en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,311 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 71

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Herramentistas y afines: KLJUČAVNIČAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNEJŠE OBLIKOVANJE KOVINE IN OBDELAVA KOVINSKIH IZDELKOV, VEČINOMA V SERIJSKI PROIZVODNJI, PO POTREBI ZAHTEVNEJŠA BRUSILSKA DELA - BRUŠENJE RAZNIH KOVIN, POLIZDELKOV IN IZDELKOV TER ENOSTAVNO VARJENJE POD NADZOROM,... KAČAR-MONT PROIZVODNO, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
 • . Profesionales del trabajo social: SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE ZAKONODAJE ZA CELOTNO PODROČJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA, DOSLEDNO UPOŠTEVANJE LE TE PRI DELU, UGOTAVLJANJE POTREB IN SOCIALNEGA STANJA S POMOČJO OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE, RAZGOVORI Z BODOČIMI STANOVALCI... SONČNI DOM DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, sprejem naročil,kalkulacije,risanje AVTO CAT,SOLID WORK, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE,MOŽNOST... KLJUČAVNIČARSTVO AJD, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, PROMET IN STORITVE, D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ROČNA OBDELAVA KOVIN, DELA V FINALIZACIJI (BRUŠENJE IZDELKOV Z RAZLIČNMI STROJI IN NAPRAVAMI) , OBLIKOVANJE, PRIPRAVA IN PAKIRANJE IZDELKOV,DRUGA DELA.,... KOZINA METAL IND obdelava kovin d.o.o.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI IN RAZDELJEVANJE PREDPISANE TERAPIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO POOBLASTILU ZDRAVNIKA, VODENJE DOKUMENTACIJE... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, DIAGNOSTICIRANJE, ZBIRANJE, VREDNOTENJE PODATKOV O OSEBNOSTNEM STANJU POSAMEZNIKOV IN SKUPIN Z RAZLIČNIMI PSIHODIAGNOSTIČNIMI SREDSTVI V CENTRU ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH... Zdravstveni dom Kočevje.
 • . Médicos especialistas: GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE TER POSEGOV V DISPANZERJU ZA ŽENSKE, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... Zdravstveni dom Kočevje.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE SPECIALISTIČNIIH PREGLEDOV OČI IN VIDA, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje... Zdravstveni dom Kočevje.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA IN SPREMSTVO PACIENTOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... MEDITRANS ZASEBNA REŠEVALNA POSTAJA D.O.O.
 • . Tenedores de libros: KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE, -PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILA IZ PRORAČUNA PO NAMENU PORABE SREDSTEV IN PO DNEVIH ZAPADLOSTI, -OBVEŠČANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV O EVIDENTIRANIH SPREMEMBAH V ANALITIČNIH... MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRAVNO SVETOVANJE PRI PRAVNIH POSLIH OZIROMA POSLIH DRUŽBE SESTAVA, PREGLED IN PRAVNA VERIFIKACIJA POGODB, VEZANIH NA DEJAVNOST DRUŽBE PRAVNA PODPORA NA PROJEKTIH SPREMLJANJE IN ANALIZA ZAKONODAJE S PODROČJA... LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.
 • . Maestros preescolares: POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMA JUTRANJEGA OZIROMA POPOLDANSKEGA VARSTVA IN REDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... GIARDINO D INFANZIA DELFINO BLU, CAPODISTRIA VRTEC DELFINO BLU KOPER.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ IN SPREMLJANJE UPORABNIKOV, PREVOZ MATERIALA IN BLAGA, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN UREJENOST VOZIL, REDNI NADZOR IN VZDRŽEVANJE TER IZVAJANJE POPRAVIL OPREME, ZGRADBE IN OKOLICE,... VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC.
 • . Agentes de compras: NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -PREVZEM DOKUMENTOV, -UGOTAVLJANJE VERODOSTOJNOSTI DOKUMENTOV, -OPREMA DOKUMENTOV S POTREBNIMI PODATKI, -PRIPRAVA INTRASTAT POROČIL, -ROČNA IN STROJNA OBDELAVA PODATKOV, -TEKOČE ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE,... CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 11.03.2018, polni delovni čas, 40 ur, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Supervisores de tiendas y almacenes: POSLOVODJA POSLOVNE ENOTE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA DELA IN VODENJE TRGOVINE, PRODAJA IN SVETOVANJE KUPCEM BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, NABAVA BLAGA, SPREMELJANJE PRODAJNIH REZULTATOV, INVENTURE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... AFP d.o.o.; AFP D.O.O. PE PRVA LIGA NOVA GORICA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - ČASOVNO RAZPOREJA DELOVNE OBVEZNOSTI VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV, - SKRB ZA URESNIČEVANJE SPREJETIH ODLOČITEV SVOJIH NADREJENIH, - PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE POSLOVNIH RAZGOVOROV, SEJ, SESTANKOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Agentes de compras: NABAVNI REFERENT, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POVPRAŠEVANJE IN ISKANJE NOVIH SUROVIN. POVPRAŠEVANJE IN PRIDOBIVANJE DOKUMENTACIJE O SUROVINAH. IZDELAVA NABAVNE DOKUMENTACIJE IN NABAVNEGA DOSJEJA IZDELKA. PREVERJANJE POPOLNOSTI VHODNIH PODATKOV DOBAVITELJEV. VODENJE... PRESAD, tovarna sadnih izdelkov in pijač, d.o.o.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE V HOTELU., fleksibilnost, pripravljenost za delo tudi med vikendi in prazniki ter v 3 izmenah, z možnostjo podaljšanja... ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Ingenieros mecánicos: INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONSTRUIRANJE IN RAZVOJ NOVIH TER NADGRADNJA ŽE OBSTOJEČIH IZDELKOV, NAPRAV, SKLOPOV IN ORODIJ REŠEVANJE KONSTRUKCIJSKIH PROBLEMOV V SKLADU Z OBSTOJEČO TEHNOLOGIJO PRI UVAJANJU V PROIZVODNJO... TAJFUN LIV, proizvodnja in razvoj d.o.o.
 • . Herramentistas y afines: KLJUČAVNIČAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA MATERIALA IN ORODJA ZA DELO, RAZREZ MATERIALA PO NAČRTIH IN SPECIFIKACIJAH, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAČRTOV, SESTAVA ZAHTEVNEJŠIH KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI PREGLED IZDELKA PO NAČRTU, BRUŠENJE, VRTANJE, KRIVLJENJE,... WILLY STADLER PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: POSLOVNI SEKRETARJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje in javno upravo (naročite ga lahko tudi po elektronski pošti... Šolski center Kranj.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho: UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBVLADOVANJE CELOTNEGA PROIZVODNEGA PROCESA V PROIZVODNI ENOTI V KATERI JE NAMEŠČEN, SORITIRANJE TEHNOLOŠKEGA ODPADA PO INTERNIH PREDPISIH, OSKRBLJEVANJE STROJA Z REPRO-MATERIALOM,... IZOTERM PLAMA proizvodnja izolacijskih izdelkov d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE V POSTOPKIH CERTIFIKACIJE IN NADZORA IZVAJALCA NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA, SODELOVANJE... Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
 • . Cocineros: KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNA PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA JEDI., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje dobro, dvoizmensko GOSTINSTVO KAPUN, PROIZVODNJA, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Conserjes: VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV, PREVOZNIH SREDSTEV, OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OBJEKTOV IN PREVOZNIH SREDSTEV, OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, POSLOVNIH PROSTORIH IN... OBČINA KOMEN.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROIZVODNJI MESNIH IZDELKOV, PAKIRANJE, ETIKETIRANJE, ODPREMA, LOKACIJA DELA OBRAT SEČOVLJE, DRAGONJA 42/A. , slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje... KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.
 • . Herramentistas y afines: ORODJAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ORODJARSKIH DEL; SESTAVA IN PREIZKUS ORODJA PO DELOVNI DOKUMENTACIJI OZ. NAROČILU VODJE., urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, večizmensko Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC AVTOMOBILOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA AVTOMOBILOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Možnost podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas, gibljiv/nestalen urnik GP-CONDO, gradbeništvo in inženiring, d.o.o.