Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,622 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ (INFORMATIKE) - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. (eno šolsko leto), skrajšan delovni čas, 20, - ODGOVOREN JE ZA CELOVITO IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA SVOJEGA PREDMETA, - PRIPRAVLJA IZVEDBENI NAČRT, ŠTUDIJSKO GRADIVO IN DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE, - OPRAVLJA ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKROVALEC/ SOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH OPRAVIL SOCIALNE OSKRBE: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU SOCIALNE OSKRBE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ (UPRAVLJANJA ZALOG) - M/Ž. VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. (eno šolsko leto), skrajšan delovni čas, 20, -ODGOVOREN JE ZA CELOVITO IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA SVOJEGA PREDMETA -PRIPRAVLJA IZVEDBENI NAČRT, ŠTUDIJSKO GRADIVO IN DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE -OPRAVLJA MENTORSTVO PRI DIPLOMS...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ (OSNOV POSLOVNIH FINANC) - M/Ž. VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. (eno šolsko leto), skrajšan delovni čas, 20, -ODGOVOREN JE ZA CELOVITO IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA SVOJEGA PREDMETA -PRIPRAVLJA IZVEDBENI NAČRT, ŠTUDIJSKO GRADIVO IN DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE -OPRAVLJA MENTORSTVO PRI DIPLOMS...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ (DELA S STRANKAMI) - M/Ž. VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. (eno šolsko leto), skrajšan delovni čas, 20, -ODGOVOREN JE ZA CELOVITO IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA PROCESA SVOJEGA PREDMETA -PRIPRAVLJA IZVEDBENI NAČRT, ŠTUDIJSKO GRADIVO IN DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE -OPRAVLJA MENTORSTVO PRI DIPLOMS...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC KERAMIKE IN KOPALNIŠKE OPREME V POSLOVALNICI GROSUPLJE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PRODAJA BLAGA KUPCEM V TRGOVINI TEHNIČNE IN GRADBENE STROKE - POUDAREK NA PRODAJI KERAMIKE, PRIPRAVA PONUDB, IZRIS KOPALNIC (VISOFT), NAROČANJE IN DOBAVA TER PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, AKTIVNO SODELOVANJE NA I...

SVETOVALEC V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR, KMETIJSTVO IN GOSPODARSTVO, ZA NEDOLOČEN ČAS - M/Ž. CARINIKI, DAVKARJI, REFERENTI ZA SOCIALNO VARNOST IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; ZBIR...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN/ALI FIZIKE V BOLNIŠNIČNIH ODDELKIH - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA OTROŠKIH ODDELIH UKC LJUBLJANA IN OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPISI IN LDN BOLNIŠNIČNIH ŠOLSKIH ODDELKOV OŠ LEDINA., Učiteljem v bolnišničnih oddelkih pripada 7-odstotni do...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadVZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V (J035091) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME, ENOTA MEDICINSKE TEHNIKE - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA IN SERVISIRANJA ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKIH APARATOV ZA TERAPIJO, DIAGNOSTIKO IN POSEGE TER MEDICINSKIH APARATOV SEKUNDARNEGA POMENA, - VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE VZDR...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI PVC IN PEHD CEVI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIKE (KONČNI IZDELEK PVC IN PEHD ZAŠČITNE CEVI). , možnost napredovanja, večizmensko

LABORATORIJSKI TEHNIK III , E045007, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, POT...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI, DOKUM...

DELOVNO MESTO POD ŠIFRO 8150 - PODSEKRETAR (M/Ž) V SEKTORJU ZA ZNANOST V DIREKTORATU ZA ZNANOST V MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA; VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DR...

BOLNIČAR - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BOLNIČAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIR...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARILCI/VARILKE IPD. VARIJO IN REŽEJO KOVINSKE DELE Z UPORABO PLAMENA, ELEKTRIČNEGA OBLOKA IN DRUGIH VIROV TOPLOTE ZA TOPLJENJE IN REZANJE ALI TOPLJENJE IN SPAJANJE KOVIN. DELO NA GRADBIŠČIH IN TOVARNI V NEMČIJ...

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III J033012, ZA POTREBE SLUŽBE BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE IN POMIVANJE OPREME, INVENTARJA IN DELOVNEGA OKOLJA - PREDPRIPRAVA ŽIVIL - PRIPRAVA ENOSTAVNIH JEDI IN NAPITKOV - POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE - IZVAJA DRUGE NALOGE Z DELOVNEGA PODROČJA PO NALOGU...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (J017136) ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST, PRAVNA SLUŽBA PODROČJA ZA NABAVNO DEJAVNOST - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN POZNAVANJE ZAKONODAJE IN PREDPISOV RS IN EU S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA IN POGODBENEGA PRAVA, PRIPRAVA INTERNIH PREDPISOV S PODROČJA JAVNEGA NAROČA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E035017, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -SP...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PODROČJE DELA VEČIZMENSKO DELO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 16 mesecev oz. do vrnitve sodelavk z daljše odsotnosti., polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI IN POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE TER VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA., LABORATORIJSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE. VLOGI PRILOŽITE DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ZAPOSLITEV.,

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV  RAZVRŠČENIH V NAJZAHTEVNEJŠO   OSKRBO IN SICER III ALI IV KATEGORIJO OSKRBE IN NEGE. - SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA, POHIŠTVO IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJA STANOVALEC, UREJANJE IN ČIŠČENJE SOB STANOVALCE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI. PRIPRAVA ORDINACIJE, INSTRUMENTOV IN MATERIALA, SKRB ZA STERILNOST INSTRUMENTARIJA, ZDRAVSTVENA NEGA V RAZLIČNIH STANJIH ZDR...

. fontanero/fontaneraMONTER INSTALACIJ - M/Ž. MONTER STROJNIH INŠTALACIJ (RAZEN KLIMATSKIH IN HLADILNIH SISTEMOV), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VGRAJEVANJE SPRINKLER SISTEMOV, DELO NA VIŠINI, DVIGOVANJE IN PRENAŠANJE TEŽJIH BREMEN, NEENAKOMERNO RAZPOREJEN DELOVNI ČAS, DELO NA TERENU, DELO NA VIŠINI,

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno ...

. biselador de vidrio/biseladora de vidrioSTEKLAR - M/Ž. STEKLAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V DELAVNICI IN NA TERENU (MONTAŽA), BRANJE TEHNIČNIH SKIC, OBDELAVA STEKLA (BRUŠENJE, REZANJE, … ) , Od kandidata pričakujemo, da ima predhodne izkušnje z delom v proizvodnji ali z delom na terenu, kot montažer. Druga znan...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE POROČANJA ZA ZUNANJE UPORABNIKE (BANKA SLOVENIJE, AJPES, SURS, FURS ITD.) SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PODATKOV ZA POTREBE NOTRANJEGA POROČANJA. IZVAJ...

. empleado de restaurantes de comida rápida/empleada de restaurantes de comida rápidaDELAVEC - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V MC''DONALDSU. OPRAVLJA DELO NA  BLAGAJNI IN GRILU, PRIPRAVLJA OCVRTE PRODUKTE (FILETI, PITE, OCVRTIKROMPIRČEK), PRIPRAVLJA MLEČNE SHAKE IN OSTALE SLADICE, PRIPRAVLJA TOPLE IN HLADNE NAPIT...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO IN POMOČ PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH UPORABNIKOV, -POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU TER ZAGOTAVLJANJU USTREZNE TELESNE TEMPERATURE, -POMOČ PRI UPORABI STRANIŠČA OZIROMA PRI ODVAJANJU...

Más empleos: << · 3 · < · 5 · > · 8 · 11 · 17 · 30 · >>