Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,962 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

RAZISKOVALEC V OKVIRU PROGRAMA P1-0390 IN PROJEKTA J3-4533 NA INŠTITUTU ZA BIOKEMIJO IN MOLEKULARNO GENETIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.4.2024, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABOR...

. conserje de edificioHIŠNIK V (ŠIFRA DM 27515) V MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE, DIREKTORATU ZA LOGISTIKO, SEKTORJU INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE ZGRADB, ODDELKU ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE POTREB IN PODAJANJE PREDLOGOV ZA NABAVO MATERIALOV, VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH OPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI,...

. representante comercialPRODAJNO - SERVISNI SVETOVALEC - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN POSREDOVANJE PONUDB BLAGA IN STORITEV, SVETOVANJE STRANKAM, DEMONSTRACIJA IN PRODAJA BLAGA (AKUMULATORJI, SOLARNI PROGRAM ...), SVETOVANJE IN PRODAJA NADOMESTNIH DELOV, KOORDINACIJA ME...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO VEČ OSEBNIH ASISTENTOV ZA GIBALNO OVIRANEGA UPORABNIKA. DELO BO POTEKALO NA DOMU UPORABNIKA V LJUBLJANI TER NA NJEGOVO ŽELJO NA DRUGIH LOKACIJAH.  V SKLOPU OSEBNE ASISTENCE SE BODO ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (DM 714) V PROJEKTNI ENOTI ZA VODENJE STRATEŠKIH IN EVROPSKIH PROJEKTOV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. za določen čas do konca trajanja projekta »Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D)« o, polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIR...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK (DOMŽALE) - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE MATERIALOV, ETIKETIRANJE MATERIALOV, DOSTAVLJANJE SUROVIN V OBRATE, RAZTOVARJANJE IN NATOVARJANJE MATERIALOV, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA. , PONUJAMO:   Višji regres, organizirana prehran...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, PRAZNENJE KOŠEV ZA SMETI, ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN. DELA PO NAVODILU VODSTVA, , Kandidati življenjepisu priložite potrdilo o dokončani stopnji izobrazbe ...

KOORDINATOR DELA S SKUPNOSTJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE DELA V SKUPNOSTI NA PODROČJU DRUŽINSKE IN DRUGE NEFORMALNE OSKRBE. AKTIVNO SODELOVANJE Z OBČINAMI, VLADNIMI IN NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI. NEPOSREDNO DELO ...

POMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRAVOČASNO IN STROKOVNO OPRAVLJANJE NALOG V SKLADU Z NAČRTI, PLANI IN NAVODILI , TER DRUGIMI AKTI UPRAVE IN OSTALIH NADREJENIH, IZVEDBA GRADBENIH DEL, IZVAJANJE DRUGIH DEL IN NALO...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/2 (ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, DM 338) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV IN SESTANKOV, VODENJE ZAHTEVNEJŠE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT., IZOBRAZBA – NAJMANJ VISOKOŠOLSKO STROKO...

. representante comercialPRODAJNI ZASTOPNIK - M/Ž. PRODAJNI ZASTOPNIK, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJNI ZASTOPNIK JE ZADOLŽEN ZA PRODAJO, TRŽENJE IN PREDSTAVITEV SORT KROMPIRJA. JE OBRAZ PODJETJA IN NJEGOV VEZNI ČLEN S STRANKAMI ZNOTRAJ DELOVNE REGIJE, KAR POMENI, DA JE PRVA OSEBA, S KATERO STRANKE NAVEŽ...

. ayudante de marketingASISTENT VODJE ODDELKA V MARKETINGU - M/Ž. ASISTENT VODJE MARKETINGA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USPEŠNO PODJETJE DEMAR D.O.O. V SVOJO EKIPO VABI ZAGNANO OSEBO Z POZITIVNO ENERGIJO, KI NE IŠČE SAMO ZAPOSLITEV AMPAK PREDVSEM PRAVO PRILOŽNOST.  OSNOVNE DELOVNE NALOGE:  ADMINISTRATIVNA OPRAVILA, ...

DELAVEC V PROIZVODNJI (DOMŽALE) - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE SUROVIN POD NADZOROM, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV, SODELOVANJE PRI VZDRŽEVALNIH DELIH, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA., PON...

PROIZVODNI DELAVEC (MEDVODE) - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAT PRAŠKASTI PREMAZI (2-IZMENSKO DELO) ALI OBRAT UMETNE SMOLE (4-IZMENSKO DELO), PRIPRAVLJANJE SUROVIN, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV, SO...

KOORDINATOR TRŽENJA, LJUBLJANA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TRŽNE STRATEGIJE IN POLITIKE DRUŽBE: SAMOSTOJNO TRŽENJE/PRIDOBIVANJE NOVIH NAROČNIKOV TER TRŽENJE PREHRANSKIH STORITEV NA DOLOČENIH SEGMENTIH (DELO NA TERENU IN V PISARNI), USMERJANJE...

. esteticistaDELAVEC V KOZMETIČNEM SALONU - M/Ž. KOZMETIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V KOZMETIČNEM SALONU V BLIŽINI ALEJE ZAPOSLIMO PRIJAZNO OSEBO, KI BI NAM PRIPOMOGLA PRI RAZNIH KOZMETIČNIH OPRAVILIH (EPILACIJA, LASERSKO ODSTRANJEVANJE DLAK, ANTICELULITNI TRETMAJI, LIMFNA DRENAŽA..). PRIJAVI SE NA ...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III (I), E047102 ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA RADIOLOGIJO - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV V KLASIČNI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI -PRIPRA...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI/-A OSKRBOVALEC/-KA I - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJS...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI/-A OSKRBOVALEC/-KA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJS...

PODSEKRETAR V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (ŠIFRA DM 14107) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG S PODROČJA EVROPSKIH SKLADO...

. operador de horno de túnel/operadora de horno de túnelDELAVEC PRI TRANSPORTU TRDIH GORIV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA TRANSPORTNA DELA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL PRI TRANSPORTU TRDIH GORIV., Od kandidata pričakujemo, da ima: osnovnošolsko izobrazbo; vozniški izpit B kategorije je potrebno opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zap...

PROIZVODNI DELAVEC ZA LAŽJA DELA (KOMENDA) - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRAVILNO LOČEVANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV (LEVI IN DESNI IZDELKI), VIZUALNA KONTROLA IZDELKOV SKLADNO S KONTROLNIM PLANOM, POTRJENIM VZORCEM IN KATALOGOM NAP...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA, POHIŠTVO IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJA STANOVALEC, UREJANJE I...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

ASISTENT (D010001), V VSEH TREH NAZIVIH: ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM, ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE, ZA DOLOČEN ČAS, S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. predvidoma do 30. 9. 2024., skrajšan delovni čas, 20, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PR...

. operador de máquinas de galvanización/operadora de máquinas de galvanizaciónDELAVEC V GALVANI - M/Ž. GALVANIZER KOVIN, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNA GALVANSKA DELA, DELO ZAJEMA: PREDPRIPRAVA, OBEŠALA, BOBNI, NATIKANJE IN STIKANJE OBDELOVANCEV, ČIŠČENJE., PONUJAMO: Nadpovprečno plačilo za opravljeno delo, zaposlitev za določen čas, z mož...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR I, E047054 ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA RADIOLOGIJO - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NE PROGRAMIRANIH DEL IN SPECIALNIH RADIOLOŠKIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO TER SPREMLJANJE IN UVAJAN...

KONTROLOR - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO JE RAZPISANO ZA SEKTOR TRŽNIC. OSNOVNE DELOVNE NALOGE SO: DELOVNE NALOGE SE IZVAJAJO NA 5 LOKACIJAH, POPIS PRISOTNOSTI NAJEMNIKOV NA TRŽNIH POVRŠINAH, SKRB ZA UREJENOST TRŽNIH...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 7 · 11 · 19 · 35 · >>