Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,955 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 34):

Página: 34

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: E045022), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, INFORMIRANJE PACIENTOV V URGENTNI DEJAVNOSTI TER KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO V ...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZIDARSKA DELA, KOT SO STROJNO VGRAJEVANJE BETONA, ZIDANJE TEMELJEV, OBOČNIH IN LOČNIH ZIDOV, STEBROV, STROPOV IN DRUGA DELA, POVEZANA Z DELOM ZIDARJA TER OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., , dopoldan

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (ŠIFRA DM: 34004) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN - PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO - SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV P...

. ingeniero civil/ingeniera civilODGOVORNI VODJA DEL - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODGOVORNI VODJA DEL, KI BO DELAL NA PODROČJU LJUBLJANE Z OKOLICO: - ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, KONTROLIRANJE TER VREDNOTENJE RAZPISANIH IZVEDBENIH DEL NA GRADBIŠČU,- PLANIRANJE DELOVNE...

. representante comercialKOMERCIALIST - PRODAJALEC REZERVNIH AVTODELOV - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO:  KOMUNIKACIJA S KUPCI IN DOBAVITELJI, VNOS NABAVNE IN PRODAJNE DOKUMENTACIJE V INFORMACIJSKI SISTEM, PRIPRAVA PRODAJNIH PONUDB IN OSTALE DOKUMENTACIJE, POTRJEVANJE NAROČIL KUPCEM, PRIPR...

. operador de máquina mezcladora de pintura/operadora de máquina mezcladora de pinturaDELAVEC V PROIZVODNJI, IZDELOVALEC SVEČ - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO DRUGIH KEMIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI, UPRAVLJANJE ROČNEGA ELEKTRIČNEGA VILIČARJA, IZDELOVANJE SVEČ, DELO OB PROIZVODNI LINIJI, PAKIRANJE SVEČ, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH DELOVODJ...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, UREJANJE SPLETNE STRANI ZAVODA, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU IN IZVA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MED.SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJ. (ŠIFRA DM: E037052) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 8.2.2024, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTV...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELA IN NALOGE FLEBOTOMIJE (KI, POLEG IZVAJANJA LABORATORIJSKIH PREISKAV IN OSTALIH LABORATORIJSKIJH DEL IZVAJAJO ODVZEM VENSKE KRVI IN KAPILARNE KRVI V ZAHTEVNEJŠIH POGOJIH IN PRIMERIH ALI...

. analista de ocupaciones y del mercado de trabajoPROFIL ANALITIK/ANALITIČARKA V ODDELKU BANČNE OPERACIJE - M/Ž. ANALITIK POKLICNEGA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DOLOČENIH OPERATIVNIH NALOG PRI OBDELAVI PLAČILNIH NALOGOV KOMITENTOV BANKE SLOVENIJE. RAZVOJ PLAČILNIH STORITEV ZA KOMITENTE BANKE SLOVENIJE, OD VKLJUČNO PRIPRAVE PREDLOGOV ZA SPREMEMBE DO UVE...

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTICNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NACRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTICNI AMBULANTI,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, ŠIFRA DM: E037044, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA MAKSILOFACIALNO IN OPRALNO KIRURGIJO, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI - MENTORSTVO NOVO ZAPOSLENIM SOD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI E037026, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

. jefe de sala/jefa de salaVODJA STREŽBE - M/Ž. VODJA STREŽBE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODJA STREŽBE. , ZAPOSLIMO OSEBO Z IZOBRAZBO IN/ALI VEČLETNIMI IZKUŠNJAMI, KI JE AMBICIOZNA IN RADA SODELUJE Z MLADIMI. DELO JE ZELO DINAMIČNO TER RAZNOLIKO.  ZAPOSLIMO PREDVSEM NEKOGA, KI Z VESELJEM DELA V GOSTINS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA E037010, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V M...

. cajero/cajeraBLAGAJNIK - M/Ž. BLAGAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UREJANJE GOTOVINE ZA VMESNO HRAMBO. PREVZEM, PRIPRAVA IN PREDAJA AMANETOV. VODENJE, UREJANJE TER KONTROLIRANJE KOLIČINE KOVANCEV V HRANIŠČU. FIZIČNA PRIPRAVA KOVANCEV/PREKLADANJE PALET KOVANCEV., Zaželen opravljen NPK za ...

. médico generalista/médica generalistaE017045 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO -IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE (SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA S PODROČJA URGENTNE MEDICINE, TO JE NUJNIH...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA MEDNARODNE IN EVROPSKE PROJEKTE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102, 2.8.31. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, -OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE S...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH - ENOTAHb POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E035034, KIRURŠKA KLINIKA, KODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z EKIPAMI NUJNE MEDICINSKE POMOČI: SPREJEM IN POSREDOVANJE OBVESTILA, SKLIC EKIPE ZA REANIMACIJO, INFORMIRANJE, USMERJANJE IN SPREMLJANJE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V USTREZNE AMBU...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E035012, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. supervisor de montaje de maquinaria/supervisora de montaje de maquinariaPOMOČNIK VODJI EKIPE V GALVANI - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: ODGOVORNOST ZA PRIPRAVO DELOVNEGA NAČRTA IN IZVEDBO, VSAKODNEVNA VPETOST V DELOVNE PROCESE IN AKTIVNOSTI V PROIZVODNJI, POZNAVANJE IN OPRAVLJANJE VSEH NALOG IN ODGOVORNOSTI, KI S...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA ZA PREVOZ LADIJSKIH ZABOJNIKOV - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ IN MANIPULACIJA LADIJSKIH ZABOJNIKOV IZ SI PO EU. BAZA PODJETJA JE V LJUBLJANI. POGOJ JE BIVANJE V SLOVENIJI, VIKENDI PROSTI, POZNAVANJE UPORABE PAMETNEGA TELEFONA IN APLIKACIJ KOT SO KAMERA, EMAIL, VI...

INŽENIR ZA ZAŠČITO IN ANALIZE - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR IN ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNE FUNKCIONALNOSTI ZAŠČITNIH NAPRAV TER NAPRAV ZA MERJENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE; PERIODIČNO PREIZKUŠANJE IN VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH NAPRAV; SODELOVANJE PRI STAVLJANJU V OBRATOVAN...

STROKOVNI SODELAVEC ZA OKOLJE IN PROSTOR - M/Ž. INŽENIRJI ZA TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE IN ORGANIZACIJSKE REŠITVE VAROVANJA OKOLJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SMERNIC, PROJEKTNIH NALOG, STROKOVNIH PODLAG, ANALIZ, POROČIL, ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV TER VSEBIN S PODROČJ...

. responsable de recursos humanosREFERENT ZA KADRE - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH V KADROVSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU IN PODATKOVNIH BAZAH, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE PODATKOV O PRISOTNOSTI  ZAPOSLENIH NA DELU (OPRAVLJANJA VLOGE EVIDENTIRANJA) TER OBL...

ANALITIK POSLOVNIH PROCESOV NA MALOPRODAJNEM TRGU ELEKTRIČNE ENERGIJE - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE GLAVNE NALOGE IN IZZIVI BODO: SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU RAZVOJA POSLOVNIH PROCESOV IN IZVEDBI PROJEKTOV (ERP, CRM), SLEDENJE TRENDOM RAZVOJA NA PODROČJU PRODAJNIH PRODU...

PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA ZDRAVJE IN DOBROBIT ŽIVALI, ŠT. DM: 54 - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.7.2025, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN SODELO...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV, UREJENOST OMIZIJ IN PROSTORA, STREŽBA PIJAČE IN HRANE, OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE., ZAPOSLIMO ZANESLJIVO IN PRIJAZNO OSEBO ZA STREŽBO PIJAČE IN HRANE. IZKUŠNJE SO ZAŽELENE, DELO POTEKA DVOIZMENSKO, NEDELJE ...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA MEDNARODNE ZADEVE, ŠIFRA DM 557 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 01. 10. 2024, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU  SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV...

Más empleos: << · 17 · 25 · 29 · 31 · 32 · < · 34 · > · 36 · 38 · 42 · 50 · >>