLADIŠČU; - PRIPRAVA BLAGA ZA PROIZVODNJO – PREVERJANJE ISTOVETNOSTI S SKENERJEM; - UPRAVLJANJE Z RAZLIČNI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (V FINANČNO RAČUNOVODSKEM SEKTORJU) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE SALDAKONTOV ŠTUDENTOV, KONTROLIRANJE IN VODENJE EVIDENCE NEPLAČNIKOV IN PRIPRAVA PREDLOGOV ZA IZTERJAVO, IZVAJANJE AVTOMATSKIH OBREMENITEV STANARIN ŠTUDENTOV, VNAŠANJE ROČNIH OBREMENI...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV (UVOZ), KNJIŽENJE IZPISKOV TRR, BLAGAJNE, KOMPENZACIJ, ASIGNACIJ, CESIJ,...  KNJIŽENJE BLAGAJNE,  OSTALO KNJIŽENJE PO NAVODILU DI...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesDELOVNI INŠTRUKTOR I V DNEVNEM CENTRU - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMA DNEVNEGA VARSTVA, IZVAJANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU, EVIDENTIRANJE – DOKUMENTIRANJE IN EVALVACIJA LASTNEGA DELA OZ. REZULTATOV, PRIPR...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC BACK-END - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE BACK-END. V PROGRAMSKEM JEZIKU JAVA, SPRING,  SPRNGBOOT ALI C#,.NET, .NET CORE, ALI C.  DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO INDUSTRIJO., POZNAVANJE OZ. ZNANJE VSAJ EN...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 19.6.-31.7.2022, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK, Opravljen strokovni izpit za dejavnost vzgoje in izobraževanja, zahtevana potrdila o nekaz...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROCESNI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV ALI SODELOVANJE V PROJEKTNIH TIMIH OB UVEDBI NOVIH IN NADGRADNJI OBSTOJEČIH  STROJEV IN NAPRAV, PROCESOV IN IZDELKOV V PROIZVODNJO, UGOTAVLJANJE IZVEDLJIVOSTI IZDELKA Z UPORABO OBSTOJEČIH ALI NO...

. operador de calderas/operadora de calderasKURJAČ - M/Ž. KURJAČ V KOTLOVNICI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE KOTLA ZA PRIPRAVO PARE IN VROČE VODE, SODELOVANJE Z UPRAVLJALCEM SUŠILNIH KOMOR, VZDRŽEVANJE SISTEMA KAKOVOSTI V OBSEGU SVOJEGA DELA (NPR. VZDRŽEVANJE EVIDENC...)., ,

. empleado administrativo/empleada administrativaREFERENT ZA OBRAČUN OMREŽNINE II - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSEBINA DELA (ODGOVORNOSTI IN NALOGE): ODGOVORNOSTI: KAKOVOSTNO IN UČINKOVITO IZVAJA STROKOVNE IN ORGANIZACIJSKE NALOGE, POTREBNE ZA TEKOČE DELOVANJE PROCESA OBRAČUNA OMREŽNINE.  DELA IN NALOGE;IZVAJA PRAVILNE...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (SLOVENŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE DRUGIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTO...

TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32, OPRAVLJA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO IN KADROVSKO DELO, SPREJEMA IN POSREDUJE NAROČILA, RAZPOREJA DNEVNO POŠTO, UREJA ARHIV, IZDAJA IN VROČA POTRDILA IN LISTINE DELAVCEM, UČENCEM, STARŠEM, SPREJEMA STRANKE, OBLIKUJE DOPISE, ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II (I)-ENOTA PESNICA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV,SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE IN SPREMLJA SPREMEMB...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037010 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (COB) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OPERATIVNI DEJAVNOSTI. IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTIČNIH STANDARDIH IPD., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO ŽIV...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (TUJI JEZIK - ANGLEŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE DRUGIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPI...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (SLOVENŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE DRUGIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRT...

ADMINISTRATOR - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA RAZNOVRSTNA PISARNIŠKA IN POMOŽNA DELA, NPR. SPREJEM, ODPIRANJE TER RAZVRŠČANJE POŠTE, POŠILJK,  IZPOLNJUJE OBRAZCE, VODI EVIDENCE O PREJETI IN POSLANI POŠTI, PRIPRAVLJA DOPISE, UREJA BESEDILA IN FOTOKOPIRA R...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, POZNAVANJE MICROSOFT WINDOWS PROGRAMSKEGA OKOLJA, POZNAVANJE WINDOWS STREŽNIŠKEGA OKOLJA, POZNAVANJE OBLAČNIH STORITEV, POZNAVANJE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ, ...

Más ofertas: << · 11 · 16 · 18 · 19 · < · 21 · > · 23 · 25 · 29 · 37 · 53 · 85 · >>