Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Médicos especialistas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

126 ofertas de trabajo de 'Médicos especialistas' en Eslovenia.

 • ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, dokazilo o izobrazbi, veljavno licenco...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST UROLOGIJE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. za čas trajanja mandata strokovnega direktorja zavoda, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STORITEV MATIČNEGA ODDELKA, V SKLADU S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI MERILI, OB UPOŠTEVANJU...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. za čas trajanja mandata strokovnega direktorja zavoda, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STORITEV MATIČNEGA ODDELKA, V SKLADU S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI MERILI,...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA INTERNO MEDICINO – M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. za čas trajanja mandata strokovnega direktorja zavoda, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STORITEV MATIČNEGA ODDELKA, V SKLADU S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI MERILI, OB UPOŠTEVANJU...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV V PROSTORIH NUJNE MEDICINSKE POMOČI TER NA TERENU , UGOTAVLJANJE SMRTI...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO KIRURGIJO – M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. za čas trajanja mandata strokovnega direktorja zavoda, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STORITEV MATIČNEGA ODDELKA, V SKLADU S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI MERILI, OB UPOŠTEVANJU...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA TRAVMATOLOGIJO IN ORTOPEDIJO – M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST TRAVMATOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. za čas trajanja mandata strokovnega direktorja, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STORITEV MATIČNEGA ODDELKA, V SKLADU S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI MERILI, OB UPOŠTEVANJU POGOJEV...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 ZDRAVNIK SPECIALIST PATOMORFOLOGIJE S POSEBNIMI POGOJI DELA 1 PPD1 (E018019) - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISOKO ZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA SPECIALISTIČNEM NIVOJU (PREPREČEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA), SODELOVANJE PRI KONZULTACIJAH...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA PEDIATRIJO – M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. za čas trajanja mandata strokovnega direktorja zavoda, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STORITEV MATIČNEGA ODDELKA, V SKLADU S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI MERILI, OB UPOŠTEVANJU...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA RADIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.08.2020, polni delovni čas, 40, VODENJE NOSILNEGA BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA OZ. STROKOVNO MEDICINSKEGA PODROČJA, Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG V DISPANZERJU ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA., Medicinska fakulteta in veljavna licenca s področja medicine dela, prometa in športa. Delovne izkušnje...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE V OE ZP VOJNIK, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije,...
 • E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, VELJAVNA LICENCA S PODROČJA PEDIATRIJE. ,
 • ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOG - M/Ž. OTORINOLARINGOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 7, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA   VODENJE EVIDENC IN MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE OBOLENJ TER SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH NA STROKOVNEM PODROČJU.,...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO OPERATIVNO IN KONZERVATIVNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALIST URGENTNE MEDICINE - DELODAJALEC PREDVIDEVA TUDI DELO V SLUŽBI NMP IN DEŽURSTVU, Opravljen specialistični izpit, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije....
 • ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA ZA PODROČJE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, DOLOČENO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZD TOLMIN, Opravljen specialistični izpit iz področja...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - PEDOPSIHIATER E018021 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, OPRAVLJANJE PREGLEDOV V OTROŠKEM DISPANZERJU, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PREDPISOVANJE ZDRAVIL, ZDRAVLJENJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA ZA UGOTAVLJANJE BOLEČINE...., zahtevana...
 • VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE / ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Kandidati morajo poleg pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje:končana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA RADIOLOGIJO (E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1) - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40, PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO NA ODDELKU, VODI ODDELEK ZA RADIOLOGIJO, SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STORITEV SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI S PODROČJA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV,...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, : RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA V SKLADU Z DOKTRINO TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, KI SODIJO V DELOKROG POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSTAVLJANJE...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE MEDICINE IN VKLJUČEVANJE V DEŽURNO SLUŽBO PO RAZPOREDU., VELJAVNA LICENCA ZA ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE MEDICINE. ALTERNATIVNA IZOBRAZBA: SPECIALIST...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZA PODROČJE PEDIATRIJE. CEPLJENJE: HEPATITIS B, OŠPICE (2 DOZI). ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PREDMETNO PODROČJE PEDIATRIJE V KATEDRI ZA PEDIATRIJO- ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 2012794 M/Ž. - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 2, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SPECIALISTA PEDIATRA V DISPANZERSKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - ŠOLSKE DISPANZER, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ PEDIATRIJE ALI IZ ŠOLSKE MEDICINE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI Z ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU. IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM,...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2 , SEKTOR OPERATIVNIH DEJAVNOSTI, ODD.ZA GINEKO. ONKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. začano povečan obseg, polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA...
 • PREDSTOJNIK ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO - M/Ž. GINEKOLOG, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, PREDSTAVLJA SEKTOR OZIROMA ODDELEK IN ODGOVARJA ZA URESNIČEVANJE PLANIRANIH NALOG IN CILJEV TER ZA POSLOVNI USPEH SEKTORJA OZIROMA ODDELKA, KATEREGA PREDSTAVLJA, PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI IN NADZIRA DELO SEKTORJA...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STORITEV SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI S PODROČJA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV,...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJA STANJA IZ PREJŠNJE TOČKE S POMOČJO MEDICINSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV IN VEŠČIN,...
 • ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 19 mesecev oz. od dneva zaposlitve do 31.12.2019, skrajšan delovni čas, 20, ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER- IZVAJANJE PREGLEDOV ZA OGROŽENE OTROKE, KLINIČNA OCENA STANJA PREHRANJENOSTI IN TELESNE ZMOGLJIVOSTI, OCENA OGROŽENOSTI, SODELOVANJE...
Más resultados: 1 · > · 3 · >>