Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

967 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ GEOGRAFIJE - M/Ž. UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28 ur, VIZ DELO V SREDNJI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje... SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZA PROGRAME SLAŠČIČAR, POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI TER GASTRONOSMSKIH IN HOTELSKIH STORITVAH - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ IZVAJA PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROCES NA SREDNJI ŠOLI ZAVODA ZA USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z LDN, NAVODILI RAVNATELJA IN OPISOM DEL IN NALOG... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioMLADINSKI DELAVEC V MLADINSKEM SEKTORJU - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, Določen čas oz. OD 18.6.2018 DO 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZBRANI KANDIDAT/KANDIDATKA SE BO VKLJUČEVAL V IZVAJANJE MLADINSKIH PROGRAMOV ZAVODA MISSS,DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, SKUPAJ V SKUPNOSTI IN USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z OTROKI... ZAVOD MISSS MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO SREDIŠČE SLOVENIJE.
 • . Técnicos de laboratorios médicosE045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH POSTOPKIH,... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRAODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. nadom. porodniške, polni delovni čas, 40 ur, DELO V OPERACIJSKIH SOBAH – DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA, KI POKRIVAJO RAZLIČNE VEJE KIRURGIJE, NESORODNE- MULTIDISCIPLINARNOST – GINEKOLOGIJA, TORAKALNA KIRURGIJA, PLASTIČNA KIRURGIJA, ABDOMINALNA... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . Agentes inmobiliariosSTROK.DELAVEC II V TEHNIČNI SLUŽBI - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... STANOVANJSKO PODJETJE PODJETJE ZA GOSPODARJENJE Z OBJEKTI D.O.O.
 • . ConserjesSTROK. DELAVEC I. V TEHNIČNI SLUŽBI - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OSKRBOVANJE ZGRADBE V UPRAVLJANJU DRUŽBE, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dopoldan STANOVANJSKO PODJETJE PODJETJE ZA GOSPODARJENJE Z OBJEKTI D.O.O.
 • . Cocineros de comidas rápidasIZDELOVALEC SENDVIČEV - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIJAZNOST IN USTREŽLJIVOST PRI SPREJEMU GOSTA IN PRIPRAVI NAROČILA, SKBR ZA PRAVILNO ZARAČUNAVANJE STORITEV GOSTOM, POGLOBLJENO RAZUMEVANJE JEDILNIKA/PONUDBE IN PRAVILNA RAZLAGA/PREDSTAVITEV GOSTU, UPORABA BLAGAJNIŠKEGA... SUB, gostinstvo in trgovina d.o.o.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. določen čas največ 4 leta, polni delovni čas, 40 ur, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBO O FINANCIRANJU USPOSABLJANJA, OPRAVLJANJE ASISTENTSKEGA DELA (DEL DELOVNEGA ČASA),... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZA PROGRAM VRTNAR - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ IZVAJA PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROCES NA SREDNJI ŠOLI ZAVODA ZA USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z LDN, NAVODILI... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • . EconomistasFINANČNI REFERENT VI - J016046 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, SESTAVLJANJE IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, NADZIRANJE IN SPREMLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, IZDELAVA PLAČILNIH NALOGOV, EVIDENTIRANJE PREJETIH RAČUNOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE... JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO MOTORNIH VOZIL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... AC Tavčar, trgovina z rezervnimi deli in servis vozil, d.o.o.
 • . Directores de servicios de saludPREDSTOJNIK KLINIČNEGA ODDELKA ZA UROLOGIJO, KIRURŠKA KLINIKA, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, ŠIFRA DM: E018023 - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZACIJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve odsotne delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA MEDVODE.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-II (ODSEK ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN V ODDELKU ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, DM 4018) M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.11.2020, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJA USTREZNIH EVIDENC,... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA, ZA POTREBE KLINIČNEGA ODDELKA ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 08.01.2019, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČ PRI DODELAVI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 25 ur, REZANJE, ZGIBANJE, VEZAVA, PAKIRANJE, BRUŠIRANJE, urejevalniki besedil - osnovno,... CAMERA GRAFIČNA PRIPRAVA D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (TUJI JEZIK - ANGLEŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POUKA TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINA, IZVAJANJE PARIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE DRUGIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA ODDELEK - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV V DSO, HODNIKI, STOPNIŠČA, KOPALNICE, WC, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, KOMUNIKATIVNOST, ROČNE SPRETNOSTI, POZNAVANJE... ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK B KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTIH TER PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI STROKOVNEGA PODROČJA, VOŽNJA OSEBNEGA VOZILA NA OSNOVI RAZPOREDA IN POTNEGA NALOGA V SKLADU Z ZAKONODAJO, OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVENTIVNIH PREGLEDOV... NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores en electrónicaVZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIK ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ODKRIVANJE NAPAK SKRITIH MOTENJ PRI DELOVANJU ELEKTROMEHANSKIH STROJEV, MENJAVA NASTAVNIH ORODIJ, SKRB ZA REDNO VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPRAV IN STROJEV S PISNIM EVIDENTIRANJEM,... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA RAZVOJNO PSIHOLOGIJO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUHINJA - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA, POMOČ IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU POSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU STANOVALCEV,... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ADMINISTRATIVNIH DELIH NA PROJEKTIH, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... GH HOLDING storitvena družba d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ OSKRBOVANCEM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH (OSEBNA HIGIENA, UREJANJE, UMIVANJE, KOPANJE, OBLAČENJE, PREHRANJEVANJE, POMOČ PRI GIBANJU, TRANSFER), UREJANJE,... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPLOŠNI AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA.
 • . Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER: POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH... VRTEC KOLEZIJA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI HRANJENJU IN OBLAČENJU, POMOČ PRI TRANSFERJU, IZVAJANJE OSEBNE NEGE STANOVALCEV, VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNIH... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
Más empleos: << · < · 3 · > · 6 · 10 · 18 · >>