Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,324 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MED. SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, DELA NA BOLNIŠKEM ODDELKU IN V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMN...

. empleado de oficina/empleada de oficinaREFERENT (S ŠIFRO 39) V ODDELKU ZA UPRAVNE ZADEVE PROMETA - M/Ž. URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE), Delo poteka na Ptuju in v Mariboru ter bližnji okolici. Če ste odgovorni...

KOMERCIALIST I - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVA NAROČILA V SKLADU S PLANOM, PRIDOBIVA NOVE KUPCE IN NAROČIL, VZDRŽUJE STIKE S KUPCI TER PRIDOBIVA VSE POTREBNE PODATKE PRI KUPCIH IN O KUPCIH, SKRBI ZA ZADOVOLJSTVO STRANK, IZDELUJE PLANE...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA PROGRAMA DELA IN DELOVNEGA NAČRTA ZA DELOVNO TERAPIJO V SKLADU Z NALOGAMI IN CILJI CENTRA, IZVAJANJE OBRAVNAVE PO PROCESU DELOVNE TERAPIJE IN EVALUACIJA OBRAVNAVE, RAZVIJANJE, IZBOLJŠEVANJE, PRILAGAJANJE OKUP...

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - ZA PODROČJE TURIZMA - M/Ž. ORGANIZATORJI KONFERENC IN DOGODKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN OBLIKOVANJU TURISTIČNE PONUDBE, ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU POVEZOVANJA PONUDNIKOV, PROMOCIJA, UPRAVLJANJE REGISTRA IN OBVEŠČANJE LOKALNIH VODNIKOV, UDELEŽEVANJE NA TURI...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC BOLNIČAR - NEGOVALEC, NUDIMO: PO KONČANEM PRIPRAVNIŠTVU MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, ODPRTE MOŽNOSTI STROKOVNEGA IN OSEBNEGA...

. bibliotecario/bibliotecariaBIBLIOTEKAR VII/2 - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. do 2. 9. 2025, polni delovni čas, 40, INFORMACIJSKA IN REFERENČNA SLUŽBA, SVETOVANJE PRI IZBIRI KNJIŽNIČNIH GRADIV, SPREMLJANJE POTREB PO GRADIVU IN SODELOVANJE PRI NABAVI, INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE UPORABNIKOV, ORGANIZACIJA IZOBRA...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II/ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, PRIPRAVA, DELITEV IN APLIKACIJA TER NADZOR NAD JEMANJEM PREDPISANE TERAPIJE, SODELOVANJE PRI REHABILITACIJI STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI VIZITAH ZDRAVNIKA IN PO...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, KOPANJE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCEM PRI HRANJENJU IN SKRB ZA HIDRACIJO, POMOČ PRI OBL...

Más ofertas: << · 2 · > · 4 · 7 · 12 · 22 · 43 · 84 · 167 · >>