Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 131

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPRIPRAVA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZAME DELOVNE NALOGE IN MATERIAL ZA DELO,  PRIPRAVI PREDMETE DELA (MATERIAL, ORODJE, STROJE, PRIPRAVE) ZA DELO, IZVAJA RAZLIČNA PRIPRAVLJALA DELA V SKLADU Z DELOVNIM NALOG...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoNASTAVLJALEC ORODIJ - M/Ž. NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE STROJEV, NAPRAV, ORODIJ ZA PROIZVODNJO IZDELKOV, SKRB ZA KAKOVOSTNO IZDELAVO IZDELKOV. ZAGOTAVLJANJE ZAHTEVANIH ROKOV IZDELAVE IN KOLIČIN IZDELKOV. SKRB ZA OPTIMALNO IZKORIŠČENOST STROJ...

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POST...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2022 oz. do vrnitve delavke, skrajšan delovni čas, 20, KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU (ZAJTRK, MALICE, KOSILA) IN POSEBNE OBROKE, SVETUJE IN POMAGA KUHINJSKIM POMOČNIKOM PRI PRIPRAVI ŽIVIL, DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER...

. director financiero/directora financieraVODJA III V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI - DIPLOMIRANI EKONOMIST UNIV. DIPL. - MAG. BOLONJSKE DRUŽBOSLOVNE SMERI - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DELA V FIN.RAČ.SLUŽBI -SVETOVANJE VODSTVU S PODROČJA FIN.POSLOVANJA IN ZADOLŽEVANJA -SKRB ZA ORGANIZACIJO IN DELITEV DEL IN NALOG, TER PRAVO...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA KNJIGOVODSTVO - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, KONTROLIRANJE ZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV, ZAHTEVNEJŠA DELA S SVOJEGA ORGANIZACIJSKEGA PODROČJA IN AKTIVNO SODELOVANJE PRI OPT...

. jefe de sala/jefa de salaVODJA STREŽBE IN STREŽBA PIJAČE - M/Ž. VODJA STREŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE V MIRNI IN PRIJETNI KAVARNI V ŠPORTNO-PRIREDITVENEM CENTRU. STREŽBA HLADNIH IN TOPLIH NAPITKOV, DELO Z BLAGAJNO, SPREJEMANJE NAROČIL, POMOČ PRI VODENJU LOKALA (KOORDINACIJA ZAPOSLENIH, NAROČANJE MATERIALA,...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - VODJA SEKTORJA ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA IN USKLAJUJE NAJZAHTEVNEJŠE AKTE ZAVODA, POGODBE, DOGOVORE IN DRUGE PRAVNE LISITNE, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE NA PODROČJU UPRAVLJANJA S KADRI, VODI JAVNA NAROČILA ZAVODA, ODLOČA NA PRVI STOPNJI V ZVEZI S PRAVI...

POMOČNIK PRI IZDELAVI OGRAJ - M/Ž. SESTAVLJAVCI STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, oseba bo pomagala pri izdelavi kovinsko-plastičnih ograj in različnih elementov ter jih sestavljala v ograjne sklope, možnost dolgoročnega sodelovanja, dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V PROIZVODNJI V KAMNIKU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - VODENJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA V PROIZVODNJI, - IZVAJANJE DOLOČENIH DELOVNIH OPERACIJ V PROIZVODNJI, - OBČASNO DELO Z VILIČARJEM. , - zaželena poklicna izobrazba tehnične smeri (o...

. ingeniero civil/ingeniera civilINŽENIR GRADBENIŠTVA - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PREUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA OPERATIVNIH PLANOV (POTREBA PO MATERIALIH, OGANIZACIJA DELOVNIH SKUPIN PO POSAMEZNIH GRADBIŠČIH IN VRSTA DELA, ORGANIZIRANJE, VODENJE, RAZPOREJANJE TER KONTROLA...

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)- PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POD MENTORSTVOM IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI ...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadSTROKOVNI DELAVEC - INŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ELEKTRO INŽENIR, INŽENIR GRADBENIŠTVA, INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM, Zaželen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit iz varstva pred požarom, delo s programom AUTOCAD,

MESAR (M/Ž) - M/Ž. MESARJI IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZREZ MESA IN OSTALIH MESNIH IZDELKOV, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE BLAGA, SPREMLJANJE ROKOV UPORABE IN UMIKANJE PRETEČENIH, SVETOVANJE STRANKAM IN IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA., , dvoizmensko

PRODAJALEC PEKOVSKIH IZDELKOV (M/Ž) - M/Ž. PEKI, SLAŠČIČARJI IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSAKODNEVNA KOMUNIKACIJA S KUPCI IN POSTREŽBA KUPCEV, INFORMIRANJE KUPCEV O PROIZVODIH, DELO NA BLAGAJNI, PRIPRAVA IN PEČENJE PROIZVODOV, IZDELAVA SENDVIČEV, ZLAGANJE PROIZVODOV VITRINE, PREVZEM BLAGA IN VZDRŽEVA...

. técnico de redes hidráulicas/técnica de redes hidráulicasVZDRŽEVALEC - SERVISER - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: TEHNIČNA OPERATIVA – SERVIS: VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH VOZIL, STROJEV IN DRUGE KOMUNALNE MEHANIZACIJE,  PRILAGAJANJE, PREGLEDOVANJE, ODSTRANJEVANJE, PREDELOVANJE, ZAMENJEVANJE, VGRAJEVANJ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK- VILIČARIST - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA PRAVILNO SKLADIŠČENJE SUROVIN, POLIZDELKOV, IZDELKOV IN DRUGEGA MATERIALA PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODPREMO IZDELKOV PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO -PAKIRANJE AŽURNO IZVAJANJE NOTRANJE LOGISTIKE (DOSTAVA SUROVIN...

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV,   IZVAJA OSNOVNO OSKRBO IN NEGO, TER JE V POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI NEPOMIČNIM IN POLPOMIČNIM STANOVALCEM,   SKRB ZA OSEBNO PERILO STANOVALCEV IN UREDITEV ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSA DELA NA ŽAGI, DELO Z MANJŠIMI STROJI, DVOGOVANJE, PRENAŠANJE, SESTAVA LESENE EMBALAŽE, , dopoldan

. veterinario general/veterinaria generalVETERINAR - M/Ž. VETERINAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI: SAMOSTOJNO STROKOVNO DELO V VETERINARSKI AMBULANTI, SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH KIRURŠKIH POSEGOV (MEHKA KIRURGIJA), POMOČ PRI NAČRTOVANJU, USMERJANJU IN USKLAJEVANJU DELOVANJA...

VARUHINJA-INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 21.8.2022, polni delovni čas, 40, Izvajanje varstva, socialne oskrbe in prostočasovnih aktivnosti uporbnikov, vodenje izvajanja in zadovoljevanja življenskih potreb uporabnikov, delo v več izmenah, popoldan in ob vike...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC ORODIJ - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZAME DELOVNE NALOGE IN MATERIAL ZA DELO,  PRIPRAVI PREDMETE DELA (MATERIAL, ORODJE, STROJE, PRIPRAVE) ZA DELO,  IZVAJA RAZLIČNA PRIPRAVLJALA DELA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM IN NAVO...

STROKOVNI SODELAVEC ZA OBRAČUN PLAČ - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAČUNA PLAČ; PRIPRAVA IZRAČUNOV PLAČE ZA SLOVENIJO IN TUJINO, PRIPRAVA PODATKOV ZA IZDAJO OBVESTIL DELAVCEM; SKRB ZA SISTEM BELEŽENJA PRISTONOSTI ZAPOSLENIH; UPRAVL...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ ZAJEMA OPRAVILA, KI JIH UPORABNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM: POMETANJE IN ČIŠČENJE STANOVANJA, POMOČ PRI NAKUPU V TRGOVINI IN LEKARNI, SPREMLJA UPORABN...

PRODAJALEC V PEKARNI - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA PEKOVSKIH IN SLAŠČIČARSKIH IZDELKOV, SORTIRANJE BLAGA NA PRODAJNE POLICE IN VITRINE, SPREJEMANJE NAROČIL, SPREMLJANJE ROKOV TRAJANJA, SKRB ZA RED IN ČISTOČO, ...., , dvoizmensko

. ingeniero electrónico/ingeniera electrónicaTEHNOLOG VZDRŽEVANJA - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV,  SKRBI ZA HITRE ODZIVE VZDRŽEVALCEV ZA ODPRAVO NAPAK, RAZPOREJA VZDRŽEVALCE NA DELO PO PRIORITETAH DOGOVORJENIH Z VODJI ODDELKOV,  SODELUJE PRI IZBIRI TER...

PROIZVODNI DELAVEC V OKOLICI KAMNIKA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PAKIRANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE,- OBČASNO SESTAVLJANJE, VIJAČENJE,  - UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA,  - IZPOLNJEVANJE SPREMNE DOKUMENTACIJE, - OPRAVLJAN...

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA PRORAČUN, SEKTORJU ZA PRORAČUN (ŠT. DM: 7103) ŠT. RAZPISA: 1003-26/2022 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke zaradi porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, - NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, - VODENJ...

. auxiliar de odontologíaZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO ZOBOZDRAVSTVENEGA ASISTENTA, IŠČEMO ZOBNEGA ASISTENTA / ZOBNO ASISTENTKO ZA POLOVIČNI DELAVNI ČAS, ZA DELO V POPOLDANSKEM ČASU. OD KANDIDATA/KANDIDATKE PRIČAKUJEMO PREDVSEM DOSLEDNOST, NATANČNOS...

STROKOVNI SODELAVEC ZA KONTROLING - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE OPERATIVNEGA POSLOVANJA ODDELKOV IN ANALIZA STROŠKOV POSLOVANJA  - ANALIZIRANJE ODMIKOV OD NAČRTOVANIH PLANOV TER ISKANJE RAZLOGOV ZA ODMIKE - PLANIRANJE POSLOVNIH STROŠKOV, VIROV FINANCIRANJA INVESTI...

Más ofertas: << · 66 · 98 · 114 · 122 · 126 · 128 · 129 · < · 131 · > · 133 · 136 · 141 · >>