en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,352 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI IN POSTAVLJANJU ZAJTRKOV, DODATNO TUDI OBČASNO POMOČ PRI PRANJU IN ZLAGANJU PERILA IN POSPRAVLJANJU... LINKS, POSLOVNO SVETOVANJE IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: VODENJE GLAVNE KNJIGE IN SKRB ZA USKLAJENOST POMOŽNIH KNJIG Z GLAVNO KNJIGO , OBRAČUN DDV TER USKLAJEVANJE Z OSTALIMI IZVEDENIMI POROČILI , OBRAČUN PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV,... VODOM storitve d.o.o.
 • . Supervisores de la construcción: DELOVODJA GRADBENIŠTVA, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE MANJŠE SKUPINE, RAZNA GRADBENA DELA (STANOVANJSKI OBJEKTI, ŠKARPE, ZAŽELJENO TUDI ZNANJE SANACIJ MOSTOV), MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, gibljiv/nestalen urnik BT KOMPLET d.o.o., storitveno podjetje.
 • . Representantes comerciales: NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PISNA IN USTNA KOMUNIKACIJA S KUPCI, TOČNA IN PRAVOČASNA IZDELAVA FAKTUR, NADZOR NAD TOČNOSTJO IN KAKOVOSTJO ODPREME BLAGA, IZDELAVA UVOZNO-IZVOZNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE IN ANLIZIRANJE... LIRA, GROSIST IGRAČ, POLETNEGA IN NOVOLETNEGA PROGRAMA, D.O.O., KOPER.
 • . Directores financieros: VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DELA V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SREDNJEROČNIH IN LETNIH NAČRTOV POSLOVANJA, UGOTAVLJANJE FINANČNEGA... Geološki zavod Slovenije.
 • . Directores de políticas y planificación: MENEDŽERJI ZA OBLIKOVANJE POLITIK IN STRATEŠKO NAČRTOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZCIAJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. 31.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, - ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO NA PROJEKTIH Z INDUSTRIJO, - ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU... UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA.
 • . Parqueteros y colocadores de suelos: POLAGALEC KERAMIČNIH PLOŠČIC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC - ZAŽELJENE IZKUŠNJE, Kandidati morajo imeti izkušnje iz polaganja keramičnih ploščic. Delo se opravlja po celotni Sloveniji., dopoldan Oblaganje tal in sten, Uroš Breskvar s.p.
 • . Representantes comerciales: PRODAJNI ZASTOPNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE PODATKOV IN TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA PRI POSLOVNIH SUBJEKTIH ZA POTREBE OGLAŠEVANJA V POSLOVNEM INFORMATORJU RS – PIRS. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... SLOVENSKA KNJIGA D.O.O., PODJETJE ZA PRODAJO IN DISTRIBUCIJO KNJIG, SVETOVANJE IN ZALOŽNIŠTVO.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: GRADBINCI IPD., D. N., Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADBENIH TESARSKIH IN ŽELEZOKRIVSKIH DEL ,ROČNA DELA NA IZKOPIH, ČIŠČENJU, PRENAŠANJU ,POMOČ PRI POSTAVLJANJU IN ČIŠČENJU CESTNE SIGNALIZACIJE , dopoldan VOC CELJE VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST, D.D.
 • . Directores de servicios de salud: MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZCIAJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN DEZINFICIRANJE ŠIRŠEGA IN OŽJEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA (VSE LESENE, PLASTIČNE IN KOVINSKE POVRŠINE V SOBI, POSKRBI ZA PRANJE OKENSKIH IN PREGRADNIH ZAVES, SANITARIJE,…), IZVAJANJE... DOM POD GORCO, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o.
 • . Agentes de compras: KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH DEL, OBDELOVANJE NAROČIL KUPCEV, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA ODPREMO IN FAKTURIRANJE IZDELKOV, IZDELOVANJE OBRAČUNOV IN POROČIL - NABAVA SUROVIN, POMOŽNIH MATERIALOV... VAL PLASTIKA PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA, D.O.O.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRAVNIH NALOG NA ODDELKU, POMOČ PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOČANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH... OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones: MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, 6 dni, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV NA TERENU V ZAPRTIH PROSTORIH; RAČUNALNIŠKE IN OPTIČNE INTALACIJE.,... BINTEL Servis telekomunikacijskih naprav, trgovina in zastopstvo d.o.o.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE DRUGE UČITELJICE/UČITELJA V 1. RAZREDU OŠ, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA.
 • . Barnizadores y afines: AVTOLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN BARVANJE VOZIL., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje osnovno,... AVTO-NAVI CENTER d.o.o., servisiranje vozil in plovil.
 • . Representantes comerciales: KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO DELA V PISARNI IN DELOMA NA TERENU ZA PRODAJNI PROGRAM PODJETJA, NABAVA IN PRODAJA REZERVNIH DELOV IN SAMOSTOJNO REŠEVANJE REKLAMACIJ, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... ROTAR KMETIJSKO-VRTNARSKA TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: GRADBINCI IPD., D. N., Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH ASFALTERSKIH DEL Z VSEMI VRSTAMI ORODIJ ,POMOČ PRI TRASIRANJU, NIVELIRANJU IN PRENOSU PODATKOV POTREBNIH ZA IZVEDBO ASFALTERSKIH DEL ,UPRAVLJANJE Z DROBNO MEHANIZACIJO POMOČ PRI IZMERAH IZVRŠENIH... VOC CELJE VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST, D.D.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, PRIPRAVA IN IZDAJA BLAGA ZA ODPREMO, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, KONTROLA BLAGA PRED ODPREMO, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., urejevalniki besedil - osnovno, delo... LIRA, GROSIST IGRAČ, POLETNEGA IN NOVOLETNEGA PROGRAMA, D.O.O., KOPER.
 • . Peluqueros: FRIZER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, striženje las, fenanje - sušenje las, navijanje na vse pripadajoče pripomočke, barvanje las, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,... FRIZERSKI STUDIO F.A.Ž. - MAJA POLIČ s.p.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavca z bolniške, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA:... OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA.
 • . Técnicos de prótesis médicas y dentales: TEHNIK ZA ZOBNO PROTETIKO, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA OBLIKOVANJE IN IZDELAVO ORTOTIČNIH IN PROTETIČNIH APARATOV Z UPORABO TERMOPLASTIČNIH IN TERMOAKTIVNIH MATERIALOV, KOVINSKIH ZLITIN IN USNJA TER ROČNEGA IN ELEKTRIČNEGA ORODJA. IZDELAVA CELOTNIH IN DELNIH... BOSIR, strokovne in tehnične dejavnosti d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores en electrónica: VARNOSTNI TEHNIK, Varnostni tehnik/varnostna tehnica, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, MONTIRANJE, KONFIGURIRANJE, INŠTALIRANJE IN NASTAVITVE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.
 • . Revocadores: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC MORA IMETI IZKUŠNJE V SUHO-MONTAŽNI GRADNJI IN SLIKOPLESKARSTVU. PRIČAKUJEMO SAMOSTOJNOST PRI DELU IN PRIPRAVLJENOST OPRAVLJATI TUDI DRUGA GRADBENA DELA. OSEBA MORA BITI... RUTI TEAM, gradbeništvo, storitve in trgovina, Jernej Petrič, s.p.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA DELOVNI PROSTOR OZ. PACIENTOVO OKOLJE, APARATURE, MATERIAL, DELOVNE PRIPOMOČKE IN INŠTRUMENTE ZA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE, DELA IN NALOGE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN UREJANJE POSTELJNE ENOTE, UREJANJE STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE, IZVAJANJE OSNOVNE OSKRBE IN... DOM POD GORCO, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE KADROVSKIH OPRAVIL (VNOS, OBDELAVA IN IZPIS PODATKOV IZ KADROVSKO, INFORMACIJSKEGA SISTEMA, OPRAVLJANJE POSAMEZNIH OPRAVIL VEZANIH NA IZPLAČILO PLAČ, IZDELAVA DOKUMENTOV S PODROČJA DELOVNIH... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: VOZNIK AVTOBUSA, Voznik/voznica v cestnem prometu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA AVTOBUSA IN OSTALIH VOZIL., angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje zadovoljivo,... STREET TOUR, PROMETNO-TURISTIČNO IN GOSTINSKO PODJETJE, D.O.O., PORTOROŽ.