Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

72 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Eslovenia.

 • PODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA INVALIDE, VOJNE VETERANE IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA (ŠIFRA DM 10246) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IN NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, PRIPRAVA ZAKONODAJE...
 • PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A11-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TEHNIČNO-EKONOMSKIH ŠTUDIJ ZA PRIPRAVO UKREPOV ZA POCENITEV IZGRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ, PRIPRAVA ZAHTEVNIH POROČIL, INFORMACIJ, NAVODIL,...
 • VIŠJI SVETOVALEC V DIREKTORATU ZA DRUŽINO (ŠIFRA DM 10120) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU...
 • ANALITIK VII/2-1 - VODJA PROJEKTA INSPIRACIJA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 30 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH AKTOV IN RAZVOJNIH PROJEKTOV, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH...
 • PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A020-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA UPRAVLJANJA RADIOKOMUNIKACIJSKEGA SPEKTRA, PRIPRAVA ODGOVOROV NA SPLOŠNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM RADIOKOMUNIKACIJSKEGA...
 • VIŠJI SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, IZDELAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNA NAROČILA,SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE S PODROČJA JAVNEGA...
 • STROKOVNI SODELAVEC NA PROJEKTU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -VODENJE OZ. ADMINISTRIRANJE PROJEKTA (VODENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, POROČANJE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA,...
 • KOORDINATOR PROJEKTA - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. za čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH OPRAVIL ZA LOKALNO RAZVOJNO KOALICIJO, ? IZVAJANJE SERVISA ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV IN KANDIDIRANJE NA RAZPISIH, PRIPRAVA IN IZVEDBA RAZVOJNIH PROJEKTOV IN INVESTICIJSKE...
 • DIPLOMAT 2. RANGA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 19.7.2019, polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI MJU IN MZZ , Delovne izkušnje na področju zunanjih zadev, znanje angleškega in...
 • VIŠJI SVETOVALEC V GENERALNEM SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE, ODDELKU ZA POSLOVNE REŠITVE (ŠT. DM: 3348) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas oz. za čas trajanja projekta, vendar najdlje do vključno 6. 3. 2022, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE OZ. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN NAČRTOVANJE TER UVAJANJU APLIKATIVNIH...
 • KADROVIK VII/2 - II (SODELAVKA ZA KADRE) V SKUPNI KADROVSKI SLUŽBI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE KADROVSKIH FUNKCIJ IN PRIPRAVA DOKUMENTOV S KADROVSKEGA PODROČJA; - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI AKTOV S PODROČJA DELOVNOPRAVNIH IN ORGANIZACIJSKIH...
 • PODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA FARMAKOEKONOMIKO, SPREMLJANJE ZDRAVIL V PROMETU IN HTA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, PREDVSEM S PODROČJA HTA,,...
 • PODROČNI SVETOVALEC I - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DELOVNIH NALOG, PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVE NA RAZPISE ZA MANJ ZAHTEVNE PROJEKTE, SAMOSTOJNO VODENJE IN...
 • SVETOVALEC V INŠPEKCIJI ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN, OBMOČNI URAD PTUJ, ODDELEK ZA VARNO HRANO, ZA NEDOLOČEN ČAS S POLNIM DELOVNIM ČASOM, ŠIFRA DM: 532. - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG V OKVIRU DELOVNEGA PODROČJA, VODENJE ENOSTAVNIH, ZAHTEVNIH IN NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, VODENJE IN UREJANJE...
 • VIŠJI SVETOVALEC V PISARNI ZA EVROPSKA SREDSTVA V OKVIRU KABINETA ŽUPANA - M/Ž. SVETOVALEC ZA MEDNARODNE PROJEKTE IN JAVNA NAROČILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN...
 • PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A071-03) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODSKO NADZIRANJE IN NADZIRANJE RAČUNOVODENJA (SODELOVANJE PRI IZVEDBI NOTRANJE REVIZIJE PRIPRAVA NA IZVEDBO POSTOPKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE,... AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • VODJA PROJEKTA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTOV ZASNOVE IN REALIZACIJE PROIZVODNE OPREME, STROJEV IN NAPRAV, KREIRANJE IN VODENJE DNEVNIKA POSAMEZNEGA PROJEKTA, SODELOVANJE PRI IMENOVANJU PROJEKTNEGA TIMA, NAČRTOVANJE IZVEDBE PROJEKTA... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • STROKOVNI DELAVEC I (M/Ž) V ODDELKU ZA NABAVO IN EKONOMAT - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, SPREJEMANJE IN IZDAJANJE MATERIALA TER KONTROLA PORABE PISARNIŠKEGA IN OSTALEGA MATERIALA,... ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (ŠIFRA DM 203) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE.
 • ANALITIK VII/2-I - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROBNE INFORMACIJE O RAZPISNIH POGOJIH SE NAHAJAJO NA SPLETNI STRANI MJU: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/ objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/... MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE.
 • SVETOVALEC V ODDELKU ZA PODPORO PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO: HTTP://WWW.MKGP.GOV.SI/SI/... MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO.
 • VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. čas trajanja projekta cca 30.6.2020, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME, PREDVSEM SPLETNIH IN ZALEDNIH APLIKACIJ , SKRB ZA CI/CD PIPELINE, PRIPRAVA TESTNIH OKOLIJ IN USTREZNIH... AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE.
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II (ODSEK ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN V ODDELKU ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, DM 4018) M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.11.2020, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJA USTREZNIH EVIDENC,... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • DIPLOMAT 1. RANGA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS RAZPISNIH POGOJEV NAJDETE NA SPLETNI STRANI MJU: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE _PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/... MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE.
 • SVETOVALEC V SEKTORJU ZA PROCESE IN KOMUNICIRANJE, V ODDELKU ZA STANDARDE. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU DELA, PRIPRAVA PROGRAMA DELA NA POSAMEZNEM PODROČJU, IZVAJANJE... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • DELOVNO MESTO S ŠIFRO 6684 – PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA V URADU ZA RAZVOJ IN KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA, ZA IZVAJANJE NALOG V OKVIRU TEHNIČNE POMOČI, KI JE NAMENJENA SISTEMSKEMU UPRAVLJANJU S KOHEZIJSKIMI SREDSTVI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas oz. do 28.5. 2019 oz.do vrnitve javne uslužbenke z materinskega in starševskega dopu, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNA PRIPRAVA... MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT.
 • LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU I (ŠIFRA DM 0304) V SEKTORJU ZA LETALSKE OPERACIJE IN LICENCIRANJE OSEBJA - M/Ž. LETALSKI NADZORNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH S PODROČJA DELA NOE IN V SKLADU S POOBLASTILOM, IZVAJANJE STALNEGA NADZORA S PODROČJA DELA NOE IN V SKLADU S POOBLASTILOM, VODENJE IN ODLOČANJE V INŠPEKCIJSKIH... Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
 • »SVETOVALEC PRIPRAVNIK« (ŠIFRA 102278) V DIREKTORATU ZA OBRAMBNE ZADEVE, SEKTORJU ZA VOJAŠKE ZADEVE, ODDELKU ZA PRIDOBIVANJE KADRA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, POMOČ PRI... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • SVETOVALEC V ODDELKU ZA TUJCE V SEKTORJU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. do 27. 11. 2018, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, POMOČ PRI PRIPRAVI ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA.
 • SVETOVALEC V URADU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV (ŠIFRA DM 46) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, MESEČNIH IN LETNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV PRORAČUNA, SAMOSTOJNO... URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV.
Más resultados: 1 · > · >>