Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,292 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 21

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafesASFALTER II - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ZAHTEVNIH ASFALTERSKIH DEL (PREMAZI STIKOV, DELO NA GREBLJICI, PREBRIZGI, RUŠENJA, REZANJA,…), UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, NASTAVLJANJE...
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NUDIMO: DELO ZA DOLOČEN ČAS, REDNO PLAČILO IN IZPLAČILO VSEH ZAKONSKO DOLOČENIH DODATKOV, MOŽNOST USPOSABLJANJA IN OSEBNEGA RAZVOJA, PRIJETEN DELOVNI KOLEKTIV. PRIČAKUJEMO: KANDIDATI...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE STALNO IZVAJA NAJBOLJ ZAHTEVNO NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV, Afiniteta do dela s starejšimi, invalidnimi osebami, empatija, tolerantnost,...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER VODOVODNIH NAPRAV I - M/Ž. MONTER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, MONTAŽA VODOVODNIH SISTEMOV, KANALIZACIJ, IPD. PO VEZALNIH SHEMAH, IZVEDBA DOKAZNIH TESTIRANJ V SKLADU S STANDARDI IN NAVODILI UPRAVLJALCEV , SODELOVANJE Z UPRAVLJALCI VODOVODOV PRI PREVEZAVAH,...
 • . Ingenieros civilesVODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO IN OPRAVLJANJE DEŽURNE SLUŽBE NA TERENU, Medicinska fakulteta in veljavna...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA RENTGENOLOGIJE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis in dokazilo o izobrazbi, veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ter...
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK INTERVENT - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, INTERVENCIJE Z OSEBNIM VOZILOM, TERENSKI PREGLED IN OGLED OBJEKTOV VAROVANJA, PREVOZ GOTOVINE., KANDIDATI MORAJO BITI STROKOVNO USPOSOBLJENI, ZANESLJIVI IN ZDRAVSTVENO SPOSOBNI....
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBETONER-ŽELEZOKRIVEC II - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, BRANJE ARMATURNIH NAČRTOV, KRIVLJENJE IN POLAGANJE ARMATURE NA PODLAGI ARMATURNIH NAČRTOV, V SKLADU Z NALOGAMI PREDPOSTAVLJENIH VODIJ DEL , IZVAJANJE OSTALIH GRADBENIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENIH...
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK INTERVENT - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, INTERVENCIJE Z OSEBNIM VOZILOM, TERENSKI PREGLED IN OGLED OBJEKTOV VAROVANJA, PREVOZ GOTOVINE., KANDIDATI MORAJO BITI STROKOVNO USPOSOBLJENI, ZANESLJIVI IN ZDRAVSTVENO SPOSOBNI....
 • . Técnicos en ingeniería civilVODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU II - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE VSEH POTREBNIH...
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosOBRAČUNSKI REFERENT - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ, BRANJE NAČRTOV IN PRENOS PODATKOV NA GRADBIŠČA (IZVLEČKI MATERIALA, …) ,PRIPRAVA ZAHTEVNIC ZA NAROČANJE MATERIALA VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA...
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaTESAR II - M/Ž. TESAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, IZVEDBA RAZNIH OPAŽNIH DEL, POSTAVLJANJE, PODPIRANJE, FIKSIRANJE IN PODIRANJE OPAŽEV, POSTAVLJANJE IN DEMONTAŽA FASADNIH IN LOVILNIH ODROV, IZDELOVANJE LESENIH KONSTRUKCIJ, PILOTIRANJE, POSTAVLJANJE ZAGATNIH...
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA I - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA RENTGENOLOGIJE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis in dokazilo o izobrazbi, veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ter...
 • . Supervisores de la construcciónODGOVORNI VODJA DEL NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA IN VZDRŽEVALEC CEST - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVAŽA ASFALT,RAZSUTE IN OBČASNO KOSOVNE TOVORE PO GRADBIŠČIH,OBČASNO POMAGA PRI NAKLADANJU KOSOVNIH TOVOROV,OBVEŠČA NADREJENE O NAPAKAH NA VOZILU, V ROKU 48 UR MORA ODDATI VSO DOKUMENTACIJO...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO IN OPRAVLJANJE DEŽURNE SLUŽBE NA TERENU, Medicinska fakulteta in veljavna...
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBETONER-ŽELEZOKRIVEC I - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, BRANJE ARMATURNIH NAČRTOV, KRIVLJENJE IN POLAGANJE ARMATURE NA PODLAGI ARMATURNIH NAČRTOV, V SKLADU Z NALOGAMI PREDPOSTAVLJENIH VODIJ DEL , IZVAJANJE OSTALIH GRADBENIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENIH...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (FIN. VSRS) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018 (fin. VSRS), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE, SPREJEM ODLOČITEV., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrajno sodišče...
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas oz. do prvega opravljanja strokovnega izpita a največ 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN DELA V SKLADU S PREDPISANIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA V DIAGNOSTIČNEM IN HEMATOLOŠKEM LABORATORIJU., ,
 • . Técnicos de prótesis médicas y dentalesE045009 ORTOPEDSKI TEHNIK I - M/Ž. TEHNIK ZA ORTOPEDSKO TEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE POSAMEZNE FAZE TEHNIČNEGA POSTOPKA PRI IZDELAVI MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, IZDELOVANJE VSEH PRIPOMOČKOV PO NAVODILIH INŽENIRJA, VODENJE SKUPINE TEHNIČNIH...
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA DEL. PROSTOR OZ. PACIENTOVO OKOLJE, APARATURE, MATERIAL, DELOVNE PRIPOMOČKE IN INŠTRUMENTE ZA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE, DELA IN NALOGE TEHNIKA...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (FIN. VSRS) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas oz. 31.12.2018 fin. VSRS, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE, SPREJEM ODLOČITEV., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrajno sodišče v Trbovljah, opr. št....
 • . Empleados de servicios estadísticos, financieros y de segurosBANČNI SVETOVALEC ZA DELO S STRANKAMI V PODRUŽNICI OSREDNJESLOVENSKA - JUG - M/Ž. BANČNI REFERENT V ZALEDJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAČILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH...
 • . Especialistas en políticas de administraciónKOORDINATOR AKTIVNOSTI - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV IN OSTALIH AKTIVNOSTIH PO DOGODKIH: KOMUNIKACIJA, PRIPRAVA POTREBNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA DOGODKA IN SLEDENJE, POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI: PREDAVANJA, DELAVNICE...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE ALACARD JEDI, MALIC IN PEKA PIC V GOSTILNI STRAHINC V ZGORNJIH BITNJAH. DELO V MLADEM SPROŠČENEM KOLEKTIVU, PRILAGODLJIV URNIK DELA, DOBRO PLAČILO. PROST VSAK DRUGI VIKEND IN VEČJI PRAZNIKI., Izobrazba ni...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PREDELAVI PLASTIČNIH MAS - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA RAZNA DELA V PROIZVODNJI: PRIPRAVLJA IN SKRBI ZA VNOS MATERIALA V SKLADIŠČE, MLETJE DOLIVKOV, MONTIRANJE DOZ NA MONTAŽNEM STROJU, KONTROLA...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPRODAJNI INŽENIR - MOŠKI. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAROČANJE IN ORGANIZACIJA NABAVE, PRODAJANJE PROIZVODOV IN FAKTURIRANJE, PLANIRANJE PRODAJE, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE TRGA, EVIDENTIRANJE CEN IN NABAVE,..., dobro...
 • . CocinerosKUHAR (J034030) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KUHAR - PRIPRAVLJA POSAMEZNE OBROKE IN JIH RAZDELJUJE DIJAKOM, DELAVCEM ZAVODA IN DRUGIM NAROČNIKOM, Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,...
Más ofertas: << · 11 · 16 · 18 · 19 · < · 21 · > · 23 · 26 · 32 · 43 · 65 · >>