Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 71

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. cerrajero/cerrajeraPOMOŽNI DELAVEC V KOVINARSTVU - M/Ž. POMOŽNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOŽNA KLJUČAVNIČARSKA DELA V PROIZVODNJI. ČIŠČENJE IN BRUŠENJE KOVINSKIH IZDELKOV. DELO SE BO OPRAVLJALO PRETEŽNO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM., Delo se bo opravljalo pretežno na Avstrijskem Koroškem. Po izteku pogodb...

BOLNIČAR ALI NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. ali po dogovoru za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE. POMOČ IN SODELOVANJE PRI OSTALIH DNEVNIH IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTIH UPORABN...

VARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB STANOVALCEV, SKRB ZA UREJENOST STANOVALCA IN OSEBNO HIGI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE ZDRAVSTVENE IN OSEBNE NEGE, ZDRAVLJENJA IN ZDRAVSTVENEGA SVETOVANJA PACIENTOM NA PODLAGI ZDRAVSTVENIH NAČRTOV, KI JIH IZDELAJO ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, DODELJEVANJE ZDRAVIL IN DRU...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR - SODNIK,- PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, - SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE T...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadDELOVODJA, SKUPINOVODJA, MONTAŽA PREZRAČEVALNIH SISTEMOV, DELO V TUJINI - M/Ž. DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE PRI MONTAŽI PREZRAČEVALNIH SISTEMOV, BRANJE NAČRTOV, ORGANIZACIJA, Dobro razumevanje nemškega jezika, resnost, odgovornost, prilagodljivost, dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, PRETEŽNO POPOLDANSKO DELO (MED 15:00 IN 19:00 URO). PRIČETEK DELA V OKTOBRU. MOŽNOST PODALJŠANJA. POGOJA ZA ZAPOSLITEV STA NEKAZNOVANOST IN ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST., popoldan

MEDICINSKA SESTRA/ ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. ali po dogovoru za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČI ZAVEZANO STROKOVNIM STANDARDOM STROKE. POMOČ PRI FTH, DTH IN PRI OSTALIH DNEVNIH IN PROSTOČASNIH AKTIVNO...

. montador de equipos electrónicos/montadora de equipos electrónicosSESTAVLJALEC - M/Ž. SESTAVLJALEC ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELOVNIH OPERACIJ SESTAVLJANJA IN MONTAŽE. SKRB ZA PRAVILNO IN SMOTRNO ROKOVANJE Z STROJI, ORODJI IN MERILNO OPREMO. SKRB ZA KAKOVOST IN PRAVOČASNOST IZVEDENEGA DELA. SKRB...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ZAPOSLIMO ZANESLJIVO OSEBO ZA POMOČ GIBALNO OVIRANEMU GOSPODUZ NEVROLOŠKIM OBOLENJEM. DELOVNO MESTO JE V OKOLICI SEŽANE. GOSPOD JE DUŠEVNO IN VEDENJSKO ZDRAV. POTREBUJE POMOČ PRI VSAK...

. agente de conservación forestalGOZDAR SEKAČ - M/Ž. GOZDAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE, KI SE OPRAVLJAJO NA TEM DELOVNEM MESTU SO IZVAJANJE SEČNJE IN IZDELAVE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV PO DELOVNIH NALOGIH, KROJENJE IN OBDELOVANJE GOZDNIH LESNIH  SORTIMENTOV, SODELOVANJE PRI SPRAVILU LESA, IZVAJ...

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV - DELO V TUJINI - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO MONTIRANJE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV, OSNOVNO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA(NI POGOJ) ODGOVORNO OPRAVLJANJE DELA, SPOŠTOVANJE VARNOSTNIH NAVODIL, MARLJIVOST, ŽELJA PO UČEN...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRBI, DA JE ODDELEK UREJEN IN ZALOŽEN Z BLAGOM (POZICIONIRANJE), DELO NA BLAGAJNI DISKONTA, O UGOTOVLJENIH RAZLIKAH PRI ZAKLJUČKU BLAGAJNE JE DOLŽAN OBVESTITI POSLOVODJO OZ. NADREJENEGA, ODGOVARJA ZA  NASTALE MANJKE ...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ADMINISTRATIVNA DELA, PRIPRAVA PONUDB, RAČUNOV, ODDAJA ENOTNIH VLOG, POGODB PRI ELEKTRU DISTRIBUTERJU, NABAVA, KADROVSKA EVIDENCA, KNJIŽENJE RAČUNOV, SALDAKONTI, PRIPRAVA MESEČNIH POROČIL O VZDRŽE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN POTREB STANOVALCEV. IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH FAZ ZDRAVSTVENE NEGE OZ. NEGOVANJE RIZIČNIH STANOVALCEV IN SPROTNO UGOTAVLJANJE USPEHA IN REAKCIJ V POSAMEZNIH FAZA...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I) (E045020), KIRURŠKA KLINIKA, ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC (V) - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, IZVAJA NALOGE PO NAVODILU UČITELJA V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, OPRAVLJA NEGO OTROK, OPRAVLJA VARSTVO OTROK, SPREMLJA OTROKE NA DNEVE DEJAVNOSTI IN INT...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST II - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ENOSTAVNO TER MANJ ZAHTEVNO UPRAVLJANJE IN PREVAŽANJE,  UPRAVLJANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV OPRAVLJANJE NALOG, KI SE NANAŠAJO NA PREVZEM BLAGA, SKLADIŠČENJE BLAGA, PRIPRAVA BLAGA ZA ODDAJO, ODPREMO BLAGA, SKLADIŠČENJE NEUSTREZNEG...

. vendedor/vendedoraPRODAJA/SVETOVANJE V HIŠI DARIL LJUBLJANA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOT PRODAJALEC / KA IN ARANŽER / KA BOSTE PRI NAS S SVOJIM PREDANIM IN Z ODGOVORNIM DELOM POSKRBELI, DA SE BODO STRANKE PRI NAS POČUTILE DOBRODOŠLE. S STROKOVNIM PRISTOPOM IN Z IZNAJDLJIVOSTJO BOSTE POSKRBELI, DA BO...

. cartero/carteraPISMONOŠA, LJUBLJANA S ŠIRŠO OKOLICO - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC STROJNI - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KOREKTIVNIH IN PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH POSEGOV NA STROJIH, NAPRAVAH, TEHNOLOŠKIH IN TRANSPORTNIH POSTROJENJIH NA STROJNEM PODROČJU, IZVAJANJE SPLOŠNIH STROJNIH VZDRŽEVALNIH DEL,  I...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónUPRAVLJALEC PROIZVODNE LINIJE - AJDOVŠČINA - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL PO RECEPTURAH, DELOVNIH POSTOPKIH, VELJAVNIH STANDARDIH IN LASTNEM STROKOVNEM ZNANJU, UPRAVLJANJE PROIZVODNE LINIJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IN POLIZDELKOV, NASTAVLJANJE PROIZVODNIH STROJEV, OD...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE OTROKOVE VARNOSTI, POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V SKUPINO IN SODELOVANJU PRI IZVAJANJU PROGRAMA, SODELOVANJE Z VZGOJITELJI IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROK...

. operador de corrugadora (de cartón)/operadora de corrugadora (de cartón)DELAVEC V PROIZVODNJI PAPIRJA - OPERATER II V PPI - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNATIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KVALITETNIH PROIZVODOV PO DELOVNEM NALOGU, UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE STROJEV IN LINIJ V PROIZVODNJI,  PRIPRAVA MATERIALOV TER POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, NADZO...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK I - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KARTIRANJE POŠTNIH POŠILJK, PREGLEDOVANJE MANIPULATIVNIH LISTIN, USMERJANJE KARTIRANIH POŠILJK, USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO CELOTNEM NASLOVU, OBLIKOVANJE PREVOZNIH ENOT, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKO...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA VSE ENOSTAVNEJŠE OPERATIVNE IN POMOŽNE NALOGE IN DELA, POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO KUHINJE, PREDVSEM PA: IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL ZA PRIPRAVO JEDI TER PRIPRAVLJA ENOSTAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz.  31.8.2024, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI, PREZRAČUJE, RAZKUŽUJE PROSTORE VRTCA IN OKOLICO (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, DVORIŠČE,...), OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRT...

ČISTILEC/ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na daljši bolniški odsotnosti, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN ŠOLSKE OKOLICE, obvezno je potrebno priložiti potrdilo, da oseb...

VODJA POŠTE V, 1104 LJUBLJANA - M/Ž. MENEDŽERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROČJU LOGISTIKE, SKLADIŠČENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE V RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE ...

Más ofertas: << · 36 · 53 · 62 · 66 · 68 · 69 · < · 71 · > · 74 · 77 · 83 · 95 · 119 · >>