Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

44 ofertas de trabajo de 'Médicos especialistas' en Eslovenia.

 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO ORGANIZACIJSKO VODENJE ODDELKA, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, ZDRAVNIK SPECIALIST... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST ORTOPEDIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, V SKLADU Z DOKTRINO, KI SODIJO V DELOKROG POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ, OPRAVLJANJE MED. PREGLEDOV... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, V SKLADU Z DOKTRINO, KI SODIJO V DELOKROG POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ, OPRAVLJANJE MED. PREGLEDOV... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), Določen čas oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, slovenski... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ZDRAVLJENJE V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI, UPOŠTEVAJOČ PACIENTOVE POTREBE, ETIČNA NAČELA, ZAKON O DUŠEVNEM ZDRAVJU IN ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH, -TIMSKI SESTANKI, -PISANJE... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA PODROČJU... BOLNIŠNICA TOPOLŠICA.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: -OSKRBA IN VODENJE BOLNIKOV Z NAPREDOVALO NEOZDRAVLJIVO BOLEZNIJO V VSEH FAZAH BOLEZNI, -AMBULANTNO DELO, -KONZILIARNA SLUŽBA, -SPREMLJANJE BOLNIKOV... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA INTERNISTIČNO DEJAVNOST OB BOLNIKOVI POSTELJI NA ODDELKU. VODI POTREBNO DOKUMENTACIJO IN LEČEČEMU ZDRAVNIKU PREDLAGA TERAPIJO., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO ZDRAVNIKA PEDIATRA NA OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU, urejevalniki besedil - osnovno, SPECIALISTIČNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE, DRŽAVLJANSTVO RS ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, DIAGNOSTICIRANJE, ZBIRANJE, VREDNOTENJE PODATKOV O OSEBNOSTNEM STANJU POSAMEZNIKOV IN SKUPIN Z RAZLIČNIMI PSIHODIAGNOSTIČNIMI SREDSTVI V CENTRU ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH... Zdravstveni dom Kočevje.
 • : GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE TER POSEGOV V DISPANZERJU ZA ŽENSKE, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... Zdravstveni dom Kočevje.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE SPECIALISTIČNIIH PREGLEDOV OČI IN VIDA, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje... Zdravstveni dom Kočevje.
 • : PEDIATER, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE CELOVITEGA DISPANZERSKEGA PSIHIATRIČNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE... ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI; IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKE DEJAVNOSTI NA SPECIALISTIČNI RAVNI V HOSPITALNEM IN V AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE AMBULANTNIH PREGLEDOV, DIAGNOSTICIRANJE BOLEZNI UŠES, NOSU, ŽRELA IN GRLA, OPRAVLJANJE SVETOVANJA IZ PODROČJA OTORINOLARINGOLOGIJE, OPRAVLJANJE KONTROLNIH PREGLEDOV PO BOLNIŠNIČNEM ZDRAVLJENJU,... ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: -OPRAVLJANJE RADIOLOŠKIH PREISKAV (RTG, UZ, CT, MR, INTERVENTNA RADIOLOGIJA) V REDNEM DELOVNEM ČASU IN V PRIPRAVLJENOSTI, -PODAJANJE KONZILIARNIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA V OTROŠKI AMBULANTI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje... ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA.
 • : FIZIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL ZDRAVNIKA SPECIALISTA FIZIATRA V BOLNIŠNIČNEM IN AMBULANTNEMZDRAVLJENJU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje... ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dopoldan ZDRAVSTVENI DOM CELJE.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V OTROŠKEM, ŠOLSKEM DISPANZERJU IN NMP, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, opravljanje pregledov v dermatološki ambulanti, postavljanje diagnoz, predpisovanje zdravil, zdravljenje, izvajanje zdravljenja za ugotovljene bolezni,..., delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PREGLEDOV V PSIHIATRIČNI AMBULANTI, V AMBULANTI ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PREDPISOVANJE ZDRAVIL, ZDRAVLJENJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI,... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE IN REANIMATOLOGIJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO DELO V OPERACIJSKI DVORANI IN INTENZIVNI TERAPIJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zelo dobro,... KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA d.o.o.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DISPANZERJU ZA ŽENSKE, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, VELJAVNA LICENCA ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI,.., delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PREGLEDOV V DISPANZERJU ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA, PREDHODNI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI PRED NASTOPOM DELA, OBDOBNI IN DRUGI VMESNI PREVENTIVNI PREGLEDI DELAVCEV, ZDRAVNIŠKI... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE V AMBULANTI ZA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE OTROKE, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, obvezno... ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.
 • : PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE, SVETOVANJE, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, ITD., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, VELJAVNA LICENCA, CEPLJENJE HEPATIITIS B, CEPLJENJE OŠPICE SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • : ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA , IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA... ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA.