Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,622 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 43):

Página: 43

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - ŠIFRA 4018 - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE, IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDRŽEVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE, PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAG...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO V SKUPINI S PREDŠOLSKIMI OTROKI V OBSEGU 20 UR TEDENSKO ZA POKRIVANJE SOČASNOSTI IN ODDAJANJE OTROK STARŠEM V ENOTI ZAVODA., POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH MERILIH,PRAVILNO SKLADIŠČENJE IN SHRANJEVANJE GOTOVIH JEDI,PRIPRAVA IN PREDELAVA MESA,SKRB ZA RED IN ČISTOČO, Zaželjene izkušnje-priučeni kuhar, pomočnik ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (ŠIFRA DM: E034004) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN - PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO - SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV P...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -POMOČ PRI RAZTOVARJANJU BLAGA IN SKLADIŠČENJE -UREJANJE OKOLICE -TEKOČE VZDRŽEVANJE RESTAVRACIJE (MENJAVA ŽARNIC, BARVANJE STEM, MENJAVA PLOŠČIC,..) -ČIŠČENJE , , večizmensko

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v LJUBLJANI. V prijavi navedite številko oglasa. Fizična moč, v...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) V ODDELKU ZA KAZENSKE ZADEVE, ŠTEVILKA DM 1050 - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE -SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE SOD...

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – ZA PODROČJE VODENJA INVESTICIJSKIH PROJEKTOV ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017905 - M/Ž. VISOKI DRŽAVNI URADNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, VODI IN USKLAJUJE DELO NA DEL. PODR. OE, VODI STROK.DELO OE, ZAGOTAVLJA ZAKONIT.IN UČINKOV.POSLOV. OE, SKRBI ZA IZVAJANJE NALOG IN IZVAJA NADZOR NAD ZAPOSLENIMI V OE, SKRBI ZA IZVEDBO ZAHTEVN.RAZVOJNIH IN DR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK KO ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - NOČNO DELO - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KOMISIONIRANJE TRGOVSKEGA BLAGA, - SORTIRANJE, ŠTETJE IN EVIDENTIRANJE POŠILJK, - PRIPRAVA IN KONTROLA MATERIALA,   - UREJANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, - SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA, - EVIDENTIRANJE POŠILJK., Več informaci...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK I, ŠIFRA 5022 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KARTIRANJE POŠTNIH POŠILJK, PREGLEDOVANJE MANIPULATIVNIH LISTIN, USMERJANJE KARTIRANIH POŠILJK, USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO CELOTNEM NASLOVU, OBLIKOVANJE PREVOZNIH ENOT, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKO...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI SVETOVALEC III V SEKTORJU ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, V ODDELKU ZA ŠTIPENDIJE IN PROGRAME AD FUTURA DM 117 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČNI SVETOVALEC III, V SEKTORJU ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, V ODDELKU ZA ŠTIPENDIJE IN PROGRAME AD FUTURA - DM 117, OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE: -IZVEDBA POSTO...

STRATEŠKI PRODAJNIK - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PRODAJNE STRATEGIJE IN LETNIH PLANOV PRODAJE, IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI, SPREMLJANJE PODATKOV O TRGU IN O TRŽNIH RAZMERAH, VZDRŽEVANJE STIKOV IN PARTNERSKIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI KUPCI, AKTIVNO ISKANJE NOVIH...

. director de compras/directora de comprasVODJA NABAVE - M/Ž. VODJA NABAVE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA V SLUŽBI ZA NABAVO, OBLIKOVANJE NABAVNE STRATEGIJE SKLADNO S CILJI DRUŽBE IN PLANOM PRODAJE, POGAJANJE Z DOBAVITELJI, KOMUNICIRANJE Z DOBAVITELJI, VODENJE OPTIMALNIH ZALO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E035026)ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODEL...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - ŠIFRA 3007 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V OPB - UČITELJ ŠPO - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, TEKOČE PREVERJAN...

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasVODJA VIII /VODJA SLUŽBE PREHRANE - M/Ž. ORGANIZATOR PREHRANE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA V SLUŽBI (RAZPOREDI DELA, EVIDENCA DELOVNIH UR, IZMEN, BOLNIŠKIH DOPUSTOV, LETNIH DOPUSTOV, VREDNOTENJE DELA) SESTAVA JEDILNIKOV ZA NAVADNO IN DIETNO PREHRANO Z IZDELAVO RECEPTUR, DAJANJE NAPO...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSTROKOVNI SODELAVEC/1 V SEKTORJU ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI VODENJU POSTOPKOV PRIPRAVE IZVAJANJA PROJEKTOV NA PODROČJU DOKONČNEGA UREJANJA LASTNIŠKIH RAZMERIJ V ZVEZI Z INVESTICIJSKIMI PROJEKTI NA PODROČJU DRŽAVNIH CEST OZ. OPRAVLJA DRUGA OPRAVILA V OKVIRU ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI-PRIPRAVNIK, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRNA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II (E0370190)ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH –ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI IN UČITELJ MATEMATIKE TER RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, - SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ŠOLE IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OPRAVL...

UČITELJ MATEMATIKE IN RAČUNALNIKAR - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO., KANDIDAT NAJ PRIJAVI PRILŽI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI.,

SLOVENISTKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA (17 %) TER UČITELJICA V OPB (83 %), Potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku; potrdilo o neobsojenosti za kazniva dejanja zoper ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU (RAZREDNIK) - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31/8 - 2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA:IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILA...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA KUHARSTVA - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA GOSTINSKE IN TURISTIČNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 7, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku....

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 23, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, za krajši delovni čas, v deležu delovnega časa 0,58 (23,2 uri/teden). V prijavi obvezno navedite številko obves...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E037021, INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE STOMATOLOŠKE KLINIKE, CENTRA ZA ZOBNO IN ČELJUSTNO ORTOPEDIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 06.04.2022 oz. do vrnitve začasno odsotne sodelavke, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA...

Más empleos: << · 22 · 32 · 37 · 40 · 41 · < · 43 · > · 46 · 49 · >>