Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,410 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 141

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT - ŠT. DM D010001 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu, sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnost...

. agente de centro de atención al clienteINFORMATOR V KLICNEM CENTRU - M/Ž. INFORMATOR V KLICNEM CENTRU , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE TEHNIČNE PODPORE PO TELEFONU, SVETOVANJE STRANKAM, REŠEVANJE REKLAMACIJ, REALIZACIJA PRODAJNIH MOŽNOSTI/AKTIVNOSTI TEKOM RAZGOVORA S STRANKO, Ključna kompetenca tekoče sporazumevanje v nemšk...

UČITELJ VOŽNJE - M/Ž. VOZNIŠKI INŠTRUKTORJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČENJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL B KATEGORIJE, VESTNO MORA VODITI EVIDENCO IN DOKUMENTACIJO, KI JE PREDPISANA PRI UČENJU KANDIDATOV, VESTNO MORA SKRBETI ZA MOTORNO VOZILO, KI GA UPORABLJA PRI POUČEVANJU KANDIDA...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, LETNO POROČILO, OBRAČUN DDV, OBRAČUNAVANJE PLAČE, POZNAVANJE PREDPISOV IN SL. RAČUNOVODSKI STANDARD POZNAVANJE PODROČJA OSNOVNIH SREDSTEV, DELO S PREGLEDN...

. ingeniero técnico en sensórica/ingeniera técnica en sensóricaTEHNIK OPERATER (J035045 - OPERATER V), ŠIF. 62 - M/Ž. TEHNIK ZA SIGNALNOVARNOSTNE NAPRAVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - NADZOR IN UPRAVLJANJE VARNOSTNIH SISTEMOV IN KONTROLE PRISTOPA, - NADZOR IN UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIH IN STROJNIH NAPRAV, - SPREMLJANJE DELOVANJA ELEKTROENERGETSKIH, STROJNIH IN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II. - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČISTILEC OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: –DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UČILNICE, TELOVADNICE, PISARNE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA) -ČISTI NEPOSREDNO OKOLICO ZAVODA (VHODI, IZHODI, D...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE, VODENJE TER KONTROLIRANJE RAČUNALNIŠKO VODENIH STROJEV ZA OBDELAVO KOVIN, VPENJANJE IN IZPENJANJE OBDELOVANCEV, MANIPULACIJA MED TEHNOLOŠKIMI OPERACIJAMI, OZNAČEVANJE POZICIJ, IZDELA...

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KLINIČNO PSIHOLOŠKO IN NEVROPSIHOLOŠKO DELO NA PODROČJU PSIHODIAGNOSTIKE, PSIHOTERAPIJE IN REHABILITACIJEDOLOČANJE IN IZVAJANJE PSIHODIAGNOSTIČNIH, DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, PSIHOTERAPEVTSKIH IN REHABIL...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ANGLEŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 9. 6. 2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA V-I DELO ZA PREDMETNO PODROČJE (REDNI POUK, PRIPRAVE NA DNEVE DEJAVNOSTI …), NEPOSREDNO IZVAJANJE V-I DELA PRI PREDMETU (REDNO DELO, DNEVI DEJAVNOSTI, SPREMSTVO UČENCEV, ...

. representante comercialORGANIZATOR PRODAJE VSTOPNIC (J035052 - PRODAJNI REFERENT V), ŠIF. 103 ZA ENO LETO - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.9.2022, polni delovni čas, 40, - PRODAJA VSTOPNIC - PRIPRAVA IN IZDELAVA OBRAČUNOV, FAKTUR IN DRUGE BLAGAJNIŠKO-KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI VODJE - INFORMIRANJE OBISKOVALCEV O PROGRAMU IN REŠ...

. especialista en financiación públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA IN INVESTICIJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA MEDNARODNE PROJEKTE IN JAVNA NAROČILA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ALI SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH; PREVERJANJE SKLADNOSTI OBČINSKIH PREDPISOV IN DRUGIH DOKUMENTOV Z ZAKONSKIMI DOLOČILI S PODROČJA DELA;SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEM...

. representante comercialORGANIZATOR PRODAJE VSTOPNIC (J035052 - PRODAJNI REFERENT V) DO 30.6.22, ŠIF. 103 - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, - PRODAJA VSTOPNIC - PRIPRAVA IN IZDELAVA OBRAČUNOV, FAKTUR IN DRUGE BLAGAJNIŠKO-KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI VODJE - INFORMIRANJE OBISKOVALCEV O PROGRAMU IN REŠEVA...

. operador de máquinas de coser/operadora de máquinas de coserŠIVILJA - M/Ž. ŠIVILJEC, INDUSTRIJSKI NAČIN DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŠIVANJE TEŽKE KONFEKCIJE, USNJARSTVO.  USPOSOBLJENOST NA RAZLIČNIH ŠIVALNIH STROJIH. SERIJSKA PROIZVODNJA. NATANČNOST IN HITROST PRI DELU., Natančnost in hitrost pri delu., dvoizmensko

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoPOSLUŽEVALEC NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE CNC STROJEV. OPRAVLJANJE MERITEV. KONTROLA POLIZDELKOV IN IZDELKOV MED PROCESOM IZDELAVE. PREPOZNAVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK OB ZASTOJIH TER SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE CNC STROJA. IZPOLNJEVANJE ZAH...

UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 38, DELA IN NALOGE PREDMETNEGA UČITELJA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, Potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo zoper spolno nedotakljiv...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoSVETOVALNI DELAVEC IN UČITELJ DSP - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA IN OSTALA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJICE, Potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku,...

. bombero/bomberaGASILEC - M/Ž. GASILEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPERATIVNO IZVAJANJE NALOG GAŠENJA IN REŠEVANJA. - POŽARNA PREVENTIVA IN POŽARNA STRAŽA. - ODSTRANJEVANJE POŠKODOVANIH LETAL. - VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE GASILSKIH VOZIL IN GASILSKO REŠEVALNE OPREME. - IZVAJANJ...

VODJA PROJEKTA (MEHANIKA) - M/Ž. VODJA PROJEKTOV V STROJNIŠTVU (KOVINARSTVO), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE PROJEKTOV Z VIDIKA STROŠKOV, ROKOV, KAKOVOSTI IN VARNOSTI. NAČRTOVANJE PROJEKTOV (RAZPOREJANJE, ORGANIZACIJA, NAČRTOVANJE NAPOTITVE OSEBJA, NAČRTOVANJE JAVNIH NAROČIL, NAČRTOVA...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVOZNIK STROJNIK (M/Ž) V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB HRUŠICA (ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR) - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUČKI POSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME PREGLE...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNA OBDELAVA KOVIN, VRTANJE, REZANJE NAVOJEV, ČIŠČENJE IN POLIRANJE GRAVUR, MONTAŽA POZICIJ ORODJA V SKLOPE IN MONTAŽA SKLOPOV V KONČNO ORODJE, PRILAGAJANJE, TUŠIRANJE ORODIJ IN ORODNIH DELOV, SODELOVANJE PRI PREIZK...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE, VODENJE TER KONTROLIRANJE RAČUNALNIŠKO VODENIH STROJEV ZA OBDELAVO KOVIN, VPENJANJE IN IZPENJANJE OBDELOVANCEV, MANIPULACIJA MED TEHNOLOŠKIMI OPERACIJAMI, OZNAČEVANJE POZICIJ, IZDELA...

VODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTOV V STROJNIŠTVU (KOVINARSTVO), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTA, KOT »DOBER GOSPODAR«, REALIZACIJA CILJEV PO NAČRTIH V SKLADU S PREDVIDENIMI VIRI, IZDELAVA IN REALIZACIJA PLANOV, SPREJEMANJE NOVIH NAROČIL IN SODELOVANJE PRI PRIPRAV...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo zoper spolno nedotakljivost mladoletn...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM. DELO V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidati naj vl...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II IN HIŠNIK IV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8. 2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV ŠOLE IN OKOLICE V DELEŽU ČIŠTILKE 0,80 IN DELEŽU HIŠNIKA 0, 20 DELOVNEGA ČASA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE S ČIŠČNJEM PROSOTO...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadDIPLOMIRANI VARNOSTNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OD DOMA IN NA TERENU: IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM NA CELJSKEM OBMOČJU, zaželjeno poznavanje programa COREL DRAW, dopoldan

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVODJA GRADBIŠČA (MEHANSKI) - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, TEHNIČNO IN OSEBNO UPRAVLJANJE GRADBIŠČA OD PRIPRAVE DO ZAGONA,ODGOVORNOST ZA CELOTNO ORGANIZACIJO GRADBIŠČA, SKLADNOST Z VSEMI POGODBENIMI IN  NOTRANJIMI STANDARDI KAKOVOSTI, VODENJE MONTAŽNIH SKUPIN IN S...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece oz. DO VRNITVE ODSOTNE DELAVKE NAJDLJE DO 31. 12. 2021, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, PRILOŽITE NASLEDNJA DOKAZILA: POTRDILO O ANDRAGOŠKO-PEDAGOŠKI IZOBRAZBI, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, POTRDIL...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO KOT UČITELJ (PROFESOR DEFEKTOLOGIJE OZ. MAGISTER PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE) OPRAVLJ...

PROJEKTANT ZA IZDELAVO OPAŽNIH IN ARMATURNIH NAČRTOV (M/Ž) - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE STROKOVNIH PROGRAMSKIH ORODIJ (AUTOCAD, SOFICAD, ALLPLAN, REVIT, ...) IZDELAVA OPAŽNIH IN ARMATURNIH NAČRTOV ARMIRANO BETONSKIH KONSTRUKCIJ VISOKE GRADNJE IN/ALI INŽENIRSKIH OBJEKTOV , Inte...

Más ofertas: << · 71 · 106 · 123 · 132 · 136 · 138 · 139 · < · 141 · > · 144 · >>