Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,340 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 100

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV, HRANE STANOVALCEM -SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, PRILAGOJENO NJIHOVEMU ...

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I ZA DELO V KLINIČNO PSIHOLOŠKI AMB., ŠIFRA DM E048002 - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZPOSTAVITEV UČINKOVITEGA DELOVNEGA ODNOSA S PACIENTOM,- IZBIRA, UPORABA IN RAZLAG USTREZNIH METOD ZA PSIHOLOŠKO OCENJEVANJE OTROK, MLADOSTNIKOV IN ODRASLIH,- OCENJEVANJE SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KONTEKSTA,- POZNA...

KOMUNALNI DELAVEC II - M/Ž. RAZVRŠČEVALCI ODPADKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH OSNOVNIH DEL PRI POBIRANJU IN NAKLADANJU ODPADKOV S KONTROLO VRSTE IN KOLIČINE ODDANIH ODPADKOV POVZROČITELJEV, UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH IN DRUGIH POVRŠIN TER DEPONIJ, PRAZNJENJE SMETNJAKOV...

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU Z ODREDBO VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA DELO VZGOJITELJA ZAJEMA: SVETOVANJE – PEDAGOŠKO, PSIHOLOŠKO, SOCIALNO,...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE RAZISKOVALNEGA DELA, OBRAVNAVANJE  CELOVITEJŠE  PROBLEMATIKE  S PODROČJA RAZISKOVANJA, PREUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD TER PRENOSA TEORIJE V PRAKSO. SO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROIZVODNJE - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČISTI IN RAZKUŽUJE DELOVNE STROJE, OPREMO, PRIBOR IN DELOVNE PROSTORE, SKRBI ZA HIGIENSKO USTREZNOST, VODI IN ARHIVIRA DOKUMENTACIJO, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. MOŽNOST DOLGOTRAJNE ZAPOSL...

VIŠJI SVETOVALEC – ZA UREJANJE PROSTORA V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI SAŠA REGIJE (SOU SAŠA), V MEDOBČINSKI SLUŽBI UREJANJA PROSTORA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIP...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI/A UČITELJ/ICA ZA PODROČJE UMETNIŠKA PRODUKCIJA - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM N...

. director de centro educativo/directora de centro educativoPODROČNI PODSEKRETAR - DM 2 (I017054) - M/Ž. MENEDŽER VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE, ZAVODA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 30. 6. 2029 - projekt, skrajšan delovni čas, 20, JE VODJA SREDIŠČA OZ. ORGANIZACIJSKE ENOTE ZNOTRAJ ZAVODA, JE NEPOSREDNA POMOČ DIREKTORJU: VODENJE SKUPNIH ZADEV, KOORDINACIJA DELA ZAVODA, SODELOVANJ...

Más ofertas: << · 50 · 75 · 87 · 93 · 96 · 98 · < · 100 · > · 103 · 107 · 114 · 129 · 158 · 217 · >>