Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,607 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 43):

Página: 43

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V EROTIČNI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE STRANKAM O IZDELKIH, DELO NA BLAGAJNI, PREVZEMANJE, DEKLARIRANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO, POLNJENJE POLIC, PREVERJANJE KVALITETE IN USTREZNE KOLIČINE BLAGA, SKRB ZA UREJENOST PRODAJALNE, DEL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE (NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCA), PRIPRAVA, MENJAVA, VZDRŽEVANJE IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE ...

. médico generalista/médica generalistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., LICENCA S PODROČJA SPECIALIZACIJE - DRUŽINSKE MEDICINE. K PRIJAVI PRILOŽITI DOKAZILA ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI IN PREDMETNI UČITELJ - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO RAČUNALNIČARJA IN POUČEVANJE RAČUNALNIŠKIH PREDMETOV IN TEHNIKE ALI MATEMATIKE ALI FIZIKE., strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI, IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI-PRIPRAVNIK, ZA POTREB UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI,- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SP...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosSAMOSTOJNI MIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V MIZARSKI DELAVNICI (SESTAVLJANJE POHIŠTVA, DELO Z RAZLIČNIMI MIZARSKIMI STROJI IN NAPRAVAMI), RAZUMEVANJE IN BRANJE TEHNIČNIH NAČRTOV. PRIČAKUJEMO: NATANČNOST, MOTIVIRANOST, ZANESLJIVOST, VESTNOST, VZTRAJNO...

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA DIMNIKOV IN PREZRAČEVALNIH SISTEMOV. DELO POTEKA TUDI NA VIŠINI., Opis dela: Postavitev dimnikov in prezračevalnih elementov zajema izdelavo prebojev in odprtin...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC II. PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV,- UREJANJE PERILA IN POSTELJE,- PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV,-...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E035037, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, ZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE;  PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA;  DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE;  ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO;  DOSTAVA HRANE IN PIJAČE V ...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT ZA PODROČJE VETERINARSKE MEDICINE NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI (D010001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca (prib. 1 leto), polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠT...

. especialista en apoyo a la rehabilitaciónSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN VODI DELO, IZDELA PREDLOGE LETNIH NAČRTOV DELA, PRIPRAVLJA VLOGE ZA RAZPISE NA KONCESIJE, PREDLAGA DISCIPLINSKE UKREPE IN SODELUJE V DISCIPLINSKIH POSTOPKIH, PREDLAGA SPREJEME, ODPU...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA, IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM,- IZVAJ...

FARMACEVTSKI TEHNIK I (E025003) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, UPRAVLJANJE IN VODENJE - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIKI IN ASISTENTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA PRIPRAVE GALENSKIH IN MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV PO PREDPISANIH POSTOPKIH V OBIČAJNIH IN V ASEPTIČNIH POGOJIH, PRIPRAVA IN IZDAJA ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV NA ENOTE POD N...

. profesor de ciencias en educación secundaria/profesora de ciencias en educación secundariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, Ob prijavi je potrebno priložiti dokazila o izobrazbi, pedagoško andragoški izobrazbi, strokovnem izpitu za VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo ...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHAR V DOMU ZA STAREJŠE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKU IN KUHANJE, DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE, SODELOVANJE PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL, PRAVILNO RAVNANJE IN VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VSEH STROJEV ...

. trabajador social/trabajadora socialVIŠJI SVETOVALEC SOCIALNI DELAVEC (ŠIFRA DM 3085) V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG, SEKTORJU ZA TRETMA TER SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE, ODDELKU ZA VZGOJO - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: SOCIALNA DIAGNOSTIKA, PROGNOSTIKA IN SVETOVANJE, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z ZAPRTIMI OSEBAMI, SODELOVANJE IN IZVAJANJE POSEBNIH OBLIK STROKOVNEGA DELA Z ZAPRTIMI OSEBAMI (ALKOHOLIZEM, DRO...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL ČIŠČENJE POSODE, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA, STROJEV IN PRIPOMOČKOV, POMOČ PRI RAZDELJEVANJU IN SERVIRANJU HRANE, V GLAVNI JEDILNICI IN ODDELKU, OPRAVLJANJE DRUGIH DELOV...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I – SEKTOR ZA NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, predvidoma do konca leta 2026., polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVI ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE BIVALNIH PROSTOROV, - ČIŠČENJE STEKLENIH IN DRUGIH POVRŠIN TER POHIŠTVA, - STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE, - OPRAVLJANJE NAKUPOV ZA GOSPODINJSTVO, - KOORDINACIJA DELA PO NAVODILIH NA...

STROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI UVEDBI DIGITALIZACIJE VZDRŽEVANJA ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, FINANC, KONTROLINGA; SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNIH NAČRTOV, STROŠKOV, PRIHODKOV,...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPODROČNI PODSEKRETAR – SEKTOR ZA NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (PRAVNA SMER) - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, predvidoma do konca leta 2026., polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH...

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE S...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJ IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI - IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KLJUČAVNIČARSKA DELA- ROČNA OBDELAVA KOVIN BRANJE NAČRTOV, RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE: RISANJE SKIC IN IZBIRA USTREZNEGA MATERIALA ZA IZDELEK KATEREGA POTEM ROČNO ALI STROJNO ODREŽE., , dopoldan

DIREKTOR - M/Ž. MENEDŽERJI ZA SPLOŠNE POSLOVNE FUNKCIJE, D. N., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE CELOTNEGA POSLOVANJA DRUŽBE, VODENJE FINANČNEGA POSLOVANJA DRUŽBE, VODENJE KOMERCIALNEGA POSLOVANJA DRUŽBE, OPRAVLJANJE SVETOVALNE DEJAVNOST...

POMOČNIK NA GRADBIŠČU - M/Ž. UPRAVLJAVCI GEOVRTALNIH STROJEV IN NAPRAV IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VRTANJU VRTIN Z VRTALNIMI STROJI IN BAGRI GOSENIČARJI. POMOČ PRI TORKRETIRANJU, SIDRANJU, IZDELAVI DIAFRAGME. SODELOVANJE PRI MONTAŽAH IN DEMONTAŽAH STROJEV IN OPREME. SODELOV...

Más empleos: << · 22 · 32 · 37 · 40 · 41 · < · 43 · > · 45 · 48 · >>