Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,486 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 95

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ayudante de cocinaKOMBINIRANO DELOVNO MESTO ČISTILKA, KUHARSKI POMOČNIK, HIŠNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSOTOV, POMOČ V KUHINJI, PREPROSTA VZDRŽEVALNA DELA, VLOGI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO SOD...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE V ENOTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na področju urgentne ali družinske medicin...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - FIZIOTERAPIJA - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas  oz. PREDVIDOMA 4.11.2022 ZARADI NADOMEŠČANJA PORODNIŠKE ODSOTNOSTI JAVNE USLUŽBE, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA OBRAVNAVA HOSPITALIZIRANEGA IN AMBULANTNEGA BOLNIKA, OCENA BOLNIKOVEGA STANJA, IZBIRA IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TERAP...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV (F024001) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca (dalj časa), polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU ...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA VI - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2021, skrajšan delovni čas, 20, OBRAČUNAVA PLAČE OBRAČUNAVA DRUGE PREJEMKE V SKLADU S PREDPISI (REGRES ZA LETNI DOPUST, ODPRAVNINE, SOLIDARNOSTNE POMOČI, JUBILEJNE NAGRADE) OBRAČUNAVA NADOMESTILA PLAČ (LETNI DOPUST, BOLNIŠKA,...) SESTAVLJA VS...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 14, POUČEVANJE V OPB, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, ,

BOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE. IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBN...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRGIH DEJAVNOSTI OTROK., strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence o n...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 18 mesecev oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA PROGRAMA DELOVNE TERAPIJE SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PROGRAMA DELOVNE TERAPIJE OCENJEVANJE IN ANALIZIRA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI STANOVALCEV PRIPRAVA PREDLOGOV DELOV...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO VALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODA...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIČENCEV IN POROČANJE , VODENJE EVIDENC OPRAVLJE...

. mayordomo de hostelería/gobernanta de hosteleríaEKONOM V - M/Ž. EKONOM, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE PODATKOV O POTREBNIH NABAVAH NAROČANJE BLAGA IN NAKUPOVANJE BLAGA TER OSEBNE DELOVNE OPREME ZA DELAVCE PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA VODENJE SKLADIŠČA, SKRB ZA POTREBNE ZALOGA IN VODENJE VSEH POTREBN...

KUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DNEVNO PO NAVODILU VODJE KUHINJE IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL, POMAGA PRI PRIPRAVI HRANE (DNEVNIH OBROKOV) IN SODELUJE PRI KUHANJU, POMOČ PRI ODMERJANU IN IZDAJI HRANE, POMOČ PRI SPREJEMANJU IN SKLADIŠČENJU ŽIVIL IN ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. empleado de restaurantes de comida rápida/empleada de restaurantes de comida rápidaPOMOČNIK PEKA - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PEKA BUREKA IN BOSANSKIH LEPINJ, POMOČ PRI PEKI KRUHA IN PEKOVSKIH IZDELKOV, SKRB ZA ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU, PO POTREBI POMOČ PRI PRODAJI KRUHA IN PEKOVSKIH IZDELKOV., DELO SE BO IZVAJA...

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 10. 2021, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE OTROKOM, STROKOVNIM DELAVCEM IN STARŠEM, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, VODENJE DOKUMENTACIJE O OTR...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK II (I) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 21.8.2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN OSKRBO, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, POMOČ PRI DVIGANJU, PREVOZ IN SPREMLJANJE MANJ PRIZADETIH STANOVA...

. representante comercialREFERENT V PRODAJI - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ODPIRANJU IN PRIDOBIVANJU NOVIH TRGOV IN KUPCEV, POMOČ PRI SLEDENJU IN SKRBI ZA IZVEDBO POSLA OD POVPRAŠEVANJA DO DOSTAVE STRANKI, GRADNJA ODNOSA Z OBSTOJEČIMI KUPCI, SODELOVANJE PRI SEJEMSKIH IN DRU...

REFERENT ZA KONTROLING IN POSLOVNO IT ANALITIKO - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTROLING POSLOVNIH PROCESOV, IZDELAVA DNEVNIH, MESEČNIH IN OSTALIH POROČIL IN ANALIZ VSEH VRST ZA POTREBE POSLOVANJA PLANIRANJA IN NADALJNO ANALITIKO, INFORMACIJSKA PODP...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC (D027026) - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. od 11. 10. 2021 do vrnitve delavke z bolniškega dopusta., skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI, VODSTVOM ZAVODA, S STARŠI IN UČENCI, OBLIKUJE ANALIZE V ZVEZI S PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO, IZVAJANJE ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V SLUŽBI ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega natečaja z vsemi pogoji za zasedb...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE/ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNEM VOZILU, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in strokovnem izpitu, potrd...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraVOZNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOZNIK TEŽKE GRADBENIH MEHANIZACIJE, IZVAJANJE GRADBENIH DEL V PREDORU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., K prijavi vabimo kandidate z dotičnimi izkušnjami. Obvezen izpit TGM., večizmensko

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK,  k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti h...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V DE CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi, veljavno licenco za opravljanje dela...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC NA PROGRAMU III (DNEVNI CENTER) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM IN SKUPINO V DNEVNEM CENTRU, SVETOVANJE, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA POROČIL, JAVNIH RAZPISOV., OBVEZEN POGOJ: OPRAVLJEN IZPIT S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA, ZAHTEVANA IZOBRAZBA: UNIV. DIPL...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaREFERENT V LOGISTIKI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA LOGISTIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VNOS NAROČIL ZA SLOVENSKI IN DRUGE TRGE PO SVETU V INFORMACIJSKI SISTEM SAP, - OBDELAVA IN PRIPRAVA ODPREMNIH DOKUMENTOV POD NADZOROM VODJE LOGISTIKE, - IZSTAVLJANJE ROČNIH DOBAVNIC IN PRIP...

DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - E037011 M/Ž - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJA ZDRAVSTVENO STANJE IN POTREBE B/V; NAČRTUJE, IZVAJA IN NADZIRA ZDRAVSTVENO NEGO; DOKUMENTIRA DELO IN OCENJUJE REZULTATE DELA; SODELUJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU MEDICINSKO TEH....

. técnico de reparación de equipos de hardware de ordenadores/técnica de reparación de equipos de hardware de ordenadoresSERVISER IGRALNIH NAPRAV - M/Ž. SERVISER IKT OPREME, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OBSEG VAŠEGA DELA BO: SERVISIRANJE IN MONTAŽA IGRALNIH NAPRAV, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA OPREME V ČASU OBRATOVANJA, INTERVENCIJSKI POSEGI, SVETOVANJE IN ŠOLANJE STRANK NA TERENU, NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV IN USTR...

. inspector de motores de vehículos/inspectora de motores de vehículosPT KONTROLOR - M/Ž. TEHNIČNI KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE IZVAJANJA IN SPOŠTOVANJA PREDPISOV ZA DELO VOZNEGA OSEBJA. NADZOR PREVOZOV POTNIKOV V CESTNEM PROMETU, NADZOR PRAVILNOSTI IZVAJANJA VOZNIH REDOV IN DELOVNIH NALOG. KONTROLIRANJE OBRAČUNSKIH LISTI...

Más ofertas: << · 48 · 71 · 83 · 89 · 92 · 93 · < · 95 · > · 98 · 101 · 108 · 122 · >>