Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 41

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocasSTROJNIK NA KARTONSKEM STROJU (PROIZVODNJA EMBALAŽE KOZJE) - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV IN NAPRAV ZA OBDELAVO RUDE IN KAMNIN, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE STROJEV IN MATERIALOV ZA AVTOMATSKO IN ROČNO IZDELOVANJE IN LEPLJENJE KARTONSKE EMBALAŽE,STROJNO LEPLJENJE RAZLIČNIH KARTONSKIH ELEMENTOV,KONTROLIRANJE IZDELANIH KARTONSKIH... STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA ODDELEK - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV V DSO, HODNIKI, STOPNIŠČA, KOPALNICE, WC, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, KOMUNIKATIVNOST, ROČNE SPRETNOSTI, POZNAVANJE... ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČ PRI DODELAVI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 25 ur, REZANJE, ZGIBANJE, VEZAVA, PAKIRANJE, BRUŠIRANJE, urejevalniki besedil - osnovno,... CAMERA GRAFIČNA PRIPRAVA D.O.O.
 • . Electricistas de obras y afinesVZDRŽEVALNA DELA II. (404003) USPOSOBITEV ZA DELOVNO MESTO ELEKTRIKAR- M/Ž - M/Ž. ELEKTRIČAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC ZAČETNIK-IV.ST.STR. (29104) USPOSOBITEV ZA DELOVNO MESTO ELEKTRIKAR (11947), Zahtevana usmeritev in poklic: KV-ELEKTRIKARJI , KV-MEHANIKI IN STROJNIKI, KV-OBDELOVALCI KOVIN, KV-METALURGI, KV-KEMIKI, IN PODOBNO. TALUM SERVIS IN INŽENIRING, inženiring in storitve vzdrževanja d.o.o.
 • . Directores de servicios de saludPREDSTOJNIK KLINIČNEGA ODDELKA ZA UROLOGIJO, KIRURŠKA KLINIKA, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, ŠIFRA DM: E018023 - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZACIJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ GEOGRAFIJE - M/Ž. UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28 ur, VIZ DELO V SREDNJI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje... SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesŽIVILSKI DELAVEC III., M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MANJ ZAHTEVNA DELA V PAKIRNICI, RAZREZU, SKLADIŠČIH, POSEBNEM PROGRAMU, PROIZVODNJI KLOBAS, PRI IZDELKIH Z DODANO VREDNOSTJO, PRALNICI EMBALAŽE, skrb za... PERUTNINA PTUJ REJA PERUTNINE, PROIZVODNJA KRMIL, PERUTNINSKEGA MESA IN IZDELKOV, TRGOVINA IN STORITVE D.D.
 • . TechadoresMONTER RAVNIH STREH - M/Ž. KROVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA SKLOPOV RAVNE STREHE NA PRIPRAVLJENO PODLAGO (PARNA ZAPORA, TERMOIZOLACIJA, HI FOLIJA), slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, PRIPRAVLJENOST OZ. VESELJE DO DELA, dopoldan 4BEJ - ELEKTROINSTALACIJE, HIDROIZOLACIJE ERAZEM ŠRIBAR s.p.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve odsotne delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA MEDVODE.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-II (ODSEK ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN V ODDELKU ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, DM 4018) M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.11.2020, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJA USTREZNIH EVIDENC,... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioMLADINSKI DELAVEC V MLADINSKEM SEKTORJU - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, Določen čas oz. OD 18.6.2018 DO 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZBRANI KANDIDAT/KANDIDATKA SE BO VKLJUČEVAL V IZVAJANJE MLADINSKIH PROGRAMOV ZAVODA MISSS,DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, SKUPAJ V SKUPNOSTI IN USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z OTROKI... ZAVOD MISSS MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO SREDIŠČE SLOVENIJE.
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ KONTRABASA - M/Ž. UČITELJ KONTRABASA, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE KONTRABASA IN OPRAVLJANJE VSEH DEL SKLADNO S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST GLASBENE ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... GLASBENA ŠOLA "RISTO SAVIN" ŽALEC.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRAODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. nadom. porodniške, polni delovni čas, 40 ur, DELO V OPERACIJSKIH SOBAH – DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA, KI POKRIVAJO RAZLIČNE VEJE KIRURGIJE, NESORODNE- MULTIDISCIPLINARNOST – GINEKOLOGIJA, TORAKALNA KIRURGIJA, PLASTIČNA KIRURGIJA, ABDOMINALNA... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . EconomistasFINANČNI REFERENT VI - J016046 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, SESTAVLJANJE IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, NADZIRANJE IN SPREMLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, IZDELAVA PLAČILNIH NALOGOV, EVIDENTIRANJE PREJETIH RAČUNOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE... JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. določen čas največ 4 leta, polni delovni čas, 40 ur, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBO O FINANCIRANJU USPOSABLJANJA, OPRAVLJANJE ASISTENTSKEGA DELA (DEL DELOVNEGA ČASA),... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • . Ingenieros mecánicosTEHNOLOG - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRENAŠANJE NOVOSTI V PROIZVODNJO, SPREMLJANJE KONKURENČNIH IZDELKOV IN POMOČ PRI RAZISKAVI TRGA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA OBLIKOVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA RAZVOJA PODJETJA, UVAJANJE... NON FERRUM KRANJ, PROIZVODNJA IN TRGOVINA KOVINSKIH PRAHOV D.O.O.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA, ZA POTREBE KLINIČNEGA ODDELKA ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 08.01.2019, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . PsicólogosPSIHOLOG II (E047052) - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, PSIHOLOG ZA DELO V ZVC., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA.
 • . ElectrotécnicosVZDRŽEVALEC - ELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH PREGLEDOV IN POPRAVIL DELOVNIH STROJEV, SKRB ZA NEMOTENO OBRATOVANJE DELOVNIH STROJEV, ODKRIVANJE IN JAVLJANJE NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI NA DELOVNIH STROJIH, DELOVIŠČU... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V MAVČARNI (E035016) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - DELA IN NALOGE SREDNJA MEDICINSKA SESTRA TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE IN DELA IN NALOGE S PODROČJA IMOBILIZACIJE (MAVČARJA), - SAMOSTOJNO IZVAJANJE TERAPEVTSKIH MAVČNIH OBLOG PO NAROČILU... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorH017002 - MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. do največ štirih let oz. do zaključka doktorskega študija, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SPREMLJA RAZVOJ METOD, ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA... UNIVERZA V MARIBORU.
 • . Montadores de estructuras metálicasPOMOŽNI MONTER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMAGA PRI PREVZEMU IZDELKOV IN RAZPOREJANJU NA ZA TO DOLOČENA MESTA PRIPRAVI, KOMISIONIRA KOMPLETNO OPREMO ZA POTREBE MONTERJEV PO SPECIFIKACIJAH (POSTAVITVENIH LISTIH) NALAGA , RAZLAGA SLUŽBENA... BIRO OGIS, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA, IZPOSOJANJE, D.O.O.
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ADMINISTRATIVNIH DELIH NA PROJEKTIH, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... GH HOLDING storitvena družba d.o.o.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV, - VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV, - IZVAJA PRVO SOCIALNO POMOČ,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LITIJA.
 • . Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetadoFORMIRANJE IN PAKIRANJE BATERIJ - M/Ž. STROJNI PAKIREC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJEV TER ORODIJ ZA I. IN II. NALIVANJE BATERIJ IN VEZAVA BATERIJ NA FORMIRNIH MIZAH - IZBIRA IN VNOS TEHNOLOŠKIH PARAMETROV V RAČUNALNIK ZA I. IN II. NALIVANJE, VSTAVLJANE IN PRIVIJANJE ZAMAŠKOV... TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D.
 • . Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)LABORATORIJSKI TEHNIK III (ŠIFRA DM: E045007), KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30.6.2019, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Ingenieros electricistasPROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTIRANJE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje... MATISA trgovsko uvozno-izvozno, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorH017002 MLADI RAZISKOVALEC PO PROGRAMU SEPARACIJSKI PROCESI IN PRODUKTNA TEHNIKA V LABORATORIJU ZA SEPARACIJSKE PROCESE IN PRODUKTNO TEHNIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas oz. določen čas od 1.10. 2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG.... UM; UM FKKT.
 • . Técnicos en ciencias físicas y químicasRAZVOJNI TEHNIK V PILOTNEM RAZVOJNEM LABORATORIJU - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK KEMIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SINTEZNIH IN ANALITSKIH KEMIJSKIH OPERACIJ, LABORATORIJSKIH POIZKUSOV IN ANALIZ, MERITEV TER NJIHOVA INTERPRETACIJA, PRIPRAVA VZORCEV LABORATORIJSKIH, PILOTNIH IN INDUSTRIJSKIH... FENOLIT D.D. SINTETIČNE SMOLE IN MASE.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, prodaja v salonu, italijanski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, od kandidatov se poričakuje prijaznost,... BM ZAVESE HROVAT BITEŽNIK MIRJAM S.P.
Más ofertas: << · 21 · 31 · 36 · 38 · 39 · < · 41 · > · 44 · 47 · 54 · 68 · >>