Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 141

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULAN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SO...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V V ZSV (J035139) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA DIETOTERAPIJO IN BOLNIŠKO PREHRANO, GLAVNA IN MLEČNA KUHINJA - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE DELA IN IZRAČUNAVANJE POTREBNIH KOLIČIN ŽIVIL ZA PRIPRAVO POSAMEZNIH OBROKOV -KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM ŽIVIL IZ SKLADIŠČA -SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE DIETNE HRANE IN HRANE ZA CATERING -RAZDELJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SO...

. basurero/basureraSPREMLJEVALEC NA SPECIALNEM VOZILU - M/Ž. SMETAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREMIK ZABOJNIKOV ZA ODPADKE OD ODJEMNEGA MESTA DO SMETARSKEGA VOZILA, - PRAZNJENJE ZABOJNIKOV ZA ODPADKE, - POMOČ VOZNIKU PRI MANEVRIRANJU VOZILA, - ČRPANJE GREZNIČNIH GOŠČ, - OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU VODJE,....

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VARJENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ. VARJENJE PO MIG/MAG IN/ALI TIG POSTOPKU. DELO BO PRETEŽNO V AVSTRIJI., Poptrebno je osnovno znanje nemškega ali angleškega jezika. Potreben je veljaven varilski certifikat., dvoizmensko

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULAN...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZASTOPANJE EKO SKLADA IN NADOMEŠČANJE DIREKTORJA PO PISNEM POOBLASTILU DIREKTORJA EKO SKLADA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU PLANIRANJA IN RAZVOJ...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

SOCIALNA OSKRBOVALKA I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN  SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA UPORABNIKOV, SKRB ZA UREJENOST UPORABNIKOV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSP...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioH017013 - VIŠJI RAZISKOVALEC V INŠTITUTU ZA RAČUNALNIŠTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. za čas trajanja projekta NOO, do 31.12.2025, polni delovni čas, 40, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJA POROČIL...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE V SKLADU S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA., Prijavljeni kandidati naj imajo zaključeno izobrazbo ustrezne smeri in opravlj...

EKONOMSKI REFERENT V (I) (V NABAVNO SKLADIŠČNI SLUŽBI) - M/Ž. NABAVNI REFERENTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE GRADIVA IN DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI, PRIPRAVLJANJE POROČIL IN ANALIZ, VODENJE SKLADIŠČNE KARTOTEKE (REDNO KNJIŽENJE PREVZEMA IN IZDAJE ŽIVIL IN POTROŠNEGA MATERIAL...

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosKADROVIK VII/1 - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. zaključka projekta, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSLOVNE STIKE IN SESTANKE, - SAMOSTOJNO VODI ZAHTEVNEJŠO DOKUMENTACIJO IN EVIDENCE, - SODELUJE PRI PRIPRAVI IN SKRBNIŠTVU ZA USTREZNE JAVNE OBJAVE IN RAZPISE IZ KADRO...

DELAVEC V PROIZVODNJI (LJUBLJANA) - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IŠČETE ZAPOSLITEV Z BOLJŠIMI POGOJI V LJUBLJANI, HKRATI PA IMATE DOBRO FIZIČNO KONDICIJO IN ROČNE SPRETNOSTI? USPEŠNO MEDNARODNO PODJETJE V SVOJ KOLEKTIV VABI VEČ KANDIDATOV ZA DELO V...

. empleado de oficina/empleada de oficinaREFERENT V ODDELKU ZA OKENCA IN KRAJEVNE URADE V REFERATU ZA PROMET UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA - M/Ž. URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, SPREJEM VLOG IN POSREDOVANJE INFORMACIJ, VODENJE ENO...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioPROCESNIČAR V SEKTORJU ZA SKLADIŠČENJE - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KOLIČINSKI SPREJEM BLAGA NA SPREJEMU, POSPRAVLJANJE BLAGA V SKLADIŠČE NA USTREZNE LOKACIJE V SKLADU Z DOBRO DISTRIBUCIJSKO PRAKSO, PRIPRAVA BLAGA NA PODLAGI NAROČILA IN SISTEMA KNAPP ZA ODPREMO, SORTIRANJE BLAGA SK...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 104) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE POSLOVNIH PROCESOV ORGANA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALI...

VIŠJI KAKOVOSTNIK - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ANALIZA IZMETA, ANALIZIRANJE SPOSOBNOSTI PROCESOV, PRIPRAVLJANJE KONTROLNIH POSTOPKOV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MERITEV IN PREIZKUSOV, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, SODE...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V KIRURŠKI PISARNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz  bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE SO PISANJE IZVIDOV, UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA PACIENTE, OBRAČUN STORITEV, PISANJE ODPUSTNIC TER IZVAJANJE OSTALIH ADMINISTRATIVNIH DEL. , DE...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ T...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSVETOVALEC V PRAVOSODJU – SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK NA ZEMLJIŠKI KNJIGI - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI ZEMLJIŠKE KNJIGE, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROČJU EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL TER OBVE...

. operario de horticultura/operaria de horticulturaVRTNAR - M/Ž. VRTNAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREKOPAVANJE VRTA, NAČRTOVANJE VRTOV/KRAJINSKA ARHITEKTURA, POLAGANJE TRAVNATE RUŠE, OKRASNEGA LUBJA, SAJENJE IN KOŠNJA TRAVE, OBREZOVANJE ŽIVE MEJE, GRMOVJA, VZDRŽEVANJE OKOLCE STAVB ALI HIŠE, ODVOZ BIO MATERIALA, SEKANJE ...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROCESNI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: KONSTRUIRANJE IN MODELIRANJE IZDELKOV V SKLADU Z RAZPOLOŽLJIVIMI TEHNOLOGIJAMI IN ZAHTEVAMI KUPCEV, PRIPRAVA TEHNOLOGIJE OBDELAVE NA CNC STROJIH, IZDELAVA NAČRTOV IN OSTALE SPREM...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaCNC OPERATER - M/Ž. PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA PROGRAMIRANJE, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE CNC OBDELOVALNIH STROJEV – CNC KRIVLJENJE PLOČEVINE, CNC STROJI ZA LASERSKI RAZREZ,  KORIGIRANJE IN PRILAGAJANJE PROGRAMOV,  NASTAVLJANJE IN MENJAV...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZA UPORABNIKA, KI OKREVA PO KAPI, NUDENJE POMOČI PRI VSEH DNEVNIH OPRAVILIH, VSTAJANJU, PREOBLAČENJU, OSEBNI HIGIENI, PRIPRAVI OBROKOV IN OPRAVLJANJE DRUGIH ENOSTAVNEJŠIH GOSPODINJSKIH OPRAV...

Más ofertas: << · 71 · 106 · 123 · 132 · 136 · 138 · 139 · < · 141 · > · 144 · 148 · >>