Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 111

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA ODVZEME IN PRIPRAVLJA MATERIAL ZA PREISKAVE, OPRAVLJA RUITNSKE IN DRUGE PREISKAVE V LABORATORIJU, opravljen strokovni izpit iz zdravstva, dopoldan

. empleado de mostrador de oficina postal/empleada de mostrador de oficina postalSODELAVEC NA POŠTI I - M/Ž. POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, OPRAVLJANJE DEL V TREZORJU NA POŠTI, PRODAJANJE IN POSPE...

POMOČNIK MONTER-KLJUČAVNIČAR , TERENSKO DELO V DRŽAVAH EU - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: - MONTAŽA ROBOTOV V AVTO INDUSTRIJI,- MONTAŽA TRANSPORTNE TEHNIKE, - MONTAŽA KABIN, PODESTOV IN KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, - MONTAŽA EHB, - MONTAŽA LAKIRNI...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE IN S.P. - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, IZDELAVA LETNIH POROČIL IN OSTALA OPRAVILA ZA S.P. IN MANJŠE DRUŽBE., Zaželeno poznavanje programa minimax., dopoldan

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 2 meseca oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELO KUHARSKEGA POMOČNIKA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ŠOLE., Kandidat-ka naj posreduje prošnjo, potrdilo o izobrazbi ter potrdilo o nekaznovanosti.,

MONTER-KLJUČAVNIČAR , TERENSKO DELO V DRŽAVAH EU - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: - MONTAŽA ROBOTOV V AVTO INDUSTRIJI, - MONTAŽA TRANSPORTNE TEHNIKE, - MONTAŽA KABIN, PODESTOV IN KOVINSKIH KONSTRUKCIJ,-MONTAŽA EHB, MONTAŽA LAKIRNICE, MONTAŽA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, POUKA IZBIRNIH PREDMETOV, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI, DODATNE STROKOVNE POMOČI, ...

ČISTILEC/ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA GJV IDRIJA, SKRB ZA PRAVILNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH VODSTVA IN OSEBE ZADOLŽENE ZA KOORDINACIJO ČIŠČENJA V SKLADU S ...

J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) ZA PODROČJE DEDNIH IN REDKIH RAKOV NA OIL - ODDELEK ZA ONKOLOŠKO KLINIČNO GENETIKO - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU IN MATERIALNIMI PREDPISI,  -KOORDINACIJA AKTIVNOSTI IN DELO ZA POTREBE EUROPEAN REFERENCE NETWOR...

SAMOSTOJNI CARINSKI DEKLARANT - M/Ž. ŠPEDITERJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO BLAGA NA CARINSKO UPRAVO, KOMUNIKACIJA S PRISTOJNIMI ORGANI IZVOZ / UVOZ SVETOVANJE O CARINSKIH POSTOPKIH IN CARINSKI TARIFI, NAJMANJ 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ NA ISTEM DELO...

MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MONTAŽ IN SERVISOV KOMPONENT ZA INDUSTRIJSKE STROJE. V POVPREČJU DELO POTEKA 2 DNI NA TEDEN V DELAVNICI IN 3 DNI NA TEDEN NA TERENU, VEČINOMA PO SLOVE...

UČITELJ RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA., STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI, NA NEPOGO...

. electricistaELEKTRIČAR , TERENSKO DELO V DRŽAVAH EU - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, IZDELAVA KABELSKIH TRAS,  KABLIRANJE,  IZDELAVA KABELSKIH PRIKLJUČKOV,  MONTAŽA, SESTAVA IN PRIKLOP ELEKTRO OMAR,   PRIKLAPLJANJE PERIFERNIH ENOT KOT SO: ELEKTROMOTORJI, POGONI, KONČNA STIKALA, SENZORIKA,  BR...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC I - IZMENOVODJA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRODAJA TEKSTILNIH IZDELKOV, DELO NA BLAGAJNI, NAROČANJE IN PREVZEM BLAGA, IZVRŠEVANJE OKROŽNIC IN ZNIŽANJ TER REŠEVANJE REKLAMACIJ, ZAGOTAVLJANJE ZALOG NA PRODAJNIH POLICAH, ODGOVORNOST ZA ODDELEK., DOBRA FIZIČNA PRIPRAVL...

. piloto de la marina mercanteKANDIDAT ZA PILOTA - M/Ž. POMORSKI PILOT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA IZPITA POMORSKEGA PILOTA SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POMORSKO PILOTAŽO., NAZIV PRVI ČASTNIK KROVA NA LADJI Z BRUTO TONAŽO 3000 ALI VEČ TER V NAVEDENEM NAZIVU IMETI ...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODJA PROJEKTOV (LAHKO PRIPRAVNIK) - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA PLANOV, OGANIZACIJA DELOVNIH SKUPIN PO GRADBIŠČIH, VODENJE, RAZPOREJANJE TER KONTROLA DEL, KONTROLA KVALITETE IZVEDENIH GRADBENIH IN KOOPERANTSKIH DEL, PRIPRAVA GRADB. ...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC V VRTCU - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. prihoda delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, PO NAVODILIH RAVNATELJA IN POMOČNIKA RAVNATELJA, 50  delovnega mesta je sv...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2023, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI V OŠ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOČEN ČAS MOŽNOST SKLENITVE NOVE POGODBE , dopoldan

D035002 VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 28.2.2023, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DEJAVNOSTI IZVEN VRTCA, SODELUJE PRI PRIPRAVI LDN ODDELK...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA, UREJENOST, ZANESLJIVOT, KOMUNIKATIVNOST, OPRAVLJEN NPK ZA VARNOSTNIKA, NEKAZNOVANOST. Po izteku pogodbe za določen čas, možnost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas., d...

VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBR...

UČITELJ ŠPORTA (KRAJŠI DEL. ČAS - 50%) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE ŠPORTA NA OSNOVNI ŠOLI., STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI...

. cocinero/cocineraKUHAR/-ICA IV. - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE IN PRIPRAVA OBROKOV, DRUGE NALOGE V KUHINJI IN DODATNE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJA, VODJE PREHRANE IN VODJE KUHINJE TER HIGIENSKEGA REŽIMA KOT IZ OPISA DELOVNEGA MESTA IZ SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST OŠ ZALOG., Izob...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVNO NOTRANJE ZADEVE (ŠIFRA DM 52), ZA NEDOLOČEN ČAS - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI S PODROČJA UPRAVNO NOTRANJIH ZADEV; VODENJE REGISTROV Z DELOVNEGA PODROČJA; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ...

. empleado de mostrador de oficina postal/empleada de mostrador de oficina postalSODELAVEC NA POŠTI I - M/Ž. POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, OPRAVLJANJE DEL V TREZORJU NA POŠTI, PRODAJANJE IN POSPE...

. empleado de mostrador de oficina postal/empleada de mostrador de oficina postalSODELAVEC NA POŠTI I - M/Ž. POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, OPRAVLJANJE DEL V TREZORJU NA POŠTI, PRODAJANJE IN POSPE...

DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE POUKA V PRVEM RAZREDU., STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI, NA NEP...

IZMENOVODJA - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo dolgoročnega sodelovanja, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, NADZOR IN VODENJE IZMENE V SKLADU S PLANI, - NADZOR DNEVNEGA NORMATIVA, KAKOVOSTI IN NASTAVITVE STROJEV, - OCENJEVANJE, MOTIVI...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVA ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH SKLOPOV ORODIJ IN LINIJ, VRTANJE, REZANJE NAVOJEV, BRUŠENJE, POLIRANJE, VARJENJE,...., Od kandidata pričakujemo samostojnost, iznajdljivost, samoinciativnost, kreativnost, sposobnost za d...

RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH DEL PO RAČUNOVODSKIH STANDARDIH, - OBRAČUN IN ODDAJA DDV, - KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, - OBRAČUNAVANJE OSEBNIH DOHODKOV IN PRIPRAVA VSEH EVIDENC ZA POTRE...

Más ofertas: << · 56 · 83 · 97 · 104 · 107 · 109 · < · 111 · > · 113 · 116 · 122 · 133 · >>