Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 41

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de maquinaria agrícola/operadora de maquinaria agrícolaKMETIJSKI DELAVEC-UPRAVLJALEC MEHANIZACIJE IN STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO KMETIJSKE, GOZDARSKE, GRADBENE IN OSTALE STROJNE MEHANIZACIJE TER NAPRAV ZA DELO V DELAVNICI IN NA TERENU -DELO S KMETIJSKO, GOZDARSKO, GRADBENO IN O...

. psicólogo/psicólogaH017004 RAZISKOVALEC ZA PODROČJE PSIHOLOGIJA - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU DOMAČIH IN MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, PROGRAMOV IN NALOG, RAZISKOVANJE IN OBDELOVANJE SPECIALNE PROBLEMATIKE NA PODROČJU DELOVANJA, IZVAJANJE ANALIZ,   MERITE...

TEHNOLOG VZDRŽEVANJA - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA SPREMEMB NA POSTROJENJU NA ZAHTEVO PROIZVODNJE, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN NAPRAVAH, IZDELAVA RAZNIH ELEKTRO PRIKLJUČKOV IN NAPELJAV, IZVAJANJE STROKOVNO ZAHTEVNEJŠIH PREVEN...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNIČNI DELAVEC II - STROJNIK - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAVODIL ZA OBRATOVANJE IN UPRAVLJANJE Z VZPENJAČO, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNIH UKREPOV PRI UPORABI NAPRAVE, VODENJE DOKUMENTACIJE ZA OBRATOVANJE TIRNE VZPENJAČE (DNEVNIKI OBRATOVANJA), SPREMLJANJE OBISK...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN RAZDELITEV OBROKOV OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH, -SAMOSTOJNO DELO V HLADNI KUHINJI -SAMOSTOJNO SERVIRANJE V JEDILNICI,-PRIPRAVA ZAJTRKA V ODSOTNOSTI DIETNEG...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KI BO SKRBEL ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA NA NAPRAVAH IN STROJIH DRUŽBE, PREDVSEM CNC NAPRAV, SKRBEL ZA ZANESLJIVOST STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE, NAPAK...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRI GIBALNO OVIRANI OSEBI ŽENSKEGA SPOLA IZVAJANJE STORITEV, NAMENJENIH OSEBNI POMOČI, KAR OBSEGA POMOČ PRI KUHANJU, HRANJENJU IN PITJU, GIBANJU, POSEDANJU, PREMEŠČANJU, VSTAJANJU ALI NAM...

. camarero/camareraNATAKAR/POMOČNIK V KUHINJI, ENOIZMENSKO - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - DELITEV MALIC, - DELO NA BLAGAJNI, - DELO ZA ŠANKOM, - SKRB ZA ZADOVOLJSTVO GOSTOV, - SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO, - ENOIZMENSKO DELO, VIKENDI PROSTI., PRIČAKUJEMO:   - OBVEZEN...

. operador de maquinaria agrícola/operadora de maquinaria agrícolaUPRAVLJALEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO S TRAKTORJEM: MULČENJE TRAVE, NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKE ZAŠČITE, PREVOZI BOKSOV IZ IN V SADOVNJAK, VOŽNJA TRAKTORJA PO PLANTAŽAH OB OBIRANJU, POMOČ PRI OBIRANJU,  STROJNO IZKOPAVANJE ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -UPRAVLJA TOVORNO VOZILO IN JE ODGOVOREN ZANJ IN ZA TOVOR, - REDNO VZDRŽUJE IN PREGLEDUJE VOZILO, - ODGOVARJA ZA SPOŠTOVANJE CPP IN SKRBI, DA JE TOVOR PRAVILNO NALOŽEN IN DA SE ZAVARUJE TAKO, DA SE ME...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE NAROČIL GOSTOV V HOTELSKI RESTAVRACIJI, STREŽBA PIJAČE V ČASU PENZIONSKIH OBROKOV, DESERVIRANJE, PRIPRAVA RESTAVRACIJSKIH PROSTOROV, OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA ZA STREŽBO., Od kandidata pričakujemo: poznavan...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, ČISTI IN UREJANJA OKOLICO BAZENA TER SKUPNE POSLOVNE PROSTORE., Od kandidata pričakujemo: timsko naravnanost, vestnost, natančnost, poštenost, odgovornost do sebe, svojih nadrejenih in gosta, osebno urejeno...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju družinske medicine. Znanje slovenskega jezika na ravni C...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTELEC - UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV (PISARNE, ČAJNE KUHINJE, HODNIKI) IN SANITARIJI. DELO POTEKA NA UREJENEM OBJEKTU V CENTRU LJUBLJANE, V POPOLDANSKEM DELOVNEM ČASU., Nudimo zaposlitev oseb tudi s statuso...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA, POHIŠTVO IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJA STANOVALEC, UREJANJE IN ČIŠČENJE SOB STANOVALCE...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA ENOSTAVNE JEDI, ČISTI IN PRIPRAVLJA OSNOVNA ŽIVILA, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJA SADNI IN ZELENJAVNI DEL SAMOPOSTREŽNEGA BIFEJA, OPRAVLJA ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE, ZAGOTAVLJA, DA SO V...

. ferrallistaMONTER ALUMINIJSKIH FASAD - M/Ž. MONTER ALU-FASAD, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTIRANJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ IN FASAD. DELO V AVSTRIJI., NASTANITEV JE MOŽNA V AVSTRIJI ALI DNEVNA VOŽNJA DOMOV - ODVISNO OD DELOVIŠČA. STANOVANJE IN PREVOZ STA PLAČANA., dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIP. MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE TIMA, -UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, -NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI, -SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, -IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKR...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE., VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE OZIROMA PEDOPSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA N...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (ŠIFRA DM: E037049), KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZNIK STROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC TEŽKEGA TOVORNJAKA Z DVIGALOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM IN PRIKLOPNIKOM TER NAPRAVAMI, KI SO VOZILU PRIGRAJENE V SKLADU S PROMETNIMI PREDPISI, ZAKONI IN PRAVILI SKRB ZA KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM IN O...

DELAVEC ZA STROJNE OMETE - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA IZDELAVA STROJNIH OMETOV - BRIZGANJE OMETA, Zaželjeno je, da ima delavec že znanje in izkušnje z izdelavo strojnih ometov. zaposlimo tudi delavca, ki se je pripr...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (E018021) - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDR. SPEC. PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU PSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA. CEPLJENJE: HEPATITIS B, O...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVA ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH SKLOPOV ORODIJ IN LINIJ, VRTANJE, REZANJE NAVOJEV, BRUŠENJE, POLIRANJE, VARJENJE,...., Od kandidata pričakujemo samostojnost, iznajdljivost, samoinciativnost, kreativnost, sposobnost za d...

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OBLIKUJE, NAČRTUJE IN IZVAJA KLINIČNOPSIHOLOŠKE OBRAVNAVE PACIENTA, - IZVAJA KLINIČNOPSIHOLOŠKO OCENJEVANJE, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE, PSIHOEDUKACIJO, PSIHOTERAPIJO IN KOGNITIVNO REHABILITACIJO, KLINIČNOPSIHOLOŠKO KONZULTANTS...

KUHAR V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH NORMATIVIH; SKRB ZA RACIONALNO ZALOGO,NEOPOREČNOST IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL TER OPTIMALNO IZBIRO ŽIVIL,PRAVILNO SKLADIŠČENJE IN SHRANJEVANJE GOTOVIH JEDI/SKRB ZA KVALIT...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UREJANJE ZADEV OB PREJEMU BLAGA V SKLADIŠČE  IN IZDAJI IZ SKLADIŠČA, VODENJE USTREZNE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE - EVIDENC, KONTROLA KOLIČINE IN KVALITETE PRI PREVZEMIH IN IZDAJAH BLAGA, MANIPULACIJA Z BLAGOM V SKLADIŠČU, ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH POSEGOV NAROČENIH S STRANI ZDRAVNIKA, GLEDE NA STROKOVNE KOMPETENCE, AKTIVNO SODELOVANJE PRI NEGOVALNIH POSTOPKIH, ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH TER PRIPRAVI DOKUMENTACIJE IN ...

. secretario/secretariaAVTOSERVISNI SPREJEMNIK - M/Ž. SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELOVNIH PROCESOV V SERVISNI DELAVNICI,SPREJEM IN SVETOVANJE STRANKAM,PREVZEM VOZIL V SERVIS,KOORDINACIJA IN KOMUNIKACIJA MED SPREJEMOM IN SERVISNO DELAVNICO, UR...

Más ofertas: << · 21 · 31 · 36 · 38 · 39 · < · 41 · > · 44 · 48 · 55 · 69 · 98 · >>