Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,658 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 33):

Página: 33

. contableSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG NA POSAMEZNIH RAČUNOVODSKIH PODROČJIH, KNJIŽENJE IZDAJA FAKTUR, PRIPRAVA OBRAČUNA DDV TER DRUGIH POROČIL, KI JIH ZAHTEVA ZAKONODAJA, ODDAJANJE OBRAZCEV PRISTOJNI, SLUŽBAM, OBRAČUN P...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - PODROČJE CESTNE INFRASTRUKTURE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA UREJANJA CESTNE INFRASTRUKTURE, VODENJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA PODROČJU CESTNE INFRASTRUKTURE, IZVAJANJE STROKO...

POMOČNIK DIREKTORJA - M/Ž. MENEDŽERJI ZA TRŽENJE IN PRODAJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN VODENJU DELA TER SOODGOVORNOST ZA STROKOVNOST IN KAKOVOST DELA; -RAZVIJANJE IN OPRAVLJANJE NALOG, KI SO STRATEŠKE IN OPERATIVNE NARAVE; -SPROTNO PRILAGAJANJE ORGANIZACIJSKE STRUK...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VEZAVA ELEKTRO OMAR TER MONTAŽNA DELA V INDUSTRIJI, ELEKTRO DELA PRI POSTAVITVI SONČNIH ELEKTRARN IN POLNILNIC TER SPLOŠNA ELEKTROINSTALATERSKA TER MONTAŽNA DELA, ELEKTRO VZDRŽEVALNA DELA, , dopoldan

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJEV, LITJE PLASTIKE, SPAJANJE ELEKTRIČNIH KABLOV, vestnost, zanesljivost, ročne spretnosti, večizmensko

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR, DM 12 - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OKVIRNO DELOVNO PODROČJE JE DELO NA ODDELKU ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKO PRAVNE IN DRUŽBENE ZADEVE V OKVIRU OBČINSKE UPRAVE OBČINE MEDVODE. KANDIDATI MORAJO OB PRIJAVI NATANČNO SLEDITI PO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 25.9.2024, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA  -    IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE...

. director de obra/directora de obraVODJA MONTAŽE STROJNIH INSTALACIJ - M/Ž. VODJA OPERATIVNE IZVEDBE IN MONTAŽE V GRADBENIŠTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE MONTAŽE STROJNIH INSTALACIJ,KOORDINACIJA MONTERJEV,IZDELAVA MESEČNIH OBRAČUNOV,OGLED OBJEKTOV IN SVETOVANJE KUPCU, IZDELAVA PONUDB, KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, KOMUNIK...

. agente inmobiliario/agente inmobiliariaNEPREMIČNINSKI POSREDNIK - M/Ž. NEPREMIČNINSKI POSREDNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TELEFONSKI IN OSEBNI RAZGOVORI S STRANKAMI V PISRNI IN NA TERENU, SPREMLJANJE TRENUTNE PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA NA TRGU NEPREMIČNIN. VODENJE EVIDENC IN ARHIVA. PRIPRAVA OGLASOV ZA OBJAVO V TISKANIH MEDIJ...

UČITELJ INDIVIDUALNE/SKUPINSKE/DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo , Določen čas  oz. od 20.9.2021 do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 21, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCU Z ODLOČBO-URE SOCIALNEGA PEDAGOGA IN DRUGE NALOGE V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACI...

VOZNIK LAHKEGA TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU (KATEGORIJA B) - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA KOMBINIRANEGA VOZILA V SLOVENIJI IN NA PODROČJU EU (RAZKLADANJE, NAKLADANJE), SKRB ZA VOZILO IN VODENJE EVIDENC., Močno je zaželeno, da ima kandidat izkušn...

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM: 1655) V SEKTORJU ZA ŽELEZNICE IN ŽIČNICE V DIREKTORATU ZA KOPENSKI PROMET, ZA DOLOČEN ČAS 10 MESECEV, ZA ČAS OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA USPOSABLJANJE ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE USPOSABLJANJE ZA S...

. mayordomo de hostelería/gobernanta de hosteleríaEKONOM - M/Ž. EKONOM, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - NABAVA BLAGA ZA POTREBE ZAVODA IN VODENJE MATERIALNE EVIDENCE - PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA - ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA PREDPISOV SISTEMA HACCP - POMOČ PRI VZDRŽEVANJU VOZNEGA PARK, PREVOZIH IN KURIRS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC UČENCEV V. - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz. s pričetkom 10. 9. 2021 do 30. 6. 2022., skrajšan delovni čas, 32, SPREMLJEVALEC UČENCA, POMOČ PRI NEOVIRANEM IN VARNEM GIBANJU PO OBJEKTIH TER POMOČ PRI ZAPISU UČNE SNOVI V ZVEZKE,..V NUJNIH PRIMERIH DELAVEC O...

KUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz. s pričetkom 17.9.2021 do 30. 6. 2022., polni delovni čas, 40, KUHARSKI POMOČNIK, KI ČISTI MIZE, KUHINJSKA PODROČJA IN POMIVA POSODO, PRIPRAVLJA SESTAVINE TER OPRAVLJA DRUGA DELA V POMOČ DELAVCEM, KI PRIPRAVLJAJO ALI SERVIRAJO HRANO IN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA  -    IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJ...

SERVISER MOTORNIH KOLES HONDA IN DUCATI, AVTOMEHANIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE REDNIH SERVISNIH PREGLEDOV MOTORNIH KOLES, OPRAVLJANJE MEHANIČNIH DEL Z DIAGNOSTIČNO OPREMO, PRIPRAVA IN SESTAVLJANJE MOTORJEV ZA PRODAJO, MONTAŽA IN DEMONTAŽA MOTORI...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA IN SVETOVANJE STRANKAM. SPREMLJANJE ZALOG IN ZALOŽENOST Z BLAGOM. POLNJENJE IN UREJANJE PRODAJNIH POLIC. NUDIMO: DELO V SPODBUDNEM IN PRIJETNEM DELOVNEM OKOLJU. REDNO IN STIMULATIVNO PLAČILO. UVAJANJE V PRO...

TEHNIČNI PREGLEDNIK-KONTROLOR TAHOGRAFOV V TRZINU IN V PE MIRNA PEČ - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, KONTROLIRANJE TAHOGRAFOV MOTORNIH TOVORNIH VOZIL, Pogoji za zaposlitev delavca so: opravljen izpit za tehničnega preglednika, vsaj 3 leta delovnih izkuš...

STROKOVNI SODELAVEC (DIPL) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO: -6. RAVEN (PODRAVEN 6/2) IZOBRAZBE S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE ALI DRUGE USTREZNE SMERI,  -OSNOVNO ZNANJE M...

. especialista en control y aseguramiento de la calidad en la construcciónNADZOR/1 NA PROJEKTU CESTE 8 - M/Ž. GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA GRADNJO OBJEKTOV IN DRUGIMI PREDPISI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV, NA PODROČJU REPUBLIKE SLOVENIJE IN V TUJINI V SKLADU S POGODBO O ZAPOSLITVI, PO N...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 10 mesecev oz. do 30. 6. 2021, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC BO OPRAVLJAL PREDVSEM NASLEDNJA DELA: POMOČ UČENKI Z DIABETESOM; SPREMSTVO OTROK Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA; OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialVIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE III - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHT...

PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU SLUŽBE, KOT SO PRIPRAVA INTERNIH AKTOV, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, OPRAVLJANJE NALOG PRIPRAV IN IZVEDB SEJ NADZORNEGA SVETA EKO SKLADA, PRIPRAVLJANJE IN IZ...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI SVETOVALEC III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, - SODELOVANJE PRI POSTOPKU IZBORA PRIJAV ZA FINANCIRANJE RAZISKOV...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: - DELO S PODROČJA KOMUNALNE DEJAVNOSTI DRUŽBE, - DELO NA TERENU, - ODMAŠEVANJE IN ČIŠČENJE ODTOKOV, - PREGLED IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE, - VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV., , dopoldan

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKA VZGOJITELJA, DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, LDN IN PO OPISU DEL IN NALOG...

Más empleos: << · 17 · 25 · 29 · 31 · < · 33 · > · 35 · 38 · 44 · >>