Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 80

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, sprejemanje naročil in izvajanje strežbe, postrežba hrane in pijače, svetovanje ostom pri izbiri hrane in pijače, skrb za urejeno delovno okolje, delo z blagajno, komunikacija z gosti, sposobnost dela v timu,...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVRTNAR - M/Ž. VRTNARJI IN DREVESNIČARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBREZOVANJE ŽIVIH MEJ IN OKRASNIH GRMIČKOV,OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA, SAJENJE OKRASNIH RASTLIN, SETEV TRAVE IN POLAGANJE TRAVNIH RUŠ, KOŠNJA, DOBER ODNOS DO LJUDI, FACE BOOK ZAPOSLITVENI...
 • . Desarrolladores web y multimediosSPLETNI PROGRAMER - M/Ž. RAZVIJALCI SPLETNIH IN MULTIMEDIJSKIH REŠITEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVIJANJE SPLETNIH APLIKACIJ, DELO NA PROJEKTIH. DELOVNO PODROČJE: RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJ (EDMS, ELEKTRONSKO TRGOVANJE, INTERNET/INTRANET PORTALI, MOBILNE REŠITVE,...),...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, RAZNA ROČNA DELA V PROIZVODNJI ZA IZDELAVO KABELSKIH SNOPOV, DELO OB STROJIH ZA RAZREZE KABLOV, ročne spretnosti, dober vid, natančnost,
 • . Ayudantes de cocinaPOMOŽNA DELA V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, pomoč v kuhinji, čiščenje prostorov, opreme, polnjenje samopostrežnega bifeja s hrano, izdajanje hrane na liniji v samopostrežni restavraciji, spoštovanje higienskih predpisov na...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL. SVETOVANJE V POSTOPKU, IZVAJANJE UKREPOV, IZVRŠEVANJE ODLOČBE. IZVAJANJE STORITVE TER SODELOVANJE Z...
 • . Cartógrafos y agrimensoresVODJA OBJEKTA I - M/Ž. GEODET, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAKOLIČEVANJE, PREVZEMANJE ZAKOLIČBE OBJEKTA IN PRIMERNO ZAVAROVANJE, IZDELOVANJE GEODETSKE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE GRADBIŠČA IN PRIPRAVE DELA, SODELOVANJE PRI OBRAČUNU IZVRŠENIH DEL SODELOVANJE S PROJEKTANTI...
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesVZDRŽEVALEC INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA IN NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC VODNE INFRASTRUKTURE (HIDROMEHANSKA OPREMA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV - POPRAVILO OKVAR NA INFRASTRUKTURNEM OMREŽJU (PLINOVOD) - MENJAVA MERILNIH NAPRAV (PLINOMEROV)...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA ANALIZA IN OCENJEVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALSTVA, PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE, UVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV...
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III M/Ž - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, PRIPOMOČKOV ZA DELO, APARATUR, MATERIALOV IN VZORCEV, RAZPOREJANJE ZA RAZLIČNE PREISKAVE IN ANALIZE, PRIPRAVA REAGENTOV, DELOVNIH...
 • . Profesionales de enfermeríaZDRAVSTVENI TEHNIK / SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. DO VRNITVE DELAVCA IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO...
 • . Especialistas en políticas de administraciónINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE GOSPODINJSKIH OPRAVIL, - POMOŽNA DELA PRI NEZDRAVSTVENI OSKRBI, - SODELOVANJE PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN KOPANJU, - POSTILJANJE IN PREOBLAČENJE POSTELJ., , dvoizmensko
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNA DELA NA LESNOOBDELOVALNIH STROJIH IN Z ROČNIM ELEKTRIČNIM ORODJEM , SAMOSTOJNA IZDELAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA NA OSNOVI NAROČILA, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE DEL. NAPRAVE IN PROSTOROV, KI JIH UPORABLJA,...
 • PROFESOR MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 32, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE TER STROKOVNIH PREDMETOV PROGRAMA TEHNIK VAROVANJA. DELA RAZREDNIŠTVA IN DRUGA DELA...
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesPOMOČNIK MONTERJA VODOVODNIH IN OGREVALNIH NAPRAV V NEMČIJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA DELOVNEM MESTU ZA KATERO SE SKLEPA TA POGODBA, ZAJEMA POMOČ MONTERJU IN DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA TER DRUGA DELA, KI USTREZAJO STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI, ZNANJU IN ZMOŽNOSTIM...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC - STORITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 12. 2018 , polni delovni čas, 40, STROKOVNI VODJA DNEVNEGA CENTRA ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU, Obvezni pogoji so: izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, opravljen strokovni izpit s področja...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II V SEKTORJU ZA PREDKLINIČNO IN KLINIČNO OCENJEVANJE ZDRAVIL/IZDELKOV IN KLINIČNE ŠTUDIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. do 31. 12. 2020 (priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano), polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNE DO ZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA OCENJEVANJA PREDKLINIČNE IN KLINIČNE DOKUMENTACIJE PRI POSTOPKIH...
 • . Operadores de máquinas de coserPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA ŠIVANJE DRUGIH IZDELKOV IZ TEKSTILIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AMEŠČANJE REPROMATERIALA NA STROJ IN KONTROLA PRAVILNEGA POTEKA DO GOTOVEGA IZDELKA,DOVOZ IN ODVOZ DOKOV K STROJU ,PRIPRAVA NAVITKOV TKANIN ZA KAŠIRANJE TER POMOČ...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V SEKTORJU ZA PREDKLINIČNO IN KLINIČNO OCENJEVANJE ZDRAVIL/IZDELKOV IN KLINIČNE ŠTUDIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA OCENJEVANJA PREDKLINIČNE IN KLINIČNE DOKUMENTACIJE PRI POSTOPKIH PRIDOBITVE IN VZDRŽEVANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM; VODI IN/ALI ODLOČA V...
 • . Barrenderos y afinesKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UREJANJE UTRJENIH, KOT TUDI ZELENIH POVRŠIN. SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST JAVNIH POVRŠIN MESTA MARIBOR., PRIČAKUJEMO: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, DOBRA FIZIČNA PRIPRAVLJENOST, VESTNOST,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK II - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMA IN IZDAJA BLAGO IZ IN V SKLADIŠČA,, OPRAVLJA KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA,, VSKLADIŠČI BLAGO PO LOKACIJAH,, ZAGOTAVLJA POVRATNE INFORMACIJE PROIZVODNJI, NABAVI IN PRODAJI- KNJIŽENJE, PRIPRAVI...
 • . Técnicos en ciencias físicas y químicasKEMIJSKI PROCESNIČAR - M/Ž. TEHNIK ZA KEMIJO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, AVTOMATSKO ČISTI POSODE ZA PRIPRAVO DISPERZIJE IN KONTROLIRA ČISTOST POSOD ZA PRIPRAVO DISPERZIJ, PRIPRAVI KEMIKALIJE MTA S POMOČJO ZAPRTEGA SISTEMA DOZIRANJA IN DRUGE MATERIALE (TRANSPORTIRA, TEHTA, PREČRPAVA,...
 • . Empleados de servicios estadísticos, financieros y de segurosBANČNI SVETOVALEC V PODRUŽNICI OSREDNJESLOVENSKA – JUG (PROSTI 2 DELOVNI MESTI) - M/Ž. BANČNI URADNIK (NE PRI OKENCU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAČILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (ŠIFRA DM 203) V ODDELKU ZA OMEJEVALNA RAVNANJA IN PREKRŠKE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA...
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN, SKRB ZA OPTIMALNO RACIONALIZACIJO STROŠKOV, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI, DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH, NATANČNOST,...
 • . Ingenieros mecánicosVODJA PROIZVODNJE FAZONOV - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE , USKLAJEVANJE IN ODLOČANJE PROIZVODNJE FAZONOV; OD OBLIKOVANJA DO ODDAJE KONČNEGA PROIZVODA V SKLADIŠČE ODPREME; SODELOVANJE PRI IZDELAVI IN RAZVOJU TEHNOLOGIJE DRUŽBE,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizična moč, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost,...
Más ofertas: << · 40 · 60 · 70 · 75 · 77 · 78 · < · 80 · > · 82 · 85 · 90 · 100 · >>