Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 129

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. soplador de vidrio/sopladora de vidrioSTEKLOPIHALEC - M/Ž. STEKLOPIHALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE DELOVNIH PRIPOMOČKOV IZDELOVANJE STEKLENIH IZDELKOV SPREMLJANJE KVALITETE STEKLENE MASE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE SODELAVCEV VODENJE EVIDENC UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA OPRAVLJANJE DRUGI...

. economistaVIŠJI REFERENT PRIPRAVE (M/Ž) - PLAČILNI PROMET IN ELEKTRONSKE POTI (MEDNARODNI PLAČILNI SISTEMI) - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVRŠUJE PLAČILNE NALOGE STRANK, KAKOR TUDI SKRBNIŠKE, TRGOVALNE, ITD., PRIPRAVLJA ODGOVORE NA POIZVEDBE IN REKLAMACIJE, IZVAJA STALNI NADZOR, OPRAVLJA NEPOSREDNE STORITVE ZA STRANKE (POMOČ ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/ ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Čiščenje sanitarij, tudi med vikendi in prazniki, delovni čas po dogovoru. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., dvoizmensko

. soplador de vidrio/sopladora de vidrioNABIRALEC - M/Ž. STEKLOPIHALEC KROGLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE KROGLIC IN NABIRANJE STEKLENE MASE OBLAGANJE STEKLENIH IZDELKOV PRIPRAVLJANJE DELOVNIH ODPRTIN RAVNANJE IN ODBIJANJE STEKLENIH IZDELKOV IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA VODENJE EVI...

. ingeniero civil/ingeniera civilINŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT. - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO NATANČNEGA SODELAVCA, KI JE PRIPRAVLJEN SODELOVATI PRI PROJEKTIRANJU CEST, PODPORNIH KONSTRUKCIJ, SANACIJE PLAZOV IPD.. DELOVNO MESTO SE BO NAHAJALO V ARJI VASI, V DOBREM DELOVNEM OKOLJU....

TEHNIK ZA GEOLOGIJO - M/Ž. TEHNIKI ZA FIZIKO, KEMIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO NATANČNEGA SODELAVCA, KI SE JE PRIPRAVLJEN UVEST ZA DELO TERENSKEGA TEHNIKA ZA GEOLOGIJO. GRE PREDVSEM ZA TERENSKO DELO, KI SE IZVAJA PO CELOTNI SLOVENIJI. Z SLUŽBENIM VOZILOM SE IZVAJA MERJEN...

PLANER PRODAJE PROIZVODNJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ANALIZIRANJE IN PLANIRANJE PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE IN OPTIMIZIRANJE SLOVENSKIH PROIZVODNIH ENOT ELEKTRIČNE ENERGIJE, PROGNOZIRANJE IN NAPOVEDOVANJE  VPLIVNIH DEJAVNIKOV PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE, OPTIM...

VZDRŽEVALEC I. - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, STROJIH, VOZILIH IN NAPRAVAH, OBČASNO VODENJE DELOVNE SKUPINE, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN MEHANIZACIJO, UPOŠTEVANJE STANDARDOV KAKOVO...

TEHNIK I. - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE VEČJIH VZDRŽEVALNIH IN OSTALIH DEL TER ODPRAVLJANJE NAPAK NA NAPRAVAH, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MERITEV IN PREIZKUŠANJ, UREJANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE NAPRAV, IZDELOV...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN PREGLEDOVANJE STROJEV, NAPRAV IN OPREME TER POSLOVNE STAVBE IN OKOLICE STAVBE, DOLOČITEV PLANA DNEVNIH PREGLEDOV DELOVANJA STROJEV, NAPRAV IN OPREME, INŠTALACIJ, INTERNO NAROČANJE IN SKLADIŠČ...

TEHNIK I. - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE VEČJIH VZDRŽEVALNIH IN OSTALIH DEL TER ODPRAVLJANJE NAPAK NA NAPRAVAH, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MERITEV IN PREIZKUŠANJ, UREJANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE NAPRAV, IZDELOV...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - VODJA SEKTORJA ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA IN USKLAJUJE NAJZAHTEVNEJŠE AKTE ZAVODA, POGODBE, DOGOVORE IN DRUGE PRAVNE LISITNE, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE NA PODROČJU UPRAVLJANJA S KADRI, VODI JAVNA NAROČILA ZAVODA, ODLOČA NA PRVI STOPNJI V ZVEZI S PRAVI...

POMOČNIK PRI IZDELAVI OGRAJ - M/Ž. SESTAVLJAVCI STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, oseba bo pomagala pri izdelavi kovinsko-plastičnih ograj in različnih elementov ter jih sestavljala v ograjne sklope, možnost dolgoročnega sodelovanja, dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V PROIZVODNJI V KAMNIKU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODENJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA V PROIZVODNJI, - IZVAJANJE DOLOČENIH DELOVNIH OPERACIJ V PROIZVODNJI, - OBČASNO DELO Z VILIČARJEM. , - zaželena poklicna izobrazba tehnične smeri (o...

. ingeniero civil/ingeniera civilINŽENIR GRADBENIŠTVA - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PREUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA OPERATIVNIH PLANOV (POTREBA PO MATERIALIH, OGANIZACIJA DELOVNIH SKUPIN PO POSAMEZNIH GRADBIŠČIH IN VRSTA DELA, ORGANIZIRANJE, VODENJE, RAZPOREJANJE TER KONTROLA...

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)- PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POD MENTORSTVOM IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI ...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadSTROKOVNI DELAVEC - INŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ELEKTRO INŽENIR, INŽENIR GRADBENIŠTVA, INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM, Zaželen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit iz varstva pred požarom, delo s programom AUTOCAD,

MESAR (M/Ž) - M/Ž. MESARJI IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZREZ MESA IN OSTALIH MESNIH IZDELKOV, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE BLAGA, SPREMLJANJE ROKOV UPORABE IN UMIKANJE PRETEČENIH, SVETOVANJE STRANKAM IN IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA., , dvoizmensko

PRODAJALEC PEKOVSKIH IZDELKOV (M/Ž) - M/Ž. PEKI, SLAŠČIČARJI IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSAKODNEVNA KOMUNIKACIJA S KUPCI IN POSTREŽBA KUPCEV, INFORMIRANJE KUPCEV O PROIZVODIH, DELO NA BLAGAJNI, PRIPRAVA IN PEČENJE PROIZVODOV, IZDELAVA SENDVIČEV, ZLAGANJE PROIZVODOV VITRINE, PREVZEM BLAGA IN VZDRŽEVA...

. técnico de redes hidráulicas/técnica de redes hidráulicasVZDRŽEVALEC - SERVISER - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: TEHNIČNA OPERATIVA – SERVIS: VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH VOZIL, STROJEV IN DRUGE KOMUNALNE MEHANIZACIJE,  PRILAGAJANJE, PREGLEDOVANJE, ODSTRANJEVANJE, PREDELOVANJE, ZAMENJEVANJE, VGRAJEVANJ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK- VILIČARIST - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA PRAVILNO SKLADIŠČENJE SUROVIN, POLIZDELKOV, IZDELKOV IN DRUGEGA MATERIALA PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODPREMO IZDELKOV PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO -PAKIRANJE AŽURNO IZVAJANJE NOTRANJE LOGISTIKE (DOSTAVA SUROVIN...

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV,   IZVAJA OSNOVNO OSKRBO IN NEGO, TER JE V POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI NEPOMIČNIM IN POLPOMIČNIM STANOVALCEM,   SKRB ZA OSEBNO PERILO STANOVALCEV IN UREDITEV ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSA DELA NA ŽAGI, DELO Z MANJŠIMI STROJI, DVOGOVANJE, PRENAŠANJE, SESTAVA LESENE EMBALAŽE, , dopoldan

. veterinario general/veterinaria generalVETERINAR - M/Ž. VETERINAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI: SAMOSTOJNO STROKOVNO DELO V VETERINARSKI AMBULANTI, SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH KIRURŠKIH POSEGOV (MEHKA KIRURGIJA), POMOČ PRI NAČRTOVANJU, USMERJANJU IN USKLAJEVANJU DELOVANJA...

VARUHINJA-INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 21.8.2022, polni delovni čas, 40, Izvajanje varstva, socialne oskrbe in prostočasovnih aktivnosti uporbnikov, vodenje izvajanja in zadovoljevanja življenskih potreb uporabnikov, delo v več izmenah, popoldan in ob vike...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC ORODIJ - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZAME DELOVNE NALOGE IN MATERIAL ZA DELO,  PRIPRAVI PREDMETE DELA (MATERIAL, ORODJE, STROJE, PRIPRAVE) ZA DELO,  IZVAJA RAZLIČNA PRIPRAVLJALA DELA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM IN NAVO...

STROKOVNI SODELAVEC ZA OBRAČUN PLAČ - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAČUNA PLAČ; PRIPRAVA IZRAČUNOV PLAČE ZA SLOVENIJO IN TUJINO, PRIPRAVA PODATKOV ZA IZDAJO OBVESTIL DELAVCEM; SKRB ZA SISTEM BELEŽENJA PRISTONOSTI ZAPOSLENIH; UPRAVL...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ ZAJEMA OPRAVILA, KI JIH UPORABNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM: POMETANJE IN ČIŠČENJE STANOVANJA, POMOČ PRI NAKUPU V TRGOVINI IN LEKARNI, SPREMLJA UPORABN...

PRODAJALEC V PEKARNI - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA PEKOVSKIH IN SLAŠČIČARSKIH IZDELKOV, SORTIRANJE BLAGA NA PRODAJNE POLICE IN VITRINE, SPREJEMANJE NAROČIL, SPREMLJANJE ROKOV TRAJANJA, SKRB ZA RED IN ČISTOČO, ...., , dvoizmensko

. ingeniero electrónico/ingeniera electrónicaTEHNOLOG VZDRŽEVANJA - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV,  SKRBI ZA HITRE ODZIVE VZDRŽEVALCEV ZA ODPRAVO NAPAK, RAZPOREJA VZDRŽEVALCE NA DELO PO PRIORITETAH DOGOVORJENIH Z VODJI ODDELKOV,  SODELUJE PRI IZBIRI TER...

Más ofertas: << · 65 · 97 · 113 · 121 · 125 · 127 · < · 129 · > · 131 · 134 · 140 · >>