Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,040 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 83

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU, PO NALOGU DELODAJALCA OPRAVLJANJE VSEH DEL IN NALOG, KI IZHAJAJO IZ NARAVE DELOVNEGA MESTA IN, KI SODIJO V NJEGOVO VRSTO IN STOPNJO... ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE.
 • . Profesores de formación profesionalUČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠTVA, pedagoško andragoška izobrazba in strokovni izpit (lahko opravlja tudi v času zaposlitve) Srednja elektro-računalniška šola Maribor.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG STROJNEGA VZDRŽEVANJA - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELUJE TEHNOLOGIJO VZDRŽEVANJA STROJEV, NAPRAV, PLANE ZA PREVENTIVNO IN OPERATIVNO VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME, VODI EVIDENCE ( OKVAR NA STROJIH, PREVENTIVNIH PREGLEDOV),, angleški jezik... VALJI, PROIZVODNJA VALJEV IN ULITKOV D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ FIZIKE IN MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ FIZIKE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE DIJAKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, angleški jezik razumevanje... SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE.
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ PLESNE PRIPRAVNICE IN BALETA - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28 ur, POUČEVANJE PLESNE PRIPRAVNICE IN BALETA TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, ČIŠČENJE VEČSTANOVANJSKIH PROSTOROV, LOKALOV, TRGOVIN, POSLOVNIH PROSTOROV, PISARN, ZASEBNIH GOSPODINJSTEV, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, Natančnost, vestnost,... ŠPAC TRGOVSKO, SERVISNO IN PROIZVODNO PODJETJE D.O.O.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK KOMBIJA - MARIBORSKO OBMOČJE - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, VOZNIK KOMBIJA-DOSTAVA BLAGA PO SLOVENIJI ZA STRANKE, gibljiv/nestalen urnik AVTOPREVOZNIŠTVO BOŠTJAN JUŽNA S.P.
 • . Herramentistas y afinesORODJAR SESTAVE NOVIH ORODIJ - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA ZELO ZAHTEVNA ORODJARSKA DELA NA DETAJLIH, ORODJIH, SKLOPIH IN PRIPRAVAH, IZVAJA MERITVE, PREDVIDENE ZA DELOVNO MESTO, IZPOLNJUJE DELOVNE NALOGE IN TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, PRIPRAVI IN DAJE PREDLOGE... MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D.
 • . Recepcionistas de hotelesRECEPTOR/KA - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO IZ DELOKROGA RECEPTORJA. KOMUNIKATIVNOST, UREJENOST, POŠTENOST. OD KANDIDATOV SE PRIČAKUJE SMISEL ZA TIMSKO DELO. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški... HVALA-TOPLI VAL TURIZEM IN GOSTINSTVO D.O.O.
 • . Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT II - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL, PROMOCIJA DODATNIH ARTIKLOV, SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH NOVOSTI, DELO ZA DRUŽBO... H CENTER, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne delavke na delo., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNIK KONTROLOR II - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE STRANK POD NADZOROM MENTORJA, POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV DELOVNIH... AVTO KRKA LE, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaZDRAVSTVENI TEHNIK - VARUH S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA NEGA IN VSAKODNEVNA POMOČ UPORABNIKOM PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SKRB ZA NJIHOVO ZDRAVJE IN VARNOST, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJE PO NAVODILIH,... VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR.
 • . Soldadores y oxicortadoresVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VARJENJE PO POSTOPKU 135, 138, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, dvoizmensko VARGRAD, SPLOŠNA MEHANIČNA IN GRADBENA DELA, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO IN STORITVE D.O.O.
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC PO 69.ČLENU ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM IZ SOCIALNEGA VARSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE PODROČJA DELA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SKUPNOSTI, USTVARJALNO IN KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, DELOVANJE V SMERI SAMORAZVOJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI, SPREJEMANJE NOVIH IZIVOV., urejevalniki besedil... DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ''VEZI''.
 • . Barrenderos y afinesKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, 1.ROČNA DELA PRI RAVNANJU Z ODPADKI 2.UPRAVLJANJE S POMOŽNIMI STROJI PRI RAVNANJU Z ODPADKI IN PRANJU LUŠKE MEHANIZACIJE 3.ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE... LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost.
 • . Ingenieros electrónicosINŽENIR ELEKTRONIKE - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, (A) SVETOVANJE IN NAČRTOVANJE ELEKTRONSKIH NAPRAV IN SESTAVNIH DELOV, VODOV, POLPREVODNIKOV IN SISTEMOV (B) DOLOČANJE PROIZVODNIH IN INSTALACIJSKIH METOD, MATERIALOV IN KAKOVOSTNIH STANDARDOV, VODENJE... TIPS D.O.O. PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE. ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU... OKROŽNO SODIŠČE V CELJU.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA STANOVALCEV , SKRB ZA UREJENOST STANOVALCEV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO , IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorASISTENT/-KA ( V VSEH TREH NAZIVIH ) NA KATEDRI ZA PEDIATRIJO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16 ur, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, -SODELOVANJE PRI... UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA.
 • . Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT I - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL, PRODAJA DODATNIH ARTIKLOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH NOVOSTI, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V... AVTO KRKA LE, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PLANIRANJE IN IZVAJANJE KOMERCIALNIH DEL, PRIDOBIVANJE NOVIH AGENTOV, PRIDOBIVANJE KUPCEV, OBISKOVANJE IN OBRAVNAVANJE KUPCEV, POSREDOVANJE POTREB TRGA DRUGIM SLUŽBAM, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE... GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la maderaSTROJNIK 4 - TEO - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA SPECIALNIH OKVIRČKOV, NAREZ SPECIALNIH OKVIRČKOV, HLADNO LEPLENJE, NAREZ OBODOV ZA VRATA, NAREZ WINNER ŠPROSEN, NAREZ ZASTEKLITVENIH LETVIC ZA... INLES PROIZVODNJA, TRŽENJE IN INŽENIRING, D.D. KOLODVORSKA 22, RIBNICA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH TRNOVO.
 • . Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT II - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL, PROMOCIJA DODATNIH ARTIKLOV, SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH NOVOSTI, DELO ZA DRUŽBO... AVTO KRKA LE, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.
 • . Directores de recursos humanosVODJA KADROVSKE IN SPLOŠNE SLUŽBE - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DELA V SLUŽBI ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE. SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA IN ODGOVORNOST, DA SO DOKUMENTI, KI JIH IZDAJA SLUŽBA, V SKLADU Z LE-TEMI.... F.A. MAIK TRANSPORT, ŠPEDICIJA, SKLADIŠČENJE D.O.O.
 • . Maestros preescolaresPREDŠOLSKA VZGOJA/VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 12 mesecev oz. 30.6.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK. DELO POTEKA V ANGLEŠKEM JEZIKU ZATO JE TEKOČE ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NUJNO., angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... QSI MEDNARODNA ŠOLA LJUBLJANA.
 • . RevocadoresMONTAŽA 4 - PVC - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSTAVLJA IN VARI PROFILE, ČISTI VARE, REŽE TESNILA, LEPI ZAKLJUČNE KAPE, VSTAVLJA PREČNIKE V OKVIR, VSTAVLJA DODATKE, MONTIRA OSTALE ELEMENTE, KUJE KRILA IN OKVIRJE, VRTA, VIJAČI PROFILE,... INLES PROIZVODNJA, TRŽENJE IN INŽENIRING, D.D. KOLODVORSKA 22, RIBNICA.
 • . Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT I - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL, PRODAJA DODATNIH ARTIKLOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH NOVOSTI, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V... H CENTER, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VOZNIK TOVORNEGA VOZILA PO SLOVENIJI IN ITALIJI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, italijanski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,... METALFER d.o.o., zbiranje in predelava odpadkov.
Más ofertas: << · 42 · 62 · 72 · 77 · 80 · 81 · < · 83 · > · 85 · 87 · 92 · >>