Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,694 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 131

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. consultor empresarial/consultora empresarialSTROKOVNI DELAVEC ZA KUHINJO HOSTLA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL IZ DELOVNEGA PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ, LETNIH POROČIL, PLANOV ORGANIZACIJSKE ENOTE, PRIPRAVA KRATKOROČNIH IN DOL...

STROKOVNI SODELAVEC ZA JPP I - M/Ž. TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NADZORU NAD IZVAJANJEM OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JPP; POMOČ PRI NADZORU NAD STROŠKI, VODENJEM EVIDENC IN PRIPRAVI POROČIL; VKLJUČEVANJE IN USKLAJEVANJE Z OSTALI...

GRADBENI DELAVEC M/Ž - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. SEZONSKO DELO, polni delovni čas, 40, POMOŽNA GRADBENA DELA NA VOZIŠČIH, GRABIŠČIH, POPRAVILO BANKIN, POMETANJE CESTIŠČA IN VSA DRUGA DELA ,..., TOČEN, SPRETEN NATANČNE, POSLUŠEN, DELOVNE NAVADE, SMIS...

. empleado administrativo/empleada administrativaSTROKOVNI SODELAVEC, ŠIFRA DM:H027002 - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SNOVANJU RAZISKOVALNO RAZVOJNE POLITIKE NA STROKOVNEM PODROČJU PRIDOBIVANJE DEL IN PRIPRAVA PROGRAMOV ZA RAZLIČNE NALOGE ORGANIZIRANJE IN SODELOVANJE V RAZISKOVALNO RAZVOJNIH IN DRUG...

OSEBNI ASISTENT Ž/M - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH DELIH, SPREMSTVO, POMOČ PRI UPORABI TEHNIČNIH IN ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, OSEBNA POMOČ, IŠČEMO POZITIVNO NARAVNANO OSEBO, KI BI BILA PRIPRAVLJENA OPRAVLJATI ...

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE MESA IN DRUGEGA BLAGA, PRIPRAVA MESA IN MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, VODENJE BLAGAJNE, PRIPRAVLJANJE DEKLARACIJ, OZNAČEVANJE BLAGA, UREJANJE (POLNJENJE IN I...

. psicólogo de la salud/psicóloga de la salud(E047052) PSIHOLOG III-PRIPRAVNIK - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PSIHO EDUKATIVNIH DELAVNIC TEHNIKE SPROŠČANJA, PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO, PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO, SPOPRIJEMANJE S STRESOM, SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA, POMOČ PRI IZVAJAN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM: E037010) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 20. 12. 2024 oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

VIŠJI SVETOVALEC ZA INFORMATIKO IN VZDRŽEVANJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, OSNUTKOV PREDPISOV, POROČIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA,  ZBIRANJE, UREJANJ...

. representante comercialSPECIALIST ZA PRODAJO BUSINESS TO BUSINESS (B2B) IN BUSINESS TO CUSTOMERS (B2C) - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH PRODAJNIH AKTIVNOSTI V SKLADU Z NAČRTI PODJETJA, AKTIVNO PROMOVIRANJE IN PREDSTAVLJANJE IZDELKOV IN STORITEV, AKTIVNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, GRADNJA ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI KUPC...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, ODDELEK ZA STRUKTURNE BOLEZNI IN PRIROJENE SRČNE NAPAKE, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaTELEFONIST - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OPIS DELA : POTREBUJEMO POMOČ ZA DELO V KLICNEM CENTRU. DELO OBSEGA: UPRAVLJANJE S TELEFONSKO CENTRALO, ACAM, OPRAVLJANJE KLICEV V SLOVENSKEM JEZIKU, POMOČ STRANKAM, SPREJEMANJE SPOROČIL IN DELJENJE INFORM...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

TISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA NALOGE, KI MU JIH DOLOČI VODJA TISKA, IZVAJA PRIPRAVE ZA TISK IN TISKA NA STROJU NA PODLAGI TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, KI JE OPISANA NA DN IN TEHNOLOŠKEM KARTONU, ODGOVOREN JE ZA KAKOVOST IZDELKOV, KI JI...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadSTROKOVNI DELAVEC V ZA RAČUNOVODSTVO; ŠIFRA DM: J015038 (ŠT. RAZPISA: 35-9/2023) - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.08.2024, polni delovni čas, 40, KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA , MATERIALNO KNJIGOVODSTVO , PRIPRAVA IN IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA , EVIDENTIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V POMOŽNIH IN GLAVN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, SKLEPI VODSTVA ZAVODA IN STROKOVNIH AKTIVOV VODENJE DOSJEJEV AMBULANTNO OBRAVNAVANIH OSEB OZ. VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE ORGANIZIRA DEL...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREZBA PIJAČ, TORTIC IN SLADOLEDA, PRIPRAVA NAPITKOV, PRIPRAVA IN SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, USTREŽLJIVOSTIN PRIJAZNOST S STRANKAMI. UREJENOST. POTREBUJEMO NEKOGA KI IMA VEČ ČASA V POPOLDANSKEM ČASU IN TUDI ZA VIKEN...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialASISTENT IZVRŠNEGA DIREKTORJA ZA PROIZVODNJO, TEHNOLOGIJO, INVESTICIJE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD DELOVANJEM SISTEMA BELEŽENJA IN OBVLADOVANJA IZREDNIH DOGODKOV, SODELOVANJE V KOMISIJAH PRI OBRAVNAVI IZREDNIH DOGODKOV IN PRIPRAVI UKREPOV, SODELOVANJE PRI KONTROLI IZVAJANJA UKR...

KOMERCIALIST - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V KOMERCIALI (PREVZEMI, IZDAJA PONUDB, IZDELAVA KALKULACIJ, PRIPRAVA AKCIJ, OBISK SEJMOV DOMA IN V TUJINI, ISKANJE NOVIH KUPCEV IN DOBAVITELJEV, SPREMLJANJE TRGA DOMA IN V TUJINI, ZNANJE AN...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDRUŽI SE PRIJETNEMU MANA KOLEKTIVU NA DELOVNEM MESTU PRODAJALEC. PRODAJALEC SKRBI ZA PRODAJO ARTIKLOV, SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM BLAGA, USTREZNO ZLAGANJE, PAKIRANJE, OZNACEVANJE S CENO,..., Smisel za del...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoDELAVEC MONTAŽER- POMOČNIK CNC OPERATERJA - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, - DELO NA CNC STROJU, - OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, - OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH, - IZDELAVA IN SESTAVA ELEMENTOV PO PRE...

. formador para empresas/formadora para empresasSPECIALIST ZA IZOBRAŽEVANJE - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENEGA OSEBJA V PODJETJIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD PRIPRAVO TER REALIZACIJO LETNEGA IZOBRAŽEVALNEGA NAČRTA ZA DRUŽBO, ORGANIZACIJA IN NADZOR IZVEDBE POTRJENIH IZOBRAŽEVANJ OB DELU, ORGANIZACIJA IN NADZOR IZVEDBE...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoSAMOSTOJNI MONTAŽER – CNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, -DELO NA CNC STROJU, -OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, -OPRAVLJANJE MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG, -VZDRŽEVANJE POTREBNE...

. coordinador de operaciones portuarias/coordinadora de operaciones portuariasPRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC (DM 305) V KAPITANIJI, IZPOSTAVI PIRAN - M/Ž. PRISTANIŠKI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG PO POSEBNIH POOBLASTILIH V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU; NADZOR POMORSKEGA PROMETA; NADZOR NAD STANJEM OBJEKTOV ZA VARNOST PLOVBE; UPRAVLJANJE S PLOVNIMI OBJEKTI ORGANA TER Z RADIJSKIMI SRED...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA DELA ZA POTREBE PODJETJA, OSNOVE MATERIALNEGA POSLOVANJA (PREVZEMI, IZDAJA BLAGA, IZDAJA RAČUNOV IN PRIPRAVE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE RAČUNOVODSTVA) – PODJETJE UPORABLJA INFORMACIJSKI SISTEM ...

REŠEVALEC IZ VODE V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJENOST NA POTREBNO REŠEVANJE LJUDI IZ VODE, VZDRŽEVANJE KOPALIŠKEGA REDA, ODGOVOREN ODNOS DO DELA IN ZAVEDANJE ODGOVORNOSTI, KI JO IMA REŠEVALEC NA DELOVNEM MESTU ITD., Opravlj...

. director de compras/directora de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALNI DIREKTOR ZA NABAVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, - PREVZEM DOKUMENTOV, - UGOTAVLJANJE VERODOSTOJNOSTI DOKUMENTOV, - OPREMA DOKUMENTOV S POTREBNIMI PODATKI, - PRIPRAVA INTRASTAT POROČIL, - ROČNA IN STROJNA OBDELA...

Más ofertas: << · 66 · 98 · 114 · 122 · 126 · 128 · 129 · < · 131 · > · 134 · 137 · 144 · >>