Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,190 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 132

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ INFEKTOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ HEMATOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST HEMATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ (ŠIFRA DM: D019001) NA ODDELKU ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO FILOZOFSKE FAKULTETE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOKTORAT ZNANOSTI S PODROČJA LITERARNIH VED DOKTORAT ZNANOSTI (3. BOLONJSKE STOPNJE) S PODROČJA LITERARNIH VED, VELJAVEN HABILITACIJSKI NAZIV VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA (DOCENT, IZREDNI PROFESOR ALI REDNI PROFESOR) ZA PRIME...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaE047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH PREISKAV V RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI - PRIPR...

. fontanero/fontaneraMONTER VODJA - (MONTER – STROJNO INSTALACIJSKIH IN OGREVANIH NAPRAV) - M/Ž. MOJSTER STROJNIH INŠTALACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA IN ORODJA, -VOŽNJA DO STRANKE, NABAVA NA TERENU, -GROBA INŠTALATERSKA DELA, -FINA INŠTALATERSKA DELA, -VEZAVA IN ZAGON, -ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV, MOTORNIH V...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioBOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE STALNO IZVAJA NEGO IN OSKRBO NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV, - POMAGA PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH (PSIHIČNIH IN FIZIČNIH) POTREB NAJBOLJ ZAHTEVNIH  STANOVALCEV IN UPO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037018 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MEDICINSKE SESTRE NA ODDELKU POOPERATIVNE NEGE., Zahtevana je predložitev licence in vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege in potr...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA PSIHIATRIJE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH, Priložiti je potrebno dokazila o izobrazbi, o opravljenem specialističnem izpitu ter vpisu v register Zdravniške zbornice. Delo je tim...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM  PRIPOMOČKOV SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH NEGOVA...

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 14 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA STROJIH ZA TLAČNI LIV. DELO NA STISKALNICAH ZA OBREZ ULITKOV. VRTANJE NAVOJEV. SORTIRANJE IZDELKOV. RAZIGLJEVANJE IZDELKOV. SUŠENJE IZDELKOV. SKRB ZA K...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilGRADBENI TEHNIK/INŽENIR - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO GRADBENEGA INŽENIRJA ALI TEHNIKA. GLAVNE DELOVNE NALOGE: KOMUNIKACIJA Z NADZORI, IZDELAVA OBRAČUNOV PO IZMERAH. OSTALE NALOGE: SKRB ZA PAPIRJE, NADZOR NAD POTEKOM DELA IN RAZPOREDITVIJO DELA....

. psicólogo/psicólogaSVETOVALNI DELAVEC - PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA ZLASTI PA SKRBI ZA: IZVAJANJE PSIHOLOŠKO DIAGNOSTIČNIH PREGLEDOV, IZVAJANJE PSIHOLOŠKO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, PODAJANJ...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO SESTAV...

VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOZNIK VOZI IN SKRBI ZA IZPRAVNOST VOZILA IN PRIKOLICE, SKRBI DA JE TOVOR PRIMERNO NALOŽEN, PREVERJA, DA JE TRANSPORTNA DOKUMENTACIJA PRAVILNO IZPOLNJENA, SLEDI NAVODILOM DISPONENTA IN RA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E037029) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SPREJEMNO TRIAŽNI ODDELEK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotne delavke. , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI,ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NAD...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADR...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaELEKTRO PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA DOBRO IME PODJETJA, NAČRTOVANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DEJAVNOSTI, KI SE NANAŠAJO NA ELEKTRO PODROČJE, POZNAVANJE PREDPISOV IN STANDARDOV IZ PODROČJA DELA, IZVAJANJE POLITIKE KAKOVOS...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaMONTER/SERVISER STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA DOBRO IME PODJETJA, IZVAJANJE SERVISOV (IZVAJANJE MONTAŽE / DEMONTAŽE OZ. MONTAŽNIH / DEMONTAŽNIH NALOG), MONTIRANJE V SKLADU S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PO NAVODIL...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADR...

OPLEMENJEVALEC KVARCITA IN PESKA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA OBDELAVO RUDE IN KAMNIN, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR TEHNOLOŠKEGA PROCESA PRANJA, SEPARIRANJA, SUŠENJA IN DROBLJENJA OBRAT MIRNA (ODVISNO OD DNEVNEGA RAZPOREDA),   ZAGON IN USTAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA PRA...

. auxiliar de enfermeríaE035036 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI (Ž) / SREDNJI ZDRAVSTVENIK V PRIMARNI DEJAVNOSTI (M) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA TOČKI ZA ODVZEM BRISOV - COVID-19; ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH; PRIPRAVA IN IZV...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

KOORDINATOR VII/1-PRIPRAVNIK, ŠIFRA DM: 7001 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA OKOLJSKO ZDRAVSTVO, HIGIENO, ZDRAVSTVO PRI DELU IPD., poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE NA RAZPISANEM DELOVNEM MESTU SO: IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, USPOSABLJANJE ZA DELO IZ DELOVNEGA PODROČJA,  OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE KOLIČINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA MATERIALA V SKLADIŠČE (SKLADNOST Z DOKUMENTACIJO), PREVERJANJE IN ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNIH ZALOG V OBRATU, PRIPRAVA MATERIALA IN DRUGEGA SKLADIŠČENEGA BLAGA (ZA...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOZNIK VOZI IN SKRBI ZA IZPRAVNOST VOZILA IN PRIKOLICE, SKRBI DA JE TOVOR PRIMERNO NALOŽEN, PREVERJA, DA JE TRANSPORTNA DOKUMENTACIJA PRAVILNO IZPOLNJENA, SLEDI NAVODILOM DISPONENTA IN RAV...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaORGANIZATOR LOGISTIKE V LJUBLJANI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA LOGISTIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKLEPANJE DOGOVOROV S STRANKAMI GLEDE ORGANIZACIJE IN STROŠKOV PRI ORGANIZACIJI LOGISTIČNE STORITVE, - SPREMLJANJE VSEH PREDPISOV, SPREMEMB IN OSTALIH NOVOSTI S PODROČJA DELA IN SKRB ZA ZAKONITOST POSLO...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO VODENJE PROJEKTOV SKLADNO S PROCESOM, SODELOVANJE Z OSTALIMI ODDELKI V PODJETJU TER ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA KAKOVOSTNO IZVEDBO PROJEKTA, TERMINSKO PLANIRANJE PROJEKTOV, PREGLEDOVANJE TEHNIČNE SKLA...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL TER KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PO NORMATIVIH IN RECEPTURAH, PO PRAVILNI TEKSTURI, Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL ZA PRIPRAVO DIET IN POSEBNOSTI ZA STANOVALCE TER RAZDELJEVANJE OBROKOV SKRB ZA K...

MERILEC - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo , Določen čas  oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MERITEV NA KOORDINATNEM MERILNEM STROJU, OSTALIH PRIPRAVAH, POTRJEVANJE PROCESA, OSTALO PO NAVODILIH NADREJENEGA, obvezne izkušnje na merilnem stroju,

Más ofertas: << · 66 · 99 · 115 · 123 · 127 · 129 · 130 · < · 132 · > · 134 · 136 · >>