Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

30 ofertas de trabajo de 'Médicos especialistas' en Eslovenia.

 • : GINEKOLOG, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12 ur, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI DISPANZERJA ZA ŽENE , IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOČENIH SKUPIN PREBIVALSTVA , ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA ,... ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST ŠOLSKE MEDICINE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI-NAČRTOVANJE STROKOVNEGA RAZVOJA V AMBULANTAH ZA ŠOLSKO IN PREDŠOLSKO MEDICINO -IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOČENIH... ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA , IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA... ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA.
 • : FIZIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA, (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOČANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI,... BOLNIŠNICA SEŽANA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve zdravnice z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IZ PODROČJA DERMATOVENEROLOGIJE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: -OSKRBA IN VODENJE BOLNIKOV Z NAPREDOVALO NEOZDRAVLJIVO BOLEZNIJO V VSEH FAZAH BOLEZNI, -AMBULANTNO DELO, - KONZILIARNA SLUŽBA, -SPREMLJANJE BOLNIKOV... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.04.2017, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA GINEKOLOŠKO-PORODNIŠKEM ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE, SVETOVANJE, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, ITD., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, VELJAVNA LICENCA, CEPLJENJE HEPATITIS B, CEPLJENJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO V DISPANZERJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik... ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PATOLOGIJE V OKVIRU STROKOVNE DOKTRINE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, CEPLJENJE HEPATITIS... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, Določen čas, 72 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROGRAMA SPECIALIZACIJE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, STROKOVNI IZPIT, CEPLJENJE HEPATITIS B, CEPLJENJE OŠPICE SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST KLINIČNE GENETIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KLINIČNI PREGLED, GENETSKO SVETOVANJE, ANALIZA CITOGENETSKIH IN GENOMSKIH PREISKAV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... MEDICINSKA GENETIKA, DRUŽBA ZA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA PODROČJU... BOLNIŠNICA TOPOLŠICA.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENSOTJO, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST UROLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, -DELO Z BOLNIKU NA ODDELKU, - OPRAVLJANJE UROLOŠKE AMBULANTE, - IZVAJANJE OPERATIVNE IN DIAGNOSTIČNE UROLOŠKE DEJAVNOSTI, -KONZULTACIJE ZA POTREBE DRUGIH ODDELKOV BOLNIŠNICE, -SKRB IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE SPECIALIZACIJE IZ PSIHIATRIJE PO PREDPISANEM PROGRAMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, opravljanje pregledov v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, predhodni zdrav.pregledi pred nastopom dela, obdobni in drugi usmerjeni preventivni pregledi delavcev, zdr.pregledi za... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, opravljanje del in nalog zdravnika specialista pediatrije v ambulanti za predšolske in šolske otroke, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, obvezno... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, IZVAJANJE UZ PREISKAV IN ODČITAVANJE RTG SLIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, veljavna licenca Zdravniške... ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: OBDUKCIJE (MAKROSKOPSKI PREGLED, VZORČENJE, ZAČASNI IZVID, MIKROSKOPSKI PREGLED, KONČNI IZVID Z MNENJEM, POROČANJE NA SESTANKIH), MAKROSKOPSKI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE KIRURGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIŠKE SLUŽBE S SPECIALISTIČNEGA PODROČJA SPLOŠNE KIRURGIJE (SPECIALISTNIČNO ZDRAVLJENJE, SVETOVANJE, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, ITD)., urejevalniki besedil... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke na delo, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE- NADOMEŠČANJE ZAČASNE ODSOTNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... ZDRAVSTVENI DOM CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA - PEDIATRIJE-PODROČJE DELA V DE RAZVOJNA AMBULANTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... ZDRAVSTVENI DOM CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE, DELA PROMETA IN ŠPORTA V ZDRAVSTVENEM DOMU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OZG; OZG, OE ZD Tržič.
 • : NEVROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNI RAVNI V HOSPITALNEM IN V AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NADZOR NAD KAKOVOSTJO... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : ORTOPED, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNI RAVNI V HOSPITALNEM IN V AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NADZOR NAD KAKOVOSTJO... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNI RAVNI V HOSPITALNEM IN V AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA SPECIALISTIČNI RAVNI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE MEDICINSKE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST ORTOPEDIJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, KI SO NAVEDENE V PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC ZDRAVNIK TER V OBSEGU TEH DEJAVNOSTI PREDPISOVATI ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE, - SAMOSTOJNO... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.