Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,973 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 56

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

POMOČNIK V KUHINJI, 20 UR - MARIBOR - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODEl, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE, ENOIZMENSKO DELO V DO...

NAMESTNIK VODJE SKALDIŠČA - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SKLADIŠČNIH DEL, NADZIRA POTEK IN IZVAJANJE DELA, SKRBI ZA KOREKTNO DELO S STRANKAMI IN SPREMLJA DELO DELAVCEV V SKLADIŠČU, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., ,

ELEKTROTEHNIK - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNIH ELEKTRO VZDRŽEVALNIH IN MONTAŽNIH DEL, BRANJE NAČRTOV, ČUT ZA ZAGOTAVLJANJE ČISTOČE, REDA IN UREJENOSTI DELOVNEGA OKOLJA, SREDSTEV IN OPREME, VODENJE IN VZDRŽEVANJE POTREBNIH...

. metalúrgico/metalúrgicaVODJA PROJEKTOV ZA MONTAŽO INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, REZERVOARJEV IN TLAČNIH POSOD - M/Ž. METALURG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU MONTAŽE INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, REZERVOARJEV IN TLAČNIH POSOD. KALKULACIJA CEN IN PRIPRAVA PONUDB. TEHNIČNA IN KOMERCIALNA ODGOVORNOST ZA PROJEKT (KAKOVOST, STROŠKI, ROKI). ORGANIZ...

. metalúrgico/metalúrgicaVODJA PROJEKTOV ZA INDUSTRIJSKE ELEKTRIČNE SISTEME - M/Ž. METALURG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV INDUSTRIJSKIH ELEKTRIČNIH SISTEMOV (MONTAŽA, VZDRŽEVANJE). KALKULACIJA CEN IN PRIPRAVA PONUDB. TEHNIČNA IN KOMERCIALNA ODGOVORNOST ZA PROJEKT (KAKOVOST, STROŠKI, ROKI). ORGANIZIRANOST IN AKTIVNO VODENJE...

. metalúrgico/metalúrgicaVODJA PROJEKTOV ZA IZDELAVO IN MONTAŽO CEVI TER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. METALURG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV ZA IZDELAVO IN MONTAŽO CEVI TER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV. KALKULACIJA CEN IN PRIPRAVA PONUDB. TEHNIČNA IN KOMERCIALNA ODGOVORNOST ZA PROJEKT (KAKOVOST, STROŠKI, ROKI). ORGANIZIRANOST IN AKTIVNO VODEN...

. vendedor/vendedoraPRODAJNI SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNE PRODAJE IN SVETOVANJE STRANKAM V TRGOVINI IN NA BLAGAJNI, NAROČANJE, PREVZEMANJE, SEZNANJANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO TER VNOS PODATKOV V RAČUNALNIK, OPRAVLJANJE DNEVNIH, MESEČNIH, REDNIH LETNI...

. químico/químicaSTROKOVNI SODELAVEC ZA NADZOR KAKOVOSTI - M/Ž. KEMIK ZA KONTROLIRANJE KAKOVOSTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA  AKTIVNOSTI V SKLADU S VELJAVNIMI  PLANI KONTROLE ZA  POSAMEZNE IZDELKE IN NAVODILI RAZVOJNEGA INŽENIRJA TER TEHNOLOGA V PRIMERU ODSTOPANJ OD STANDARDNE KVALITETE ZAVRNE IZDELEK, ...

OPERATIVNI VODJA PRODAJE - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERATIVNO VODENJE Z VIDIKA BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, ORGANIZACIJA PREDPRODAJE VOZOVNIC IN PREDPRODAJA VOZOVNIC NA BLAGAJNI IN NA SEJMIH, KOORDINACIJA DELA S POSAMEZNIMI SLUŽBAMI GLEDE NA V...

. consultor de selección de personal/consultora de selección de personalSAMOSTOJNI SVETOVALEC IV – PROJEKT »PLATFORMA TRGA DELA«, CENTRALNA SLUŽBA, ŠTABNE SLUŽBE, ANALITIKA - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 31.10.2028 oz. do zaključka projekta, polni delovni čas, 40, PREVERJANJE AKTIVNOSTI UPORABNIKOV STORITEV ZRSZ PREKO RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV, VNOS PODATKOV V DRŽAVNI INFORMACIJSKI SISTEM IN KREIRANJE ZAHTEVKOV ZA IZPL...

STROKOVNI SODELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI /HR/ (M/Ž) - M/Ž. MENEDŽERJI ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI IZBORU IN SELEKCIJI KADROV NA ZAPOSLITVENIH RAZGOVORIH, -UVAJANJE NOVIH ZAPOSLENIH V DELOVNEM PROCESU, -SPREMLJAVA ZAPOSLENIH V DELOVNEM PROCESU, -AKTIVNO SPRE...

METALURG INŽENIR - M/Ž. MENEDŽERJI ZA SPLOŠNE POSLOVNE FUNKCIJE, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA KONTROLE (VHODNA, MEDFAZNA, KONČNA), KAKOVOSTNI PREVZEM REPROMATERIALA, VHODNA KONTROLA IZDELKOV, KI PRIDEJO OD NAŠIH KOOPERANTOV, MERITVE IN IZDELAVA MERILN...

. cocinero/cocineraKUHAR IV (KUHAR) (J034030) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE HRANE IN SLAŠČIC, MERJENJE IN EVIDENTIRANJE TEMPERATURE PRIPRAVLJENE HRANE, UPRAVLJANJE Z NAPRAVAMI ZA PRIPRAVO HRANE, SKRB ZA NJIHOVO ČISTOČO IN ČISTOČO DELOKROGA, RAZDELJEVANJE HRANE NA TEKOČEM TRAKU IN PO POT...

. gestor de cultivos hortícolas/gestora de cultivos hortícolasUREJEVALEC OKOLICE - VODJA SKUPINE ALI POMOČNIK VODJE - M/Ž. DELOVODJA V VRTNARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE (ALI POMOČ VODJI) ZA UREJANJE OKOLICE, PARKOV, JAVNIH POVRŠIN, OKOLIC ZASEBNIH ZGRADB IN VRTOV, UREJANJE OKOLICE, OPRAVLJANJE KRAJINSKIH IN VRTNARSKIH OPRAVIL, UREJANJE TRAVNATIH POVR...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - GENERALNA DELA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE PROSTOROV, OKOLICE, ORODIJ, KUHINJSKIH IN PISARNIŠKIH PRIPOMOČKOV, POMETANJE OZ. SESANJE PO POTREBI IN MOKRO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV ZA SMETI I...

. operario de producción de alimentos/operaria de producción de alimentosUPRAVLJAVEC STROJA ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJA ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, upravljanje stroja za proizvodnjo praškastih prehrambenih izdelkov, prenašanje vreč (do 25 kg), Lokacija dela v Mariboru, na Pobrežju. Delo je fizično zahtevn...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III) (E045024) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA PRI HOSPITALNI OBRAVNAVI BOLNIKA IN OBRAVNAVI BOLNIKA V AMBULANTNI OBRAVNAVI, VODENJE KARTOTEK IN EVIDENC PO DELOVNIH POSTOPKIH, VODENJE ADMINISTRATIVNE IN MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, UP...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE  POMOČI UPORABNIKOV,   NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE UPORABNIK...

UPRAVLJALEC STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE KOVIN - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR IN POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, OBREZOVANJE, VRTANJE ŠTANCANJE TER NANOS LEPILA, DELO V PROIZVODNJI, DELO S STI...

POSLUŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV - SLOVENJ GRADEC - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA STROJ, ORODJE, MATERIAL IN DRUGE PRIPOMOČKE ZA DELO, PRIPRAVLJA OBDELANEC ZA IZDELAVO, IZBIRA PARAMETRE OBDELAV, SVETUJE PRI IZBIRI PARAMETROV OBDELAV, IZV...

. contableGLAVNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CELOVITO VODENJE PODROČJA RAČUNOVODSTVA PODJETJA ETA D.O.O. SKLADNO S SRS IN USKLAJEVANJE Z NEMŠKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI, ZAHTEVAMI SKUPINE IN LOKALNO ZAKONODAJO, KOORDINIRANJE TIMA SODELAVCEV KNJIGOVODSTVA IN RAČU...

. electricistaSERVISER-ELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO SERVISERSKIH DEL (VRTANJE PLOŠČ IN PRITRJEVANJE ELEKTRO ELEMENTOV, OŽIČENJE OMAR, MONTAŽA IN DEMONTAŽA INSTALACIJ PO STROJU IN NA TERENU). PREIZKUŠANJE DELOVANJA ELEKTRO NAPRAV TER IZVAJANJE POPRAVIL. ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - BLAGAJNIČAR - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE PRI PRODAJI ŽIVILSKEGA IN OSTALEGA BLAGA ŠIROKE POTROŠNJE, IZVAJANJE VSEH FAZ BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, PREVZEM BLAGA IN PRIPRAVA ZA PRODAJO, DOPOLNJEVANJE PRODAJNIH POLIC, REŠEVANJE REKLAMACIJ KUPCEV ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK – LJUBLJANA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN IZROČITEV BLAGA, OPRAVLJANJE PRETOVORNE IN DRUGE MANIPULACIJE Z BLAGOM RAZLIČNIH VRST OZIROMA Z BREMENI RAZLIČNIH VSEBIN, OBLIK, DIMENZIJ V TEŽI DO DOPUSTNE OBREMENITVE VILIČARJA, KONTROLIRANJE ŠIFER ART...

ORODJAR - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE ORODJA IZ PROIZVODNJE, DODELAVA IN POLIRANJE ORODJA, BRUŠENJE ORODJA NA STROJIH ZA BRUŠENJE, DELO NA STROJIH V ORODJARNI, OBVLADOVANJE NASTAVITEV STROJEV, DRUGA DELA...

STRUGAR - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE ORODJA IZ PROIZVODNJE, DODELAVA, POLIRANJE IN BRUŠENJE ORODJA NA STROJIH ZA BRUŠENJE, DELO NA STROJIH ZA REZANJE IN REZKANJE, VRTANJE ORODJA NA VRTALNIH STROJIH, STRU...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ GOSPE Z MULTIPLO SKLEROZO. POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, POMOČ PRI NEGI, DRUŽENJE, SPREMSTVO. GOSPA ZA GIBANJE UPORABLJA VOZIČEK., , dvoizmensko

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT/KA - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA TERAPEVTSKA OBRAVNAVA.OCENJEVANJE FUNKCIONALNEGA STANJA PACIENTA.ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV SPROTNO PREVERJANJE UČINKO...

POSLUŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV - VELENJE - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA STROJ, ORODJE, MATERIAL IN DRUGE PRIPOMOČKE ZA DELO, PRIPRAVLJA OBDELANEC ZA IZDELAVO, IZBIRA PARAMETRE OBDELAV, SVETUJE PRI IZBIRI PARAMETROV OBDELAV, IZV...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVA ELEKTRO OMAR, OSNOVNO PARAMETRIRANJE FREKVENČNIKOV IN KABLIRANJE, TESTIRANJE ELEKTRO OPREME, SODELOVANJE PRI ZAGONIH ELEKTRO OPREME, TESTIRANJE SIGNALOV, VGRADNJA ELEKTRO OPREME, MONTAŽNA DELA, , dopoldan

Más ofertas: << · 28 · 42 · 49 · 52 · 54 · < · 56 · > · 59 · 62 · 69 · 83 · 111 · >>