Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,650 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 44):

Página: 44

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU STANOVALCEV, NU...

. orientador educativo/orientadora educativaŠOLSKI SVETOVALNI DELAVEC IN UČITELJ PSIHOLOGIJE - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje delavke na porodniški z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V SVETOVALNI SLUŽBI IN SAMOSTOJNO POUČEVANJE PSIHOLOGIJE V SKLADU S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM N...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE V PROCESU REHABILITACIJE OSKRBOVANCEV., DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, INFORMACIJE O DELOVNEM MESTU: NENAD KONDIĆ, 031-666-622,

RAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE RAČUNOVODSTVA ZAVODA, Kandidati naj vlogi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev in obe potrdili o nekaznovanju (107. člen ZOFVI in 84. člen KZ).,

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeE047037 LOGOPED II - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VSEH PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH PREGLEDOV - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V INTE...

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE VETERINARSKA MEDICINA NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI ZA NEDOLOČEN ČAS, V DELEŽU 12 % (ŠIFRA DM: D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 5, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PR...

. psicólogo/psicólogaE047052 - PSIHOLOG II V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 31.12.2021, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA: IZVEDBA ZAČETNIH PROGRAMOV DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV (PSIHOLOŠKE VSEBINE); IZVEDBA VZDRŽEVALNIH PROGRAMOV DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI ...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE., Specializacija družinske/splošne medicine. Veljavna licenca splošnega oziroma družinskega zdravnika., dvoizmensko

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE VETERINARSKA MEDICINA NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI ZA NEDOLOČEN ČAS, V DELEŽU 13 % (ŠIFRA DM: D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 5, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PR...

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE VETERINARSKA MEDICINA NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI ZA NEDOLOČEN ČAS, V DELEŽU 20% (ŠIFRA DM: D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PR...

. asistente en educación especialSTALNI SPREMLJEVALEC UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 36, SPREMLJANJE UČENCA PRI UČNIH URAH V RAZREDU IN V PODALJŠANEM BIVANJU, DNEVIH DEJAVNOSTI IN OSTALIH AKTIVNOSTI OTROKA V ŠOLI, OSTALA DELA PO LDN-JU IN PO NAVODILIH RAVNATELJA...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadSESTAVLJALEC IZDELKOV - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE ELEKTRONSKIH VEZIJ IN NAPRAV, SERVISIRANJE NAPRAV V LABORATORIJU IN NA TERENU, ELEKTOTEHNIČNA DELA, SKRB ZA NABAVO MATERIALA, SKRB ZA UREJENO TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN DELOVNO OKOLJE TER ...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónH017002 MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. skladno s pogodbo ARRS, polni delovni čas, 40, RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S ŠTUDIJSKO- RAZISKOVALNIM PROGRAMOM., Kandidati morajo izpolnjevati pogoje 112., 113., 115., ter 117. čl...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/-ICA RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI IN OPRAVLJANJE NALOG V SKLADU S SISTEMIZACIJO DM OŠ KOSEZE, Kandidat/-ka naj priloži potrdilo o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu VIZ in potrdilo o nekaznovanosti,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR ŠPORTNE VZGOJE IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK IN DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU. VSA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE., Komunikativnost, sodelovanje v timu, potrpežljivost in vztrajnost. Prošnji priložite potrdilo o izobrazb...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TRANSPORT POLPRIKLOPNIKOV CERAD, OBČASNO NAKLAD/RAZKLAD. ADR ZAŽELJEN VENDAR NI OBVEZEN.KODA 95, EU PAPIRJI, sposobnost uporabe pametnega telefona in aplikacij, navigacija... ŽELJA PO DE...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavka, skrajšan delovni čas, 35, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V SKLADU Z LDN-JEM., Strokovni izpit v VIZ, priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. ...

. dentista especializado/dentista especializadaDOKTOR DENTALNE MEDICINE, SPECIALIST ZOBNE IN ČELJUSTNE ORTOPEDIJE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SPECIALISTIČNO STROKOVNO DELO V ORTODONTSKI AMBULANTI., Zahtevana izobrazba: 18101-Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja).,

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 20, ČISTI ŽIVILA ZA PRIPRAVO OBROKOV POMAGA PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH – PANIRANJE, CVRENJE, PRIPRAVA SLADIC IPD. POMAGA ODMERJATI IN IZDAJATI HRANO POMAGA PRI SPREJEMANJU IN SHRAN...

METEOROLOG III, ŠIFRA DM 13022, V ODDELKU ZA HIDROLOŠKE, METEOROLOŠKE IN OCEANOGRAFSKE STORITVE, SEKTORJU ZA IZDELKE IN STORITVE, URADU ZA METEOROLOGIJO, HIDROLOGIJO IN OCEANOGRAFIJO, NA AGENCIJI RS ZA OKOLJE - M/Ž. METEOROLOGI, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN POSODABLJANJE OPERATIVNIH PROCESOV ZA IZVAJANJE STORITEV Z DODANO VREDNOSTJO, RAZVOJ IN VPELJAVA NOVIH TEHNOLOGIJ IN METODOLOGIJ V DELOVNE PROCESE, TEHNIČNA IZVEDBA METEOROLOŠKIH IN HIDROLOŠKIH IZDELK...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V KNJIŽNICI NA ODDELKU ZA BIOLOGIJO - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -STROKOVNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (KLASIFIKACIJA, KATALOGIZACIJA, IZDELAVA EVIDENC, STATISTIK) -PRIDOBIVANJE, STROKOVNA OBDELAVA IN HRANJENJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA -REFERALNO DELO ZA POS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (M/Ž), ŠIFRA DM: E037020 ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU, POMOČ PRI POUKU, PREHRANI, GIBANJU IN OSTALA DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, Potrdilo o nekaznovanosti z Ministrstva za pr...

. contableRAČUNOVODJA (ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO- RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), KOMUNICIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM: PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV IN  ...

. consultor empresarial/consultora empresarialSTROKOVNI DELAVEC ZA KUHINJO HOSTLA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL IZ DELOVNEGA PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ, LETNIH POROČIL, PLANOV, PRIPRAVA  NAČRTOV KUHINJSKEGA DELA OBRATA, NABAV OP...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT NA KATEDRI ZA KAZENSKO PRAVO ASISTENT V VSEH TREH NAZIVIH – ASISTENT, ASISTENT Z MAGISTERIJEM, ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI...

. contableSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), KOMUNICIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM (PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV IN O...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPROTNO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA STROJEV IN NAPRAV V DVEH OBRATIH LESNO BRDO IN PODPEČ, ORGANIZACIJA REMONTOV NA STROJIH, NAROČANJE REZERVNIH DELOV, OSTALA DELA V DOG...

OBDELOVALEC KOVIN - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN SESTAVA ELEKTRIČNIH KOLES ZNAMKE QULBIX (WWW.QULBIX.COM): OBLIKOVANJE KOVINE, IZDELAVA RAZLIČNIH KOVINSKIH KOSOV, DELO NA OBDELOVALNIH STROJIH IN ORODJIH TER RAZNA DRUGA MEHANIČNA DELA. ZAŽEL...

Más empleos: << · 22 · 33 · 38 · 41 · 42 · < · 44 · > · 47 · 50 · >>