Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,623 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 36):

Página: 36

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (NARAVOSLOVJE, KEMIJA, BIOLOGIJA) - M/Ž. UČITELJ NARAVOSLOVJA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi obvezno priložite: - dokazilo o izobrazbi, - doka...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA, POHIŠTVO IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJA STANOVALEC, UREJANJE I...

. economistaUPRAVITELJ PREMOŽENJA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM STRANK GOSPODARJENJA, IZDELAVA ANALIZ FINANČNIH INSTRUMENTOV, SPREMLJANJE FINANČNIH TRGOV, PROMOVIRANJE DEJAVNOSTI IN SKLEPANJE POGODB, PODPORA DISTRIBUTERJEM V ZVEZI ...

. lencero/lenceraPERICA II - M/Ž. SORTIREC PERILA ZA ČIŠČENJE IN PRANJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. od 1.1.2023 - 31.8.2023, polni delovni čas, 40, RAZVRŠČANJE, PRANJE, SUŠENJE IN LIKANJE PERILA., Zahtevana potrdila o nekaznovanosti (107. ČLEN ZOFVI). Poslovni čas vrtca je med 5:30 in 21:00 uro.,

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDRUŽI SE PRIJETNEMU MANA KOLEKTIVU NA DELOVNEM MESTU PRODAJALEC. PRODAJALEC SKRBI ZA PRODAJO ARTIKLOV, SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM BLAGA, USTREZNO ZLAGANJE, PAKIRANJE, OZNAČEVANJE S CENO,..., Smisel za d...

. personal directivo de la administración públicaSAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRA, UREJA IN PRIPRAVLJA PODATKE ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV OPRAVLJA   VSE POT...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 8000) V SEKTORJU ZA RAZVOJ PODEŽELJA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.12.2023, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJ...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 154) V ODDELKU ZA SODELOVANJE, LOKALNI RAZVOJ IN RIBIŠTVO, V SEKTORJU ZA RAZVOJ PODEŽELJA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve javne uslužbenke iz dopusta po ZSDP-1, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČISTILEC (M/Ž) ZA DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV, NEPOSREDNE OKOLICE ŠOLE, STEKLENIH IN DRUGIH POVRŠIN, POHIŠTVA TER DRUGE OPREME STAVBE, OSTALE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MES...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialDELOVODJA GRANULACIJE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - USKLAJEVANJE PLANOV PROIZVODNJE Z VODJEM PROIZVODNJE, - USKLAJEVANJE ZAPOSLENIH PO IZMENAH Z VODJEM PROIZVODNJE, - NADZOR IN UPRAVLJANJE S STROJNO OPREMO V PROIZVODNJI GRANULACIJE, - ...

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ZA SPLOŠNE ZADEVE M/Ž (ŠTEVILKA RAZPISA: 28-10/2022) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV, SODELOVANJE NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV, NADZOR NAD PRAVILNIM IN PRAVOČASNIM IZVAJANJEM OBVEZNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNIH ZADEV, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČI...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - PREVZEM IN IZDAJA BLAGA,   - RAZKLADANJE, NAKLADANJE IN SKLADIŠČENJE BLAGA,   - KOMISIONIRANJE,   - UPRAVLJANJE RAZLIČNIH VILIČARJEV, TUDI VISOKO-REGALNEGA,   - OSTALE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., , dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPODBUJANJE IN LAIČNA POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENA IN UREJANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE (ČE NIMA TEŽAV S POŽIRANJEM...

EKONOM - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE, EVIDENTIRANJE NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, ZAŠČITNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA, ČISTILNIH SREDSTEV, INKONTINENČNEGA MATERIALA IN DRUGEGA -SPOROČANJE POTREB PO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaŽIVILEC II - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI OBLIKOVANJU TESTA IN DRUGIH DELIH V PROIZVODNJI, - ODGOVARJANJE ZA KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE DELA, - OPRAVLJANJE DEL NA STROJNIH LINIJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE RAZLIČNIH DEL V PROIZVODNJI KRUHA IN PECIVA, - PREVZEMANJE IN PRIPRAVLJANJE SUROVIN PO RECEPTURI, - UPRAVLJANJE STROJNE LINIJE IN PAKIRNIH STROJEV, - IZDELOVANJE IN ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotnih delavcev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVANJE IN KOPANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE (ČE NIMA TEŽAV S POŽIRANJEM), POČITEK IN...

UČITELJ STROKOVNIH MODULOV V PROGRAMU FARMACEVTSKI TEHNIK - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo , Določen čas  oz. sredine januarja 2023 , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV (TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA POUKA) V PROGRAMU FARMACEVTSKI TEHNIK, - mag. študijski program 2.stopnje a...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV V PROGRAMIH ZA PODROČJE HORTIKULTURE - M/Ž. UČITELJ KMETIJSKO-HORTIKULTURNIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, UČITELJ IZVAJA PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROCES NA SREDNJI ŠOLI ZAVODA ZA USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN OPRAVLJA O...

. gestor procesal/gestora procesalSVETOVALEC V PRAVOSODJU - SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK ZA PODROČJE IZVRŠBE - M/Ž. SODNIŠKI POMOČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI IZVRŠBE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOČIL SODNEGA REDA, VODENJE POMEMBNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC, OBDELAVA PODATKOV,   ZBIRANJE ST...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI  OSNOVNIH IN ZAHTEVNIH STORITVAH ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANO...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ SLOVENŠČINE 50 ZAPOSLITEV DOPOLNJEVANJE, NADOMEŠČANJE (VSI LETNIKI) - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo , Določen čas  oz. 1.1.23-30.6.23, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORG. DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM. DOPOLNJEVANJE, NADOMEŠČANJE (VSI LETNIKI)., , dopoldan

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSEBNA ASISTENCA ZA CELODNEVNO OSKRBO UPORABNIKA, POMOČ PRI VSAKODNEVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, VEČIZMENSKO DELO, LASTEN PREVOZ, , večizmensko

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA -SODELOVANJE V POSTOPKU CERTIFIKACIJE IN NADZORA IZVAJALCA NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA -SOD...

RAČUNOVODJA VII/1 (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017090) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NALOGE, KI IZHAJAJO IZ  ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH OPREDELJENIH V PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, -IZVAJANJE FINANČNO RAČUNOVODSKIH NALOG, -IZDELAVA KALKULA...

. fontanero/fontaneraMONTER STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTER STROJNIH INŠTALACIJ (RAZEN KLIMATSKIH IN HLADILNIH SISTEMOV), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVIS STROJNIH INŠTALACIJ (SISTEMI OGREVANJA, HLAJENJA IN PREZRAČEVANJA, VODOVODNI IN PLINSKI SISTEMI, IDR.), , dopoldan

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRODAJA OSNOVNIH IN DODATNIH STORITEV DRUŽBE IN AKTIVNO TRŽENJE STORITEV POVEZANIH DRUŽB -KOMUNICIRANJE S STRANKAMI PREKO TELEFONSKIH KLICEV IN ELEKTRONSKIH SPOROČIL -NADZOR NAD STATUSI POSREDOVANIH TELEFO...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadDEŽURNI OPERATER PARKIRIŠČ - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA IN PARKIRNIH SISTEMOV, JAVLJANJE NA DEŽURNI TELEFON., Vozniški izpit B kategorije, zaželjena tehnična izobrazba, ni pa nujna, popoldan

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasPODROČNI REFERENT, ŠIFRA I015033 - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve na delo dalj časa odsotnega javnega uslužbenca, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, EVIDENTIRANJE, RAZVRŠČANJE TER ODPREMLJANJE POŠTE SPREJEMANJE, PREVERJANJE, VNAŠANJE, IZPISOVANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV...

Más empleos: << · 18 · 27 · 31 · 33 · 34 · < · 36 · > · 38 · 40 · 45 · >>