Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,661 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 95

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. vigilante de seguridadVAROVANJE I (508005) - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GASILEC-VARNOSTNIK (25816), STROKOVNA IZOBRAZBA – V.  ST. STR. Dodatna znanja-zahtevana: IZPIT ZA SERVISIRANJE GASILNIH APARATOV, VARNOSTNIK, VOZNIK C  KATEGORIJE, STROK. IZPIT ZA POKLICNEGA GASILVA, STROK. IZOBRAŽ....

DELAVEC V PROIZVODNJI - OPERATER M/Ž - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE POLNILNIH LINIJ S PRIPRAVO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POLNJENJA, -SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE PAKIRNIH LINIJ S PRAVOČASNO IZVEDBO PAKIRANJA, -DEL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PEDIATRIČNEGA GINEKOLOŠKO-PORODNEGA ODDELKA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRNA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II (E0370190)ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH –ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODEN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC V - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca oz. najkasneje do 08/07-2022., polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNE MEDICINSKE SESTRE O VITALNIH FUNKCIJAH – DIHANJE, IZKAŠLJEVANJE OSEBNA HIGIENA I...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. ayudante de cocinaPOMOŽNI DELAVEC V GOSTINSTVU V KTC ROGLA - M/Ž. GOSTINSKI POMOČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH IN MANJ ZAHTEVNIH DEL NA PODROČJU STREŽBE, KUHINJE IN GOSPODINJSTVA, IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP), ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER ČISTOČE IN UREJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI GINEKOLOŠKO-PORODNEGA ODDELKA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit.,

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-II (ŠIFRA DM: 10030) V DIREKTORATU ZA INFORMATIKO, URADU ZA PODPORO UPORABNIKOM, ENOTNEM KONTAKTNEM CENTRU, ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 6. 2026 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA MODERNIZACIJA SISTEMA PODPORE UPORABNIKOM - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. do 30. 6. 2026, polni delovni čas, 40, - NUDENJE TEHNIČNE POMOČI DRŽAVNIM USLUŽBENCEM PRI UPORABI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE TER VSEBINSKE IN TEHNIČNE POMOČI DRŽAVLJANOM PRI UPORABI E-STORITEV DRŽAVNE UPRAVE, - PRIPRAVA POROČIL IN A...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ROČNE IN STROJNE OBDELAVE, IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN ENOSTAVNIH VZDRŽEVANJ ORODIJ TER POPRAVILO ORODIJ, VODENJE EVIDENC, ročne spretnosti, natančnost, zanesljivost, globinski vid,

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR (ŠIFRA DM: 10024) V DIREKTORATU ZA INFORMATIKO, URADU ZA INFRASTRUKTURO, SEKTORJU ZA OPERACIJSKE SISTEME, STREŽNIKE IN SHRANJEVALNE SISTEME, ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 6. 2026 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKE INFRASTRUK. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. do 30. 6. 2026, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE SKRBNIŠKIH FUNKCIJ REPOZITORIJA SPECIFIKACIJ, - IZDELAVA IN OBJAVA SPECIFIKACIJ ZA POSAMEZNA PODROČJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV, - SAMOS...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. od 1.12.2021 do 24. 6. 2022 oz do vrnitve delavca iz bolniške., polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOV...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III), ZA POTREBE DERMATOVENEROLOŠKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30.06.2022, polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE, - PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV , - OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI) , - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGA...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, Delo poteka v okolici Škofje Loke. V prijavi navedite številko oglasa...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, ČIŠČENJE PROSTOROV ZAVODA, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, z...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVAJALEC DRUGIH KOVINSKIH IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, Proizvajalec svinčenih kroglic, delo na avtomatu, zaželjena izobrazba tehnične smeri, ročne spretnosti, možnost zaposlitve za nedoločen čas, dopoldan

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V DIREKTORATU ZA HRANO IN RIBIŠTVO, SEKTORJU ZA RIBIŠTVO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega natečaja z vsemi pogoji za zasedb...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadPODROČNI PODSEKRETAR - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROENERGETIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH, NADZORNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH, SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH (TUDI NA MEDNARODNEM NIVOJU), SAMOSTOJNO IZVAJANJE NAJZAH...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (BOLNIŠKE SOBE, AMBULANTNE IN TERAPEVTSKE PROSTORE, UČILNICE, TELOVADNICO, BAZEN, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA) –PREZRAČUJE PROSTORE –VZDRŽUJE ...

. trabajador social que traba con jóvenes/trabajadora social que trabaja con jóvenesMLADINSKI DELAVEC V MLADINSKEM CENTRU LITIJA - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z MLADIMI V DNEVNEM CENTRU MLADINSKEGA CENTRA LITIJA; PRIPRAVE VLOG NA JAVNE RAZPISE; IZVAJANJE ODOBRENIH PROJEKTOV; KOORDINIRANJE IN VODENJE DELA PROSTOVOLJCEV; ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN IZ...

KOMERCIALIST/KA - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA STAVBNEGA POHIŠTVA INTERNORM. DELO BO OBSEGALO: PRODAJO V SALONU TER PRODAJO NA TERENU Z IZMERAMI, KOMUNIKACIJO S STRANKAMI, DOBAVITELJI TER OSTALIMI PARTNERJI, PRIPRAVO PONUDB IN ...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE MANJŠIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTU IN PROSTORIH, UREJANJE OKOLICE, PREVOZ ŠOLSKE PREHRANE IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DEL IN NALOG HIŠNIK IV., Dokazilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti,

. ingeniero técnico agrícola/ingeniera técnica agrícolaDIPLOMIRANI AGRONOM - M/Ž. AGRONOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO AGRONOMA IN KOMERCIALISTA, POZNAVANJE LASTNOSTI ZELENJAVE, POZNAVANJE GNOJIL, OSNOV GNOJENJA IN FIZIOLOGIJE RASTLIN, OSNOVNE IZKUŠNJE Z NAMAKALNIMI SISTEMI (NAČRTOVANJE IN PRODAJA KOMPONENT), POZNAVANJE TRŽIŠČA PONUDNI...

. representante comercialPRODAJNI REFERENT - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLENI BO UREJAL, PRIPRAVLJAL TER POŠILJAL SPLETNA NAROČILA. PREVZEMAL ROBO TER NAROČEVAL MANJKO ROBE. SKRBEL ZA RAZSTAVNI PROSTOR, TER KONČNIM KUPCEM SVETOVAL GLEDE ARTIKLOV. DELO Z OROŽJEM - POTREBNO DOKAZIL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAV...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni čas, 25, OPRAVLJANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA PROCESA, STROKOVNI IZPIT, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, dopoldan

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédica(E047033) INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK - ODDELEK ZA MEDICINSKO MIKROBIOLOGIJO MARIBOR - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI DELA V LABORATORIJU; -IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH TEHNIK, METOD IN PREISKAV SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO; -SPREJEM, RAZVRSTITEV, OBDELAVA IN NACEPITEV KUŽNIN IN DRUGI...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – ZA KOORDINACIJO UPORABE IN NADGRADNJE ŠIS SISTEMOV IN EŠP APLIKACIJE ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017104 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA , SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM ...

Más ofertas: << · 48 · 71 · 83 · 89 · 92 · 93 · < · 95 · > · 98 · 102 · 110 · 125 · >>