Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

944 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

 • . Herramentistas y afinesORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA ORODIJ IN NAPRAV PO RISBAH, IZVAJANJE TEKOČEGA VZDRŽEVANJA ORODIJ IN NAPRAV, IZDELAVA SESTAVNIH DELOV ORODIJ IN NAPRAV, REZKANJE., orodjar, strojni tehnik ali strojni obdelovalec kovin, poznavanje dela... ELMA TT D.D.; ELMA TT D.D., POSLOVNA ENOTA ISE.
 • . Barnizadores y afinesLIČAR - M/Ž. LIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PRAŠNI LAKIRNICI: - PRIPRAVA KOSOV ZA LAKIRANJE - ŠČITENJE - LAKIRANJE - SAMOKONTROLA , možna priučitev, - delo se opravlja v Horjulu - 8 km z Vrhnike in 20 km iz Ljubjane - dolgoročnost zaposlitve,... METREL MEHANIKA, SESTAVNI DELI IN NAPRAVE D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZDRŽEVALIH DEL PO PROIZVODNIH OBRATIH IN V DELAVNICI NA LOKACIJI V LJUBLJANI, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, Izvaja se vzdrževalna dela... EUROMONTAŽA, MONTAŽA IN VARJENJE CEVOVODOV IN KONSTRUKCIJ, D.O.O.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, Določen čas oz. določen čas največ 4 leta, polni delovni čas, 40 ur, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBO O FINANCIRANJU USPOSABLJANJA, OPRAVLJANJE ASISTENTSKEGA DELA (DEL DELOVNEGA ČASA),... UNIVERZA V LJUBLJANI.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZA PROGRAME SLAŠČIČAR, POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI TER GASTRONOSMSKIH IN HOTELSKIH STORITVAH - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ IZVAJA PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROCES NA SREDNJI ŠOLI ZAVODA ZA USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z LDN, NAVODILI RAVNATELJA IN OPISOM DEL IN NALOG... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • . Técnicos de laboratorios médicosE045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI, SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDPISANIH POSTOPKIH,... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve odsotne delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA MEDVODE.
 • . Directores de servicios de saludPREDSTOJNIK KLINIČNEGA ODDELKA ZA UROLOGIJO, KIRURŠKA KLINIKA, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, ŠIFRA DM: E018023 - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA ORGANIZACIJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČ PRI DODELAVI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 25 ur, REZANJE, ZGIBANJE, VEZAVA, PAKIRANJE, BRUŠIRANJE, urejevalniki besedil - osnovno,... CAMERA GRAFIČNA PRIPRAVA D.O.O.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA, ZA POTREBE KLINIČNEGA ODDELKA ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 08.01.2019, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZA PROGRAM VRTNAR - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, UČITELJ IZVAJA PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROCES NA SREDNJI ŠOLI ZAVODA ZA USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z LDN, NAVODILI... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA ODDELEK - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV V DSO, HODNIKI, STOPNIŠČA, KOPALNICE, WC, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, KOMUNIKATIVNOST, ROČNE SPRETNOSTI, POZNAVANJE... ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK B KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTIH TER PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI STROKOVNEGA PODROČJA, VOŽNJA OSEBNEGA VOZILA NA OSNOVI RAZPOREDA IN POTNEGA NALOGA V SKLADU Z ZAKONODAJO, OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVENTIVNIH PREGLEDOV... NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO MOTORNIH VOZIL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... AC Tavčar, trgovina z rezervnimi deli in servis vozil, d.o.o.
 • . Agentes inmobiliariosSTROK.DELAVEC II V TEHNIČNI SLUŽBI - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... STANOVANJSKO PODJETJE PODJETJE ZA GOSPODARJENJE Z OBJEKTI D.O.O.
 • . Cocineros de comidas rápidasIZDELOVALEC SENDVIČEV - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIJAZNOST IN USTREŽLJIVOST PRI SPREJEMU GOSTA IN PRIPRAVI NAROČILA, SKBR ZA PRAVILNO ZARAČUNAVANJE STORITEV GOSTOM, POGLOBLJENO RAZUMEVANJE JEDILNIKA/PONUDBE IN PRAVILNA RAZLAGA/PREDSTAVITEV GOSTU, UPORABA BLAGAJNIŠKEGA... SUB, gostinstvo in trgovina d.o.o.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNIK KONTROLOR I - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSTOPKA KONTROLE VOZILA V SKLADU Z ZAKONODAJO, SPREJEMANJE STRANK IN PRIDOBIVANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSTOPKOV,... AVTO KRKA TP, vozila, servis, storitve, d.o.o.
 • . ConserjesSTROK. DELAVEC I. V TEHNIČNI SLUŽBI - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OSKRBOVANJE ZGRADBE V UPRAVLJANJU DRUŽBE, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dopoldan STANOVANJSKO PODJETJE PODJETJE ZA GOSPODARJENJE Z OBJEKTI D.O.O.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-II (ODSEK ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN V ODDELKU ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, DM 4018) M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.11.2020, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJA USTREZNIH EVIDENC,... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ GEOGRAFIJE - M/Ž. UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28 ur, VIZ DELO V SREDNJI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje... SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRAODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. nadom. porodniške, polni delovni čas, 40 ur, DELO V OPERACIJSKIH SOBAH – DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA, KI POKRIVAJO RAZLIČNE VEJE KIRURGIJE, NESORODNE- MULTIDISCIPLINARNOST – GINEKOLOGIJA, TORAKALNA KIRURGIJA, PLASTIČNA KIRURGIJA, ABDOMINALNA... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (TUJI JEZIK - ANGLEŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POUKA TUJEGA JEZIKA - ANGLEŠČINA, IZVAJANJE PARIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE DRUGIH OBVEZNOSTI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioMLADINSKI DELAVEC V MLADINSKEM SEKTORJU - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, Določen čas oz. OD 18.6.2018 DO 30.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZBRANI KANDIDAT/KANDIDATKA SE BO VKLJUČEVAL V IZVAJANJE MLADINSKIH PROGRAMOV ZAVODA MISSS,DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, SKUPAJ V SKUPNOSTI IN USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z OTROKI... ZAVOD MISSS MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO SREDIŠČE SLOVENIJE.
 • . EconomistasFINANČNI REFERENT VI - J016046 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, SESTAVLJANJE IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, NADZIRANJE IN SPREMLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, IZDELAVA PLAČILNIH NALOGOV, EVIDENTIRANJE PREJETIH RAČUNOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE... JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI.
 • . Ebanistas y afinesMONTER / MIZAR - M/Ž. MONTER POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA MATERIALA ZA POSTAVITEV STOJNIC V SKLADIŠČU, PREVOZ NA SEJMIŠČE, MONTAŽA IN DEMONTAŽA STOJNIC, RAZNA DELA V SKLADIŠČU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... BUHEXPO.SI, SEJEMSKI INŽENIRING, D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NEGA STAREJŠIH IN INVALIDOV NA NJIHOVEM DOMU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... BLAGINJA, zdravstvena nega in pomoč na domu, Gašper Novak s.p.
 • . Especialistas en políticas de administraciónDIPLOMAT 1. RANGA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS RAZPISNIH POGOJEV NAJDETE NA SPLETNI STRANI MJU: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE _PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/... MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE.
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJA DELA IN NALOGE LOGOPEDA: NUDI STROKOVNO POMOČ OTROKOM S TEŽAVAMI V GOVORNO JEZIKOVNEM RAZVOJU SKLADNO Z INDIVIDUALNIM NAČRTOM POMOČI Z NAMENOM... VRTEC DOMŽALE.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioKOMISIONAR/BLAGOVNI MANIPULANT - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOMISIONIRANJE KONČNEMU KUPCU, VODENJE SKLADIŠČA, DEKLARIRANJE, PREVZEM BLAGA, VNOS PODATKOV, IZDAJA BLAGA, VODENJE ŠTUDENTOV,..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... PRODOM, PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE IN ZASTOPSTVA D.O.O.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesUPRAVLJALEC NA PLASTO PROCESNIH LINIJAH, STROJIH IN ROBOTSKIH CELICAH - M/Ž. SKUPINOVODJA UPRAVLJALCEV PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PRIDOBIVANJE KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -ODGOVORNOST ZA OPRAVLJENO ZAUPANO DELO IN NALOGE V KAKOVOSTI IN ČASU -NASTAVITVE IN NADZOR PARAMETROV IZDELAVE PLASTO IZDELKOV -NADZOR... MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV, D.D.
Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 7 · 11 · 18 · >>