Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 111

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ZAVODA, SKRB ZA ORGANIZACIJO IN ČIŠČENJE, NABAVA POTROŠNEGA MATERIALA, OBČASNI PREVOZI ZA POTREBE ZAVODA, UREJANJE IN ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN OB OBJEKTU IN PARKIRIŠČU, komunikacija, izkušnje - vzdr...

. ferrallistaMONTER KOVINSKIH REGALOV - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOSTAVA IN MONTAŽA KOVINSKIH REGALOV IN KONSTRUKCIJ, POMOČ V PROIZVODNJI., Srednja ali poklicna izobrazba smer stronijštvo. Znanje uporabe ročnega orodja, ročne spretnosti, zanesljivost, natančnost, dopoldan...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI  NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,..., , večizmensko

STROKOVNI DELAVEC ZA POGON IN VZDRŽEVANJE II. (TEHNOLOG) - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA POTREBNIH PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL TER POPRAVIL (DNEVNO, TEDENSKO IN DOLGOROČNO) ZA CELOTEN MBO ORGANIZACIJA IN PRIPR...

. metalúrgico/metalúrgicaTEHNOLOG ZA LIVARSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. METALURG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA KALKULACIJ CENE ULITKA (IZDELKA) NA PODLAGI ZAHTEV KUPCEV IN DRUGIH INFORMACIJ, PRIDOBLJENIH V SODELOVANJU Z ODDELKOM PRODAJE ALI NEPOSREDNO S KUPCI, IZDELAVA LIVARSKE TEHNOLOGIJE ZA ULITKE V 3D RAČUNALNIŠKI TEHN...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ZA REGISTRACIJO VOZIL 1 - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGISTRACIJA VOZIL  IN SKLEPANJE ZAVAROVANJ, V. stopnjo izobrazbe upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,opravljen izpit oz. preizkus usposobljenosti za postopke registracije motor...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaLIVAR - M/Ž. LIVAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - VLIVANJE ULITKOV NA LIVNEM STROJU - OSKRBOVANJE LIVNEGA STROJA S TALINO - NADZOROVANJE KAKOVOSTI TALINE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ULITKOV - IZVAJANJE POSEGOV NA LIVNEM STROJU ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ULITKOV - ...

KOMUNALNI DELAVEC - ČIŠČENJE - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA NA ČIŠČENJU VSEH JAVNIH POVRŠIN , VZDRŽEVANJE ČISTOČE IN REDA, V JAVNIH SANITARIJAH V SKLADU S HIGIENSKO SANITARNIMI PREDPISI, DELA NA ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN S TROKOLESNIM POLTOVORNIM VOZILOM, DELA NA ČIŠČE...

SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJA BLAGA STRANKAM, KONTROLA OB PREVZEMU IN IZDAJI BLAGA, USKLAJEVANJE STANJA ZALOG, SKRB ZA DVORIŠČE IN SKLADIŠČE, OBVEZEN IZPIT ZA VILIČARJA., izpit za viličarja, dvoizmensko

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioPRODAJALEC - SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJA MATERIALA V NAŠI PE POBREŽJE TER PE DOGOŠE.DELOM Z RAČUNALNIKOM IZPIS DOBAVNIC, SPREJEMANJE NAROČIL TER SVETOVANJE PRI PRODAJI GRADBENIH MATERIALOV., , dopoldan

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilPROJEKTNO DELOVNO MESTO - VZGOJITELJ ZAČETNIK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 1.1. 2022 do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOST...

MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV V INDUSTRIJSKIH OBRATIH IN HOTELIH DELO JE NA PODROČJU EU, ZAŽELENO OSNOVNO ZANJE NEMŠK...

. camarero/camareraPOMOŽNI DELAVEC V GOSTINSTVU - M/Ž. NATAKARSKI POMOČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH IN MANJ ZAHTEVNIH DEL NA PODROČJU STREŽBE, KUHINJE IN GOSPODINJSTVA, IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP) , , gibljiv/nestalen urnik

. psicólogo/psicólogaSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIR...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA VODENJE UR ZAPOSLENIH,VNOS PREVZEMNIH LISTOV, NAROČANJE MATERIALA, VODENJE INVENTUR IN PORABE MATERIALA, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA. 50 DELA JE TERENSKEGA., Odlično znanje excel-a., gibl...

DIMENZIJSKI KONTROLOR - M/Ž. STROJNI KALUPAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONČNIH IN MEDFAZNIH (VMESNIH) DIMENZIJSKIH MERITEV ULITKOV, MODELOV IN DRUGIH KONČNIH PRODUKTOV S POMOČJO ORODIJ, KI SO NA RAZPOLAGO (MIKROMETRI, 3D MERILNA ROKA, KOORDINATNI MERILNI SISTEM, MERIL...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA - POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA., opravljen strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznive...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

RECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIČAKUJEMO: DELOVNE IZKUŠNJE: 3 LETA, JEZIKI: ANGLEŠKI (ODLIČNO), NEMŠKI (NAPREDNO), ITALIJANSKI (NAPREDNO) ALI DRUG JEZIK (NAPREDNO). NALOGE IN ODGOVORNOSTI: PRODAJA HOTELSKIH STORITEV (TRŽENJE, PRIDOBIVANJE POSLOVNI...

MONTER II - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL NA OMREŽJU VODOVODNEGA SISTEMA., Postopek izbora vključuje tudi praktični preizkus.,

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJ NA PODROČJIH ZDRAVSTVENE NEGE V BOLNIŠNICI, CEPLJENJE HEPATITIS B IN OŠPICE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE, ...

MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV-POMOČNIK - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV V INDUSTRIJSKIH OBRATIH IN HOTELIH DELO JE NA PODROČJU EU, ZAŽELENO OSNOVNO ZNANJE NEMŠ...

STREŽNICA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA IN TRANSPORT PACIENTOV, -ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROSTOROV IN OPREME, -ODSTRANJEVANJE IN NAMEŠČANJE...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do 23.11.2021, skrajšan delovni čas, 20, POMOČNIK VZGOJITELJA V VRTCU, Oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 ...

VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU, PRIPRAVA VOZILA, DVIG DOKUMENTACIJE VEZANE NA TOVOR IN OSTALA S POKLICEM POVEZANA DELA., Veljavna koda 95,

. terapeuta ocupacionalDIPLOMIRANI DELOVNI TERAPEVT - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBRAVNAVA UPORABNIKOV VSEH STAROSTNIH SKUPIN, KI IMAJO TEŽAVE PRI IZVAJANJU NAMENSKIH AKTIVNOSTI ZARADI FIZIČNIH ALI DUŠEVNIH FUNKCIONALNIH OVIR V ŽIVLJENJSKEM, DELOVNEM IN SOCIALNEM OKOLJU, OCENJEVANJE IN DOK...

VODJA PROJETKA III - M/Ž. STROKOVNJAKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK (RAZEN ELEKTROTEHNIKE), D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INVESTICIJSKO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZELO ZAHTEVNIH PROJEKTOV, VKLJUČNO Z ODDAJO PROJEKTA V IZVAJANJE – ODDAJA JAVNEGA NAROČILA IZVAJANJ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

Más ofertas: << · 56 · 83 · 97 · 104 · 107 · 109 · < · 111 · > · 113 · 115 · 120 · 130 · >>