Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,546 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 71

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesTOPILEC BP II. - M/Ž. INDUSTRIJSKI TALILEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN PREGLED NAPRAV IN STROJEV - IZVAJA POMOŽNA DELA PRI SEPARIRANJU AKU ODPADA ( PRIPRAVA ODPADA, NEVTRALIZIRANJE, DOZIRANJE ODPADA, ODSTRANJEVANJE TUJKOV, PRAZNJENJE SILOSA..) - IZVAJA POMOŽNA...
 • . EconomistasSTROKOVNI DELAVEC FINANC IN KNJIGOVODSTVA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: VODI DAVČNE EVIDENCE, PRIPRAVLJA DAVČNE OBRAČUNE (OBRAČUN DDV IN OBRAČUN DPZP), OBRAČUNAVA OSEBNE PREJEMKE, ZAGOTAVLJA STROKOVNO POMOČ IN PODPORO...
 • UČITELJ NARAVOSLOVNIH PREDMETOV - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE NARAVOSLOVNIH PREDMETOV TER DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI, Pogoji po ZUJF-u, pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni...
 • PROFESOR PSIHOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ PSIHOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, VSA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., Naša šola je šola z italijanskim učnim jezikom in se zahteva odlično...
 • . Conductores de camiones pesadosVILIČARIST - VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORNEGA VOZILA Z VILIČARJEM, MANIPULIRANJE S KOVINSKIMI PALETAMI. PREVOZI S TOVORNIM VOZILOM ( ZNOTRAJ TOVARNIŠKEGA KOMPLEKSA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC ZA ZAHTEVNEJŠA PROIZVODNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, UREJANJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V ZASEBNEM DOMU UPOKOJENCEV: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA...
 • . Guardias de protecciónVRATAR - M/Ž. VRATAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, USMERJANJE STRANK IN DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ TER VODENJE EVIDENC O TUJIH STRANKAH, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ ZA POTREBE DRUŽBE, MANIPULACIJA SISTEMA ZA EVIDENCO...
 • . Analistas de gestión y organizaciónPODROČNI SVETOVALEC III - PODJETNIŠTVO - M/Ž. SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –SVETOVALNE NALOGE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA –PRIPRAVI PREDLOG ZA LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, SKRBI IN VREDNOTI IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA DELA –SAMOSTOJNO...
 • . Tenedores de librosREFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OBDELAVA IN KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, OBRAČUN TROŠARIN,...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje dalj časa odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, -VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, -IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV, -NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJEV, OBREZOVANJE IN SESTAVLJANJE IZDELKOV, KONTROLA, PAKIRANJE IN ZLAGANJE IZDELKOV, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA, IZVAJANJE DRUGIH...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK KAMIONA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ GOZDNIH SORTIMENTOV IN OSTALEGA TOVORA, NAKLADANJE, RAZKLADANJE IN PREKLADANJE LESA Z AVTOMOBILSKIM HIDRAVLIČNIM DVIGALOM, VEZANJE IN ODVEZOVANJE TOVORA, VODENJE DOKUMENTOV O OBRATOVANJU STROJA IN PORABI...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC ZA ZAHTEVNJEŠA PROIZVODNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, UREJANJE...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVEOVALEC (PDI) V ODDELKU ZA KAZENSKE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC – VII/2 - II, V ŠTUDENTSKEM REFERATU ŠIFRA DM: J017103 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC ZA ENOSTAVNA PROIZVODNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO HACCP PROGRAMU: ČIŠČENJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL ZA KULINARIČNO PRIPRAVO JEDI TER POMOČ PRI KUHANJU...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER STROJNIH INSTALACIJ - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, napeljava/montaža vodovodnih instalacij, ogrevalnih, prezračevalnih, hladilnih in plinskih sistemov, delo na tereni..., , dopoldan
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA POUČEVANJE ZGODOVINE, GEOGRAFIJE, DOMOVINSKE IN DRŽAVLJANJSKE KULTURE IN ETIKE M/Ž - M/Ž. UČITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta oz. najdalj do 31.8.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE ZGODOVINE, GEOGRAFIJE, DOMOVINSKE IN DRŽAVLJANSKE KULTURE IN ETIKE,...
 • . Representantes comercialesSODELAVEC V PRODAJI - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN KONTROLA DELA V SEKTORJU PRODAJE V OKVIRU ZADOLŽITEV ZA OBSEG KUPCEV, PRODUKTOV IN GEOGRAFSKIH OBMOČIJ IN SICER OD RAZISKAVE TRGA, PREKO PONUDBE PRODAJNE...
 • . Ingenieros electricistasPROJEKTANT RAZVIJALEC- PODROČJE RAZVOJA IN RAZISKAV ZAGANJALNIKOV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA RAZVOJU APLIKACIJ Z ZAGANJALNIKI, RAZVOJ ELEKTRIČNIH KOMPONENT ZAGANJALNIKOV, PRIPRAVA TESTNIH PLANOV IN KOORDINACIJA PREIZKUŠANJ IN MERITEV ZAGANJALNIKOV, TEHNIČNA PODPORA KUPCEM,...
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesREVIRNI RIBIŠKI ČUVAJ / RIBOGOJEC - M/Ž. RIBIŠKI ČUVAJ, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REVIRNI RIBIŠKI ČUVAJ: - IZVAJANJE RIBIŠKOČUVAJSKE SLUŽBE V SKLADU Z ZAKONOM O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU IN OSTALIMI PODROČNIMI PREDPISI, KI ZAJEMA PREDVSEM: - SPREMLJANJE STANJA RIBJIH POPULACIJ V VODAH...
 • . Trabajadores forestales calificados y afinesGOZDAR - SEKAČ - M/Ž. GOZDAR SEKAČ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SEČNJE IN IZDELAVE GOZDNIH SORTIMENTOV PO DELOVNIH NALOGIH, OBDELOVANJE GOZDNIH SORTIMENTOV, SODELOVANJE PRI SPRAVILU LESA, IZVAJANJE POTREBNIH GOJITVENIH IN OSTALIH DEL V GOZDU, TEKOČE VZDRŽEVANJE...
 • UČITELJ-KOORDINATOR PROJEKTA - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 10, SPROTNO SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE SPREMEMB RAZVOJA KOMPETENCE PODJETNOSTI. ZAČETNO, SPROTNO IN KONČNO ANALIZIRANJE STANJA V ROŠ Z VIDIKA...
 • . Profesionales de parteríaDIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU IT III - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE ZDRAVSTVENE NEGE OB SPREJEMU PORODNICE, MED PORODOM IN PO PORODU, VODENJE PORODA TER SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM PRI VODENJU NEPRAVILNEGA...
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ KITARE - M/Ž. UČITELJ KITARE, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12, POUČEVANJE KITARE IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA., Kandidat mora priložiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja,...
 • . Ayudantes de cocinaDELAVEC V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V LOKALU S ŠTUDENTSKO PREHRANO, LAHKO BREZ IZKUŠENJ, A DA JI DELO V KUHINJI NI TUJE. DELO JE IZMENSKO, KUHINJA OBRATUJE DO 21. URE, OB SOBOTAH OD 12:00 DO 18:00 URE, DELA SE VSAKA DRUGA...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE /ENO ALI VEČ/, ŠIFRA DM F017015 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI, VODENJE EVIDENC, TER DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, izobrazba: skladno 69. čl....
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC IV (II) - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, POSLOVNIH PROSTORIH; OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI IN OBVEŠČANJE O POTREBI PO VEČJIH POPRAVILIH;...
Más ofertas: << · 36 · 53 · 62 · 66 · 68 · 69 · < · 71 · > · 74 · 77 · 83 · 95 · >>