Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,622 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 36):

Página: 36

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV - VODENJE DOKUMENTACIJE - ZDRAVSTVENA NEGA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI (III, IV) IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE OSKRBE STANOVALCEV (III, IV), POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERI...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK IV (J034089) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA NOTRANJI TRANSPORT - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE INTERNEGA PREVOZA ŽIVIL/HRANE, SANITETNEGA IN STERILNEGA MATERIALA, ZDRAVIL, PISARNIŠKEGA MATERIALA, BOLNIŠKEGA PERILA, VSEH VRST ODPADKOV TER DRUGEGA BLAGA IN MATERIALA Z ELEKTRO VOZIL...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ ŠOLE VOŽNJE - M/Ž. VOZNIŠKI INŠTRUKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKA O SPRETNOSTI VOŽNJE, OBNAŠANJE V PROMETU, VOŽNJI PO AVTOCESTI, TER VARNOSTI NA CESTI, OPOZARJANJE KANDIDATOV O NAPAKAH IN SVETOVANJE O PRAVILNIH POSTOPKIH VOŽNJE, ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (J032031) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. do 3.1.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ ZDRAVSTVENEMU OSEBJU PRI SPREMLJANJU, PREVAŽANJU IN PRELAGANJU PACIENTOV - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO   - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJE ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU Z ODREDBO VODSTVA ZAVODA V SKLADU S PREDPISI., Potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA., LABORATORIJSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE. VLOGI PRILOŽITE DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ZAPOSLITEV.,

SVETOVALEC (ŠIFRA DM 636) V SLUŽBI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE, V SEKRETARIATU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV -ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV -SAMOSTOJNO OBLIK...

. director de museo/directora de museoDIREKTOR JAVNEGA ZAVODA PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE - M/Ž. DIREKTOR MUZEJA, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE JAVNEGA ZAVODA, Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja najmanj pet...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA- UČITELJ FIZIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 10. 9. 2021 do vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJI/UČITELJICE PREDMETNEGA POUKA FIZIKE POUČUJEJO V ODDELKIH OSNOVNE ŠOLE, KJER POTEKA PREDMETNI POUK. DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, ...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC UČENCU S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI TER RECEPTOR - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCU PRI VKLJUČEVANJU V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, SKRB ZA VARNOST UČENCA, DELO KOT RECEPTOR., KANDIDAT NAJ PRIJAVI PRILOŽI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, KI NI STAREJŠ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDNI SLEPI ŠTUDENTKI, GOSPODINJSKA OPRAVILA, SPREMSTVO POMOČ PRI PSU VODNIKU, POLOVIČNI DELOVNI ČAS, DELO IZKLJUČNO MED VIKENDOM., KANDIDAT NAJ BO IZ LJUBLJANE, KER DELO POTEKA V LJUBLJANI,

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialVIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE III - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHT...

PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU SLUŽBE, KOT SO PRIPRAVA INTERNIH AKTOV, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, OPRAVLJANJE NALOG PRIPRAV IN IZVEDB SEJ NADZORNEGA SVETA EKO SKLADA, PRIPRAVLJANJE IN IZ...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI SVETOVALEC III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, - SODELOVANJE PRI POSTOPKU IZBORA PRIJAV ZA FINANCIRANJE RAZISKOV...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: - DELO S PODROČJA KOMUNALNE DEJAVNOSTI DRUŽBE, - DELO NA TERENU, - ODMAŠEVANJE IN ČIŠČENJE ODTOKOV, - PREGLED IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE, - VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV., , dopoldan

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKA VZGOJITELJA, DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, LDN IN PO OPISU DEL IN NALOG...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2021, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM. DELO V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidat...

STROKOVNI SODELAVEC I – ZA PODROČJE VZDRŽEVANJA VOZNE MREŽE. MESTO NASTOPA DELA JE V LJUBLJANI. - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMIH (VOZNO OMREŽJE), SPREMLJANJE IN NADZOROVANJE IZVAJANJA VZDRŽEVALNIH DEL, IZDELAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ SESTAVNIH DELOV VOZNEGA OMREŽJ...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA- UČITELJ FIZIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 10. 9. 2021 do vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJI/UČITELJICE PREDMETNEGA POUKA FIZIKE POUČUJEJO V ODDELKIH OSNOVNE ŠOLE, KJER POTEKA PREDMETNI POUK. DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV - VODENJE DOKUMENTACIJE - ZDRAVSTVENA NEGA...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialVIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE III - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHT...

FIZIOTERAPEVT - PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE ZA STANOVALCE IN ZUNANJE UPORABNIKE, -TIMSKO SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM (SPECIALISTOM), ZDRAVSTVENIMI INSTITUCIJAMI OZIROMA STROKOVNIMI SLUŽBAMI GLEDE PREDHODNE OBRAVNAVE, -OC...

PAKIRNI DELAVEC VZDRŽEVALEC - M/Ž. DELAVCI ZA ROČNO PAKIRANJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE NA PAKIRNIH STROJIH, ENOSTAVNA TEKOČA VZDRŽEVALNA DELA, POMOŽNA DELA IN ČIŠČENJE, PREVZEM SUROVINE, znanje lažjega vzdrževanja opreme, večizmensko

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DELOVNE OPREME, POPRAVILO DELOVNE OPREME TER SKRB ZA BREZHIBNO IN VARNO DELOVANJE DELOVNE OPREME, REDNO IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OBJEKTA (STEHE, TALNE IN ZIDNE...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA  VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZV...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDNI SLEPI ŠTUDENTKI, GOSPODINJSKA OPRAVILA, SPREMSTVO POMOČ PRI PSU VODNIKU, POLOVIČNI DELOVNI ČAS, DELO IZKLJUČNO MED VIKENDOM., KANDIDAT NAJ BO IZ LJUBLJANE, KER DELO POTEKA V LJUBLJANI,

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJALA GOSPODINJSKO POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU  OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE IN SPREMLJA S...

VIŠJI SODELAVEC (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE BODO: OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH DEL Z DELOVNEGA PODROČJA VODENJE EVIDENC POLEG ZGORAJ NAVEDENEGA BO DELO ZAJEMALO PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM OMRE...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, VODI PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE, EVALVIRA SVOJE DELO, P...

Más empleos: << · 18 · 27 · 31 · 33 · 34 · < · 36 · > · 38 · 40 · 45 · >>