Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,609 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 75

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de maquinaria agrícola/operadora de maquinaria agrícolaSTROJNIK SPECIALNE KMETIJSKE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE RAZLIČNIH DEL V POLJEDELSKI IN ZELENJADARSKI PROIZVODNJI S SPECIALNO KMETIJSKO MEHANIZACIJO, poznavanje narave in tehnologije dela, poznavanje računalniško podprtih tehnol...

SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, -PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIČINE, -PREVZEM NAROČIL S STRANI VODJE ODDELKOV, -JAVLJANJE POTREB IN NAROČANJE MATERIALA V ODDELEK...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI NA INTERNEM ODDELKU IN NA KIRURŠKEM ODDELKU- M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE, KONČANA FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE. K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILA O OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NA...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR V KTC ROGLA - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, RAZPOREJANJE, NAROČANJE GOSTOV/PACIENTOV, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE RAZNIH NAROČIL, INFORMACIJ IN REZERVACIJ, Urejen prevoz na relaciji Zreče-Rogla., gibljiv/nestalen urnik

. orientador educativo/orientadora educativaŠOLSKI PSIHOLOG ALI SOCIALNI PEDAGOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.08.2024 , polni delovni čas, 40, ŠOLSKI PSIHOLOG, PEDAGOG ALI SOC. PEDAGOG OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA, Opravljen strokovni izpit za ...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilKOMISIONAR – SKLADIŠČNIK V CELJU - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZKLADANJE BLAGA Z KAMIONOV, SORTIRANJE SADJA IN ZELENJAVE, PRIPRAVA PALET PO RUTAH IN LEPLJENJE ETIKET NA PALETE, DNEVNO KOMISIONIRANJE BLAGA PO RUTAH, PREVERJANJE IN OBVEŠČANJE O KVALITETI BLAGA,...

. encargado de mantenimiento de instalaciones de natación/encargada de mantenimiento de instalaciones de nataciónVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC BAZENA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE BODO: OPRAVLJA DELA NA PODROČJU OPERATIVNEGA VZDRŽEVANJA, POPRAVILA STROJEV IN OPREME ALI NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGENTI, NA HOTELSKEM, BAZENSKEM, NOTRANJEM IN ZUNANJEM DELU VSEH OBJEKTOV PODJETJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniškega dopusta (predvidoma 2 meseca), polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH IN IZVAJANJE DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PO...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PRIPRAVA KAKOVOSTNE IN NEOPOREČNE PREHRANE TER EKONOMIČNA PORABA ŽIVIL IN ENERGIJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, IZDAJA ŽIVIL IN MATERIALA IZ SKLADIŠČA TER TEKOČE VODENJE EV...

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. najkasneje 31. 8. 2024, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC BO OPRAVLJAL PREDVSEM NASLEDNJA DELA: POMOČ IN SPREMSTVO UČENCEM PO ODLOČBI, POMOČ PRI HRANJENJU; OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNI V ZVEZI S SPREMST...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012), UKC LJUBLJANA, INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

ZNANSTVENI SODELAVEC NA KATEDRI ZA ORGANSKO KEMIJO - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 30. 9. 2026, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE), POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI RAZIS...

. personal directivo de la administración públicaDIREKTOR SLUŽBE DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE - M/Ž. MENEDŽER PODROČJA V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, - SKRBI ZA IZVRŠEVANJE SKLEPOV DVK,- PREDLOŽI PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA DVK MINISTRSTVU, PRISTOJNEMU ZA FINANCE,- ODOBRAVA UPORABO FINANČNIH IN MATERIALNIH SREDSTEV ZA DELO DVK IN SLUŽBE DVK,- ZAST...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZA DELOVNO MESTO V LJUBLJANI K SODELOVANJU VABIMO KANDIDATKO ZA DELO OSEBNE ASISTENTKE, OD KATERE PRICAKUJEMO: VESELJE IN SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, VESTNOST, ZANESLJIVOST IN POTRPEŽLJIVOST, NAT...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK IN PRALEC PERILA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOSTAVA PERILA Z DOSTAVNIM VOZILOM (KOMBI) PO LJUBLJANI IN OSREDNJI SLOVENIJI IN POMOČ V PRALNICI PERILA.,  DELO JE V DOPOLDANSKEM ČASU IN VSAKO DRUGO SOBOTO., dopoldan

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE S STROKOVNIMI SLUŽBAMI, DRUGA DELA V ZVEZI LDN ŠOLE, POTRDILO O...

UČITELJ STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE NA PROGRAMU TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, Pedagoško andragoška izobrazba,  strokovni izpit za VIZ,...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSAMOSTOJNI PROJEKTANT (ELEKTRO) - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE ELEKTRO NAČRTOV ZA NOVE INDUSTRIJSKE NAPRAVE, PREDELAVE IN IZBOLJŠAVE OBSTOJEČIH, ISKANJE USTREZNIH TEHNIŠKIH REŠITEV IN RAZVOJ NOVIH IZDELKOV, PRIPRAVE TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVE PONUDB., ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO, ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. técnico en prótesis dentales/técnica en prótesis dentalesE045019 ZOBOTEHNIK III - M/Ž. ZOBOTEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZDELAVA DELOVNIH MODELOV, - IZDELAVA REPARATUR, - IZDELAVA FIKSNO PROTETIČNIH NADOMESTKOV (SOLO PREVLEKE, MOSTOVI, V KOMPOZITNI IN KERAMIČNI IZVEDBI, NA KOVINSKEM OGRODJU, ZATIČKI), - IZDELAVA SNEMNIH PROTE...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZADOLŽENI BOSTE ZA: POSTREŽBO HRANE IN PIJAČE, ZARAČUNAVANJE STORITEV, OBRAČUN BLAGAJNE TER ODVAJANJE DENARJA IN SPREMLJAJOČE DOKUMENTACIJE TER NAROČANJE IN PREVZEM PIJAČ V PRIROČNO ZALOGO., sposobnost za timsko delo, komun...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, skrajšan delovni čas, 20, DELA V RAZREDU IN IZVEN RAZREDA, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU VODSTVA., Kandidati pošljite življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o dokončani stopnji izobrazbe in potrdil...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, PRIPRAVA DIETNE HRANE IN NAPITKOV ZA STANOVALCE, DELITEV OBROKOV, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, ,

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN TEORETIČNIH PREDMETOV - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA IN TEORETIČNIH PREDMETOV (STROJNIŠTVO), Pedagoško andragoška izobrazba,  strokovni izpit za VIZ.,

SAMOSTOJNI MONTAŽER - CNC OPERATER - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, -VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, -UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO, -DELO NA CNC STROJU, -OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH MONTAŽNIH DEL V O...

VODJA DELOVNE SKUPINE - MONTAŽER - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI ELEKTRONSKIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, -KVALITETNA IN PRAVOČASNA REALIZACIJA POSTAVLJENIH PLANOV, -ORGANIZACIJA IN VODENJE SKUPINE, -ORGANIZACIJA DELA IN RAZPOREJANJE NALOG V SKUPINI, -IZPO...

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2023, skrajšan delovni čas, 30, DELAVEC BO OPRAVLJAL DELA IN NALOGE SPREMLJEVALCA OTROK V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG SISTEMIZIRANEGA V ZAVODU., Prijavi je potrebno priložiti dokazilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravoso...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve sodelavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU KOMPETENC - UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH-KRITIČNIH SITUACIJAH IN NUDENJU PRVE POM...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER NA STROJU-ENOIZMENSKO DELO - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NASTAVLJA STROJE V PROIZVODNJI, UPRAVLJA ROBOTA, IZVAJA KOLIČINSKE IN KAKOVOSTNE PREVZEME, SESTAVLJA IZDELKE, VODI IZDAJNO-PREVZEMNE KARTICE, PAKIRA IZDELKE, PRIPRAVI  IZDELKE ZA OD...

DIREKTOR/DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA GORNJA RADGONA - M/Ž. MENEDŽERJI V KULTURI IN UMETNOSTI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE, GOSPODARSKE IN FINANČNE NAČRTE, DELOVNI IN RAZVOJNI PROGRAM TER SPREJEMA UKREPE ZA NJIHOVO IZVAJANJE, SPREJEMA SPLOŠNE AKTE, KI NISO V PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA...

Más ofertas: << · 38 · 56 · 65 · 70 · 72 · 73 · < · 75 · > · 77 · 79 · 84 · 94 · 114 · >>