Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,973 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 21

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

ZNANSTVENI SODELAVEC, ŠIFRA DM: H019007, ZA DOLOČEN ČAS DO 31.12.2027 S KRAJŠIM (5 %) DELOVNIM ČASOM (2 URI NA TEDEN) RAZISKOVALNO DELO SE BO OPRAVLJALO NA PROJEKTU: »VPLIV UPRAVLJANJA, ORGANIZACIJSKEGA UČENJA IN MANAGEMENTA ZNANJA TER INOVACIJ NA ORGANI. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.12.2027, skrajšan delovni čas, 2, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO , ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE), POVEZOVAN...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 28, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM, SODELOVANJE S STARŠI IN SODELAVCI, Prijavi na razpis je potrebno priložiti: p...

OSEBNI ASISTENT V LJUBLJANI 20 UR/T - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestn...

. electricistaELEKTRIKAR - VEZALEC - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTRO IZVEDBA IN MONTAŽA SESTAVOV NIZKO NAPETOSTNIH STIKALNIH IN KRMILNIH NAPRAV, PROUČITEV TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, MONTAŽA ELEKTRO OPREME, IZDELAVA OŽIČENJA, KONČNA ELEKTRO IN MEHANSKA MONTAŽA, AVTOKONTROLA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037049 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE OZ. DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V URGENTNI DEJAVNOSTI: IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIM...

. empleado de restaurantes de comida rápida/empleada de restaurantes de comida rápidaDELAVEC/KA V RESTAVRACIJI - PRIPRAVA - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA BURGERJEV, SOLAT IN PRILOG. SKRB ZA VISOKO KVALITETO PROIZVODOV. SKRB ZA ČISTOČO DELOVNE POSTAJE., Dodatni jeziki so prednost niso pa pogoj. Prav tako ni pogoj vozniški izpit, v kolikor je mo...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SKRBI ZA HIGIENSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME,   - PRINAŠA IN ODNAŠA BOLNIŠKO PERILO NA ODDELEK,   - ZBIRA ODPADKE V SKLADU Z NAVODILI IN JIH ODNAŠA V ZA TO NAMENJENE ZABOJNIKE,   - IZVAJA PREVENTIVNE UKR...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED-DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO LOGOPEDSKO DELO V NAJZAHTEVNEJŠI DIAGNOSTIKI IN TERAPIJI MOTENJ V GOVORNO JEZIKOVNEM KOMUNICIRANJU IN MOTENJ POŽIRANJA -CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA G...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC PEKOVSKEGA PECIVA IN KRUHA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA PRODAJO KRUHA IN PEKOVSKEGA PECIVA. DOPEKA IZDELKOV, IZDELAVA SENDVIČEV PRIPRAVA PIC. NAROČANJE BLAGA. DELO NA BLAGAJNI, UREJANJE URNIKA, SKRB ZA TRGOVINSKE EVIDENCE, HACCP SISTEMA. , Osnovno znan...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED-DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO LOGOPEDSKO DELO V NAJZAHTEVNEJŠI DIAGNOSTIKI IN TERAPIJI MOTENJ V GOVORNO JEZIKOVNEM KOMUNICIRANJU IN MOTENJ POŽIRANJA -CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA GOVORNO - JE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 3, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NEGI IN OSKRBI STAREJŠIH, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE BIVALNIH POVRŠIN V DOMU STAREJŠIH, SPREMSTVO STAREJŠIH...., Želene izkušnje pri delu s starostniki., dvoizmensko

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN IDENTIFIKACIJA GOSTOV -SAMOSTOJNO DELO Z HOTELSKIM PROGRAMOM  -POSREDOVANJE INFORMACIJ OB SPREJEMU GOSTOV O HOTELU IN NJEGOVIH POSEBNOSTI USMERJANJE GOSTOV -PRIPRAVA POROČILA RECEPCIJE -VPIS...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOČNIK 3 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA PRAVOČASNO  ZAGOTOVITEV VSEH MATERIALOV, ZA PRAVILNO, PRAVOČASNO IN  KVALITETNO PRIPRAVO P...

. engrasador/engrasadoraMEHANSKI VZDRŽEVALEC 1 - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽUJE IN POPRAVLJA STROJE IN NAPRAVE, IZVAJA  NAJZAHTEVNEJŠA VZDRŽEVALNA DELA, IZDELUJE REZERVNE DELE PO RISBAH, SKICAH IN DOGOVORU, DELA Z VARILNIMI APARATI, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE PO PREDPI...

. vendedor especializado en materiales de construcción/vendedora especializada en materiales de construcciónPRODAJALEC GRADBENEGA IN TEHNIČNEGA MATERIALA V TRGOVINI NA LAVRICI - M/Ž. PRODAJALEC GRADBENEGA MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA V TRGOVINI Z GRADBENIM IN TEHNIČNIM MATERIALOM, NAROČANJE BLAGA, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM., DVOIZMENSKO DELO, 6-DNEVNI DELOVNI TEDEN,

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdil...

. vendedor/vendedoraPRODAJA KRUHA IN PEKOVKSEGA PECIVA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NA DELU BOSTE STREGLI KUPCEM IN SKRBELI ZA BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, NAROČALI BLAGO, PREVZEMALI BLAGO IN GA PRIPRAVLJALI ZA NADALJNJO PRODAJO, UREJALI IN PREZENTIRALI VITRINE, POMAGALI PRI IZDELAVI SENDVIČEV IN PI...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialSTROKOVNI SODELAVEC ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, VODI IN KOORDINIRA DELO V ODDELKU TEHNOLOGIJE IN PRIPRAVE DELA, PRIPRAVA LETNIH MESEČNIH IN TEDENSKIH PLANOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, TER NADZOROVANJE IZVAJANJA LE-TEH IN PORO...

. consultor empresarial/consultora empresarialTEHNIČNI VODJA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA DELA SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI DELA IN DELOVIŠČ IZVAJANJE NADZORA NAD OPRAVLJENO STORITVIJO IN SMOTRNO IZRABO DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH DELO Z...

. operario de producción de alimentos/operaria de producción de alimentosDELO V PROIZVODNJI KEKSOV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJA ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA KEKSOV IN DRUGIH ŽIVIL (PRIPRAVA DELOVNEGA PROSTORA, SUROVIN, PRIPOMOČKOV, DELO S STROJI, DELO NA PEČI IN NA LINIJI, OBLIKOVANJE TESTA, SESTAVLJANJE IN KO...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilD035003 VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje javnega uslužbenca najdlje do 31.08.2024, polni delovni čas, 40, - SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA SODELU...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRONSKI VZDRŽEVALEC 1 - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽUJE IN POPRAVLJA ZAHTEVNO MERILNO REGULACIJSKO OPREMO, POGONE, PROCESNE RAČUNALNIKE S PRIPADAJOČIMI SKLOPI, SKRBI ZA EVIDENCO REZERVNIH DELOV IN DAJE POTREBO PO NOVIH, PRIPRAVLJA PLANE PREVENTIVNEGA VZDRŽE...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - ŽIRI - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO VZDRŽEVALCA ZA MEHANSKO IN ELEKTRIČNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN DELOVNE OPREME. OPIS DELOVNIH NALOG: - MEHANSKA, HIDRAVLIČNA  IN ELEKTRIČNA POPRAVILA DELOVNE OPREME IN IN...

. repostero/reposteraSLAŠČIČAR - M/Ž. SLAŠČIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KEKSOV IN DRUGIH ŽIVIL (PRIPRAVA DELOVNEGA PROSTORA, SUROVIN, PRIPOMOČKOV, DELO S STROJI, DELO NA PEČI IN NA LINIJI, OBLIKOVANJE TESTA, SESTAVLJANJE IN KONČNO OBDELOVANJE ŽIVIL, ROČNO IN STROJNO PAKIRANJE, ETIKETIRANJ...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA (CKZ), Opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti, zaželeno poznavanje dela v CKZ. Vozniški izpit B-kat., Smer: uni. dipl. psiholog, mag. psihologije (2. bolonjska stopnj...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - DELOVNO MESTO ŠTORE - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 3, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE IN NUDENJE POMOČI PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ SAMOSTOJNOSTI STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH, POMOČ PRI NEGI IN VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTIH....., , dvoizmensko

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOČNIK 1 STROJEVODJE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI UPRAVLJANJU IN VODENJU STROJA ZA PROIZVODNJO, IZVAJA KONTROLO PROCESA, SURO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE VSEH POVRŠIN IN PREDMETOV ZUNAJ IN ZNOTRAJ OBJEKTA TER OKOLICE ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODNAŠANJE ODPADNEGA MATERIALA V USTREZNE ZABOJNIKE SODELOVANJE PRI GENERALNIH ČIŠČENJIH. , Obvezen vo...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA OHRANJ...

Más ofertas: << · 11 · 16 · 18 · 19 · < · 21 · > · 23 · 25 · 30 · 39 · 57 · 93 · >>