Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,636 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 33):

Página: 33

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN POSPRAVLJANJE OKOLICE OBJEKTA ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN DO VIŠINE 2 M DELO NA VIŠINI ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODNAŠANJE ODPADNEGA MATERIALA V USTREZNE ZABOJN...

. cocinero/cocineraKUHAR IV (J034030) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KUHAR, PRIPRAVLJA POSAMEZNE OBROKE IN JIH RAZDELJUJE DIJAKOM, DELAVCEM ZAVODA IN DRUGIM NAROČNIKOM..., Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega deja...

OPERATIVNI UPRAVNIK NEPREMIČNIN - M/Ž. POSREDNIKI, UPRAVLJAVCI NEPREMIČNIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO S STRANKAMI IN KOMUNICIRANJE Z NJIMI NA VSEH NIVOJIH. UPRAVLJANJE OBJEKTOV IN IZVEDBA OBRAČUNOV S PROGRAMOM ZA UPRAVLJANJE. PROJEKTNO VODENJE IN KOORDINACIJA VZDRŽEVALNIH, OBNOV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIP. MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE TIMA, -UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, -NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI, -SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, -IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKR...

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesG028005 KUSTOS Z MAGISTERIJEM - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE ZA NAZIV KUSTOS S POVEČANO ODGOVORNOSTJO PREUČEVANJE IN RAZISKOVANJE GRADIVA: ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO S PODROČJA DEJAVNOSTI ALI MUZEOLOGIJE PREZENTIRANJE GRADIVA: PRIPRAVA BESEDIL ALI FOTOGRAFIJ ZA OB...

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesG029010 KUSTOS Z DOKTORATOM - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODDELEK ZA RAZSTAVE IN ZBIRKE: - DELOVNE NALOGE ZA NAZIV KUSTOS IN KUSTOS Z MAGISTERIJEM S POVEČANO ODGOVORNOSTJO, - SPREMLJANJE DOSEŽKOV MUZEOLOGIJE IN PRISPEVEK K RAZVOJU MUZEJSKIH STROK, - VODENJE RAZISKOVALNIH PROG...

. gerente de reclamaciones de segurosGENERALNI DIREKTOR V DIREKTORATU ZA DRUŽINO V MINISTRSTVU ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR ZAVODA S PODROČJA SOCIALNIH ZAVAROVANJ, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. mandat 5 let, polni delovni čas, 40, VODENJE STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA; NEPOSREDNA POMOČ MINISTRU PRI VODENJU MINISTRSTVA; ZAGOTAVLJANJE KOORDINACIJE IZVAJANJA NALOG...

. gerente de reclamaciones de segurosGENERALNI DIREKTOR V DIREKTORATU ZA SOCIALNE ZADEVE V MINISTRSTVU ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR ZAVODA S PODROČJA SOCIALNIH ZAVAROVANJ, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. mandat 5 let, polni delovni čas, 40, VODENJE STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA; NEPOSREDNA POMOČ MINISTRU PRI VODENJU MINISTRSTVA; ZAGOTAVLJANJE KOORDINACIJE IZVAJANJA NALOG...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA - POMOČ NA DOMU - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJALA GOSPODINJSKO POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA,  POMOČ PRI VZDRŽEVANJU  OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE IN SPREMLJA ...

ASISTENT, ASISTENT Z MAGISTERIJEM, ASISTENT Z DOKTORATOM NA KATEDRI ZA KEMIJSKO PROCESNO, OKOLJSKO IN BIOKEMIJSKO INŽENIRSTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DR...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE KOVINSKIH IZDELKOV (NI SERIJSKA PROIZVODNJA) NA HORIZONTALNO/VERTIKALNEM CNC STROJU. OSNOVNO PROGRAMIRANJE, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA, SPOSOBNOST BRANJA STROJNIH NAČRTOV IN OSNOVNO MER...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE NAROČIL IN IZVAJANJE STREŽBE. UPOŠTEVANJE NORMATIVOV, STANDARDOV IN NAVODIL S PODROČJA STREŽBE. DOSLEDNO UPOŠTEVANJE HACCP. PRIPRAVA DELOVNEGA PROSTORA, UPOŠTEVANJE NAVODIL NADREJENEGA Z NAMENOM ZAGOTOVIT...

G027028 SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA KULTURNE, RAZVEDRILNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI TER KULINARIKO, D. N., poskusno delo , Določen čas, 26 mesecev oz. od 01. 01. 2023 do 01. 03. 2025, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA IN IZVEDBA EVROPSKEGA PROJEKTA ARTAS (V NADALJEVANJU »PROJEKT«), PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PR...

SKLADIŠČNI TEHNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PREJEMA DOSTAVLJENE DELE OZ. MATERIAL OD DOBAVITELJEV IN TUDI DELE IZDELANE IZ LASTNE PROIZVODNJE,- RAZVRŠČA IN KATEGORIZIRA PREDMETE ZA LAŽJO IDENTIFIKACIJO TER SLEDENJE,- PREVERJ...

PYTHON RAZVIJALEC - M/Ž. RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODPORA, RAZVOJ IN OPTIMIZACIJA ERP SISTEMA; OBLIKOVANJE IN RAZVOJ ARHITEKTURE BAZE PODATKOV; RAZVOJ NOVE FUNKCIONALNOSTI IN IZBOLJŠANJE OBSTOJEČE BAZE; SODELOVANJE BACKENDA IN FRONTENDA – TE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICISNKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA INTENZIVNO TERAPIJO OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

STROKOVNI SODELAVEC NA TERENU ZA OBISKOVANJE LEKARN IN ZDRAVNIKOV - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO STROKOVNEGA SODELAVCA ZA OBISKOVANJE LEKARN IN KOMUNICIRANJE Z ZDRAVNIKI RAZLIČNIH SPECIALIZACIJ. POGOJ JE UNIVERZITETNA IZOBRAZBA FARMACEVTSKE, MEDICINSKE, VETERINARSKE, MIKROBIOLOŠKE, BIOL...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEGA V LJUBLJA...

. analista de pruebasSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – ZA KOORDINACIJO UPORABE IN NADGRADNJE ŠIS SISTEMOV IN EŠP APLIKACIJE ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017104 - M/Ž. RAZVOJNI INŽENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,- IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA,- SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,- OPRAVL...

. médico generalista/médica generalistaE018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,- DOSEGANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA,- PRENOS ZNANJA NA DRUGE ZDRAVN...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadSIEMENS SMT SIPLACE OPERATER - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z SMD LINIJO, MERITVE, ANALIZA IZDELKOV, DELO Z RAČUNALNIKOM, Za našega naročnika Hauser Elektronik, k sodelovanju vabimo vse, ki si želijo delovati v visoko tehnično podprtem okolju in postati del moč...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E037021, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

POMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI POMIVANJU IN OSTALA POMOŽNA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. POBIRANJE IN RAZKUŽEVANJE NAKUPOVALNIH VOZIČKOV. DVOIZMENSKO DELO, TUDI OB SOBOTAH., Pogoja za zaposlitev sta nekaznovanost in zdr...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ADMINISTRACIJE TEHNIČNIH PREGLEDOV - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, REGISTRACIJA VOZIL, SKLEPANJE ZAVAROVANJ, UREJANJE EVIDENC IN ARHIVOV, OPRAVLJANJE VSEH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., PRIJAZEN IN STROKOVEN ODNOS DO STRANK, SAMOINICIATIVNOST, KO...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 16.1.2023-31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, STROKOVNI IZPIT ZA VIZ, PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU.,

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONSTRUKTER HIDRAVLIČNIH STROJEV - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONSTRUIRANJE IN PROJEKTIRANJE SESTAVNIH DELOV ODNIH TURBIN IN ČRPALK, SNOVANJE IN OPTIMIRANJE KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV (IZBIRA LEŽAJEV, DIMENZIONIRANJE GREDI, MEHANIZMOV IN DELOV PODVRŽ...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ ŠOLE VOŽNJE - M/Ž. UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKA O SPRETNOSTI VOŽNJE, OBNAŠANJE V PROMETU, VOŽNJI PO AVTOCESTI, TER VARNOSTI NA CESTI, OPOZARJANJE KANDIDATOV O NAPAKAH IN SVETOVANJE O PRAVILNIH POSTOPKIH VOŽNJE, NAČRTOVAN...

. especialista en apoyo a la rehabilitaciónSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN VODI DELO, IZDELA PREDLOGE LETNIH NAČRTOV DELA, PRIPRAVLJA VLOGE ZA RAZPISE NA KONCESIJE, PREDLAGA DISCIPLINSKE UKREPE IN SODELUJE V DISCIPLINSKIH POSTOPKIH, PREDLAGA SPREJEME, ODPUS...

. organizador de conferencias y eventos/organizadora de conferencias y eventosYACHT CHARTER ASSISTANT (ORGANIZACIJA JAHTING POTOVANJ) - M/Ž. ORGANIZATOR TURISTIČNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO ZASEBNEGA SKRBNIKA VIP STRANKAM, KI MORA SEVEDA POSKRBETI, DA GOSTJE PONOVNO REZERVIRAJO JAHTO ŽE ZA PRIHODNJE LETO TER SE K NAM ZVESTO VRAČAJO. KAR PRI NAS POMEN...

E048015 RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI VODENJU IN IZVAJANJU RAZVOJNO – RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, KI SPADAJO V DELOVNI NAČRT CRNZ, OTS;POMOČ PRI IZVAJANJU IN KOORDINACIJI KLINIČNIH ŠTUDIJ; SODELUJE PRI GOJENJU PRIMARNI...

Más empleos: << · 17 · 25 · 29 · 31 · < · 33 · > · 35 · 38 · 44 · >>