Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,662 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 80

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. vendedor especializado en vehículos de motor/vendedora especializada en vehículos de motorPRODAJALEC VOZIL - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA NOVIH VOZIL, SPREJEM STRANK, PREDSTAVITEV VOZIL IN SVETOVANJE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA VOZILA V PRODAJI,  UREJANJE DOKUMENTACIJE STRANKI ZA LEASING ALI KREDIT, UREJANJE DOKUMENTACIJE STRA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV, - UREJANJE PERILA IN POSTELJE, - PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV, - UREJANJE P...

. médico especialista/médica especialistaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOLOGIJE - M/Ž. DERMATOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE NEPRAVILNOSTIH NA KOŽI IN BOLEZNI KOŽE; ODSTRANJEVANJE NEŽELENIH KOŽNIH TVORB, IZREZ ZNAMENJA ALI TUMORJA NA KOŽI; PREGLED KOŽE ZARADI NAVADNEGA VNETJA ALI ZARADI VNETJA OB OKUŽBI, PREGLED K...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,   - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU STERI...

TRAKTORIST - STROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VODI STROJE ZA IZKOPAVANJE, PREMIKANJE, PORAVNAVANJE, GLAJENJE IN STISKANJE ZEMLJE ALI PODOBNIH MATERIALOV IN TRAKTORIST., VESTNOST, MARLJIVOST,

. médico generalista/médica generalistaE017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., STROKOVNI IZPIT. K PRIJAVI PRILOŽITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN NAVESTI REGISTRSKO ŠTEVI...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeSPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE - E048004 - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA IN DELOVNEGA MESTA ZA DELO, SPREJEM DOKUMENTACIJE IN PACIENTOV, NAROČANJE IN PRENAROČANJE PACIENTOV, DIAGNOSTICIRANJE PACIENTOVE KOMUNIKACIJE, PRIP...

OSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA CERKNICA - M/Ž. OSEBNI BANČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE  IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z  OBSTOJEČIMI STRANKAMI , IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI, SPREMLJA PO...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKU, NORMATIVNI DOGOVORJENI RECEPTURI IN DIETNIH NAVODILIH, ORGANIZIRANJE PORCIONIRANJA IN RAZDELJEVANJA NAVADNE IN DIETNE HRANE TER HRANE S SPREMENJENO KONSISTENCO, SODELOVANJE PRI PR...

. bordador/bordadoraVEZILEC/JA - M/Ž. VEZILEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA STROJU ZA VEZENJE - (STROJ Z VEČ ŠIVALNIMI GLAVAMI); VPENJANJE V STROJ, MAJICE, KAPE, BLAGO ITD., MENJAVA SUKANCEV, ZLAGANJE IZDELKOV ITD. GRE ZA POSLUŽEVANJE S STROJEM, KI JE RAČUNALNIŠKO VODEN, ZATO JE...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK (E045007), KIKKB, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. ZA ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠTVA, polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTRE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II (E037017) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA APARATUR, PRIPOMOČKOV, MATERIALA IN DELOVNEGA PROSTORA ZA IZVAJANJE HEMODIALIZE ALI PERITONEALNE DIALIZE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE DIALIZNEGA PACI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI POD VODSTVOM IN NADZOROM MENTORJA: ZDRAVSTVENA NEGA, OPAZOVANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV TER POROČANJE O TEM, IZVAJANJE PRVE POMOČI, PRIP...

. electricistaELEKTRIKAR - VEZALEC - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTRO IZVEDBA IN MONTAŽA SESTAVOV NIZKO NAPETOSTNIH STIKALNIH IN KRMILNIH NAPRAV, PROUČITEV TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, MONTAŽA ELEKTRO OPREME, IZDELAVA OŽIČENJA, KONČNA ELEKTRO IN MEHANSKA MONTAŽA, AVTOKONTROLA...

. asistente de atención veterinariaVETERINARSKI HIGIENIK V NVI ENOTI LJUBLJANA (ŠIFRA DM: J035079) - M/Ž. VETERINARSKI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM NAROČIL, SPREJEM, ODVOZ IN DOSTAVA ŽIVALSKIH TRUPEL V ZBIRALNICE, OPRAVLJANJE DEZINFEKCIJ IN DEZINSEKCIJ, SODELOVANJE PRI SEKCIJAH, ZBIRANJE IN ODVZEM BIOLOŠKIH VZORCEV PO PREDPISANIH POSTO...

. médico generalista/médica generalistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, LICENCA S PODROČJA SPECIALIZACIJE (DRUŽINSKA MEDICINA). K PRIJAVI PRILOŽITI DOKAZILA ...

. médico especialista/médica especialistaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSE VRSTE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV,POROČANJE DIREKTORJU,STROKOVNEMU VODJI; SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU TER OPRAVLJANJE NALOG ZDRAVSTVENE VZGOJE DELAVCEV; PREDL...

VODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTOV V ELEKTROTEHNIKI, ENERGETIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV UVEDBE NOVIH PROIZVODOV IN TEHNOLOGIJ V PROIZVODNJO VODENJE PROJEKTOV PRENO-SA IZDELKOV IN TEHNOLOGIJ MED LOKACIJAMI SODELOVANJE V PROJEKTNIH TIMIH IZ DRO PRI RAZVOJU NO...

. médico especialista/médica especialistaE018021 - ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN PSIHOTERAPIJE; SVETOVANJE; KRATKOTRAJNO ZDRAVLJENJE URGENTNIH STANJ; DOLGOTRAJNO ZDRAVLJENJE PACIENTOV IN STALNO VSEŽIVLJENJSKO SPREMLJANJE BOLNIKOV S HUDIMI MOT...

. médico especialista/médica especialistaE018019 - ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM,DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER PO POTREBI TUDI SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV V PROSTORIH NUJNE MEDICINSKE POMOČI TER NA TERENU; UGOTAVLJANJE SMRT...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Radovljici. Pri prijavi navedite številko oglas...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE, POBIRANJE IN PAKIRANJE JAJC, PRIPRAVA JAJC ZA TEREN, NALAGANJE IN RAZKLADANJE VOZIL, SKRB ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI V HLEVU TER DRUGA DELA P...

. ayudante de cocinaPOMOŽNI DELAVEC II (POMOŽNA DELA V KUHINJI) (J032014) - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 4 mesece oz. začasno povečan obseg dela, polni delovni čas, 40, PRANJE POSODE IN DRUGA ENOSTAVNA DELA V SLUŽBI, GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE IN DRUGIH ŽIVIL, VZDRŽUJE ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV IN SREDSTEV,TRANSPORT KONTEJNERJEV S HRANO NA...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v LJUBLJANI. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO J...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE SESTAVIN ZA PRIPRAVO TOPLIH IN HLADNIH JEDI IN DODATNE PONUDBE, PRIPRAVA JEDI V PONUDBI IN PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU, IZVAJANJE STANDARDOV, NAVODIL IN NORMATIVOV S PODROČJA GOSTINSTVA, PORCIONIRANJE IN D...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, UPORABNICA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH IN DRUGIH OPRAVILIH, POMOČ PRI SKRBI ZA OTROKA TER SPREMSTVO., , dvoizmensko

. médico especialista/médica especialistaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOG - M/Ž. OFTALMOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE OKULISTIČNE DEJAVNOSTI; IZVAJANJE SPECIALISTIČNIH PREGLEDOV OČI IN VIDA; OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV; ZDRAVLJENJE OČESNIH BOLEZNI; PREDPISOVANJE USTREZNIH PRIPOMOČKOV ZA IZBO...

. agente de alquiler de vehículosREFERENT ZA NAJEM VOZIL - M/Ž. URADNIK ZA NAJEM, LIZING VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODDAJA V NAJEM IN DOSTAVA VOZIL PO TERENU, PRIPRAVA IN SKRB ZA UREJENOST VOZNEGA PARKA, PRIPRAVA POGODB IN VODENJE EVIDENC O STANJU VOZIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI V PISARNI IN NA TERENU, IZ...

. dentista especializado/dentista especializadaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TRIAŽA PACIENTOV GLEDE POTREBE PO ORTODONTSKEM ZDRAVLJENJU; SPREMLJANJE RAZVOJA OROFACIALNEGA PODROČJA,KJER JE TO POTREBNO; ORTODONTSKI PREGLEDI PRI OTROCIH,MLADOSTNIKIH PRI K...

Más ofertas: << · 40 · 60 · 70 · 75 · 77 · 78 · < · 80 · > · 82 · 84 · 89 · 99 · 118 · >>