Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,955 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAVNIK / ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK / ODVETNIŠKI KANDIDAT / ODVETNIK  ZA PRIPRAVO  PRAVNIH MNENJ, POGODB IN VLOG OZ. NJIHOVIH OSNUTKOV ZASTOPANJE V PRAVNIH POSTOPKIH IN SESTANKIH OZ. PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA ZASTOPAN...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaSODELAVEC V PROIZVODNJI - MANIPULANT - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - VSESTRANSKA POMOČ IN DELO V PROIZVODNJI (OBTRGOVANJE, NALAGANJE/RAZLAGANJE IZDELKOV ITD.)...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK, 10.1. ODDELEK ZA PATOLOGIJO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV PO USTREZNIH NAVODILIH IN ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI ODSTRANJEVANJU POSEBNIH ODPADKOV (INFEKTIVNIH, TOKSIČNIH, ORGANSKIH TOPIL...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Osebni asistent nudi pomoč uporabniku (invalidu) pri vseh opravilih, ki ji...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E035012, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA,- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidad»VIŠJI REFERENT« V SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE KNJIGOVODSTVA DRUŽBE IN SKLADOV V UPRAVLJANJU DRUŽBE, VODENJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, VODENJE KNJIGE OSNOVNIH SREDSTEV, VODENJE KNJIG FINANČNIH NALOŽB DRUŽBE I...

. ingeniero químico/ingeniera químicaREFERENT VII/1 V ANALITIKI CENTRALNEGA LABORATORIJA - M/Ž. INŽENIR, KEMIJSKOPROCESNI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ANALIZNIH POSTOPKOV IN PRESKUSOV NA PODROČJU TAL. ANALIZNA IN ADMINISTRATIVNA OPRAVILA NA PODROČJU RAZISKAV, RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH, STROKOVNIH IN DRUGIH NALOG NA PODRO...

. especialista en financiación públicaVIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL, - SPREMLJANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PRORAČUNA, - SODELOVANJE Z VODJEM TEHNIČNO-...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/1 - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZIRA IN REŠUJE PROBLEME, KI ZADEVAJO SNOVANJE IN UVAJANJE SODOBNIH REŠITEV NA PODROČJU ORGANIZACIJE DELA IN INFORMACIJSKEGA SISTEMA V TAJNIŠTVU VODI IN ORGANIZIRA AKTIVNOSTI NA PODLAGI TERMINSKIH PLANOV SODELU...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL PO NAVODILIH, OSNOVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, ZAGOTAVLJANJE OPERATIVNOSTI DELOVNIH STROJEV, NAPRAV ALI PROIZVODNIH LINIJ, ODPRA...

SVETOVALEC ZA SAP NA PODROČJU LOGISTIKE - M/Ž. RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRA, RAZPOREJA IN VODI DELO NA PODROČJU LOGISTIKE, SODELUJE PRI SNOVANJU IN IZDELAVI SPECIFIKACIJ NA PODROČJU LOGISTIKE ,- ZBIRA IZRAŽENE POTREBE UPORABNIKOV NA PODROČJU LOGISTIKE, USKLAJ...

ASISTENT V PRODAJI (30 UR) - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 30, PRODAJA IN KOMERCIALNI POUDAREK , IZVAJANJE VSEH FUNKCIJ NA BLAGAJNI V SKLADU S POSTOPKI IN POLITIKO PODJETJA , SKRB ZA VISOKE ZALOGE BLAGA V TRGOVINI, DA BI POVEČALI PRODAJO , PROMOVIRANJE POSEBNIH LINIJ, POD ...

. cartero/carteraPISMONOŠA, DOMŽALE - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. vendedor especializado en muebles/vendedora especializada en mueblesPRODAJALEC STAVBNEGA POHIŠTVA V SALONU - M/Ž. PRODAJALEC POHIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSEGANJE OSEBNEGA PLANA PRODAJE IN USTREZNEGA KRITJA PRI PRODAJI LASTNEGA IN TRGOVSKEGA BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM IN IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI, ANALIZA KONKURENCE, KI JIH IZVAJA PRODAJALEC IZ ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 28.11.2023, polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOR...

. teleoperador/teleoperadoraPRODAJNI SVETOVALEC V TELEFONSKEM CENTRU - M/Ž. PRODAJALEC PO TELEFONU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE PO TELEFONU IN TELEFONSKA PRODAJA NARAVNIH ZELIŠČNIH IZDELKOV IN PREHRANSKIH DOPOLNIL, KAJ PRIČAKUJEMO: najmanj srednješolsko izobrazbo, vsaj nekaj prodajnih izkušenj, ciljno usmerjeno osebo, ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E035012, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

. clasificador postal/clasificadora postalSODELAVEC NA POŠTI II, 1102 LJUBLJANA - M/Ž. RAZVRŠČEVALEC POŠTE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH STORITEV - SPREJEM POŠTNIH POŠILJK V ZALEDJU POŠTE. ROČNA IN STROJNA MANIPULACIJA S POŠILJKAMI. PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK. RAZKLADANJE VOZIL IN NOTRANJI TRANSPORT PO...

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC NA ODDELKU ZA PREMOŽENJSKA RAZMERJA TER OKOLJE IN PROSTOR - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE SODNE PRAKSE D...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - POMOČNIK NA LEPILNI LINIJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - PAKIRANJE IN ZLAGANJE IZDELKOV V TRANSPORTNE KARTONE NA LEPILNI LINIJI V PROIZVODNJI EMBA...

. repartidor de folletos/repartidora de folletosDOSTAVLJALEC, PAKETNA DOSTAVA - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE NAVADNIH IN KNJIŽENIH POŠILJK TER BLAGA, KI SE NE VROČAJO PO POSEBNI ZAKONODAJI. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUNAVANJE, ODKUPNIN...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI, 10.1. ODDELEK ZA PATOLOGIJO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH LABORATORIJSKIH POSTOPKOV PO USTREZNIH NAVODILIH, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DOLOČENIH POSTOPKOV PRI ODVZEMU, PRIPRAVI IN OBDELAVI BIOLOŠKEGA VZORCA, PO POOBLASTILU NADREJENEGA IN A...

ORGANIZATOR DELA NA POŠTI - M/Ž. URADNIKI NA BANKAH, POŠTAH ZA DENARNO POSLOVANJE NEPOSREDNO S STRANKAMI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA NA POŠTI. REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI. ODPRAVLJANJE IN POPRAVLJANJE DOKU...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE ELEKTRO INSTALACIJ IN OPREME, SODELOVANJE PRI IZDELAVI NOVIH STROJEV IN NAPRAV PO NAVODILIH VODJE ALI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI (ELEKTRO DEL), PO POTREBI OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V SE...

SERVISER PARKIRIŠČ - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE PARKIRNIH SISTEMOV IN PARKIRIŠČ. SERVIS ELEKTRONSKIH KOMPONENT PARKIRNIH SISTEMOV, VIDEO NADZORA, PRISTOPNE KONTROLE IN ALARMNIH SISTEMOV. MENJAVA MEHANSKIH KOMPONENT PARKIRNIH SIST...

. vendedor/vendedoraTRGOVEC / PRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDRUŽITE SE NAŠI EKIPI V HITRO RASTOČI TRGOVINI Z VIDEOIGRAMI, IGRALNIMI PRIPOMOČKI IN ZBIRATELJSKIMI ARTIKLI. ZAPOSLIMO PRODAJALCA/PRODAJALKO, KI BO STRANKAM PONUDIL VRHUNSKO NAKUPOVALNO IZKUŠNJO, OD PRVEGA STIKA V...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN NADZOR DELA TER IZVAJANJE MEDICINSKE  POMOČI STANOVALCEM, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESU ZN OPRAVLJANJE NADZO...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Osebni asistent nudi pomoč uporabniku (invalidu) pri vseh opravilih, ki ji...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E035012, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

Más empleos: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 9 · 13 · 21 · 36 · >>