Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 80

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK/PAKIREC - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V SKLADIŠČU, KJER SE KONČNI IZDELKI PO NAVODILIH ZAPAKIRAJO IN NALOŽIJO ZA PREVZEM. SKLADIŠČNIK PREVZAME IZDELKE IZ PROIZVODNJE TER JIH PREKO RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA VPIŠE IN PAKIRA V VNAPREJ PREDVIDENE EM...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO KNJIŽENJE IN KONTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, - IZDELOVANJE RAČUNOV, - POZNAVANJE DDV IN IZDELAVA OBRAČUNOV - IZDELOVANJE KOMPENZACIJ, OPOMINOV, - USKLAJEVANJE TERJAT...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SKRB ZA KAKOVOSTNO IN USPEŠNO PRODAJO VOZIL, - SKRB ZA SPREMLJAVO IN POMOČ PRI PRIPRAVI JAVNIH RAZPISOV, - AKTIVNO SODELOVANJE PRI VSEH PROCESIH DELA S POUDARKOM NA PRODAJI VOZIL, - POMOČ PRI R...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost, polni delovni čas, 40, -VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA ELEKTRIČNIH SISTEMOV -INŠTALACIJSKA DELA NOVIH SISTEMOV -ODKRIVANJE IN ODPRAVA NAPAK NA NADZORNO-REGULACIJSKIH SISTEMIH. PONUJAMO VARNO DELOVNO MESTO Z RAZLIČNIMI NALOGAMI...

. personal directivo de la administración públicaGLAVNI TAJNIK/SEKRETAR - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USMERJANJE POSLOVANJA NSIOS VODENJE ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNIH ZADEV NSIOS, SODELOVANJE S PREDSEDNIKOM NSIOS IN ČLANI PREDSEDSTVA PRI PRIPRAVI GRADIV ZA SEJE...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 58660) V DIREKTORATU ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, SEKTORJU ZA ZAKONODAJO INFORMACIJSKE DRUŽBE, ZA DOLOČEN ČAS, DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: -SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV NA DELOVNEM PODROČJ...

. representante comercialSKRBNIK STRANK - M/Ž. SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE ODNOSOV Z ZAVAROVANCI: NEGOVANJE IN RAZVIJANJE OSEBNIH ODNOSOV S POMEMBNEJŠIMI ZAVAROVANCI DRUŽBE, Z NAMENOM OHRANJANJA ZAVAROVALNE POGODBE IN ZAGOTAVLJANJA PRIČAKOVANE STOPNJE ZADRŽA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOČKOV,VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN N...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilD035002 VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. zaključka bolniške, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU PRI IZVAJANJU IN NAČRTOVANJUVZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LDN ODDELKA ...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasVIŠJI REFERENT ZA SPLOŠNE ZADEVE (M/Ž) ŠIFRA DM 1328 V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE, ODDELKU ZA ADMINISTRATIVNO PODPORO - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI PRIPRAVA INFORMACIJ IN ANALIZ IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV Z DELOVNEGA POD...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilDELAVEC V SKLADIŠČU – KOMISIONIRANJE LESENIH POLIZDELKOV - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -KOMISIONIRANJE LESENIH POLIZDELKOV, -VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, -UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO, -OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, -OPRAVLJANJE ENOSTA...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/2 - PRIPRAVNIK - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi - VII/2 (univerzitetna prejšnja oz. 2. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri,

. CocinerosPOMOĆNI KUHAR / KUHARICA. Opis posla: pomaganje u primanju i pripremi namirnica te skladištenju, obavljanje pomoćnih kuharskih poslova i ostalih zadataka dobivenih od strane kuhara, održavanje čistoće i higijene kuhinje i kuhinjske opreme, primjena propisanih procesa i standarda rada.

. CocinerosKUHAR / KUHARICA. Opis posla: pripremanje potrebne količine namirnica za kuhanje, priprema jela prema standardima rada, pridržavanje svih propisa za skladištenje namirnica i održavanje higijenskih standarda, kontrola kvalitete i kvantitete namirnica, ​održavanje higijene i čistoće radnog prostora i površina...

. ElectrotécnicosOPERATER/KA U PROIZVODNJI. Operater u proizvodnji ( m/ž) Mjesto rada : Lendava, Slovenija Opis posla: •Upravljanje pakirnim strojem •Stavljanje sadržaja u ambalažu •Unošenje podataka u računalo •Briga o radu strojeva Potrebne kvalifikacije: •Minimalno SSS •Spremnost na rad u više smjena •Poželjno iskust...

. Técnicos en ingeniería mecánicaOPERATER/KA NA STROJU. Za našeg Klijenta u Sloveniji tražimo kandidate za radno mjesto: Operater na stroju (m/ž) Mjesto rada: Cerknica ili Logatec (SLOVENIJA) Opis radnog mjesta: - Pomaganje strojaru prilikom pripreme i podešavanja stroja - Praćenje rada stroja i briga da radi prema postavljenim parametrima - K...

. Operadores de autoelevadorasVILIČARIST/ICA. Za našeg Klijenta u Sloveniji tražimo kandidate za radno mjesto: Viličarist (m/ž) ž Mjesto rada: Logatec OPIS POSLA: - Dostavljanje materijala do proizvodnih linija - Slaganje robe i materijala u skladištu - Rad s električnim viličarom - Korištenje skenera OD KANDIDATA OČEKUJEMO: - Iskust...

. Empacadores manualesPROIZVODNI/A RADNIK/CA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI. Za našeg Klijenta tražimo kandidate za radnu poziciju: Proizvodni radnik u automobilskoj industriji (m/ž) Mjesto rada: Brežice, Slovenija Opis posla: - manje zahtjevni monterski poslovi - sklapanje dijelova u gotov proizvod - praćenje rada proizvodne linije - skeniranje materijala i li...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN OSKRBA STAROSTNIKA, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, POMOČ PRI OSNOVNI, DODATNI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI OBLAČENJU STANOVALCEV, DVIGOVANJU, HRANJENJU, KOPANJU..., , večizme...

. representante comercialKOMERCIALIST 50% IN PRODAJALEC 50% - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA UREJENOST IN ZALOŽENOST POLIC, PRODAJA IN SVETOVANJE, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, VODENJE EVIDENC MATERIALA, SKRB ZA PRAVOČASNO NAROČANJE MATERIALA, OBISK OBSTOJEČIH STRANK TER ISKANJ...

. gestor procesal/gestora procesalVIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC - SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK - M/Ž. SODNIŠKI POMOČNIK (SAMOSTOJNI, VIŠJI), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti in nato porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOČIL REDA ...

UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE, Kandidat k vlogi predloži dokazila o izobrazbi, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti,

. camarero/camareraPROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST III - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽENJE HRANE IN PIJAČ TER SVETOVANJE PRI IZBIRI IN SERVIRANJU VIN SPREJEM, POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE NAROČIL IN REZERVACIJ SKRB ZA OPERATIVNE ZALOGE PIJAČ, NAPITKOV IN CIGARET TER ZA ZLAGANJE, SORTIRANJE IN POPOLN...

. camarero/camareraTEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽENJE HRANE IN PIJAČ SPREJEM, POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE NAROČIL IN REZERVACIJ,  SKRB ZA OPERATIVNE ZALOGE PIJAČ, NAPITKOV IN CIGARET TER ZA ZLAGANJE, SORTIRANJE IN POPOLNITVE,  SKRB ZA MATERIALNO POSLOVANJE IN ODGOVOR...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE GOSPODINJSKE POMOČI IN POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI,...

. carpintero/carpinteraTESAR/POMOČNIK TESARJA - M/Ž. TESAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA LESENIH NOSILNIH IN NENOSILNIH KONSTRUKCIJ NA STAVBAH , IZDELAVA IN POSTAVLJANJE RAZLIČNIH VRST POMOŽNIH KONSTRUKCIJ NA STAVBAH , ZAŠČITA LESENIH KONSTRUKCIJ Z UPORABO RAZLIČNIH SREDSTEV IN TEHNOLOGIJ OBDELAVE...

ČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 18, ZAPOSLIMO RESNO, ODGOVORNO IN ZANESLJIVO OSEBO ZA REDNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV NA RAVNAH NA KOROŠKEM ZA NOVO TRGOVINO SPA...

ČISTILEC ŠOLSKIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRIKAR-VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH DELOV NA STROJIH IN NAPRAVAH, POMOČ ZUNANJIM STROKOVNJAKOM PRI POPRAVILU IN VZDRŽEVANJU STROJEV, VZDRŽEVALNA DELA V PROSTORIH TISKARNE..., KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, dopoldan

. administrativo contable/administrativa contableFINANČNI REFERENT - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, – KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNO KNJIGO, SALDAKONTE IN DRUGE POMOŽNE KNJIGE – OPERATIVNO IZVAJANJE OBRAČUNA IN FINANČNE PORAVNAVE POSLOV SKLENJENIH NA BORZI Z UPORABO BORZNE APLIKACIJE ZA IZVEDBO OBR...

Más ofertas: << · 40 · 60 · 70 · 75 · 77 · 78 · < · 80 · > · 82 · 84 · 88 · 97 · 114 · >>