Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,502 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 56

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: AVTOMEHANIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE VOZIL, STROJEV IN NAPRAV V DELAVNICI IN NA TERENU, KONTROLA, NASTAVITVE IN PRESOJA FUNKCIJ IN STANJA VOZIL, SKLOPOV IN SISTEMOV, PRIPRAVA VOZIL ZA TEHNIČNE PREGLEDE, ČIŠČENJE OZ. VZDRŽEVANJE... CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, DATIRANJE, PAKIRANJE, SORTIRANJE, EVIDENTIRJANJE, PRENAŠANJE LAŽJIH BREMEN, DELO V PROIZVODNI, DELO V SKUPINI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... UNICHEM PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV D.O.O.
 • . Cocineros: DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DIETNE PREHRANE, PRIČAKUJEMO: - SREDNJEŠOLSKO IZOBRAZBO GOSTINSKE SMERI - IZKUŠNJE S PRIPRAVO DIETNE PREHRANE, - ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, - KANDIDATA, KI BO UREJEN, KOMUNIKATIVEN IN PRIJAZEN.... KANAVA, gostinstvo in trgovina, d. o. o.
 • . Herramentistas y afines: KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POPRAVLJANJE REKLAMNIH IZDELKOV, SORTIRANJE OBDELOVANCEV BREZ KONTROLNIH PRIPOMOČKOV, SESTAVLJANJE POLIZDELKOV IN PODSKLOPOV IZDELKOV S PRIPOMOČKI, PRESTAVLJANJE POLNIH ZABOJEV, NOSILK, KARTONOV,... HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o.
 • . Archivistas y curadores de museos: KUSTOS, Določen čas, 9 mesecev oz. 31. 12. 2018, skrajšan delovni čas, 10 ur, ZBIRANJE IN STROKOVNA TER ZNANSTVENA OBDELAVA MUZEJSKEGA GRADIVA, PUBLICIRANJE GRADIVA IN IZSLEDKOV STROKOVNEGA DELA TER RAZISKAV, RAZSTAVNA DEJAVNOST, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNIH PROJEKTIH, TERENSKO DELO, PREVENTIVNA... POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE.
 • . Ingenieros civiles: INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODJA DEL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... ELICOM GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, STORITVE D.O.O.
 • . Geólogos y geofísicos: GEOLOGI IN GEOFIZIKI, Določen čas oz. 10. 4. 2019 oz. do konca trajanja projekta, polni delovni čas, 40 ur, DELO PRI POSODOBITVI HIDROLOŠKEGA PROGNOSTIČNEGA SISTEMA, VALIDACIJA IN UMERJANJE HIDROLOŠKIH MODELOV, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, POROČIL IN MNENJ S STROKOVNEGA PODROČJA.... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE.
 • . Barnizadores y afines: LIČARJI IN LOŠČILCI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, PRAŠNO LAKIRANJE Z ELEKTROSTATIČNO PIŠTOLO,PRIPRAVA OBDELOVANCEV ZA LAKIRANJE,OBEŠANJE OBDELOVANCEV NA OBEŠALA,EMBALIRANJE,IZVAJANJE KONTROLE... GRAŠIČ prašno lakiranje d.o.o.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN TERAPIJE NA BOLNIŠKEM ODDELKU Z UPOŠTEVANJEM STRATEGIJE RAZVOJA USTANOVE TER STANDARDOV IN SMERNIC STROKE, urejevalniki besedil... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado: KMETOVALCI NA MEŠANIH KMETIJAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAKLADANJE KRME NA PRIKOLICE (ODKRIVANJE SILAŽE IN STROJNO NAKLADANJE), DOSTAVA KRME V HLEV, KRMLJENJE KRAV, TELIC IN OSTALE ŽIVINE, PREMEŠČANJE IN GRUPIRANJE KRAV IN OSTALE ŽIVINE,... KŽK, KMETIJSTVO, D.O.O.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO.
 • . Conductores de camiones pesados: VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ BLAGA V CESTNEM TOVORNEM PROMETU NA DOMAČIH RELACIJAH. PREVZEM BLAGA, NAKLAD, RAZKLAD. NADZOR NAD PREVZEMOM, NAKLADOM, RAZKLADOM. UREJANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE. DOSTAVA BLAGA, RAZKLAD... F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o.
 • . Conductores de camiones pesados: VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ BLAGA V CESTNEM TOVORNEM PROMETU NA MEDNARODNIH RELACIJAH S THERMO / FRIGO VOZILI. PREVZEM BLAGA, NAKLAD, RAZKLAD. NADZOR NAD PREVZEMOM, NAKLADOM, RAZKLADOM. UREJANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE.... F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podajlšanja zaaposlitve, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE TEŽJIH POMOŽNIH DEL PRI IZDELAVI IN MANIPULACIJI IZDELKOV TER MATERIALA V PROIZVODNJI IN V SKLADIŠČU; POMOŽNA DELA PRI OPRAVLJANJU... POMURSKE MLEKARNE D.D.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: VODJA TRANSPORTNEGA PARKA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE (MED DRUGIM TUDI PRIMOPREDAJA VOZIL, PREGLED VOZIL, VODENJE EVIDENCE PORABE GORIVA, VODENJE IN PREGLED ČEK LIST, KONTROLNIH LISTOV OD VOZNIKOV TER VOZIL, TEHNIČNA BREZHIBNOST VOZIL,... F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o.
 • . Fisioterapeutas: FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OCENJEVANJE BOLNIKOVE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI, NA PODLAGI OCENE BOLNIKOVEGA STANJA IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE METODE IN TEHNIKE, SODELOVANJE PRI IZBIRI IN APLIKACIJI ORTOZ, PROTEZ IN OSTALIH PRIPOMOČKOV.... Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča.
 • . Audiólogos y logopedas: LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA LOGOPEDSKE PREVENTIVE, DIAGNOSTIKE IN REHABILITACIJE, IZVAJANJE LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO UPOSOBLJENOSTJO, urejevalniki besedil... ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: CARINIKI, DAVKARJI, REFERENTI ZA SOCIALNO VARNOST IPD., D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAJZAHTEVNEJŠE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, PISANJE ZAPISNIKOV, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH EVIDENC IN KORESPONDENCE DELOVNEGA PODROČJA TER... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 2 meseca oz. Nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, DELO V SKUPINI PREDŠOLSKIH OTROK, NAČRTOVANJE DELA V SKUPINI, VODENJE EVIDEN IN DOKUMENTACIJ ZA SKUPINO. SODELOVANJE Z ZAPOSLENIMI IN STARŠI., urejevalniki besedil -... SMRKOLIN storitve d.o.o.
 • . Profesionales del trabajo social: SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA.
 • . Organizadores de conferencias y eventos: ORGANIZATORJI KONFERENC IN DOGODKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA POSLOVNIH DOGODKOV (MEDNARODNI SESTANKI, POTOVANJA, SEJEMSKE AKTIVNOSTI), ISKANJE DOBAVITELJEV, KUPCEV, KOMUNICIRANJE S SLOVENSKIMI IN TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI, SODELOVANJE... FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE IN ORGANIZACIJA RAZLIČNIH EVIDENC, - ZAŽELJENE IZKUŠNJE V ADMINISTRACIJI V CESTNEM TRANSPORTU (OBRAČUN DNEVNIC, POTNIH STROŠKOV, IZDELAVA FAKTUR, PREGLED NAD DOKUMENTI ZAPOSLITVE... STELE TRANS mednarodni transport d.o.o.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PISANJU ZAHTEVKOV, POMOČ PRI IZDELAVI PRAVNIH DOKUMENTOV, ADMINISTRATIVNA PODPORA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... PORAVNAVA, pravno in finančno svetovanje, d.o.o.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ORGANIZACIJA PATRONAŽNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA BOLNIKOVEM DOMU V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL Z GRADBENIM STROJEM V SKLADU Z NJEGOVIM NAMENOM, VZDRŽEVANJE STROJA TER OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL, PRIPRAVA STROJA IN DELOVNEGA MESTA, PRIPRAVA STROJA ZA TRANSPORT... JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA.
 • . Cartógrafos y agrimensores: KARTOGRAFI IN GEODETI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MJU HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/, KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGE ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO NA PREDPISANEM OBRAZCU. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina): LABORATORIJSKI TEHNIKI V BIOMEDICINI, BIOLOGIJI, FARMAKOLOGIJI (RAZEN V ZDRAVSTVU), Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR, PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV (CENTRIFUGIRANJA,... ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA.
 • . Secretarios (general): TAJNIKI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSAMEZNIH ADMINISTRATIVNIH DEL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dopoldan SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE KRONIČNIH IN ENOSTAVNIH OBLIK DIALIZNIH PROCEDUR TER SODELOVANJE PRI OSTALIH VRSTAH DIALIZNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, SODELOVANJE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.