Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,283 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 95

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, OPIS DELOVNEGA MESTA: – STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA STORITVE, NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH POMOČ PRI KOMUNIKACIJI SPREMSTVO...

. Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN EVALVIRANJU,VZGOJNOVARSTVENEGA DELA V ODDELKU, Prijavi na razpis je potrebno priložiti: potrdilo o izobrazbi,...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesŽIVILSKI DELAVEC I - VEŠALEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OBEŠANJE PERUTNINE, ODPRAVLJANJE OKVAR OZ. LOMOV NA VERIGI PRI KONTEJNERJIH (POPRAVILO), ZAHTEVNEJŠA DELA V KLAVNICI, ODGOVARJA ZA IZVAJANJE...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSEBNA ASISTENCA ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA ASISTENCA JE ZA GOSPODA, KI POTREBUJE POMOČ PRI NEGI, V GOSPODINJSTVU (KUHANJE, POSPRAVLJANJE SOBE), PRI NAKUPIH V TRGOVINI IN LEKARNI IN PRI UČENJU SPRETNOSTI, KI JIH JE DELNO...

. Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC STROJEV - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDŽREVANJE STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA PO PLANU VZDRŽEVANJA, Vestnost in natančnost, ročne spretnosti, izvajanje dežurstva. Kandidatom nudimo možnost učenja...

. Secretarios (general)ADMINISTRATOR V NOTARSKI PISARNI NA PODROČJU OVERITEV - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V. ALI VI. STOPNJA IZOBRAZBE, IZKUŠNJE IZ DELA NA ADMINISTRATIVNEM PODROČJU PRIDOBLJENE V NOTARSKI/ODVETNIŠKI PISARNI, POZNAVANJE PROGRAMOV ESODSTVO, VEP, PROSTORSKEGA PORTALA RS, SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA M/Ž - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN SISTEMIZACIJO DEL.MESTA ZAVODA., PRIČETEK DELA 1.9.2021 ZA DOLOČEN ČAS DO 31.08.2022.IZOBRABA:RAZREDNI POUK. PRIJAVI...

. Camareros de mesasNATAKAR / ICA - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA ALK. IN BREZALK. PIJAČ TER NAPITKOV, V LOKALU IN NA TERASI PRED LOKALOM, zaželjene ročne spretnosti, vestnost do gostov, do sodelavcev, do predpostavljenega, dvoizmensko

UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU M/Ž - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI IN DELO V PODALJŠANEM BIVANJU V SKLADU Z SISTEMIZACIJO DEL. MEST IN LDN ŠOLE., PRIČETEK DELA 13.9.2021 ZA NEDOLOČEN ČAS. PRILOŽITI DOKAZILA...

. Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 28. 7. 2021 oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJA NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA. SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA/GOSPODINJEC OSKRBOVALEC - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCEV, SERVIRANJE HRANE IN PRIPRAVA NAPITKOV ZA STANOVALCE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENE IN ČISTOČE NA ODDELKU, ..., Strokovni...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. daljše nadomeščanje, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE VZDRŽEVANJE...

. FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)-E047022 V FIZIOTERAPIJI - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. določen čas 12 mesecev, zaradi začasno povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA OBRAVNAVA HOSPITALIZIRANEGA IN AMBULANTNEGA BOLNIKA, OCENA BOLNIKOVEGA STANJA, IZBIRA IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN...

. Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OBROKOV, ČIŠČENJE ŽIVIL ZA PRIPRAVO OBROKOV, POMOČ PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH, POMOČ PRI ODMERJANJU IN IZDAJANJU HRANE, POMOČ PRI SPREJEMANJU IN SHRANJEVANJU ŽIVIL...

. Técnicos de laboratorios médicos(E045007) LABORATORIJSKI TEHNIK III - ODDELEK ZA MEDICINSKO MIKROBIOLOGIJO MARIBOR - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV, METOD IN TEHNIK V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO, SPREJEM, RAZVRSTITEV IN OBDELAVA KUŽNIN IN DRUGIH VZORCEV, VNOS PODATKOV V LABORATORIJSKI...

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SVETOVALNI SLUŽBI SREDNJEŠOLSKEGA ZAVODA, SVETOVANJE REDNIM IN IZREDNIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA, SODELOVANJE Z VODSTVOM IN STROKOVNIMI...

. Secretarios administrativos y ejecutivos»SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC« V TEHNIČNEM SEKTORJU - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA RAZPISOV NA PODROČJU GRADNJE, PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE IN KOORDINACIJA IZVEDBE DEL NA GRADBIŠČU (OD ZAČETKA NAROČILA DO PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA),...

. Especialistas en políticas de administraciónRAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SPREMLJANJE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA TER POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH PODATKOV TER...

. Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UPRAVNIH POSTOPKOV PRI REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI, SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ TER PROAKTIVNO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, VČLANJEVANJE,...

. Profesionales de la publicidad y la comercializaciónSTROKOVNI PRODAJNIK IN PRODUKTNI VODJA - M/Ž. PRODUKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE STRANKAM NA PODROČJU KROMATOGRAFIJE BIOMOLEKUL TEHNIČNA PODPORA STRANKAM UČINKOVITO VODENJE STRANKE OD PRVEGA STIKA DO USPEŠNE REŠITVE SODELOVANJE PRI RAZVOJU PRODAJNIH IN MARKETINŠKIH STRATEGIJ...

. Técnicos en ingeniería mecánicaKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV DO IN NAD 3500...

. Ayudantes de cocinaPOMIVALEC POSODE/POMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, POMIVA POSODO, POMAGA PRI PRIPRAVI ZAJTRKOV IN ENOSTAVNIH JEDI, SPRAVILO NABAVLJENEGA BLAGA, SKRBI ZA ČISTO OKOLJE V KUHINJI, DOSLEDNO UPOŠTEVA NAVODILA GLEDE RAVNANJA Z ŽIVILI, PRIPOMOČKI IN OSTALIM...

. ContablesRAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODVISNO OD ZNANJA KANDIDATA: KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, ISKANJE IN ZAPIRANJE ODPRTIH POSTAVK, UREJANJE DOKUMENTACIJE, KONTAKT S STRANKAMI., Osnovna znanje...

. Ingenieros mecánicosINŽENIR FUNKCIONALNE VARNOSTI - AVTOMOBILSKI POGONSKI SISTEMI -LOKACIJA: ŠEMPETER PRI GORICI ALI LJUBLJANA ALI MARIBOR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE ODGOVORNOSTI VKLJUČUJEJO OPREDELITEV IN IZPOLNJEVANJE FUNKCIONALNIH VARNOSTNIH ZAHTEV ZA ELEKTRIČNE POGONSKE SISTEME OD ANALIZE ZAHTEV SISTEMOV, PODSISTEMOV, KOMPONENT (STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA),...

. Herreros y forjadoresSODELAVEC KOVAŠTVA/LIVARNE - M/Ž. KOVAČI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZANIMIVO IN DINAMIČNO DELO NA PODROČJU LITJA IN KOVANJA ALUMINIJA, PONUJAMO MOŽNOST OSEBNOSTNEGA RAZVOJA, DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA TER STIMULATIVNEGA NAGRAJEVANJA, , večizmensko

. Ingenieros mecánicosSTROJNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNI PROCES OBSEGA PRIPRAVO, PROJEKTIRANJE TEHNIČNIH RISB IN DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA PROGRAMOV ZA DELO NA CNC STROJU, VODENJE, NADZOR IN KOORDINIRANJE DEL V PROCESU IZDELAVE ELEKTROAGREGATOV....

. Secretarios administrativos y ejecutivosSTROKOVNI SODELAVEC NA PROJEKTU SPOT REGIJE 2018-2022 - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, -1. INFORMIRANJE - POSREDOVANJE INFORMACIJ O REGIONALNIH PODJETNIŠKIH AKTIVNOSTIH ZA OBLIKOVANJE NACIONALNEGA E-BILTENA MOJ SPLETNI PRIROČNIK; - REDNO INFORMIRANJE O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU...

. Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHATRONIK - M/Ž. MEHATRONIK OPERATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTROVZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, STROJNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, ELEKTROVZDRŽEVANJE ORODIJ IN PRIPRAV, STROJNO VZDRŽEVANJE ORODIJ IN PRIPRAV, EVIDENTIRANJE PODATKOV, TRANSPORT, DRUGO, , večizmensko

. Ingenieros electricistasVODENJE ELEKTRO DEL PO OBJEKTIH - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, VODJA DEL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA NA GRADBIŠČU Z DELAVCI IN NAROČNIKOM, VODENJE EVIDENC, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, PISANJE POROČIL IN ZAPISNIKOV. OGLEDI OBJEKTOV IN IZDELAVA POPISOV IN ENOPOLNIH SHEM, komunikativnost,...

. Directores generales y gerentes generalesDIREKTOR JAVNE AGENCIJE ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE - M/Ž. GENERALNI DIREKTORJI IN ČLANI UPRAVE DRUŽBE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZDAJA AKTE V POSAMIČNIH ZADEVAH IZ PRISTOJNOSTI AGENCIJE, ČE S PREDPISI NI DOLOČENO DRUGAČE; - PRIPRAVI PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA TER LETNO POROČILO IN...

Más ofertas: << · 48 · 71 · 83 · 89 · 92 · 93 · < · 95 · > · 98 · 101 · 107 · 119 · >>