Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,707 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 137

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. empleado administrativo/empleada administrativaPRODUKTNI VODJA (50025) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNO - STROKOVNA DELA I. (702102): opredeljevanje strategije trženja, pripravljanje in izvajanje marketinškega načrta - pospeševanje prodaje, spremljanje in razvijanje poslovanja z obstoječimi kupci t...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE STROKOVNEGA DELA V OKVIRU ZDRAVSTVENO – NEGOVALNE ENOTE (VODENJE STROKOVNEGA DELA), POROČANJE IN OBVEŠČANJE O NAROČILIH ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKU O SPREMEM...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC POSLOVNIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PISARN IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV., Pozitiven odnos do dela in ljudi. Občutek za red in čistočo, samoiniciativnost, odgovornost, zanesljivost, z možnostjo za nedoločen čas, popoldan

POMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI IN PREDELAVI MESA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ V PROIZVODNJI, SKRB ZA ČISTO OKOLJE PO SISTEMU HACCAP, PAKIRANJE MESA IN MESNIH IZDELKOV, VAKUMIRANJE, RAZKOŠČIŠEVANJE, ČIŠČENJE IN KALIBRIRANJE ČREVESJA.,...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA; SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH PROGRAMOV; SPREMLJANJE IZIDOV IN UČINKOV INTE...

. asistente de actuarioSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU AKTUARSTVA - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAVAROVALNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZE ZAVAROVALNIH PODATKOV,  MODELIRANJE ZAVAROVALNIH PRODUKTOV IN REZERVACIJ,  PRIPRAVA POROČIL ZA POTREBE NOTRANJEGA IN ZUNANJEGA OKOLJA. , , dopoldan

. bibliotecario/bibliotecariaBIBLIOTEKAR - V NACIONALNEM BIBLIOGRAFSKEM CENTRU - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BIBLIOGRAFSKA OPISNA IN VSEBINSKA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU POLITIKE KNJIŽNICE NA PODROČJU BIBLIOGRAFSKE OBDELAVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZDELAVA BIBLIOGRAFIJ, POSREDOVANJE ZAHTEVNE...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC/NEGOVALEC - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ NA DOMU STAREJŠI OZIROMA POMOČI POTREBNI OSEBI, POMOČ PRI GOSPODINJSKI OPRAVILIH, NEGA, SPREMSTVO (TERAPIJE, OBISK ZDRAVNIKA, TRGOVINA,ITD.). , Zaželjene so izkušnje na področju ...

. asistente de actuarioSTROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ – PODPORA UPORABNIKOM - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAVAROVALNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN REŠEVANJE ZAHTEVKOV HELPDESKA PREKO »TICKETING« SISTEMA, SKRB, UPRAVLJANJE IN NABAVA IT OPREME ZA ZAPOSLENE, NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME ZA UPORAB...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI, OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OPREME IN POTREBI PO VEČJIH POPRAVILIH, UREJANJE OKOLICE IN OBJEKTOV,...

. asistente de actuarioSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU UPRAVLJANJA S TVEGANJI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAVAROVALNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ANALIZ NA PODROČJU UPRAVLJANJA S TVEGANJI, SODELOVANJE PRI NADGRADNJI SISTEMA KAKOVOSTI PODATKOV, IZVEDBA OCENJEVANJ TVEGANJ IN OBDELAVA FINANČNIH PODATKOV, PRIPRAVA POROČIL ZA POT...

. asistente de gestión inmobiliariaREFERENT VZDRŽEVANJA NEPREMIČNIN - M/Ž. NEPREMIČNINSKI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SESTANKOV ZBORA LASTNIKOV PO OBJEKTIH IN SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI OBJEKTOV STROKOVNI OGLEDI PO OBJEKTIH ZA PRIPRAVO LETNIH IN PETLETNIH PLANOV VZDRŽEVANJA PREGLEDI STANOVANJSKIH HIŠ IN ZBIRANJE PODAT...

ORODJAR - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA ORODIJ ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE IN DELOVNIH PRIPRAV IZDELAVA PROTOTIPNIH IZDELKOV, IZPOLNJEVANJE TEHNOLOŠKE IN KONTROLNE DOKUMENTACIJE ZAGOTAVLJANJE KONTROLE KAKOVOSTI IZVAJANJE KONTROLNIH MERI...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II(I) V VDC MURSKA SOBOTA-BIVALNA ENOTA GORNJA RADGONA M/Ž - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke z daljše odsotnosti zaradi bolniške (nadomeščanje), polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE,...

PRODAJALEC - SKLADIŠČNIK - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA V TRGOVINI S KMETIJSKIM, GRADBENIM IN TEHNIČNIM PROGRAMOM, NAROČANJE IN PREVZEM BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM …, Želja po učenju novega, samostojnost in samoiniciativnost, dvoizmensko

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I (F025009) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJ...

ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME (STROJNO ALI ROČNO), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, VZDRŽEVANJE STROJEV IN DEL...

. responsable de informaciónDOKUMENTALIST VII/1 - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM, RAZVRŠČANJE, KLASIFICIRANJE IN ODPRAVA POŠTE TER DRUGA DELA VLOŽIŠČA PISARNE SPECIALIZIRANEGA ALI ZUNANJEGA ODDELKA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE ZA POTREBE SPECIALIZIRANEGA ALI ZUNANJEGA ODDELKA, SAMOSTOJ...

. cocinero/cocineraKUHAR - VODJA IZMENE (M/Ž) - GORNJA RADGONA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - REGENERIRANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI - POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCAP - ORGANIZIRANJE DELA IN DELITEV MALIC, - ustrezna izobrazba: kuhar ali gostinski/živilski tehnik - izkušnje na podobnem delovnem mest...

. consultor empresarial/consultora empresarialPODROČNI SVETOVALEC I - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 15.10.2023, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN POZNAVANJE DELOVNIH PODROČIJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA IN ODLOKA O USTANOVITVI RRA POSAVJE. POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG S PODROČJA GOSPODAR...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. zaposlitev do 31. 8. 2025, polni delovni čas, 40, PROMOVIRA RAZISKOVALNO IN ZNANSTVENO DELO TER IŠČE IN NAVEZUJE STIKE Z BODOČIMI PARTNERJI V PROJEKTIH OZIROMA FINANCERJI TER PARTNERJI V TEKOČIH PROJEKTIH. IPRAVLJA ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (M/Ž) - M/Ž. OTORINOLARINGOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPO...

RAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME - M/Ž. RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠEM PODJETJU USTVARJAMO, VZDRŽUJEMO IN OPTIMIZIRAMO REŠITVE ZA PROIZVODNE INFORMACIJSKE SISTEME (MES). ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA IŠČEMO NOVEGA SODELAVCA, KI GA NAVDIHUJE IZVAJANJE INOVATIV...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVS...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOZ BLAGA (ŽIVILA ZA ŠOLE IN VRTCE). RAZVOZ BLAGA JE S KOMBINIRANIMI VOZILI ("KOMBI"). RAZKLAD BLAGA POTEKA ROČNO (BREZ VILIČARJA). SKRB ZA DODELJENO VOZILO. OPRAVLJANJE DIREKTNE NABAVE PRI DOBAVITELJU. POMOČ ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, POTRDILO-nekaznovanost zaradi naklepnega KD, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, nekaznovanost zaradi KD zoper spolno nedotakljivost, ni uvede...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadJ015009 FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE SALDAKONTOV DOBAVITELJEV IN KUPCEV. PREGLEDI, PRIPRAVA PODATKOV IN KNJIŽENJE TEMELJNIC V SALDAKONTIH V POVEZAVI Z ANALITIKO KUPCEV IN DOBAVITELJEV: IZDELAVA SPECIFIKACIJE ZA  K...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV -SODELOVANJE S STROKOVNIMI TELESI ...

. peón de jardinería/peona de jardineríaKOMUNALNO-VRTNARSKI DELAVEC - VZDRŽEVALEC STROJEV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA VRTNARSKA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SKRB ZA PRAVILNO DELOVANJE, VZDRŽEVANJE (SERVISIRANJE) IN UPORABO DELOVNE MEHANIZACIJE, STROJEV IN NAPRAV TER IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH POPRAVIL DELOVNE   MEHANIZACIJE IN OPREME IZVAJANJE ENOSTA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (DNEVNA BOLNIŠNICA) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

Más ofertas: << · 69 · 103 · 120 · 128 · 132 · 134 · 135 · < · 137 · > · 139 · 142 · 147 · >>