Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

97 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovenia.

 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ IN HTTP://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/JAVNA-NAROCILA-IN-NATECAJI/,... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. 24.4.2019 oz. do vrnitve javne uslužbenke iz dopusta po ZSDP-1, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 16 ur, KOORDINIRANJE IZVAJANJA ENOSTAVNEJŠIH NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELAVA ENOSTAVNIH POROČIL IN VODENJE ENOSTAVNIH EVIDENC, urejevalniki besedil - zahtevno,... OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI.
 • : STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA PROJEKTOV, ADMINISTRACIJA IN RAČUNOVODSKE NALOGE ZA PROJEKTE, FINANČNO UPRAVLJANJE PROJEKTOV IZ PROGRAMA LEADER, urejevalniki besedil - osnovno,... IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. IDRIJA.
 • : VODJA PROJEKTA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN NADZIRANJE DEL: ORG. DEL PO OPERATIVNEM PLANU IN TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, OPERATIVNO PLANIRANJE IN IZVAJANJE DEL, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN OBRAČUN DN,ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN... PUP PODJETJE ZA UREJANJE PROSTORA, D.D.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA OSNUTKOV ODLOČB IN SKLEPOV TER DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA KOMISIJO VLADE RS ZA PRITOŽBE IZ DELOVNIH RAZMERIJ,... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAZNOVRSTNIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA IN OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ., Od kandidata se poleg izpolnjevanja temeljnih... OBČINA KAMNIK.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN RAZVOJNEM DELU NA PROJEKTIH TER PRIJAVI PROJEKTOV, DELO NA PROGRAMU JAVNE SLUZBE, IZVAJANJE STATISTICNIH ANALIZ IN MODELIRANJA,... INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE PREVOD V ANGL: INSTITUT FOR WATER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 42 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA ZNOTRAJ PROJEKTOV, STRATEŠKO... UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 42 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI , SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 42 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 42 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKOV ZAHTEVNEJŠIH JAVNIH NAROČIL, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNO IN PRAVOČASNO REALIZACIJO POGODBENIH OBVEZNOSTI, SODELOVANJE... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SEKTORJA ZA REGISTRE IN EVIDENCE PODATKOV, VODENJE STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA AJPES KOMUNICIRANJE Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI... AJPES; AJPES CENTRALA LJUBLJANA.
 • : VODJA PROJEKTA, Določen čas oz. 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTOV, DOGODKOV, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DOGODKOV, ANALIZA KONKURENCE, PRIPRAVA PONUDB, FOTOGRAFIRANJE IN DOKUMENTIRANJE DOGODKOV, TEKSTOPISJE, UREJENJE SPLETNEGA MESTA IN SOCIALNI OMREŽIJ, PRIPRAVA STATISTIČNIH... KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. 31.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN POSTOPANJE TER IZREKANJE V SKLADU Z ZID, ZIN IN DRUGO ZAKONODAJO, IZVAJANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA V LOVIŠČU S POSEBNIM NAMENOM KOMPAS PESKOVCI, IZDELOVANJE PROGRAMOV DELA IN... Zavod za gozdove Slovenije.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. predvidoma 31. 8. 2018 (možnost tudi podaljšanja zaposlitve), polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE PODLAG ZA SKLEPANJE POGODB IN SPREMLJANJE IZVAJANJA POGODB Z IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH... ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/ IN... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IN NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 31.12.2019 OZ. ZA ČAS PROJEKTNEGA DELA, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE RAZVOJNIH IN OSTALIH PROJEKTOV TER PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ EVROPSKE... MESTNA OBČINA VELENJE.
 • : PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA, VODENJE IN UPRAVLJANJE STRATEŠKEGA RAZVOJNO INOVACIJSKEGA PARTNERSTVA; POVEZOVANJE DELEŽNIKOV (PODJETJA, RAZISKOVALNE INŠTITUCIJE, DRŽAVA) IN VODENJE TER ORGANIZACIJA NA NIVOJU... INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • : STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • : PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS DELA: -IZPOLNITEV CILJA PROJEKTA, PO PLANU S PREDVIDENIMI VIRI - SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU HLADILNE TEHNIKE - NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DEL - KOORDINACIJA Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI... KOTA ENERGETSKE NAPRAVE, HLAJENJE, OGREVANJE, TOPLOTNE ČRPALKE D.O.O. PETROVČE.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO IZ PROGRAMOV EU IN PODPIRAJO RAZVOJNO NAČRTOVANJE TER PRIPRAVO IN IZVAJANJE STRATEŠKIH DOKUMENTOV... SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO.
 • : STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -OPRAVLJANJE POSAMEZNIH NALOG POD VODSTVOM MENTORJA, ŠTUDIJ STROKOVNEGA GRADIVA IN PREDPISOV, KI SO OSNOVA ZA OPRAVLJANJE TEH NALOG, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV,... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.