Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,261 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI, ZA NEDOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE V SKLADU Z RAČUNOVODSKIMI IN DAVČNIMI PREDPISI, IZDELAVA LETNIH DAVČNIH IN RAČUNOVODSKIH OBRAČUNOV, PRIPRAVA FINANČNIH IN POSLOVNIH POROČIL FAKULTETE, OBRAČUN D...

UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2025, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, POMOČ UČENCEM, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU VODSTVA. PRIČETEK DELA 1.9.2024., Kandidati vlogi priložite življenjepis, potrdilo o dokončani stopnji izobr...

KUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz daljše bolniške, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ČIŠČENJE ŽIVIL ZA PRIPRAVO OBROKOV, RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE POSODE IN OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH, VLOGI JE POTREBNO ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaAVTOPREVOZNIK - M/Ž. VOZNIK AVTOTRANSPORTERJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, K SODELOVANJU VABIMO NOVEGA SODELAVCA: KI BO OPRAVLJAL TRANSPORT NOVIH IN RABLJENIH VOZIL PO SLOVENIJI. KI JE ORGANIZIRANA IN DOSLEDNA Z DOKUMENTACIJO. KI SI ŽELI IMETI UREJENE POGOJE ZA DELO IN DELOVNIK OD ...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR IN UČITELJ PREDMETNEGA POUKA S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2025, polni delovni čas, 40, RAČUNALNIKAR IN UČITELJ PREDMETNEGA POUKA S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA (M/Ž) ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S PODROČJA ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI TE...

. responsable de informaciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) ZA DOKUMENTARNA IN ARHIVSKA GRADIVA (ŠIFRA 622827) (M/Ž) V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI ODDELEK ZA DELO Z GRADIVI IN POŠTO - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZAHTEVNE STROKOVNE NALOGE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, - UREJANJE, PRIPRAVA, SHRANJEVANJE IN ODDAJA DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA, - VODENJE ZBIRK V CENTRALNEM REGISTRU TAJNIH PODATKOV IN INFORMACIJSKEM SIS...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) V STROKOVNI SLUŽBI, ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA 2 - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PREDSEDNIK ALI VODJA STROKOVNE SLUŽBE, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2025, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, POMOČ UČENCEM, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU VODSTVA. PRIČETEK DELA 1.9.2024., Kandidati vlogi priložite življenjepis, potrdilo o dokončani stopnji izobr...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, POMOČ UČENCEM, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU VODSTVA. PRIČETEK DELA 1.9.2024., Kandidati vlogi priložite življenjepis, potrdilo o dokončani stopnji izobrazbi, potrdilo o ne...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, POMOČ UČENCEM, DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU VODSTVA. PRIČETEK DELA 1.9.2024., Kandidati vlogi priložite življenjepis, potrdilo o dokončani stopnji izob...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 7 · 11 · 19 · 34 · 65 · >>