Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,707 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 75

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, - NADZOR NAD DIETAMI - DELITEV ZDRAVIL IN NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL - UREJANJE PRIROČNE LEKARNE - VODENJE DOKUMENTACIJE ZA OSKRBO IN ...

KERAMIČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG - M/Ž. KERAMIKI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC VSEH VRST IN SPREMLJAJOČA DELA, VEZANO NA POLAGANJE, Delo se izvaja pretežno na področju Ljubljane, oz. Novega mesta z okolico, tako da so dobrodošli kandidati iz regije Ljubljana in Dolenj...

. operador de máquina afiladora/operadora de máquina afiladoraBRUSILEC - M/Ž. BRUSILEC KOVIN, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Brušenje izdelkov in polizdelkov iz inoxa, brušenje sijaj pločevine, pločevine, profilov in cevovodov, pomoč pri varjenju, montaži in preoblikovanju pločevine., , dopoldan

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - INFORMATORKA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH - TRANSPORT PACIENTOV - POZNAVANJE BOLNIŠNIČNEGA OKOLJA I...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaELEKTRIČNI INŽENIR V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA ZAHTEV STRANK ALI INTERNIH ZAHTEV ZA ELEKTRIČNE SISTEME. NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE ZAHTEV STRANK ALI PROJEKTOV Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI EKIPAMI (VALIDACIJA, KAKOV...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VGRADNJA OPREME, IZKUŠNJE S PODROČJA MONTAŽE RAZLIČNIH KOMPONENT, BRANJE NAČRTOV,  VGRADNJA OPREME IN TESTIRANJE,  KONTROLIRANJE IN NARAVNAVANJE DELOVANJA POSAMEZNIH MEHANIZMOV, MENJAVA NEUSTREZNIH ALI NEDELUJ...

. ayudante de recursos humanosKADROVIK - POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI - PRIJAVE IN ODJAVE DELAVCEV IZ ZAVAROVANJ (M1 IN M2), SPREMEMBE PODATKOV (M3), - ODDAJANJE VLOG ZA A1 OBRAZCE PRI NAPOTITVI DELAVCEV V TUJINO, - UREJANJE, AŽURIRANJE IN ARH...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA, DOSTAVA HRANE, PRIPRAVA HRANE, VZDRŽEVANJE, STANOVANJSKIH PROSTOROV, ČIŠČENJE, PRANJE, LIKANJE, POSTILJANJE, NAKUPOVANJE,   KURJAVA IN DRUGA DELA PO D...

E025005 FARMACEVTSKI TEHNIK III - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIKI IN ASISTENTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PO NAVODILIH NADREJENEGA SODELUJE PRI PREVZEMU, SKLADIŠČENJU, IZDAJI MATERIALA, ZDRAVIL. VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC PO NAVODILU NADREJENEGA. PO NAVODILU IN NADZORU NADREJENEGA SODE...

. consultor empresarial/consultora empresarialJ017971 VODJA STORITEV ČIŠČENJA IN DEPO PERILA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DELA V ENOTI ČIŠČENJA V SKLADU Z BOLNIŠNIČNIMI STANDARDI, PLANIRANJE IN NAROČANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, DOLOČANJE IN USMERJANJE PROCESNIH I...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaMONTER - AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VGRADNJA OPREME, MONTAŽA RAZLIČNIH AVTOMOBILSKIH KOMPONENT, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL, BRANJE NAČRTOV, POSTAVLJANJE ŠABLON IN MONTAŽA PREDELNIH STEN, TER OBLOG, PRIPRAVA POVRŠIN, TER LEPLJENJE OBLOG IN S...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vnitve delavke iz bolniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH - TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ - SODELOVANJE PRI SV...

. administrativo contable/administrativa contableFINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE, KNJIŽENJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN; OBDELOVANJE IN KNJIŽENJE BANČNEGA IZPISKA; SPREMLJANJE ANALITIČNIH EVIDENC SALDAKONTOV; UPRAVLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI; IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, Poleg n...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT, ŠIFRA DM: D010001, V/NA ENOTA ZA DOPOLNILNA ZNANJA - RAZISKOVALNA SKUPINA ZA MATEMATIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 26, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVAN...

VARUHINJA II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN  POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROB...

. director de departamento de administración/directora de departamento de administraciónVODJA PISARNE - M/Ž. VODJA PISARNE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, CELOVITO IN SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH PROCESOV CELOTNEGA POSLOVANJA PISARNE, KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI, ISKANJE NOVIH NAROČNIKOV (NEMŠKO GOVOREČE TRŽIŠČE), CELOVITO IN SAMOSTOJNO VODENJE K...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE - IZVAJANJE OSNOVNE NEGE - HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU - VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE, OMARICE, OMARE IN SOBE - PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA - POMOČ PRI IZVAJANJU OSNOVNE NEGE - UREJANJE OBLAČIL, OSEBNEGA PERILA IN DRUGEG...

. técnico de redes de TIC/técnica de redes de TICTEHNIČNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO PODPORO - M/Ž. TEHNIK ZA SISTEMSKO IN OMREŽNO PROGRAMSKO OPREMO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIČNA PODPORA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE IN SERVISOV, TEHNIČNA PODPORA ZA UČENJE NA DALJAVO, TEHNIČNA PODPORA ZA SESTANKE NA DALJAVO, TEHNIČNA PODPORA POSLOVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA....

ANALITIK VII/2 - II (ŠIFRA DM 203005) V SGS, SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO, ODDELKU ZA OBRAČUN STROŠKOV DELA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREP...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V TAJNIŠTVU (KADROVSKA SLUŽBA) – (ŠIFRA DM: J017104) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, -AKTIVNO SODELOVANJE PRI UVEDBI IN DELOVANJU NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA SAP, -SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNO ORGANIZACIJSKEGA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODRO...

. chapistaDELAVEC V AVTOKLEPARSTVU - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA AVTOKLEPARSKA DELA. NUDIMO MOŽNOST PRIUČITVE., IZOBRAZBA NI POGOJEVANA, NUDIMO MOŽNOST PRIUČITVE. PO IZTEKU POGODBE NUDIMO MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA., dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI DEJAVNOSTI   - SODELOVANJE IN/A...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSAMOSTOJNI INŽENIR ZA EKONOMIKO OBRATOVANJA IN VOZNE REDE, V OKVIRU VRSTE DEL SAMOSTOJNI ANALITIK ZA PODROČJE OBRATOVANJA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA DELOVNIH PROCESOV DOLOČANJA, DODELJEVANJA IN NAJAVE ČEZMEJNIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI; VODENJE BILANČNE SKUPINE ELES, KI OBSEGA IZVEDBO POSTOPKOV NAKUPA ENERGIJE ZA POKRIVANJE IZGUB IN IZRAVNAVO EES, A...

. coordinador de admisiones/coordinadora de admisionesRAZPISANO DELOVNO MESTO: VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/2, ŠIFRA DM: J017932, V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ, 1 PROSTO DELOVNO MESTO - M/Ž. VODJA REFERATA ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE TER RAZISKOVALNO DELO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA ŠTUDENTSKEGA REFERATA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ, PRIPRAVA SEZNAMA PREDAVANJ, OBLIKOVANJE RAZLIČNIH GRADIV ZA ŠTUDENTE NA PODIPLOM...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT/PROMETNIK V MEDNARODNEM TRANSPORTU - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. 1 leto, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA PREVOZOV, SPREMLJANJE TER VODENJE VOZNIKOV IN EVIDENC, PRIPRAVA POROČIL, OSTALA PISARNIŠKA DELA, SPREMLJANJE IN KONTROLA VOŽENJ VOZNIKOV, KONTROLIRA IZVAJANJE DOGOV...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELUJE PRI IZD...

STREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, POMOČ PRI DVIGAN...

. diseñador de decorados/diseñadora de decoradosSCENSKI MIZAR MOJSTER V - M/Ž. SCENSKI MOJSTER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO IZDELOVANJE, POPRAVLJANJE IN MONTIRANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MIZARSKIH IZDELKOV IN SCEN IZDELOVANJE MODELOV ZA VAKUMIRANJE PLASTIKE IZBIRANJE IN PRIPRAVLJANJE MATERIALOV ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN K...

Más ofertas: << · 38 · 56 · 65 · 70 · 72 · 73 · < · 75 · > · 77 · 80 · 85 · 95 · 116 · >>