Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,623 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE ...

. desarrollador web/desarrolladora webIZVAJALEC SEO - OPTIMIZACIJE SPLETNIH STRANI - M/Ž. RAZVIJALEC SPLETNIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODLIČNO POZNAVANJE PRAVIL SEO OPTIMIZACIJE STRANI, ISKALNI MARKETING - PRIPRAVA KLJUČNIH BESED, IZVAJANJE ON SITE OPTIMIZACIJE SPLETNIH STRANI, IZVAJANEJE OFF SITE OPTIMIZACIJE SPLETNIH STRANI, POZ...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VODENJE EVIDENC, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, KNJIŽENJE, SESTAVLJANJE POGODB, KOMUNIKACIJA PREKO TELEFONA IN E-MAILA, ORGANIZACIJA DEL IN NALOG. POSKUSNO DELO 3 MESECE Z MOŽNOSTJO PONOVNE ZAPOSLITVE., , dopoldan

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Vodenje odnosov s kupci, od priprave ponudbe do naročila, priprave predloga pogodbe in plačila ter skrb za poprodajne aktivnosti; priprava dokumentacije in drugega gradiva za potrebe predstavitev in prod...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE ...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadFILMSKI TEHNIK V - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO S SVETLOBNO FILMSKO TEHNIKO, KOORDINACIJA OPERATIVNE IZVEDBE DEL S SVETLOBNO FILMSKO TEHNIKO IN DRUGIH DEL V PRODUKCIJI, SODELOVANJE S FILMSKIMI EKIPAMI, SPLOŠNA DELA V PRODUKCIJI IN POSTPRODUKCIJI, DEL...

ASISTENT Z DOKTORATOM NA KATEDRI ZA BIOKEMIJO - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.3.2024, polni delovni čas, 40, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH , -STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG , -PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ , -SODELOVANJE PRI DO...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJANJE, UREJANJE RAČUNOV IN POGODB, SPREJEM IN ODPIRANJE POŠTE, SKENIRANJE, FOTOKOPIRANJE, IZPOLNJEVANJE RAZLIČNIH OBRAZCEV, VNAŠANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKO BAZO (VASCO, EXCEL, WORD …), ENOSTAVNE KADROVSKE ...

. montador de puertas/montadora de puertasMONTAŽER STAVBNEGA POHIŠTVA IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA IZ ALUMINIJASTIH PROFILOV, BRANJE NAČRTOV IN NAVODIL, REZANJE PROFILOV NA ŽAGI, PRIPRAVA PROFILOV ZA SESTAVLJANJE, SESTAVLJANJE OKEN/VRAT, MONTAŽA NA OBJEKTU., Znanje u...

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR (ŠIFRA DM 378) V SEKTORJU ZA STATISTIKO IN ANALIZE, V DIREKTORATU ZA RAZVOJ KULTURNIH POLITIK - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE,- VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, - SAMOSTOJNO OBLIK...

POMOČ PRI DELU V PLANINSKI KOČI - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU; - POMOČ PRI ODDAJANJU SOB,- POSPRAVLJANJE SOB,- ČIŠČENJE KOČE,- POMOČ V KUHINJJI, - POMOČ PRI DNEVNIH ...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VI, J026004, PODODDELEK RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV DORA - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TAJNIŠKA OPRAVILA V ENOTI, VODENJE DELOVODNIKA POŠTE, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNO ADMINISTRATIVNIH DEL, SPREJEMANJE STRANK IN POSREDOVANJE INFORMACIJ, SKLICEVANJE SESTANKOV, PISANJE ZAPISNIKOV, SPREJEMANJE IN PO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE STANOVALCEV UVAJANJE IN VKLJUČEVANJE  STANOVALCEV V ENOSTAVNA GOSPODINJSKA OPRAVILA OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH GOSPODINJSKIH OPRAVIL HRANJEN...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I) (J017028), TVS, SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE ELEKTROSISTEMOV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJANJE SISTEMSKEGA PRISTOPA IZVEDBE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN MERITEV ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA IN PRAVILNEGA TEHNIČNEGA DELOVANJA ELEKTRIČNIH IN DRUGIH INŠTALACIJ, SISTEMOV IN NAPRA...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A08-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V INŠPEKCIJSKIH, UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, REŠEVANJE PRITOŽB Z DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG DE...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, DELA IN NALOGE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKA VZGOJITELJA, DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, LDN IN PO OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU O SIS...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZDELAVI POROČIL PROJEKTOV ZA POSAMEZNA ČASOVNA OBDOBJA, KOMUNIKACIJA IN OBVEŠČANJE ZAPOSLENIH, ZUNANJIH ORGANOV TER INSTITUCIJ, SODELOVANJE PRI NA...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1, ODDELEK ZA GINEKOLOŠKO ONKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST ONKOLOGIJE Z RADIOTERAPIJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA PACIENTOV NA PODROČJU ONKOLOŠKE GINEKOLOGIJE, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE PACIENTOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA, TOLMAČENJE IN VREDNOTENJE IZVIDOV IN DOLOČANJE DIAGNOZ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC MOTORNIH KOLES, SCOTERJEV DELOV IN OPREME - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA MOTORNIH KOLES, SCOTERJEV, OBLAČIL, OBUTVE, OPTIMIZACIJA BLAGA, ZAKLJUČKI BLAGAJNE, POSREDOVANJE PRI PRODAJI., zaželjeno poznavanje motoroznanstva in vozniški izpit A kategorije. , deljen delovni čas

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTORE, SKRB IN POMOČ PRI OSNOVNI NEGI STANOVALCEV, PRINAŠATI, SERVIRATI, HRANO IN NAPITKE, POMOČ PRI HRANJ...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III) (E045024) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 25.04.2024, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGANJE V ARHIV,...

UČITELJ/ICA STROKOVNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA, POGOJ ZA ZAPOSLITEV JE 3 LETA DELOVNIH IZKUŠENJ V SOCIALNO ZDRAVSTVENIH ZAVODIH. POSLATI ŽIVLJENJEPIS Z DOKAZILI O IZOBRAZBI, NAPREDOVANJIH IN NEKAZ...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, SPREMSTVO., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, gibljiv/nestalen urnik

VODJA KAVARNE - M/Ž. MENEDŽERJI V RESTAVRACIJAH IN PODOBNIH GOSTINSKIH OBRATIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE LOKALA, RAZPORED DELA ZAPOSLENIH. USKLADITEV  TERMINA PRIHODA IN ODHODA. PREGLED IN NADZOR HACCP SISTEMA. NABAVA PIJAČE IN HRANE, TER REDNO SPREMLJANJE ROKOV....

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 689) V ODDELKU ZA IZVEDBO NEINVESTICIJSKIH PREGLEDOV, V SLUŽBI ZA KONTROLO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKO...

PODSEKRETAR (ŠIFRA DM 50594) V DIREKTORATU ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, NEVLADNE ORGANIZACIJE IN POLITIČNI SISTEM, SEKTORJU ZA LOKALNO SAMOUPRAVO - M/Ž. VISOKI DRŽAVNI URADNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, -VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, -SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,...

. auxiliar de cocinaPOMIVALEC - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMIVANJE BELE IN ČRNE POSODE V POMIVALNICI KUHINJE, POMOČ PRI ENOSTAVNEJŠIH DELIH V KUHINJI, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE KUHINJE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH VODJE KUHINJE IN GLAVNIH ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 5000) V ODDELKU ZA IZVEDBO INVESTICIJSKIH PREGLEDOV, V SLUŽBI ZA KONTROLO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKO...

. obrero de la construcción/obrera de la construcciónGRADBENI DELAVEC I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OPREME, TERENA, MATERIALA IN DRUGIH SUROVIN ZA ZIDANJE ZIDOV, IZDELAVO GROBIH IN FINIH OMETOV, IZDELOVANJE IN OBLAGANJE FASAD TER PRI NAVEDENIH OPRAVILIH POMAGATI MOJSTRU, PO...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaINŠTRUKTOR B KATEGORIJE - M/Ž. UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE, DOVOLJENJE ZA UČITELJA VOŽNJE B KATEGORIJE - V KOLIKOR GA KANDIDAT NIMA, SE LAHKO DOGOVORIMO O MOŽNOSTIH PRIDOBITVE, gibljiv/nestalen urnik

Más empleos: << · 3 · < · 5 · > · 8 · 11 · 17 · 30 · >>