Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

967 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 19):

Página: 19

 • . RevocadoresFASADER - M/Ž. IZVAJALCI SUHOMONTAŽNE GRADNJE, ŠTUKATERJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, LEPLJENJE STIROPORA, STIRODURA, VSTAVITEV VOGALNIKOV, VLEČENJE LEPILA IN MREŽICE, VLEČENJE ZAKLJUČNEGA SLOJA, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... ANRO NADZOR IN KOORDINIRANJE GRADBENIH DEL ANDREJ ROBIDA s.p.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesASISTENTKA ZA NEGO IN POMOČ INVALIDU NA DOMU - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBLAČENJE, OSEBNA HIGIENA, POMOČ PRI ZADOVOLJITVI FIZIOLOŠKIH POTREB, PREMEŠČANJE IN NAMEŠČANJE IZ INV. VOZIČKA NA POSTELJO IN OBRATNO, HRANJENJE IN GOSPODINJSKA OPRAVILA... DRUŠTVO AKTIVNIH IN ZAPOSLENIH INVALIDOV SLOVENIJE - DAZIS.
 • . Empleados del servicio de personalPODSEKRETAR (M/Ž), ŠIFRA DM 201, V SLUŽBI ZA KADROVSKE ZADEVE NA AGENCIJI RS ZA OKOLJE - M/Ž. URADNIK ZA KADROVSKE EVIDENCE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI AKTOV S PODROČJA DELOVNOPRAVNIH IN ORGANIZACIJSKIH ZADEV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesKADROVIK (J017141 STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE) - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE SPLOŠNIH KADROVSKIH OPRAVIL ZA POTREBE ZAVODA IN POVELJSTVA JAVNE GASILSKE SLUŽBE), urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA.
 • . ContablesRAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SALDAKONTI DOBAVITELJEV (KNJIŽENJE, PLAČILA, VODENJE IN SPREMLJANJE KNJIGE PREJETIH RAČUNOV, ARHIVIRANJE), VODENJE IN SPREMLJANJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPRAVA INVENTURNIH LISTOV ZA POPIS, USKLAJEVANJE... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUH - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA, POMOČ IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU POSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, HRANJENJU,... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK/POMIVALEC POSODE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ZELENJAVE ZA SOLATNI BIFE. LAŽJE KUHINJSKA DELA, KOT SO PRIPRAVA SENDVIČEV, PRIPRAVA JUH IN ZELENJAVE. POMIVANJE BELE POSODE IN ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV., slovenski... FEMEC, gostinstvo, turizem, trgovina in druge poslovne storitve, d.o.o.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaMERILEC-KONTROLOR - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA IN VODI DELOVNE PROCESE NA 3D MERILNEM STROJU, POZNA KONSTRUIRANJE OZ. SKICIRANJE VPENJALNIH PRIPRAV ZA VPENJANJE KOSA. POZNA VSA DELA NA 3D MERILNEM STROJU IN VSA PROGRAMSKA ORODJA.,... KOFRA - LIVARNA D.O.O.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR GUMENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VHODNA KONTROLA VGRADNIH DELOV IN TRGOVSKEGA BLAGA, PROCESNA KONTROLA, IZHODNA KONTROLA, EVIDENTIRANJE NESKLADNOSTI, REKLAMACIJE DOBAVITELJEM VGRADNIH DELOV IN TRGOVSKEGA BLAGA, IZDELAVA... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Directores generales y gerentes generalesDIREKTOR TELEVIZIJE SLOVENIJA - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN ZASTOPANJE PPE TELEVIZIJA SLOVENIJA PRIPRAVLJANJE RAZVOJNIH USMERITEV PPE TELEVIZIJA SLOVENIJA PRIPRAVLJANJE PPN (PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT) NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE TER NADZOR PROGRAMSKEGA IN... RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V ODSEKU ZA SODNE IN UPRAVNE POSTOPKE V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE(ŠIFRA DM: 110) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC (ŠIFRA DM 58856) V DIREKTORATU ZA STVARNO PREMOŽENJE, SEKTORJU ZA UPRAVLJANJE S STANOVANJI, POČITNIŠKIMI ENOTAMI IN GARAŽAMI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA: UREJANJE PRAVNEGA STATUSA NEPREMIČNIN V UPRAVLJANJU SEKTORJA, IZVAJANJE PRAVNIH NALOG PRI UPRAVLJANJU NEPREMIČNIN V UPRAVLJANJU... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK C KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VOZI SE KOMBI C KATEG. PO SLOVENIJI VOZIMO BIOODPAD, KARTONAŽO DELO POTEKA OD PONEDELJKA DO PETKA., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dopoldan AMG1, prevozništvo in gostinstvo, Tina Trček s.p.
 • . ElectrotécnicosTEHNIČNI DELAVEC V(I), TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE ELEKTROSISTEMOV, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NADZORA NAJZAHTEVNEJŠIH PREVENTIVNIH IN TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL, OPRAVLJANJE NALOG SKRBNIKA DODELJENEGA TEHNIČNEGA PODROČJA TER UVAJANJE STROKOVNIH NOVOSTI, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU POSTOPKOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V SLUŽBI ZA MEDNARODNO SODELOVANJE (ŠIFRA DM 58860) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE, USKLAJEVANJE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU MEDNARODNEGA SODELOVANJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STALIŠČ GLEDE ZAKONODAJNIH IN DRUGIH... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH GOTOVIH JEDI TER JEDI PO NAROČILU. PRIPRAVA JEDI ZA CATERING STORITVE. , slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, ZAŽELJENA NATANČNOST, INOVATIVNOST,... FEMEC, gostinstvo, turizem, trgovina in druge poslovne storitve, d.o.o.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE DELA BOLNIČARK, STREŽNIC IN SERVIRK, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH TRNOVO.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko prijave za prosto... KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O.
 • . Desarrolladores de softwareRAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME - M/Ž. RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA: ANALIZO POSLOVNIH ZAHTEV, NAČRTOVANJE, IMPLEMENTACIJO IN VZDRŽEVANJE APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU UPORABNIKOV.,... BANKA SLOVENIJE.
 • . CocinerosKUHAR V - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, RAVNANJE Z ŽIVILI IN ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI, PRIPRAVA OBROKOV PO PROGRAMU, SKRB ZA OSEBNO HIGIENO, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... VRTEC OTONA ŽUPANČIČA.
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I, - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA., opravljen izpit iz sodnega reda oz. v roku enega leta od sklenitve delovnega... OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Ingenieros mecánicosSAMOSTOJNI TEHNOLOG ZA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE SO VEZANE NA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA ZAKONSKO DOLOČENE REDNE ZAMENJAVE MERILNE OPREME IN KONTROLE IN OVERJANJA MERILNE OPREME V MERILNEM LABORATORIJU., urejevalniki... JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I. PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . PsicólogosE047052 PSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA DELA Z ZDRAVO POPULACIJO, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PSIHOLOŠKIH POSTOPKOV Z ZDRAVO POPULACIJO, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesDELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI OSKRBOVANCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV, DELA... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE.
 • . Empleados de servicios de transportePROMETNIK - ADMINISTRATOR V PREVOZNIŠTVU - M/Ž. PROMETNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAJEMA IZDAJANJE TER PREJEMANJE RAČUNOV, POTNIH NALOGOV, TROŠARINE, DNEVNICE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... JEREBTRANS, STORITVE D.O.O.
 • . EconomistasNADZORNIK ALI SAMOSTOJNI NADZORNIK V ODDELKU PLAČILNI IN PORAVNALNI SISTEMI, ODSEK PLAČILNI SISTEMI IN STORITVE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV IN IZVAJANJE POSTOPKOV IZDAJE DOVOLJENJ ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV, STORITEV IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA ALI OPRAVLJANJE MENJALNIŠKIH POSLOV,... BANKA SLOVENIJE.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE KLASIČNE ARHEOLOGIJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -SKRB ZA OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -SKRB ZA ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • . Agrónomos y afinesKOORDINATOR II - M/Ž. KMETIJSKI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, POVEZANIH S POSTOPKOM ZAKUPA IN NAJEMA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, POVEZANIH S POSTOPKOM PROMETA Z ZEMLJIŠČI, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG,... SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE.
Más empleos: << · 10 · 14 · 16 · 17 · < · 19 · > · 22 · 26 · >>