Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,419 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 71

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA TEHNIČNE ZADEVE IN INFORMATIKO - M/Ž. TEHNIKI ZA PODPORO UPORABNIKOM NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA NA PODROČJU INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE; POMOČ PRI VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME; ADMINISTRIRANJE UČNEGA OKOLJA ...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 10 mesecev oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 18, SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG ZA POUČEVANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI., Prošnji je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila ob razpisu (diploma, strokovni izpit), p...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, KOPANJE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCEM PRI HRANJENJU IN SKRB ZA HIDRACIJO, POMOČ ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA PREVZEM BLAGA (KOLIČINSKA, KAKOVOSTNA KONTROLA ). OPRAVLJA INTERNI TRANSPORT IN MEDSKLADIŠČENJE BLAGA. OPRAVLJA ODPREMO BLAGA (KOLIČINSKA, KAKOVOSTNA KONTROLA, PALETIRANJE …). IZPOLNJUJE DOKUMENTAC...

SERVISER DVIGAL - M/Ž. MONTER – SERVISER DVIGAL, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVIS DVIGAL, Smisel za popravilo strojev. Pogoj za delo je veljaven izpit B kategorije  Delovno mesto  je vzdrževanje dvigal. Delo poteka na terenu po Sloveniji. , gibljiv/nestalen urnik

VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ (MEDNARODNEGA POSLOVANJA) - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. (eno šolsko leto), skrajšan delovni čas, 20, ODGOVOREN JE ZA CELOVITO IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA SVOJEGA PREDMETA, PRIPRAVLJA IZVEDBENI NAČRT, ŠTUDIJSKO GRADIVO IN DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE, OPRAVLJA MEN...

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK III - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, KEMIKALIJ IN OSTALEGA BLAGA ZA IZDAJO. IZDELAVA GALENSKIH IN MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV. DELO Z NEVARNIMI SNOVMI POD POSEBNIMI POGOJI, PREVZEM IN SHR...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V KTC ROGLA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MALOPRODAJE (PRODAJANJE ŽIVIL IN/ALI OSTALIH IZDELKOV, PRODUKTOV, ARTIKLOV), KAKOVOSTNO IN KOLIČINSKO PREVZEMANJA BLAGA, RAZVRŠČANJE IN RAZPOREJANJE BLAGA V PRODAJALNI, SVETOVANJE KUPCEM , Organiziran prevoz...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - LOKACIJA DELA JE ROMSKO NASELJE SMREKEC, GROSUPLJE - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2023, polni delovni čas, 40, DELO Z ROMSKIMI OTROKI IN NJIHOVIMI STARŠI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN EVALVACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELO...

. masajistaMASER V KTC ROGLA - M/Ž. MASER, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNIH PROSTOROV, OPREME IN PRIPOMOČKOV, SPREJEMANJE, INFORMIRANJE IN PRIPRAVLJANJE STRANK/PACIENTOV/GOSTOV, IZVAJANJE  MASAŽ, PO POTREBI IZVAJANJE DEL NA HIDROTERAPIJI TER TRANSPORT STRANK...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA (2. UČITELJ V 1. RAZREDU) IN UČITELJ OPB - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI IN DELA IN NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJICE, Potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo zoper spolno ...

. masajistaMASER V KTC ROGLA - M/Ž. MASER, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNIH PROSTOROV, OPREME IN PRIPOMOČKOV, SPREJEMANJE, INFORMIRANJE IN PRIPRAVLJANJE STRANK/PACIENTOV/GOSTOV, IZVAJANJE  MASAŽ, PO POTREBI IZVAJANJE DEL NA HIDROTERAPIJI TER TRANSPORT STRANK...

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POST...

ZIDAR - M/Ž. ZIDARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE  ZAHTEVNIH ZIDARSKIH DEL NA PODROČJU NIZKIH GRADENJ (MOSTOVI, PREPUSTI, OBCESTNE STENE..), VGRAJEVANJE IZDELKOV IN POLIZDELKOV, IZDELOVANJE MANJ ZAHTEVNIH OPAŽEV, IZDELOVANJE RAZNIH TLAKOV, ROBNIK...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ (ANALIZ POSLOVANJA) - M/Ž. VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. (eno šolsko leto), skrajšan delovni čas, 20, -ODGOVOREN JE ZA CELOVITO IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA SVOJEGA PREDMETA -PRIPRAVLJA IZVEDBENI NAČRT, ŠTUDIJSKO GRADIVO IN DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE -OPRAVLJA MENTORSTVO PRI DIPLOMS...

. ayudante de cocinaPOMOŽNI DELAVEC V GOSTINSTVU V KTC ROGLA - M/Ž. GOSTINSKI POMOČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH IN MANJ ZAHTEVNIH DEL NA PODROČJU STREŽBE, KUHINJE IN GOSPODINJSTVA, IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP), ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER ČISTOČE IN UREJ...

. auxiliar de enfermeríaZDRAVSTVENI TEHNIK V KTC ROGLA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSTOPKOV IN POSEGOV, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKIH MERITEV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH TIMIH , , gibl...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT (ŠIFRA DM 2300), ZA DOLOČEN ČAS V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB, SEKTORJU ZA TRETMA, ODDELKU ZA VARNOST - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH POLICISTOV, POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG PRAVOSODNEGA POLICISTA , Po uspešno zaključenem usposabljanju bo s kandidatom za pravosodnega policista skladno z ZIK...

. esteticistaKOZMETIČNI TEHNIK V KTC ROGLA - M/Ž. KOZMETIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, INFORMIRANJE IN PRIPRAVLJANJE STRANK/PACIENTOV/GOSTOV, SVETOVANJE STRANKAM/PACIENTOM/GOSTOM TER TRŽENJE DODATNIH STORITEV, IZVAJANJE MASAŽ TER GLOBINSKIH NEG TELESA IN OBRAZA, PEDIKURE IN MANIKURE, iZVAJANJE DEL ...

. cajero/cajeraKUHINJSKI BLAGAJNIK V KTC ROGLA - M/Ž. BLAGAJNIK, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA, IZVAJANJE MALOPRODAJE (PRODAJANJE ŽIVIL IN/ALI OSTALIH IZDELKOV, PRODUKTOV, ARTIKLOV) IN OBRAČUNA, SPREJEMANJE IN USMERJANJE TER IZVAJANJE NADZORA NAD KORIŠČENJEM PENZIONSKIH OBROKO...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR V KTC ROGLA - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, RAZPOREJANJE, NAROČANJE GOSTOV/PACIENTOV, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE RAZNIH NAROČIL, INFORMACIJ IN REZERVACIJ, USKLAJEVANJE DELA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI , , gibljiv/nestalen urni...

. animador turístico/animadora turísticaANIMATOR V KTC ROGLA - M/Ž. TURISTIČNI ANIMATOR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE KULTURNIH, ŠPORTNIH TER ZABAVNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV TER AKTIVNOSTI, PREDLAGANJE, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE ANIMACIJSKIH PROGRAMOV, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM/PACIENTOM/GOSTOM TER ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC BOLNIČAR-NEGOVALEC, VLOGI PRILOŽITE ŽIVLJENJEPIS IN DOKAZILO O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI., dvoizmensko

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC KERAMIKE IN KOPALNIŠKE OPREME V POSLOVALNICI GROSUPLJE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PRODAJA BLAGA KUPCEM V TRGOVINI TEHNIČNE IN GRADBENE STROKE - POUDAREK NA PRODAJI KERAMIKE, PRIPRAVA PONUDB, IZRIS KOPALNIC (VISOFT), NAROČANJE IN DOBAVA TER PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, AKTIVNO SODELOVANJE NA I...

. masajistaMASER V KTC ROGLA - M/Ž. MASER, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNIH PROSTOROV, OPREME IN PRIPOMOČKOV, SPREJEMANJE, INFORMIRANJE IN PRIPRAVLJANJE STRANK/PACIENTOV/GOSTOV, IZVAJANJE  MASAŽ, PO POTREBI IZVAJANJE DEL NA HIDROTERAPIJI TER TRANSPORT STRANK...

. director de departamento de administración/directora de departamento de administraciónPRAVOSODNI SODELAVEC - VODJA VPISNIKA - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, DELO S STRANKAMI V ČASU URADNIH UR ZARADI IZDAJANJA FOTOKOPIJ RAZNIH LISTIN ...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TGM - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA, UPRAVLJANJE IN DELO NA TERENU Z RAZNIMI GRADBENIMI STROJI PO PROMETNEM NALOGU ALI NAVODILU NADREJENEGA, POMOČ PRI ČIŠČENJU SNEGA PO NAČRTU ZIMSKE SLUŽBE, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH GRADBENIH DEL, REDN...

VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ (TEMELJEV RAČUNOVODSTVA) - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. (eno šolsko leto), skrajšan delovni čas, 20, ODGOVOREN JE ZA CELOVITO IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA SVOJEGA PREDMETA, PRIPRAVLJA IZVEDBENI NAČRT, ŠTUDIJSKO GRADIVO IN DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE, OPRAVLJA MEN...

. camarero/camareraNATAKAR V KTC ROGLA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PREDSTAVITEV PONUDBE, POSPEŠEVANJE PRODAJE, STREŽBA JEDI IN PIJAČ TER VKLJUČEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE KOLIČINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA IN SKLADIŠČENJA (ŽIVIL, PIJAČ IN DRUGEGA MATERIALA), IZDELOVANJE...

. camarero/camareraNATAKAR V KTC ROGLA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREDSTAVITEV PONUDBE, POSPEŠEVANJE PRODAJE, STREŽBA JEDI IN PIJAČ TER VKLJUČEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE KOLIČINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA IN SKLADIŠČENJA (ŽIVIL, PIJAČ IN DRUGEGA MATERIALA), IZDELOVANJE...

Más ofertas: << · 36 · 53 · 62 · 66 · 68 · 69 · < · 71 · > · 73 · 75 · 80 · 90 · 109 · >>