Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,615 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de maquinaria forestal/operadora de maquinaria forestalTRAKTORIST STROJNIK-VZDRŽEVALEC - M/Ž. VOZNIK TRAKTORJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE S TRAKTORJI IN OSTALIMI KMETIJSKIMI STROJI, -VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV IN OSTALIH STROJEV, -SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI DELA, KOORDINACIJA DELA V REŽIJSKEM OBRATU IN VODENJE DELAVCEV NA JAVNIH DELI...

SERVISE-MONTER HLADILNIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE, VZDRŽEVANJE IN MONTAŽA HLADILNIH NAPRAV (HLADILNE IN ZAMRZOVALNE VITRINE, STREŽNE VITRINE, KOMORE IN HLADILNI SISTEMI), želja po učenju, natančnost, samostojnost, skrbnost...

. albañilZIDAR ALI POMOČNIK V GRADBENIŠTVU - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZIDANJE, OPAŽANJE, BETONIRANJE, OMETOVANJE STEN, IZDELAVA FASAD, Po izteku pogodbe za določen čas, možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas, zaželjene delovne izkušnje, dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaSTROJNIK NA KAŠIRKI - LEPILKI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA STROJU, ČIŠČENJE PROSTORA IN NJEGOVE OKOLICE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJE...

. mecánico electricista/mecánica electricistaSERVISER / VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POPRAVILO SLABIH PODSESTAVOV IN SESTAVOV - KONTROLA APARATOV - IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH POSEGOV NA ELEKTRO NAPRAVAH , Uporaba merilnih instrumentov ( V-meter, A-meter ) znanje spajkanja. Nujno...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (ODDELEK INTERNE MEDICINE) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI NA ODDELKU ZA INTERNO MEDICINO., Kandidati naj posredujejo življenjepis s spremnim pismom in vsemi doka...

VZDRŽEVALEC ELEKTRONSKIH NAPRAV IN STROJEV - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE NAPAKE V DELOVANJU STROJA ALI NAPRAVE IN UGOTAVLJANJE VZROKA OKVARE, DOLOČANJE METODE POPRAVILA,IZVEDBA POPRAVILA, ZAGON STROJA, IZVEDBA POTREBNIH NASTAVITEV IN PREIZKUS PRAVILNOSTI DELOVANJA STROJA, UPR...

KUHAR IV M/Ž - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE, PRIPRAVA IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJE, DNEVNO IZVAJANJE VSEH POTREBNIH DEL IN OPRAVIL V ZVEZI S HACCP PROGRAMOM, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJA, VODJE PREHRANE IN VODJE KUHI...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV V DIREKTORATU ZA SOCIALNE ZADEVE (ŠIFRA DM 10112) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRU...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH; SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV IN ODREDB; SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH., ZAŽEL...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRBI ZA ČIŠČENJE SOB, DRUGIH PROSTOROV V HOTELU, GLAMPING HIŠK TER OKOLICE. DELA V ZAPRTIH PROSTORIH IN TUDI ZUNAJ (TOPLO /HLADNO).,  DELO SE OPRAVLJA PRETEŽNO STOJE, VELIKO JE HOJE IN PREPOGIBANJA, ZATO JE ZAŽELE...

. ingeniero civil/ingeniera civilPROJEKTNI VODJA GRADBENIH DEL - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, A.) VODENJE, ORGANIZACIJA IN NADZOR DELA GRADBENE OPERATIVE : OBDELAVA IN PROUČEVANJE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT   ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROCESOV GRADNJE KOT ODGOVORNI VODJA DEL S POOBLASTILOM DELODAJ...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ROČNA OBDELAVA KOVIN Z ROČNIM ELEKTRIČNIM ORODJEM, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PILJENJE, VRTANJE, ŽAGANJE, KOVIČENJE, BRUŠENJE, REZANJE, RAVNANJE, SESTAVLJANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN OPRAVLJAN...

. representante comercialKOMERCIALIST/SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV - M/Ž. SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO SODELAVCA/KO ZA MEDNARODNO TRŽENJE IN PRODAJO SPLETNE APLIKACIJE ZA ENERGETIKO. DELO OBSEGA: ISKANJE IN PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, SODELOVANJE PRI MEDNARODNEM TRŽENJU, TEHNIČNA POMOČ, PREDSTAVITVE IN ŠOLANJ...

. director de seguridad/directora de seguridadVARNOSTNI MENEDŽER - M/Ž. VARNOSTNI MENEDŽER, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - IZVAJA USTREZNE ANALIZE ZA DELO,  - NAČRTUJE IN ORGANIZIRA ZASEBNO VAROVANJE,  - SPREMLJA ZAKONODAJO IN PREDPISE,  - VODI IN USMERJA IZVAJANJE STORITEV  ZASEBNEGA VAROVANJA - VODI PREDPISANE EVIDENCE IN PRIPRAVLJ...

PRODAJALEC V KMETIJSKO VRTNARSKEM CENTRU SLOGA KRANJ - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - DELO V TRGOVINI S KMETIJSKIM BLAGOM, PREDVSEM NA CVETLIČARSKEM IN VRTNARSKEM ODDELKU TER NA BLAGAJNI - SPREJEMANJE VPLAČIL, VODENJE IN KONTROLA BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, ZAKLJUČEVANJE BLAGAJNE - NABAVA, PREVZE...

SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I) - F024009 - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE GOSPODINJSKE POMOČI (PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEG...

. enólogo/enólogaENOLOG-VODJA KLETI - M/Ž. ENOLOG, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE IMA DOLGOLETNO TRADICIJO Z ODKUPOM GROZDJA, PRIDELAVO IN PRODAJO VINA. V LASTI IMAMO HIŠO VIN EMINO IN LETNO PRIDELAMO CCA 250.000 LITROV VINA. ODGOVORNI BOSTE ZA PRIDELAVO VINA, OZIROMA VSE ENOL...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE SREDSTEV, PRIPRAVLJANJE IN POTRJEVANJE FINANČNIH POROČIL, SVETOVANJE NA PODROČJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, PREVERJANJE SALDAKONTOV, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOKODKOV, PLAČEVANJE, veselje do dela, organiziranost, samoinicia...

VZDRŽEVALEC VODOVODA, KANALIZACIJE IN ČISTILNIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN KONTROLA VODOVODNEGA OMREŽJA IN NAPRAV, IZVAJANJE SANACIJSKIH DEL IN ODPRAVLJANJE OKVAR NA VODOVODNEM SISTEMU, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VODOVODNI...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DM 1913) V SEKTORJU ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET V DIREKTORATU ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST IN PROMETNO POLITIKO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV - SAMOSTOJNO OBLIKO...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV, DELO S STRANKAMI, SKRB ZA UREJENOST TRGOVINE., Zaželjeno znanje mehanike oz. mehatronike, poznavanje avtomobilskih rezervnih delov, iskušnje z delom s strankami., dopoldan

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER NA REZKALNEM STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE, NASTAVLJANJE TER UPRAVLJANJE STROJEV - MERJENJE MEHANSKIH KOMPONENT - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA STROJU, Po izteku pogodbe za določen čas, možnost sklenitve nove pogod...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UREJANJE PREJEMA BLAGA, VODENJE EVIDENCE PREJETEGA BLAGA, DOSTAVA STRANKAM, UREJANJE SKLADIŠČA, TEHTANJE,  NADZOR NAD ODPOSLANIM BLAGOM, SVETOVANJE, SKRB ZA RED IN ČISTOČO, organiziranost, marljivost, izpit za viličar...

RECEPTOR - M/Ž. RECEPTORJI (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, usklajevanje urnika veleposlanice, vodenje elektronske in telefonske komunikacije, streženje kave/pijače za veleposlaničine sestanke, ostala pisarniška/administrativna dela., delo poteka v angleščini in slove...

. médico especialista/médica especialistaNADZORNI ZDRAVNIK I - SVETOVALEC (K018002) ZA POTREBE DIREKCIJE, ODDELEK ZA NADZOR - M/Ž. NADZORNI ZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE OBRAČUNA IZVEDENIH STORITEV NA VSEH TREH RAVNEH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE OBRAČUNA PREDPISANIH ZDRAVIL, ŽIVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV. IZVAJANJE FINANČNO-MEDICINSKIH NADZORO...

REFERENT ZA KONTROLO SKLADNOSTI IN HOMOLOGACIJE - M/Ž. REFERENTI ZA KONCESIJE, DOVOLJENJA IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UPRAVNIH POSTOPKOV  NA PODROČJU KONTROLE SKLADNOSTI VOZIL IN OPREME, SPREJEMANJE IN OBRAVNAVANJE STRANK V POSTOPKIH KONTROLE SKLADNOSTI VOZIL IN OPREME, IZDAJANJE DOKUMENTOV STRAN...

. especialista en mercadotecniaKVANTITATIVNI ANALITIK - M/Ž. TRŽNI ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODLOČITVE SPREJEMAMO PREMIŠLJENO IN PREUDARNO. ZATO POTREBUJEMO DOBRE ANALIZE. IN NAJBOLJŠE ANALITIKE. ZATO VAS VABIMO V NAŠO EKIPO KVANTITATIVNIH ANALITIKOV, DA BOSTE. SPREMLJALI NOVICE IN DRUGE INFORMACIJE, POMEMBN...

. cocinero/cocineraKUHAR IV (J034030) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KUHAR - PRIPRAVLJA POSAMEZNE OBROKE IN JIH RAZDELJUJE DIJAKOM, DELAVCEM ZAVODA IN DRUGIM NAROČNIKOM ..., Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki s...

. trabajador social/trabajadora socialSTOKOVNI SODELAVEC V PROGRAMU SOCIALNE VKLJUČENOSTI - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI, ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN PRIPOMOČKOV TER NADZOR KAKOVOSTI DELA IN IZDELKOV, USTVARJANJE POGOJEV ZA DOBRO POČUTJE UPORABNIKOV IN UGOD...

Más ofertas: << · 2 · > · 4 · 6 · 11 · 21 · 40 · 78 · >>