Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 41

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIA...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve javne uslužbenke iz bolniške, polni delovni čas, 40, SPREJEM POŠTE, RAZVRŠČANJE POŠTE TER ODPREMA POŠTE. IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, VODENJE RAZNIH EVIDENC., ZAŽELJENO JE ZNANJE SLEPEGA DESETPRSTNEGA TIPKANJA., ...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 7, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - SPECIALNI PEDAGOG., Kandidat ima dokončan univerzitetni študijski program defektolo...

TEHNOLOG ZA ELEKTRO VZDRŽEVANJE - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTRONIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI ORGANIZACIJI ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL V PROIZVODNIH ODDELKIH;SODELUJE PRI REŠEVANJU TEKOČIH PROBLEMOV V ZVEZI Z KONČNIMI PROIZVODI TER PROIZVODNIMI PROCESI;NADZIRA STALNO IN PRAVOČASNO USPOSOBL...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPEČER - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE POMOČI IN VLEKE PO CESTAH V SLOVENIJI, AKTIVNA ODZIVNOST NA TELEFONU, IZVAJANJE TEHNIČNE POMOČI PO TELEFONU TER IZVAJANJE POVRATNIH KLICEV STRANK, ORGANIZ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV. DELO V POPOLDANSKEM DELOVNEM ČASU., Pričetek dela TAKOJ. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Kandidati naj posreduje...

. desarrollador web/desarrolladora webSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. RAZVIJALEC SPLETNIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA NA PODROČJU POSTAVITVE IN PRENOVE INFORMACIJSKEGA  SISTEMA SKLADA, VZDRŽEVANJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE SISTEMA TER SKRB ZA VARNOST SISTEMA, IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPO...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ. - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 5, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM Z GOVORNO JEZIKOVNIMI TEŽAVAMI IN MOTNJAMI -LOGOPED., Kandidat ima dokončan mag. študijski program druge stopnje logopedija ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ GLASBENE UMETNOSTI IN JUTRANJEGA VARSTVA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA GLASBENO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca., skrajšan delovni čas, 34, UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI ZA POUČEVANJE., Opravljen strokovni izpit za področje VIZ. Nekaznovanost zaradi naklepnega kaznivega dejanja in nekaznovanosti zaradi kaznivega...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PODJETJE SMT, PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH NAPRAV IN ELEKTRONIKE D.O.O., K SODELOVANJU VABI ODGOVORNEGA IN ZANESLJIVEGA SKLADIŠČNIKA.OSNOVNE NALOGE: SKLADIŠČENJE MATERIALA, POLIZDELKOV IN IZDELKOV, SPREJEM/PREVZEM MATERIAL...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (E037003) - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE NEGE,  OB SPREJEMU PORODNICE, MED PORODOM IN PO PORODU, VODENJE PORODA TER SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM PRI VODENJU NEPRAVI...

. personal directivo de la administración públicaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 V NABAVNI SLUŽBI (TUJA NABAVA) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TER IZVEDBA POSAMEZNIH FAZ JAVNIH RAZPISOV TER OBJAVE NA POTREBNIH  PORTALIH (E-NAROČANJE, EJN,E-REVIZIJA...), SODELOVANJE V KOMISIJAH ZA IZV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI (E035023) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE STERILIZACIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV-IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE-PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE-SODELOVANJE PRI PREVZEMU IN IZDAJ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK STROJNIK, V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB HRUŠICA (ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR). - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUČKI POSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME PREGLED...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETI UČITELJ ANGLEŠČINE IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta oz do največ 31.8.2022., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA PREDMETNI STOPNJI Z DOPOLNJEVANJEM PEDAGOŠKE OBVEZE V PODALJŠANEM BIVANJU. DELO V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST I...

. empleado de restaurantes de comida rápida/empleada de restaurantes de comida rápidaPRIPRAVLJALEC HITRE HRANE - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO ZA FRITEZO IN ZA ŽAROM - PRIPRAVA BURGERJEV IN OCVRTE HRANE PO V NAPREJ PRIPRAVLJENIH RECEPTURAH - PRIPRAVA ŽIVIL ZA NADALJNO UPORABO - USKLAJEVANJE NAROČIL - PREVZEM ROBE, stimulativno plači...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ŠIFRA DM E035017) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAP...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC MONTAŽER - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, -UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO, -OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, -OPRAVLJANJE ENOS...

IZOLATER-KLEPAR - M/Ž. IZOLATERJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA DELA Z ALUMINIJEM IN IZOLACIJO (KAMENA VOLNA), DELO SE IZVAJA V NEMČIJI (OKOLICA STUGARTTA). PREDVIDOMA SE MONTIRAJO PREZRAČEVALNE CEVI IN PODOBNO Z ALUMINIJSKIM PLEHOM IN IZOLACIJO., Zaposlimo samostojnega dela...

. ayudante de cocinaPOMOŽNA DELA V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMIVANJE POSODE, POSPRAVLJANJE POSODE, UPORABA PREDPISANIH ZAŠČITNIH SREDSTEV PRI DELU, POMOČ PRI KUHINJSKIH OPRAVILIH, PRIPRAVA SUROVIN, MESA, ZELENJAVE ZA KUHINJSKO OBDELAVO, PREDPRIPRAVA JEDI, ...

ORGANIZATOR DOGODKOV - M/Ž. ORGANIZATORJI KONFERENC IN DOGODKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IŠČEMO OSEBO, KI BO POMAGALA PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI POSLOVNIH IN ZASEBNIH DOGODKOV, POROK,... DELO ZAJEMA: - POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN NAČRTOVANJU POSLOVNIH DOGODKOV, NAJEMOV DVORAN...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ ZA POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI IN IZBIRNIH PREDMETOV, PB IN JV - M/Ž. UČITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETA LIKOVNA UMETNOST, OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU IN JUTRANJEM VARSTVU, PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO, IZVAJANJ...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA     VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJAT...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPTIMISTIČEN MLAD FANT S CEREBRALNO PARALIZO IŠČE OSEBNEGA ASISITETA (M/Ž), KI BI MU PRIPOMOGEL K ČIM VEČJI SAMOSTOJNOSTI. POTREBUJE POMOČ PRI VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTIH: PRI GOSPO...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) – CENTRALNA SLUŽBA, ŠTABNE SLUŽBE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA IZVAJANJE IN RAZVOJ METODOLOGIJE PROJEKTNEGA VODENJA NA ZRSZ, PREGLED NAD IZVAJANJEM PROJEKTOV ZRSZ, VODENJE POSTOPKOV ZA PRIJAVO PROJEKTOV, SO...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK - ARHIVAR - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA LAŽJEGA TOVORNEGA VOZILA, SKRB ZA VOZILO, UPRAVLJANJE S HANDHELDOM (APARAT ZA SKENIRANJE ZABOJNIKOV), ODDAJANJE IN PREVZEM VARNOSTNIH ZABOJNIKOV,LAŽJA TERENSKA DELA (PREMIKANJE ZABOJNIKOV, PRELA...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKI POMOČI, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI IN SOCIALIZACIJI., Delo poteka v Lukovici pri Domžalah. Asistenca poteka na upo...

PRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PRODAJA V SPECIALIZIRANI PRODAJALNI Z MEDICINSKIM POTROŠNIM MATERIALOM, INVALIDSKIMI PRIPOMOČKI, MEDICINSKIMI APARATI, INSTRUMENTI, BOLNIŠKO OPREMO, ITD.., NAROČANJE, OZNAČEVANJE IN ŠTETJE ZALOG BLAGA, Č...

. empleado de mostrador de oficina postal/empleada de mostrador de oficina postalSODELAVEC NA POŠTI I. - M/Ž. BLAGAJNIK NA POŠTI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, OPRAVLJANJE DEL V TREZORJU NA POŠTI, PRODAJANJE IN POSPE...

. operador de maquinaria forestal/operadora de maquinaria forestalSTROJNIK GOZDARSKE MEHANIZACIJE V NEMČIJI - M/Ž. GOZDAR TRAKTORIST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Upravljalec gozdne mehanizacije - forwarder., Zaželen je NPK za strojno sečnjo. Delodajalec poskrbi za nastanitev, prevoz in prehrano. Plačilo po dogovoru., dopoldan

Más ofertas: << · 21 · 31 · 36 · 38 · 39 · < · 41 · > · 44 · 47 · 54 · 68 · 95 · >>