Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 146

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. teleoperador/teleoperadoraSVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU - M/Ž. AGENT V KONTAKTNEM CENTRU, PRODAJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM KLICEV, OBDELAVA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, Od kandidata se pričakuje računalniško pismenost, veselje do dela s strankami, marljivost, natančnost in razpoložljivost za delo v izmena...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVZEM BLAGA - VIZUALNA KONTROLA IZDELKOV - ŠTETJE BLAGA - PAKIRANJE BLAGA - NABIRANJE LAHKEGA MATERIALA. NUDIMO: - DELO V DVEH IZMENAH - IZPLAČILO MALICE (6,12€) - POVRAČILO POTNIH STROŠKOV - MOŽNOST STIMULACIJ....

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.1.2023, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE VSEH VRST  POŠILJK, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V TRGOVINI (V TREBNJEM) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V TRGOVINI (V DOMŽALAH) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, IŠČEMO UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ – SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG. , DODATNA POMOČ OTROKOM V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI ZRSŠ. PRIČETEK DEL JE TAK...

. empleado administrativo/empleada administrativaPODPORA STRANKAM IN POMOČ V ADMINISTRACIJI - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - KOMUNICIRANJE S STRANKAMI (V ANGLEŠKEM JEZIKU) PREK ELEKTRONSKE POŠTE IN PLATFORME ZA PODPORO STRANKAM ZENDESK - KOMUNICIRANJE S STROKOVNO TEHNIČNO EKIPO - VNAŠANJE RAČUNOV Z RAZLIČNIH PLATFORM - TESTIR...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V DOMŽALAH) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

LABORATORIJSKI TEHNIK II - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH METOD, SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTOV, PRIPRAVA LABORATORIJSKEGA PRIBORA ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, RAZVRŠČANJE, EVIDENTIRANJE IN KON...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ČIŠČENJE ŽIVIL, SPREJEM IN IZDAJA HRANE, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN DRUGA DELA V SKLADU Z OPISOM DELOVNEGA MESTA IN NAVODILI NADREJENEGA....

. empleado administrativo/empleada administrativaSAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. zaključka projekta, polni delovni čas, 40, POMOČ IN SVETOVANJE PRI NAČRTOVANJU, RAZVOJU, ORGANIZACIJI TER VODENJU VSEBINSKEGA IN PRIREDITVENEGA PROGRAMA ZAVODA, - PRODUCENTSKO DELO IN VODENJE PROJEKTOV, - VODEN...

PODROČNI SVETOVALEC I - KOORDINATOR TURISTIČNEGA PODROČJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAZVOJ IN PRODAJO TURISTIČNIH PRODUKTOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE TURISTIČNEGA SEKTORJA, ODGOVOREN ZA AŽURIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV S PODROČJA TURIZMA IN NJIHOVO OBDELAVO TER PREDSTAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA OŽJEGA IN ŠIRŠEGA, STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH, PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN  OSKRBO, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAŽANJE IN SP...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.10.2023, skrajšan delovni čas, 30, PRIPRAVA IN POSTREŽBA PIJAČ IN PRIGRIZKOV, SPREJEM GOSTOV, OBRAČUN STORITEV, PRIPRAVA PROSTORA IN OPREME ZA STREŽBO, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., ,

. jefe de sala/jefa de salaVODJA STREŽBE - M/Ž. VODJA STREŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V BARU, IZOBRAŽEVANJE NATAKARJEV S PROGRAMOM, UVAJANJE IN INFORMIRANJE NATAKARJEV, OPRAVLJANJE NADZORA NAD ZAPOSLENIMI, PRIPRAVA URNIKOV DELA, NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE RAZPOR...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, SPREMLJANJE OTROKA V ŠOLI IN DRUGIH LOKACIJAH ZAGOTAVLJANJE ENAKOVREDNEGA SODELOVANJA PRI ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, NA ŠPORTNIH IN KULTURNIH DOGODKIH, ŠOLSKIH EKSKURZIJAH SODELOVA...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z UČITELJI, STARŠI IN UČENCI VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC PRIPRAVA RAZLIČNE DOKUMENTACIJE SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI, kandidati naj na vlogi navedejo številko...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E034005), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, PREDVIDOMA  DO JANUARJA 2023, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - ZAG...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S KOLEKTIVNO POGODBO (KPJS) IN KOLEKTIVNO POGODBO ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V RS, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. od takoj do 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 24, OPRAVLJA DELA IN NALOGE V SKLADU S PROGRAMSKIMI SMERNICAMI SLUŽBE IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, OPRAVL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), -ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, -ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA, PARKI) IN -OPRAVLJANJE ...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ DSP - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje dolgotrajno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ IN DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE ŠOLE, Opravljen strokovni izpit,  - obvladovanje slovenskega knjižnega jez...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVN...

. vendedor de piezas de repuesto de automóviles/vendedora de piezas de repuesto de automóvilesPRODAJALEC REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA REZERVNIH DELOV ZA OSEBNA VOZILA (POTREBNE IZKUŠNJE V PRODAJI), SVETOVANJE IN SEZNANJANJE KUPCEV S PONUDBO, PRIJAZNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, POSREDOVANJE INFORMACIJE O LASTNIH STO...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU DELA PRIPRAVA PROGRAMA DELA NA POSAMEZNEM PODROČJU IZVAJANJE NALOG...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (M/Ž), ŠIFRA DM: E037003, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI POPORODNI NEGI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA - ORGANI...

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V – OBRAČUN OD - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBRAČUNAVANJE PLAČ, NADOMESTIL PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, VODENJE EVIDENC S PODROČJA PLAČ TER ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO PLAČE, PRIPRAVLJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na daljši bolniški, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POUKA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LDN IN OPISU DEL IN NALOG...

J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012068, - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE. IZDELUJE POROČILA IN PRIPRAVLJA GRADIVA ZA ŠTUDENTE IN ORGANE ČLANICE. ZBIRA, KOORDINI...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III (M/Ž), ŠIFRA DM: E037006, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE IN NADZ...

Más ofertas: << · 73 · 109 · 127 · 136 · 141 · 143 · 144 · < · 146 · > · 148 · 151 · >>