Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 71

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de máquinas de galvanización/operadora de máquinas de galvanizaciónGALVANIZER II - PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. GALVANIZER KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBEŠAL, NALAGANJE IN RAZLAGANJE MATERIALA, POMOČ PRI GALVANIZIRANJU, KONTROLA KVALITETE PREVLEK, PAKIRANJE GOTOVIH IZDELKOV, ČIŠČENJE LINIJE ZA GALVANIZIRANJE, PRANJE IZPRAZNJENIH BALONOV, Natančnost, fleksibi...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLENI BO OPRAVLJAL DELO SKRBNIKA PROJEKTOV NA PODROČJU POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA. NJEGOVA NALOGA BO, DA BO AKTIVNO SKRBEL ZA PROMOCIJO PROGR...

VODJA IZMENE - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN RAZPOREJA DELO IN DELAVCE V SKUPINI, NASTAVLJA STROJE, IZVAJA DNEVNI IN TEDENSKI PLAN DELA, IZVAJA DELA V PROIZVODNJI V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO,...

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoOPERATER/NASTAVLJALEC STROJEV V PROIZVODNJI EMBALAŽE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA STROJIH ZA PROIZVODNJO STIROPOR EMBALAŽE, NASTAVLJANJE STROJEV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA, zaželena izobrazb...

TEHNOLOG PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE (POSTOPKI, NAVODILA, PLANI …) IN KONSTRUIRANJE, IZDELOVANJE IN UPRAVLJANJE CNC PROGRAMOV, SODELOVANJE, UREJANJE IN USKLAJEVANJE VITKE PROIZVODNJE, SODELOVANJE PRI UV...

. representante comercialKOMERCIALIST ZA TUJINO ( HRVAŠKA ) - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, V SVOJO EKIPO VABIMO OSEBO, KI NAM BO POMAGALI RAZŠIRITI SVOJE DELOVANJE NA HRVAŠKI TRG. IŠČEMO OSEBO, KI IMA IZKUŠNJE IZ VELEPRODAJE NA TUJE TRGE. OSEBA BO ZADOLŽENA ZA RAZISKAVO HRVAŠKEGA TRGA, AKT...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVENTIVNO IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV IN INŠTALACIJ, KONTROLA ELEKTRO NAPRAV, INŠTALACIJ TER POROČANJE O STANJU PRIPRAVLJANJE PLANOV VZDRŽEVANJA, SODELOVANJE PRI ZAGONIH IN KVALIFIKACIJAH NOVE IN ...

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA RAZLIČNIH STROJIH, LASERJIH, STISKALNICAH IN NAPRAVAH ZA OBDELOVANJE PLOČEVINE., Delo ne zahteva predznanja varjenja.,

. farmacéutico/farmacéuticaFARMACEVT III - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJANJE ZDRAVIL ZA UPORABO V HUMANI IN VETERINARSKI MEDICINI NA RECEPT IN BREZ RECEPTA, IZDAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV NA NAROČILNICO ZA MP IN BREZ NAROČILNICE, IZDAJA ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE, IZDAJA IZDELK...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VSEH NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTACIJE, LIKVIDACIJA PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV TER DRUGIH OBRAČUNOV, IZDAJA FAKTUR, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV, SODELOVANJE PRI NABAVI TRGOVSKEGA BLAGA...

STROKOVNI DELAVEC V FINANCAH - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PLANSKIH IZHODIŠČ, LETNIH IN MESEČNIH PLANOV, SPREMLJANJE REALIZACIJE , SODELOVANJE PRI PRIPRAVI CILJEV, ESTAVA POSLOVNIH POROČIL PO STROŠKOVNIH MESTIH, SPREMLJANJE PRODAJE...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE S STROJI IN NAPRAVAMI - IZDELAVA PROIZVODOV NA STROJIH - POTRJEVANJE DELOVNIH NALOGOV IN PRVIH KOSOV V SKLADU Z DOKUMENTACIJO - IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROCESOV IN IZDELKOV - IZVAJANJE DE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, ŠIFRA DM: E035037, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNOTERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - SP...

ASISTENT Z DOKTORATOM NA KATEDRI ZA FIZIKALNO KEMIJO - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 18 mesecev, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENA TEMATIKA RAZISKOVALNEGA DELA SO MEDDELČNE INTERAKCIJE V RAZTOPINAH BIOLOŠKIH MOLEKUL. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, ...

. ferrallistaMONTER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA, VGRADNJA IN SERVISIRANJE LASTNIH IZDELKOV V RS IN TUJINI, PREGLED IZDELKOV PO NAČRTIH OB UPOŠTEVANJU STANDARDOV, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAČRTOV, SESTAVA KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI PREGLE...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR-VARILEC - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA IN ORODJA ZA DELO TER POSPRAVLJALNA DELA PO KONČANEM DELU, RAZREZ MATERIALA PO DOSTAVLJENIH NAČRTIH IN SPECIFIKACIJAH, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAČRTOV, SESTAVA ZAHTEVNIH KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE CNC NAPRAV IN DELO NA CNC STROJIH IN LINIJAH, IZDELAVA SPECIFIKACIJ PO NAČRTIH, IZDELAVA LAŽJIH NAČRTOV, PRIPRAVA ENOSTAVNEJŠIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV ZA PROIZVODNJO, IZDELAVA POLIZDELKOV Z ZAGOT...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA, VGRADNJA IN SERVISIRANJE DOBAVLJENIH IZDELKOV STRANKAM V RS IN STRANKAM V TUJINI, MONTAŽA ELEKTRO NAPRAV IN LASTNIH IZDELKOV, IZVAJANJE ELEKTRO INSTALACIJ, VLEČENJE KABLOV, IZVAJANJE MODIFIKACIJ OZ. ELEKT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. po dogovoru, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV SAMOSTOJNO ČIŠČENJE PROIZVODNIH PROSTOROV SODELOVANJE PRI GENERALKAH , Sposobnost za timsko delo, samostojnost, natančnost in resnost., dopoldan

. representante comercialSVETOVALEC V MALOPRODAJNEM SALONU POHIŠTVA - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CELOTEN PROCES PRODAJE (SVETOVANJE, NAČRTOVANJE, IZMERA, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, FAKTURIRANJE, ORGANIZACIJA MONTAŽE, POSTOPEK IZTERJAVE DOLŽNIKOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ),  ANALIZA KONKURENCE, KI JIH IZVAJ...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, OPAZOVANJE STANJ...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaPROJEKTANT JEKLENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTORSTVO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA ZASNOVE NOSILNE JEKLENE KONSTRUKCIJE TEHNOLOŠKIH LINIJ, PRIPRAVA MODELA ZA STATIČNI IZRAČUN KONSTRUKCIJE, DETAJLIRANJE POSAMEZNIH NOSILNIH ELEMENTOV TER NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJESKIH SPOJEV,...

GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, FIZIČNA GRADBENA DELA - IZKOPI IN ZASIPI, NABIJANJE Z ŽABO IN RAVNANJE ZEMLJE, PREBOJI ZIDOV, POLAGANJE CEVI IN KABLOVODOV, TRAKOV, DRUGA RAZLIČNA DELA NA GRADBIŠČU., , dopoldan

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SODELAVEC I (VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO NA OBMOČNI ENOTI KRANJ) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA, SODELOVANJE PRI RAZVOJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA, IZVAJANJE IN USKLAJEVANJE RAČUNALNIŠKE OBDELA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC (EMBALAŽA) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA NAPRAVAH ZA PROIZVODNJO STIROPOR EMBALAŽE IN EPP IZDELKOV: POBIRANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN PAKIRANJE STIROPOR IN EPP IZDELKOV, TRAN...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - KOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM GOTOVIH IZDELKOV IZ PROIZVODNJE IN TRANSPORT, RAZPOREJANJE IZDELKOV PO SKLADIŠČU, MEHANSKO NAKLADANJE IN RAZTOVARJANJE BLAGA,  VNOS PODATKOV V RAČUNALNIŠKI PROGRAM KOMISIONIRANJE IN DELA V ZVEZI Z ...

OPERATER V CEVARNI - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE S STROJI IN NAPRAVAMI - POTRJEVANJE DELOVNIH NALOGOV - IZDELAVA PROIZVODOV NA STROJIH - IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROCESOV IN IZDELKOV - IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKEM POS...

. ingeniero en tecnología de la madera/ingeniera en tecnología de la maderaINŽENIR LESARSTVA - M/Ž. INŽENIR LESARSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN ORGANIZIRA DELA, KI SO POTREBNA ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCESA;  IZVAJA RAČUNALNIŠKO PODPRTO KONSTRUIRANJE IZDELKOV (MEGACAD, MEGATISCHLER) TER IZDELAVO POSAMEZNIH KOMPONENT Z RAČUNALNIŠKO KRMILJENI...

TELEFONIST V KLICNEM CENTRU - M/Ž. POSREDOVALCI INFORMACIJ V KLICNIH CENTRIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S TELEFONSKO CENTRALO, INBOUND, OPRAVLJANJE KLICEV V SLOVENSKEM JEZIKU, POMOČ STRANKAM, SPREJEMANJE SPOROČIL IN DELJENJE INFORMACIJ, POMOČ SOGOVORNIKOM PRI DAJANJU INFORMACIJ, VPISO...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI– KRŠKO - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, PRIPRAVA HLADNIH MALIC IN POMOČ KUHARJEM, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, OSKRBOVANJE DELILNE L...

Más ofertas: << · 36 · 53 · 62 · 66 · 68 · 69 · < · 71 · > · 73 · 76 · 81 · 92 · 113 · >>