en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,317 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 56

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, (A) UREJANJE IN VODENJE PREJEMA IN ODPOŠILJANJA BLAGA TER VODENJE USTREZNIH EVIDENC, (B) VODENJE EVIDENC O ZALOGAH, PREVERJANJE IZDAJE BLAGA, OCENJEVANJE IN PRIPRAVO NAROČIL ZA DOPOLNITEV ZALOG.,... DOGET DRUŽBA ZA TRGOVINO, RAČUNALNIŠTVO IN INŽENIRING, D.O.O.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO S KONTROLNIMI PRIPRAVAMI IN KALIBRI (POMIČNO MERILO, MIKRO METER, MERILNE URE), POTRJEVANJE SERIJE PO KONTROLNEM PLANU IN UPORABA POTRDITVENEGA LISTA, UPORABA... MPT, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
 • . Ingenieros mecánicos: INŽENIR STROJNIŠTVA, Določen čas oz. 12, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ,NAČRTOVANJE IN KONSTRUIRANJE OPREME ZA AVTOMATIZACIJO V INDUSTRIJI. PRIPRAVA PONUDB, IZDELAVA NAROČIL. KONTAKTIRANJE Z TUJIMI DOBAVITELJI. DOLOČANJE KOLIČIN, KAKOVOSTI, DOBAVNIH ROKOV,IN STROŠKOV ZA NAROČENO... INT TEŽAK, družba za proizvodnjo in mehansko obdelavo kovin, d.o.o.
 • . Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines: STROKOVNI SODELAVCI ZA PRAVNE ZADEVE IN ZASEBNI DETEKTIVI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB VKLJUČNO Z ODMERO STROŠKOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOČIL SODNEGA REDA, VODENJE POMEMBNEJŠIH PREDPISANIH... OKRAJNO SODIŠČE V RADOVLJICI.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. čas projekta, polni delovni čas, 40 ur, RAZDELJEVANJE STERILNEGA PRIBORA ZA INJICIRANJE TER SVETOVANJE IN INFORMIRANJE O MANJ TVEGANEM INJICIRANJU IN RABI DROG, NUDENJE PRVE POMOČI V PRIMERU PREDOZIRANJA IN DRUGIH... ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 6 ur, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJA... UM; UM, FL.
 • . Conductores de camiones pesados: VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVOZI V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo,... TRANSPORTI TOMAŽ ŽIŽEK, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Diseñadores gráficos y multimedia: OBLIKOVALEC OGLASOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SESTAVA BESEDIL ZA PONUDBE (IZDELANE PONUDBE SO IZJEMNO KREATIVNE IN PRODAJNO USMERJENE; V SKLADU S FINALNIMI POGODBAMI, IZDELANE SO KAKOVOSTNO IN BREZ NAPAK) - SESTAVA IN/ALI PRIPRAVA GRAFIČNIH... MEDIA LAB MSP, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 34 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM, FL.
 • . Revocadores: VGRAJEVALEC STAVBNEGA POHIŠTVA, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SAMOSTOJNE MONTAŽE OKEN IN VRAT, POMOČ PRI PRIPRAVI/TRANSPORTU MATERIALA, ORODJA, MONTAŽA ROLET, OSTALA ZAKLJUČNA DELA PRI MONTAŽI OKEN IN VRAT., MOŽNOST PODALJŠANJA DELOVNEGA RAZMERJA, VOZNIŠKO... FINALU proizvodnja in montaža d.o.o.
 • . Soldadores y oxicortadores: VARILEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNEJŠE VARJENJE IN OBLIKOVANJE KOVIN, BRUŠENJE DOKONČNA OBDELAVA KOVINSKIH POLIZDELKOV, IZDELKOV IN DRUGIH KOVINSKIH DELOV PO NAČRTIH, SAMOSTOJNO VARJENJE PO RAZLIČNIH POSTOPKIH (MIG,MAG,REL,TIG), PO NAČRTIH IN V SKLADU... KLJUČAVNIČARSTVO, DRAGAN PANTELIĆ s.p.
 • . Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros: BANČNI REFERENT V ZALEDJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAČILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PISANJE DOPISOV, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, PISANJE RAČUNOV, VODENJE KADROVSKE EVIDENCE IN PRISOTNOST NA DELU, UREJANJE DOKUMENTACIJE, DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA... EKOSAN PODJETJE ZA EKOLOŠKO SANACIJO D.O.O.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIK-PRODAJALEC, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, Delo poteka deloma v pisarni, deloma v skladišču v poslovni enoti Ljubljana. Razvoz materiala, sprejem in oddaja materiala, razrez in priprava materiala, iskanje novih kupcev, izvajanje... KIP KOP trgovina in storitve d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SISTEMA VZDRŽEVANJA, PRIPRAVA PLANA VZDRŽEVANJA, PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA PERIODIČNIH PREGLEDOV STROJEV IN NAPRAV, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE... DINOS d.d.; DINOS d.d., PE REGIJA LJUBLJANA, CENTER ZA PREDELAVO LJUBLJANA.
 • . Empleados de servicios de transporte: DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE PREVOZOV V DOMAČEM IN MEDARODNEM PROMETU, NAJAVE NAKLADOV OZIROMA RAZKLADOV, SPREMLJANJE IN NADZOR VOZNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški... TRANSPORTI TOMAŽ ŽIŽEK, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros: BANČNI REFERENT V ZALEDJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAČILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • . Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines: STROKOVNI SODELAVCI ZA PRAVNE ZADEVE IN ZASEBNI DETEKTIVI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI IZVRŠBE, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN PRIPRAVA... OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO VZGOJNO DELO S SKUPINO, DEŽURSTVA IN OSTALA DELA KI SO V OPISU DEL IN NALOG VZGOJITELJA V DIJAŠKEM DOMU. KANDIDATI... DIJAŠKI DOM TABOR.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA PODROČJU... BOLNIŠNICA TOPOLŠICA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 23.01.2019, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales de enfermería: STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške oz. porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC TEKSTILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, POLNI PRODAJNE POLICE IN STOJALA,PREVZEMA BLAGO IN NADREJENEGA OPOZORI NA MOREBITNE RAZLIKE,DELA PREMIKE BLAGA MED PRODAJALNAMI PO NALOGU NADREJENEGA,STREŽE STRANKE, JIM POMAGA PRI NAKUPU BLAGA... METRO TRGOVSKA DRUŽBA D.D.
 • . Operadores de autoelevadoras: VOZNIK TOVORNJAKA Z DVIGALOM, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -UPRAVLJANJE VSEH VRST TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM IN PRIKLOPNIKOM TER NAPRAVAMI, KI SO VOZILU PRIGRAJENE, -SKRB ZA KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM IN ODDAJO MATERIALA, -ODDAJA PREVZETEGA... DINOS d.d.; DINOS d.d., PE REGIJA CELJE, CENTER ZA PREDELAVO CELJE.
 • . Conductores de camiones pesados: VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VOZNIK BO OPRAVLJAL PREVOZE PAKETOV IN PALET NA DOSTAVNA MESTA S TOVORNIM VOZILOM., slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dopoldan PAKETEK kurirske storitve d.o.o.
 • . Médicos generales: ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA PODROČJU BOLNIŠNIČNE... BOLNIŠNICA TOPOLŠICA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: VOZNIK TAKSIJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ OSEB NA OBMOČJU LJUBLJANE IN OKOLICE., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje dobro, srbski jezik razumevanje dobro, govorjenje... PRONA taksi prevozi d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, POMOČ V PROIZVODNJI, Možnost podaljšanja delovnega razmerja; Zahtevana V. st. šole za Strojništvo, lahko tudi IV. st. - smer ključavničar, dopoldan TINA PROIZVODNJA, PREDELAVA IN TRGOVINA Z ŽIVILI D.O.O., KOMENDA, NASOVČE 18A.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI OSKRBOVANCU NA DOMU, MANJŠA OPRAVILA V GOSPODINJSTVU, DRUŽABNIŠTVO., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... STELIA, pomoč na domu, d.o.o.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, sprejemanje strank in njihovo usmerjanje, komunikacija s strankami (tel. in osebno), delo z računalnikom (word, excel), kadrovska evidenca (prijave, odjave, spremembe), priprava pogodb, urejevalniki besedil... KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA D.D.