Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,286 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 31):

Página: 31

REFERENT V KNJIGOVODSTVU - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, BANČNIH IZPISKOV, KOMPENZACIJ, USKLAJEVANJE KONTOV, PRIPRAV DDV OBRAČUNOV., Poznavanje EXEL, WORD, poznavanje programa Pantheon, dopoldan

LIČAR POMOČINK / FINIŠER V PROIZVODNJI KOMPOZITNIH IZDELKOV ZA MOTORJE / AVTOMOBILE - M/Ž. LIČARJI IN LOŠČILCI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ODPRAVA NAPAK NA SUROVIH KOSIH -ODPRAVA NAPAK NA LAKIRANIH KOSIH   -POLIRANJE LAKIRANIH KOSOV -POMOČ PRI PRIPRAVI KOSOV NA LAKIRANJE., , dopoldan

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE , SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA V BIVALNO ENOTO, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE TER TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ MATEMATIKE TER TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE ZA POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE TER MATEMATIKE TER IZVAJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Izobrazbeni pogoji: magist...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OSNUTKOV VSEH VRST POGODB, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INTERNIH AKTOV IN PRAVILNIKOV, REŠEVANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV IN SODELOVANJE Z ZAVAROVALNICAMI, VODENJE POSTOPKOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ, VODENJE IZVRŠ...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSEBNE POMOČI, KI ZAJEMA SVETOVANJE STANOVALCEM ZAVODA IN NJIHOVIM SVOJCEM TER INFORMATIVNO SVETOVANJE PRED SPREJEMOM V ZAVOD, SPREJEMANJE PROŠENJ, RAČUNALNIŠKO VODENJE PROŠENJ IN PRIPRAVLJANJE DOKUMEN...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK DOSTAVLJALEC - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNI RAZVOZ PRIPRAVLJENIH OBROKOV VRTCEM IN ŠOLAM, DOBRE ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, TIMSKO DELO. DELO SE VRŠI OD PONEDELJKA DO PETKA V DOPOLDANSKEM ČASU,

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA STANOVALCEV NA ZAHTEVNEJŠEM NIVOJU , SKRB ZA UREJENOST STANOVALCEV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO , IZVAJANJE IN ...

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V SEKTORJU ZA ANALIZE - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNE NALOGE DELOVNEGA MESTA: SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVI  ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, POMOČ PRI...

PODROČNI PODSEKRETAR - PRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, predvidoma do 30. 6. 2026, polni delovni čas, 40, SPLOŠNE NALOGE DELOVNEGA MESTA: SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV...

Más empleos: << · 16 · 23 · 27 · 29 · < · 31 · > · 34 · 37 · 43 · 55 · 80 · >>