Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 75

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. asistente en educación especialROMSKI POMOČNIK (SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV) - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, POMAGA UČENCEM, SODELUJE PRI INTERESNIH DEJAVNOSTIH IN ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH, SODELUJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VIZ DELA, SODELUJE S SVETOVALNIMI IN ZDRAVSTVENIMI DELAVCI T...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA SVETOVALNEM CENTRU ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE KOPER, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN STARŠEM, PSIHOTERAPEVTSKO DELO, PSIHODIAGNOSTIKA IN PRIPRAVA MNENJ TER IZVIDOV,..., Opravljen strokovni izpit...

. arquitecto/arquitectaPROJEKTANT I - M/Ž. ARHITEKT PROJEKTANT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO PREDVSEM ZADOLŽEN ZA IZDELAVO POPISOV GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, PREDRAČUNOV IN KALKULACIJ ZA POTREBE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER PREGLED IZVAJANJA DEL NA PROJEKTU S STRANI PODIZVAJALCEV. GLEDE IZRIS...

VZGOJITELJ - POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA VRTCA V SKLADU S PREDPISI. PROGRAM DELA IN NAL...

TISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA VEZENJE IN TISKANJE NA OBLAČILA TER OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROGRAMOV TER POMOČ PRI IZDELOVANJU OBLAČIL. , POZITIVNO NARAVNANO OSEBO ZA 8-URNI DELOVNIK V LOGATCU (7-15, OB POVEČANEM OBSEGU DELA TUDI SOBOTE). IZKUŠN...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaPOKLICNI VOZNIK-VOZNIK KAMIONA-MEDNARODNA ŠPEDICIJA - M/Ž. VOZNIK TEŽKEGA TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, Voznik kamiona v mednarodnem transportu, opravljanje del in nalog voznika,skrb za prevzem in dobavo robe, skrb za vzdrževanje in čistočo vozila, , gibljiv/nestalen urnik

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE DEL NA BLAGAJNI - PRIPRAVLJANJE INVENTARJA - PREDAJANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE STORITEV - SPREJEM GOSTOV IN NAROČIL - STREŽBA GOSTOV - SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA,...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA KARDILOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIEN...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, SAMOSTOJNOST NA SEKTORJU TESTENINE, ODGOVORNOST ZA KVALITETNO IN USTREZNO ČASOVNO PRIPRAVO HRANE, PREVERJANJE KAKOVOSTI DOBAVLJENIH SUROVIN, ZAŽELENO OSNOVNO POZNAVANJE PODROČJA KULINARIKE SVETO...

. cerrajero/cerrajeraOBDELOVALEC KOVIN - KLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE KLJUČAVNIČARSKIH DEL (REZANJE, VRTANJE, BRUŠENJE, KRIVLJENJE, VARJENJE, SESTAVLJANJE), -MONTAŽA IN DEMONTAŽA  DELOV NAPRAV, POLIZDELKOV IN OPREME, -SAMOSTOJNO BRANJE NAČRTOV, -OSTALA DELA PO NAVODILIH...

. auxiliar de enfermeríaE035009 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI (Ž) / SREDNJI ZDRAVSTVENIK V AMBULANTI (M) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V GINEKOLOŠKI AMBULANTI, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, PRIPRAVA IN IZVEDBA ENOSTA...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012068 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE. IZDELUJE POROČILA IN PRIPRAVLJA GRADIVA ZA ŠTUDENTE IN ORGANE ČLANICE. ZBIRA, KOORDINIRA IN POSREDUJE INFORMACIJE O ŠTIPENDIRANJU. SPREMLJA ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK CE (MEDNARODNA ŠPEDICIJA) - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: VOŽNJA DOSTAVNEGA VOZILA NA DALJŠE PROGE (MEDNARODNI PREVOZI – EU). KANDIDAT BO ODGOVOREN ZA USPOSOBLJENOST AVTOMOBILA, REDNO VZDRŽEVANJE VOZILA V SKLADU ...

. profesor de formación profesional/profesora de formación profesionalUČITELJ IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE SLOVENŠČINE  IN DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV/MODULOV, Kandidati morajo posredovati potrdilo o strokovni izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da ni...

TEHNIŠKI SODELAVEC VI - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. ZA ČAS NADOMEŠČANJA ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, -TEHNIČNI POSLI PRI PRAKTIČNEM POUKU NA GLEDALIŠKEM ODDELKU: SKRB ZA UREDITEV PROSTOROV, SKRB ZA IZPOSOJO SCENE, KOSTUMOV, REKVIZITOV, ITD., ČIŠČEN...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE DELAVNIC, DELO S PROJEKTNO DOKUENTACIJO, PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI., Obvezno 2 leti delovnih izkušenj na področju karierne orientacije in izkušnje pri svetovanju mladim...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZAČETNIK V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA »UČIM SE BITI UČITELJ« - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOVARSTVENO DELO, IZVAJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOVARSTVENIM DELOM, OPRAVLJANJE DEL V OKVIRU SVOJEGA POKLICA PO VZG...

RECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 9.1.2021, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN VODENJE EVIDENC SOB IN GOSTOV. SPREJEMANJE REZERVACIJ GOSTOV IN POSREDOVANJE INFORMACIJ. REŠEVANJE PRITOŽB. OBRAČUNAVANJE STORITEV. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dvoiz...

. asistente estadístico/asistente estadísticaSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA I (M/Ž) V SLUŽBI ZA NAKAZOVANJE POKOJNIN - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNE PLANE IN ANALIZE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.12.2022, polni delovni čas, 40, OBRAČUN ZAHTEVNEJŠIH NAKAZIL POKOJNIN, PREPLAČIL IN OSTALIH ZAHTEVKOV, PREVERJANJE POGOJEV UPRAVIČENOSTI DO IZPLAČILA POKOJNINSKIH DAJATEV, REALIZACIJA ADMINISTRA...

. personal directivo de la administración pública»PODROČNI PODSEKRETAR« NA PROJEKTU »SPOT« - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 30.9.2022, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV UVAJANJA NOVIH DIGITALNIH STORITEV NA PODROČJU TRŽENJA SLOVENIJE KOT LOKACIJE ZA INVESTICIJE TER NOVIH STORITEV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ ZDRAVNIKU PRI PREGLEDU IN OPRAVLJANJU DELA - DELO V AMBULANTAH, NA ODDELKU ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA IN NA DIAGNOSTIKI - USKLAJEVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA NA PODROČJU ZDRAV...

. administrador de pensiones/administradora de pensionesSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA II (M/Ž) V ODDELKU ZA SPREJEM, PRIPRAVO IN ODPREMO V CENTRALNI GLAVNI PISARNI - M/Ž. REFERENT ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA, VODENJ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.4.2022, polni delovni čas, 40, PREGLED POGODB S KOMPONENTO INTELEKTUALNE LASTNINE, INOVATIVNOSTI, INOVACIJSKEGA MENEDŽMENTA IN LICENCIRANJA, RAZISKOVALNO RAZVOJNO DELO NA PROJEKTU, Znanja s področja prava intelektualne lastnine in licenc...

TRŽNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA RECEPCIJI DRUŽBE, SPREJEM STRANK IN POSREDOVANJE INFORMACIJ, TELEFONSKO TRŽENJE IN PRODAJA STORITEV DRUŽBE, KOMUNICIRANJE Z OBSTOJEČIMI IN POTENCIALNIMI KUPCI, ...

. asesor económico/asesora económicaPODSEKRETAR, ŠIFRA DM: 1501, V ODDELKU ZA INFORMATIKO, GIS IN ARHIV, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE, PRAVNE, KADROVSKE IN FINANČNE ZADEVE. LOKACIJA OPRAVLJANJA DELA: CELJE IN LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA NA DELOVNEM MESTU BODO: NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPI...

. sastre/sastraŠIVILJA IV (J037070) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA OSKRBO S PERILOM - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KROJEV, KROJENJE, PRIPRAVA OBLAČIL ZA KRPANJE - STROJNO IN ROČNO ŠIVANJE, IZDELAVA OBLAČIL ZA ZAPOSLENE - VZDRŽEVANJE ŠIVALNEGA STROJA IN DELOVNEGA PROSTORA, ,

KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE DDV ZAVEZANCEV, PRIPRAVA DDV OBRAČUNOV, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV PO SRS, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KONTIRANJE, KOMUNIKACIJA S STRANK...

KOMERCIALIST 50 IN PRODAJALEC 50 - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA UREJENOST IN ZALOŽENOST POLIC, PRODAJA IN SVETOVANJE, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, VODENJE EVIDENC MATERIALA, SKRB ZA PRAVOČASNO NAROČANJE MATERIALA, OBISK OBSTOJEČIH STRANK...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PONUDBA GASTRO ASORTIMENTA V SAMOPOSTREŽNI RESTAVRACIJI , IZVAJANJE DELA V OKVIRU GASTRO PONUDBE (PRIPRAVA IN POSTREŽBA) , DIREKTNA PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV STRANKAM, IZVAJANJE DELA NA BLAGAJNI , SKRB ZA U...

. personal directivo de la administración públicaPOMOČNIK DIREKTORJA - M/Ž. MENEDŽER PODROČJA V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. 5-letni mandat do 10.01.2027, polni delovni čas, 40, VODENJE STROKOVNEGA DELA ENOTE PIRAN, PREDLAGANJE REŠITEV S PODROČJA KADROVSKO-ADMINISTRATIVNIH ZADEV ENOTE, ČLAN NATEČAJNE KOMISIJE ZA VODENJE IZBIRNEGA POSTOPKA ZA ZASEDBO...

Más ofertas: << · 38 · 56 · 65 · 70 · 72 · 73 · < · 75 · > · 77 · 79 · 84 · 93 · 112 · >>