Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,927 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 69

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMENJALEC ORODIJ - PROCESNI MEHANIK - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE VSEH DEL POVEZANIH Z MENJAVO ORODIJ: PRIPRAVA, VPENJANJE, PREIZKUŠANJE IN DEMONTIRANJE ORODIJ NA STROJIH ZA PROIZVODNJO EMBALAŽE IN EPP IZDELKOV, REGULACIJA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV PO USTREZNIH... FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o.
 • . Técnicos de prótesis médicas y dentalesZOBOTEHNIK - M/Ž. ZOBOTEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOTEHNIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, slovenski jezik razumevanje... ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT III ( AMBULANTA ) - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI, VZDRŽEVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGLJIVOSTI PACIENTOV, SESTAVLJANJE INDIVIDUALNIH FIZIOTERAPEVTSKIH PROGRAMOV,... ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA.
 • . Profesionales del trabajo socialSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, - VODENJE DOKUMENTACIJE,... COMETT DOMOVI d.o.o.; COMETT DOMOVI d.o.o., Podružnica DOM VIHARNIK.
 • . EconomistasSAMOSTOJNI REGULATOR (M/Ž) V ODDELKU SISTEMSKI NADZOR IN REGULATIVA, ODSEK BONITETNA BANČNA REGULATIVA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA REGULATIVNEGA OKVIRA ZA IZVAJANJE BONITETNEGA NADZORA BANK IN HRANILNIC (PRIMARNO ZA PODROČJE TRŽNEGA IN OPERATIVNEGA TVEGANJA), SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI IZVAJANJU REGULATIVNIH ZAHTEV V PRAKSI;... BANKA SLOVENIJE.
 • . TelefonistasTELEFONIST - RECEPTOR IV, J034078 ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA SPLOŠNE INFORMACIJE - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ STACIONARNIH IN MOBILNIH TELEFONOV, VODENJE EVIDENC IN POSREDOVANJE INFORMACIJ O TELEFONSKIH ŠTEVILKAH, SODELOVANJE Z REŠEVALNIMI EKIPAMI TER SKLICEVANJE REANIMACIJSKIH EKIP, SPREMLJANJE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRAVNIK ZA PODROČJE INTELEKTUALNE LASTNINE IN SPLOŠNO PRAVNO SVETOVANJE., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, dopoldan ZAVOD MLADI PODJETNIK, PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónVODJA BLAGOVNE SKUPINE - M/Ž. PRODUKTNI VODJA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRBNO IN SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELOVNH NALOG IN PROCESOV V NABAVI, ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZALOGE IN NAROČANJE MATERIALA PO NAROČILU, NAROČANJE MATERIALA SLOVENSKIM IN TUJIM DOBAVITELJEM, ANALIZIRANJE TRGA IN IZBIRA OPTIMALNEGA... EXTRA LUX, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., LJUBLJANA.
 • . Técnicos de prótesis médicas y dentalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK/ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI TEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM DOKUMENTOV, PRIPRAVA IN UREJANJE ZOBOZDRAVSTVENIH KARTONOV, SPREJEM PACIENTOV TER NJIHOVA PRIPRAVA ZA PREGLED IN OBDELAVO PRI ZOBOZDRAVNIKU, POMOČ ZOBOZDRAVNIKU PRI PREGLEDIH IN POSEGIH,...,... ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO.
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; - IZVAJANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ ZA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA UPORABNIKOV, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIČINE, -PREVZEM NAROČIL S STRANI VODJE ODDELKOV, -JAVLJANJE POTREB IN NAROČANJE MATERIALA V ODDELEK NABAVE, -USKLAJEVANJE ZALOG GLEDE NA KNJIŽENO... CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afinesSVETOVALEC V SEKTORJU ZA MAKROEKONOMSKE STATISTIKE, V ODDELKU ZA STATISTIKO CEN - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA STATISTIČNE IZRAČUNE IN PRIKAZE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOČANJE V MANJ ZAHTEVNIH PREDPISANIH... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . RevocadoresVODJA MONTERJEV STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE MANJŠE SKUPINE MONTERJEV (DO 10 OSEB), MONTAŽA STAVBNEGA POGIŠTVA, SKRB ZA KVALITETNO VGRADNJO, IZMERO OKEN NA TERENU., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... DOM - STREHA, OKNA, trgovina in storitve d.o.o.
 • . Supervisores de la construcciónIZVEDBENI VODJA PROJEKTOV - M/Ž. ODGOVORNI VODJA DEL ZA OBJEKT KOT CELOTO, GRADBENIŠTVO, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KALKULACIJA STROŠKOV PROJEKTOV, NADZOR DEL NA TERENU, KONTAKTIRANJE DOBAVITELJEV IN NAROČNIKOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... REGULAR, IZVAJANJE, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE RAZNIH VRST INŠTALACIJ IN NAPRAV, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHATRONIK - M/Ž. MEHATRONIK OPERATER, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIKLOP IN SERVIS REGULACIJ NA OGREVALNIH NAPRAVAH , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, DELOVNE IZKUŠNJE SO ZAŽELENE, NISO PA POGOJ , dopoldan PRAKTIKUM, PODJETJE ZA PROMET, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
 • . Tenedores de librosRAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SALDAKONTI DOBAVITELJEV (KNJIŽENJE, PLAČILA, VODENJE IN SPREMLJANJE KNJIGE PREJETIH RAČUNOV, ARHIVIRANJE), VODENJE IN SPREMLJANJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV,... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE POSTOPKA JAVNIH NAROČIL IN PRIPRAVLJANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE ANALIZ S PODROČJA JAVNIH NAROČIL, ZBIRANJE... DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR.
 • . Camareros de mesasNATAKAR/ICA - M/Ž. NATAKAR, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN STREŽBA HRANE IN PIJAČE, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z USTNIMI ALI PISNIMI NAVODILI, KI JIH ODREDI NADREJENI., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, nemški jezik... JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE RUŠE.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioKOMISIONAR – VILIČARIST - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, KOMISIONIRANJE BLAGA, TRANSPORTIRANJE BLAGA S PALETNIM VILIČARJEM, IZVAJANJE ČIŠČENJA SKLADIŠČNIH POVRŠIN, VZDRŽEVANJE VILIČARJEV PO NAVODILU, DELO Z ROČNIM SKENERJEM, DELO V DVEH... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHATRONIK - SERVISER - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ODPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH IN MEHANSKIH OKVAR NA STROJIH, SODELOVANJE S TUJIMI STROKOVNJAKI PRI MONTAŽI STROJEV V CENTRALNO-VZHODNI EVROPI, VZDRŽEVANJE STROJEV IN SKRB... JAMNIK GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE D.O.O.
 • . Recolectores de basura y material reciclableSMETAR NA KOMUNALNEM VOZILU - M/Ž. SMETAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ROČNO PRIPRAVLJANJE IN PRENAŠANJE SMETNJAKOV IN ZABOJNIKOV OD ODJEMNEGA MESTA DO KOMUNALNEGA VOZILA IN OBRATNO, PRAZNJENJE SMETNJAKOV IN ZABOJNIKOV NA KOMUNALNEM VOZILU, NAKLADANJE VREČ Z ODPADKI NA KOMUNALNO... JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA, D.O.O. AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA ISOLA, S.R.L.
 • . Soldadores y oxicortadoresVARILEC/STROJNIK - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VARJENJE, BRUŠENJE, REZANJE PLOČEVINE, OBDELAVA KOVIN, VIJAČENJE, IPD., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO OSTANEK ANTON S.P.
 • . Técnicos en electrónicaJ035067 TEHNIČNI DELAVEC V (I) - M/Ž. MEHATRONIK PROCESNIH TEHNOLOGIJ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC SE BO USPOSABLJAL ZA DELOVNE PROCESE V STERILIZACJI, VEZANE NA RAZKUŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE STERILNOSTI. PRIDOBIVAL BO VEŠČINE ZAVIJANJA SETOV, VARJENJA POSAMEZNIH INŠTRUMENTOV,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II V BE GORNJA RADGONA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE DOKUMENTACIJE,... VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK STROJNIK V PODROČJU VZDRŽEVANJA, V ACB LJUBLJANA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUČKI POSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Vlogi za zaposlitev priložite potrdilo o zaključeni izobrazbi (vsaj končana osnovna šola ali višja izobrazba). V... OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA HLADILNIH IN OGREVALNIH SISTEMOV, VZDRŽEVANJE IN SERVIS., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo,... KGH KLIMA, GRETJE, HLAJENJE, D.O.O., LJUBLJANA.
 • . Peones de cargaPOMOČNIK SKLADIŠČNIKA - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V SKLADIŠČU, MANIPULACIJA S CEVMI V PALETAH IN KOLUTIH, NAKLAD IN RAZKLAD TOVORNJAKOV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO SKLADIŠČA, ODPREMLJANJE MATERIALA (DELO Z DOBAVNICAMI IN RAČUNALNIKOM),... STIGMA-CEVNI SISTEMI proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Más ofertas: << · 35 · 52 · 60 · 64 · 66 · 67 · < · 69 · > · 72 · 76 · 83 · >>