Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 71

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANSKI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJA NEMOTENO DELO STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, JIH REDNO VZDRŽUJE, MONTIRA IN DEMONTIRA JEDRNIKE, IZVAJA PREDPISE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO... LIVARNA GORICA D.O.O.
 • . ContablesSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH DEL, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje... DENEL PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO D.O.O.
 • . Barrenderos y afinesKOMUNALNI DELAVEC II - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -UREJANJE, ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN, -POMOČ PRI POPRAVILIH TER IZVAJANJU VZDRŽEVALNIH DEL, -OPRAVLJANJE DRUGIH FIZIČNIH DEL, -PRAZNENJE POSOD IN KONTORLA VSEBINE POSOD, -DOSTAVA POSOD DO VOZILA,... OBČINA BOHINJ.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasVZDRŽEVALEC III - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -DELO NA SMETARSKEM VOZILU, -DELO NA ZBIRNEM CENTRU , -UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE MANJŠIH STROJEV IN MEHANIZACIJE, -VZDRŽEVANJE CEST, POTI IN PARKOV, -RAZLIČNA DELA NA PODROČJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE... OBČINA BOHINJ.
 • . Especialistas en políticas de administraciónINŠPEKTOR V INŠPEKTORATU (ŠIFRA DM: 147) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, NUDENJE PRAVNE IN STROKOVNE POMOČI, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK IV (J034089), SUPAS, PODROČJE ZA TEHNIČNO DEJAVNOST, SLUŽBA ZA NOTRANJI TRANSPORT - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE INTERNEGA PREVOZA ŽIVIL/HRANE, SANITETNEGA IN STERILNEGA MATERIALA, ZDRAVIL, PISARNIŠKEGA MATERIALA, BOLNIŠKEGA PERILA, VSEH VRST ODPADKOV TER DRUGEGA BLAGA IN MATERIALA Z ELEKTRO... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, USKLAJEVANJE NALOGOV IN POŠILJK MED DRUŽBAMI, USKLAJEVANJE POŠILJK ZA DOLOČENE TRETJE OSEBE V EVROPI, PODPORA PRODAJNIM TIMOM PRI PRODAJNIH AKTIVNOSTIH TRETJIH OSEB (NPR. OBISK PRODAJNIH SEJMOV),... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afinesSTROKOVNI SODELAVEC-TELEFONIST - M/Ž. REFERENT ZA PRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30 ur, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, IZKUŠNJE Z DELOM S STRANKAMI,... VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC, družba za urejanje odškodninskih zadev ter pravno svetovanje, d.o.o.
 • . TechadoresKROVEC - M/Ž. KROVCI, Določen čas oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas., polni delovni čas, 40 ur, DELO NA VIŠINI. ANALIZA SKIC, SPECIFIKACIJ IN GRADBIŠČ ZA DOLOČITEV POTREBNIH MATERIALOV. POLAGANJE VODOTESNEGA ŠČITA IN PRITRJEVANJE KOVINSKIH ALI SINTETIČNIH MATERIALOV NA OSTREŠJA ZGRADB.... TESARSTVO IN KROVSTVO JOŽE ŠUŠTAR s.p.
 • . TechadoresKLEPAR - M/Ž. KROVCI, Določen čas oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA VIŠINI. ANALIZA SKIC, SPECIFIKACIJ IN GRADBIŠČ ZA DOLOČITEV POTREBNIH MATERIALOV. NAROČANJE MATERIALA. POLAGANJE VODOTESNEGA ŠČITA IN PRITRJEVANJE KOVINSKIH ALI SINTETIČNIH MATERIALOV... TESARSTVO IN KROVSTVO JOŽE ŠUŠTAR s.p.
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO VODENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH... CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAREJŠIH OSEB IN DRUGE STORITVE D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC IN POOBLASTIL, IZVAJANJE IN EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, IMPLEMENTACIJE SPECIALNIH... Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesVBRIZGALEC PLASTIKE - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA NA STROJIH, AVTOMATIH IN OSTALI OPREMI - PAKIRANJE PLASTENK IN OSTALIH IZDELKOV - KONTROLA IZDELKOV TER DRUGIH ARTIKLOV - ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI TEHNIČNO TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE... PET PAK PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Agentes de segurosZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, TRŽENJE ZDRAVSTVENIH STORITEV. DELO POTEKA: 30% PISARNA IN 70% PRI STRANKAH DOMA. PODROČJE: OBALA, KRAS, POSTOJNA Z OKOLICO. , slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... Romano Selinšek s.p., zavarovalno zastopanje.
 • . Educadores para necesidades especialesVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Določen čas, 1 mesec oz. vrnitve delavke iz bolniške., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
 • . Especialistas en políticas de administraciónJ017134 STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, PRIPRAVA IN VODENJE JAVNIH RAZPISOV, IZVAJANJE PROCESA DELA V SKALDU Z ZAKONODAJO, VODENJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL PO ZAKONSKO DOLOČENIH VRSTAH POSTOPKOV, PRIDOBIVANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA PIJAČ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, dvoizmensko PS INVEST PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČ V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SORTIRANJE IZDELKOV, ROČNO KRIVLJENJE, STROJNO BRUŠENJE VZMETI, TERMIČNA OBDELAVA IZDELKOV, PAKIRANJE IZDELKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... VRC, podjetje za proizvodnjo vzmeti in žičnih izdelkov, d.o.o.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST (M/Ž) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE IN TRIAŽA PACIENTOV, NAČRTOVANJE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJA PROGRAME PROMOCIJE ZDRAVJA, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,... ZDRAVSTVENI DOM PTUJ.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMONTER/TERENSKI DELAVEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PODROČJU MONTAŽE VODNIH OBJEKTOV KOT SO ČRPALIŠČA, FILTRIRNE POSTAJE, ČISTILNE NAPRAVE ITD. MONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ NA TERENU., urejevalniki besedil -... IMP TEHNOLOGIJA VODE, IZDELAVA, MONTAŽA IN PROJEKTIRANJE VODNIH OBJEKTOV D.O.O.
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, POMIVANJE POSODE, DELJENJE OBROKOV, DRUGA DELA V KUHINJI., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA ČIŠČENJE IN PRIPRAVO SOB ZA GOSTE, ČIŠČENJE JAVNIH IN FUNKCIONALNIH POVRŠIN HOTELA V SKLADU S STANDARDI. ČISTI IN... SIBIR Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
 • . Montadores de estructuras metálicasMONTER ALU ELEMENTOV IN FE KONSTRUKCIJ NA TERENU - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA ALU ELEMENTOV, STEKLJENJE IN VARJENJE FE KONSTRUKCIJ NA TERENU., nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, ZAŽELJENO ZADOVOLJIVO ZNANJE NEMŠKEGA... MONTAŽA LESENIH IN ALU ELEMENTOV, DRAGO PIŠOTEK S.P.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasINŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ ZA MONTAŽO TOPLOTNIH ČRPALK - M/Ž. INŠTALATER OGREVALNIH NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, montaža in inštalacija toplotnih črpalk, druga montažna dela za potrebe toplotnih in plinskih napeljav, izkušnje na področju dela s toplotnimi črpalkami (montaža) MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV FRANC BUZETI S.P.
 • . Representantes comercialesPRODAJNI SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJNI ZASTOPNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN NAJEM POKLICNIH OBLAČIL IN OSEBNE VAROVALNE , poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Od kandidatov pričakujemo visoko izobrazbo iz tekstilne ali druge ustrezne smeri. Pričakujemo poznanje tekstilne... ZAŠČITA PTUJ KONFEKCIONIRANJE IN TRŽENJE D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL IN NALOG BOLNIČARJA - NEGOVALCA V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA UPOKOJENCEV, POMOČ VAROVANCEM PRI OSKRBI, OSEBNI NEGI IN DNEVNIH OPRAVILIH, slovenski jezik... TURZIS TURIZEM, ZDRAVSTVO, STORITVE D.O.O.
 • . Peones de la construcción de edificiosPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, Določen čas oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas., polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE UPORABLJENIH OPEK IN OPRAVLJANJE PREPROSTIH DEL PRI RUŠENJU GRADBENIH KONSTRUKCIJ. NALAGANJE IN RAZKLADANJE GRADBENIH MATERIALOV. BARVANJE IN... TESARSTVO IN KROVSTVO JOŽE ŠUŠTAR s.p.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoUPRAVLJALEC STROJEV ZA BRIZGANJE PLASTIKE V CELJU - M/Ž. PREDELOVALEC PLASTIKE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM STROJEV GLEDE NA ZAHTEVE DELOVNE DOKUMENTACIJE IN NAVODILA NADREJENEGA,IZVAJANJE MENJAVE ORODIJ PO DELOVNEM NALOGU,SPREMLJANJE IN KONTROLIRANJE, IZVAJANJE PROIZVODNIH POSTOPKOV PO DOKUMENTACIJI,IZVAJANJE... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorASISTENT Z DOKTORATOM NA PODROČJU INFORMATIKE IN RAZVOJA PROGRAMSKIH ORODIJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA, PODATKOVNIH ZBIRK TER RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE.
 • . Ingenieros mecánicosSTROKOVNI DELAVEC V PROGRAMU KOVINARSTVA - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZASLEDOVANJE RAZVOJA TEHNOLOGIJE, PROIZVODOV, MATERIALOV IN UPORABE POMOŽNIH SREDSTEV, PREDPISOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, IZDELAVA PREDKALKULACIJ IN KALKULACIJ, IZDELAVA PONUDB, IZRAČUNAVANJE DIMENZIJ,... BODOČNOST PODJETJE ZA REHABILITACIJO IN ZAPOSLITEV INVALIDOV MARIBOR D.O.O.
Más ofertas: << · 36 · 53 · 62 · 66 · 68 · 69 · < · 71 · > · 74 · 77 · 83 · >>