Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 83

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. representante comercialREFERENT PRODAJE - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN NAROČIL, PRIPRAVA PONUDB IN POGODB V SKLADU S POOBLASTILI IN NAVODILI, AKTIVNO KOMUNICIRANJE S KUPCI TER PRIDOBIVANJE POTREBNIH PODATKOV ZA USPEŠNO REALIZACIJO NAROČILA. SPREM...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH, TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV.,  DELO POTEKA PREDVSEM V POPOLDANSKEM ČASU IN NA OBMOČJU MOZIRJA, ŠMARTNA OB PAKI, LJUBNEGA OB SAVINJI IN GORNJEM GRADU. ZAŽELEN IZPIT B KATEGOR...

KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 08. 2022., polni delovni čas, 40, DELO V KUHINJI NA OSNOVNI ŠOLI, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, PRIPRAVA POSODE ZA POMIVANJE, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN., Priložiti je potrebno DOKAZILO. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zara...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC KOVIN NA UPOGIBNI STISKALNICI - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA MEHANSKO OBDELAVO JEKLENIH ZVARJENCEV NA UPOGIBNI STISKALNICI, CNC ALI KLASIČNIH STROJIH PREVZEMA DOKUMENTACIJO, IZBIRA PROGRAME, IZBIRA POSAMEZNE OPERACIJE V PROGRAMU IN IZVAJA PROGRAM OBDELAVE NA STROJU GLEDE NA ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALAGANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA Z VILIČARJEM, PRELAGANJE PAPIRJA (ROČNO), SKRB ZA ČISTOČO, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, DELO V DOPOLDANSKEM ČASU, Zaželjeno je, da ima kandidat izkušnje z viličarje...

. empleado de oficina/empleada de oficinaREFERENT V ODSEKU ZA PREKRŠKOVNE FINANCE IN TEHNIČNO POSLOVANJE V MESTNEM REDARSTVU (ŠIFRA: 195) - M/Ž. URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC, FINANČNO RAČUNOVODSKE NALOGE, IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE NEPLAČNIKOV TER PRI...

. operador de horno de templado y recocción de metales/operadora de horno de templado y recocción de metalesUPRAVLJALEC TALILNE PEČI - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH STROJEV ZA TOPLOTNO OBDELAVO KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TALILNE PEČI,  TEHNOLOŠKA PRIPRAVA LITINE, TRANSPORT TALINE IN ULITKOV IZ ALUMINIJA, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO MESTO, SKRB ZA VARNO DELO., Zaželene izkušnje...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. OD 3. 1. 2022 DO VRNITVE DELAVKE NA DELO, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, Potrdilo o izobrazbi ter opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ter potrdilo, da oseb...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠČA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK, PREVZEMANJ...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA, Delo poteka v Rogaški Slatini. V prijavi navedite številko oglasa. Fizičn...

. contableRAČUNOVODJA/SALDAKONIST - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE IN ANALIZIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV Z RAČUNOVODSKIM POROČANJEM, SAMOSTOJNO VODENJE SALDAKONTOV, PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IN DAVČNIH POROČIL, BLAGOVNO-MATERIALNO POSLOVANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PLANOV, F...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V LESNO PREDELOVALNI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREMEŠČANJE IZDELKOV, MATERIALOV IN OPREME NA DELOVNA PODROČJA TER ODNAŠANJE KONČNIH PROIZVODOV - RAZVRŠ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA V CESTNEM MEDNARODNEM PROMETU, NAKLAD/RAZKLAD, VODENJE EVIDENCE VOŽNJE, TANKANJA GORIVA IN STROŠKOV, SKRB ZA ČIST KAMION., , gibljiv/nestalen urnik

. soldador/soldadoraKLJUČAVNIČAR-VARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČAVNIČAR - VARILEC JE PRISTOJEN IN ODGOVOREN ZA ROČNO IN STROJNO OBDELOVANJE IN OBLIKOVANJE IZDELKA TER SESTAVLJANJE MEHANSKIH SKLOPOV, IN SICER: PREOBLIKOVANJE MATERALA (REZANJE, UPOGIBANJE, IZSEKOVANJE, PREBIJANJE, OBLIK...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE, KOMUNICIRANJE TER SVETOVANJE STRANKAM, KONTIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA LETNIH POROČIL TER O...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA V TRGOVINI S TEKSTILOM V TRGOVSKEM CENTRU SUPERNOVA LJUBLJANA RUDNIK - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRODAJA BLAGA -DELO NA BLAGAJNI IN SPREJEMANJE PLAČILNIH SREDSTEV -PREVZEM IN NUMERIRANJE BLAG -RAZPOREJANJE IN ARANŽIRANJE BLAGA V TRGOVINI IN IZLOŽBI -VODENJE POTREBNIH EVIDENC -VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V PRODAJ...

. representante comercialKOMERCIALIST ZA PRODAJO BLAGA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA, ZBIRANJE NAROČIL, VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM,  ZBIRANJE, ANALIZIRANJE IN VODENJE VSEH POTREBNIH INFORMACIJ IN EVIDENC O DOBAVITELJIH IN KUPCIH, SESTAVLJANJE PONUDB, PREDRAČUNOV IN RAČUNO...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA POŠTE V - M/Ž. SVETOVALEC IN KOORDINATOR ZA DELO V POŠTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE V SKUPINE, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MED. SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAVNAVA PACIENTOV, STROKOVNO DELO PRI TESTIRANJU, MERITVAH, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA PRIMERNO ZALOGO SANITETNEGA MATERIALA IN DRUGIH MED. PRIPOMOČKOV ZA NEMOTENO DELO TER OPR...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II(III) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE VSEH PROSTOROV V STAVBI BOLNIŠNICE IN STAVBNE OPREME. DNEVNO RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE DOGOVORJENE BOLNIŠKE OPREME, PRIPOMOČKOV ZA NEGO, DNEVNO RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE  KOPALNIC IN SANITARIJ (PIPE, T...

FARMACEVT - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo , Določen čas, 36 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZDAJA ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN OSTALEGA BLAGA; SVETOVANJE O UPORABI ZDRAVIL, MP, KOZMETIKE, PREHRANSKIH DOPOLNIL IN OSTALEGA BLAGA, IZDELAVA MAGISTRALNIH ZDRAVIL; SODELOVANJE PRI IZVEDBI FAR...

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI VII/2 - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM, OPRA...

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU VII/2 - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 34, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL...

INFORMATIK VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 15, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA PLANA NABAV NA PODROČJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZAVODA, RAZISKOVANJE POTENCIALNIH MOŽNOSTI ZA AVTOMATIZACIJO OBDELAVE PODATKOV...

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU VII/2 - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PR...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 20, SAMOSTOJNO DELO S SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK. SODELOVANJE IN POMOČ VZGOJITELJICI. SODELOVANJE S STARŠI OTROK TER DRUGIMI STROKOVNIMI SODELAVCI V VRTCU IN IZVEN. MATERIALNA IN PISNA P...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaMEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE...

DIREKTOR KNJIŽNICE - M/Ž. MENEDŽERJI V KULTURI IN UMETNOSTI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE DIREKTORJA SO: – ORGANIZIRA DELO ZAVODA, – SPREJEMA STRATEŠKI NAČRT, – SPREJEMA PROGRAM DELA S FINANČNIM NAČRTOM, – SPREJEMA AKT O ORGANIZACIJI DELA PO PREDHODNEM MNENJU REPREZENTATIVNI...

UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE, Kandidat k vlogi priloži dokazila o izobrazbi, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan

VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1 - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. do 31.8.2021, skrajšan delovni čas, 30, SKRB IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE IN IKT OPREME, NAMEŠČANJE IN DELOVNAJE PROGRAMSKE OPREME, UPRAVLJANJE INTERNETNE STRANI V...

Más ofertas: << · 42 · 62 · 72 · 77 · 80 · 81 · < · 83 · > · 85 · 87 · 92 · 102 · 121 · >>