Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,663 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 44):

Página: 44

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICNSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, E037021, ZA POTREBE INTERENE KLINIKE, KO ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: E035040) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODEL...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE OSKRBE IN NEGE, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI, POMOČ UPORABNIKOM PRI OSEBNI NEGI, NEGOVANJE IN POMOČ PRI GIBANJU, RAZDELJEVANJE HRANE. IZVAJANJE DELA Z UPORABNIKI., PRIMER...

. bioquímico/bioquímicaE048006 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II - M/Ž. MEDICINSKI BIOKEMIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOL. MATERIALA - NADZOR NAD IZVAJANJEM PROTOKOLA KAKOVOSTI - IZOBRAŽEVANJE SODELAVCEV IN NOVO ZAPOSLENIH - ORGANIZIRANJE IN NADZOR VSEH FAZ DELOVNEGA PROCE...

OBRAČUNSKI REFERENT - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA DELA NA PODROČJU OBRAČUNOV IN KALKULACIJ: IZVAJA OGLEDE, SVETOVANJE IN IZMERE NA TERENU (POPIS DEL), PRIPRAVLJA PONUDBE IN PREDRAČUNE ZA KUPCE,  PRIPRAVLJA TERMINSKE PLANE IN...

. médico especialista/médica especialistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. OFTALMOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., LICENCA S PODROČJA OFTALMOLOGIJE. DELO JE PREDVIDENO V AMBULANTI OFTALMOLOGIJE V ENOTI CENTER. K VLOGI JE POTREBN...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED I - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSNOVNA PODROČJA LOGOPEDIJE: PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJ, UGOTAVLJANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH IN KOMUNIKACIJSKIH ZMOŽNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV, DIAG...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E0370200) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR/BOLNIČARKA V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI, ŠIFRA DM: E034004, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN - PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO - SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV P...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA POTEK OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ STANOVALCEV, POSKRBETI ZA USTREZNO GIBANJE ALI LEGO STANOVALCEV, NJIHOV POČITEK, POMOČ PRI OBLAČILIH, POMOČ PRI IZVEDBI ALI SAMA IZVEDBA OSEBNE ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve javnega uslužbenca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAV...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV., IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, PRIČAKUJEM...

. camarero/camareraBANKETNI NATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UREDITEV BANKETNIH PROSTOROV, DVORAN, SEJNIH SOB IN OMIZIJ, PRIPRAVA DROBNEGA INVENTARJA IN (NAMIZNE) OPREME, DNEVNO SEZNANJANJE Z DOGODKI IN PONUDBO HRANE IN PIJAČ, PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE STORITEV, SPR...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: E035040) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODEL...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHTANJE SUROVIN NA OSNOVI PROIZVODNE DOKUMENTACIJE, RAZKLADANJE IN NAKLADANJE SUROVIN IN MATERIALA, PRIPRAVA SUROVIN IN MATERIALOV V SKLADU S POTREBAMI, KONTROLIRANJE USKLAJENOSTI SPREMNE DOKUMENTACIJE IN K...

BOLNIČAR - NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV - UREJANJE PERILA IN POSTELJE - PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV - UREJANJE P...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR / BOLNIČARKA V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI, ŠIFRA DM: E034004, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, - PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, - SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV P...

SERVISER TOPLOTNE TEHNIKE - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE IN POPRAVILA TOPLOTNIH ČRPALK, PLINSKIH PEČI, OLJNIH GORILNIKOV IN SOLARNIH SISTEMOV (SKUPAJ Z GLAVNIM SERVISERJEM, KASNEJE TUDI SAMOSTOJNO). VEZAV...

LABORATORIJSKI TEHNIK III - ZA ČAS OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA, ŠIFRA DM: 045007, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH, - IZV...

ŠIFRA DM: J017935 – VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU, NAČRTOVANJU IN ORGANIZIRANJU DELA NA PODROČJU ŠTUDIJSKIH IN SPLOŠNIH ZADEV ODDELKA, VODENJE EVIDENC PEDAGOŠKEGA IN DRUGEGA DELA NA ODDELKU TE...

. técnico en alarmas de seguridad/técnica en alarmas de seguridadVARNOSTNI TEHNIK (MONTER, SERVISER ALARMNIH, VIDEO, POŽARNIH SISTEMOV) - M/Ž. VARNOSTNI TEHNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTIRANJE, SERVISIRANJE ALARMNIH, VIDEO IN POŽARNIH SISTEMOV., ZAŽELENE DELOVNE IZKUŠNJE. POTREBNA NEKAZNOVANOST, VOZNIŠKI IZPIT, ZAŽELEN NPK ZA VARNOSTNEGA TEHNIKA. STIMULATIVNA PLAČA (V PRIMERU IZPOLNJE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. peluquero/peluqueraFRIZER/FRIZERKA V FRIZERSKEM SALONU Z RASTLINSKIMI BARVAMI - M/Ž. FRIZER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, KAKOVOSTNO STRIŽENJE, OBLIKOVANJE FRIZUR IN FENANJE. PRIPRAVLJENOST LASTNE UPORABE RASTLINSKIH BARV ZA LASE, PRIPRAVLJENOST ZA UČENJE NOVIH POSTOPKOV NEGE IN BARVANJA LAS., , dvoizmensko

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POSTREŽBA JEDI IN PIJAČ PO STANDARDIH DRUŽBE IN HOTELSKE VERIGE, DNEVNO SEZNANJANJE S PONUDBO HRANE IN PIJAČE, OBRAČUN KONZUMACIJ Z GOSTI, AKTIVNA PRODAJA PONUDBE RESTAVRACIJE IN BARA, PRIPRAVA OMIZIJ, POMOČ P...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT I - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL, - PRODAJA DODATNIH ARTIKLOV, - SKRB ZA AŽUREN VNOST PODATKOV, - AŽURNO SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, - S...

. barmanNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. TOČAJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV ..., , dvoizmensko

OSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA CENTER - M/Ž. OSEBNI BANČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE  IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z  OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI, SPREMLJA POS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU P...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA, IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM,- IZVAJ...

LABORATORIJSKI TEHNIK III, ŠIFRA DM: E045007, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH - IZV...

Más empleos: << · 22 · 33 · 38 · 41 · 42 · < · 44 · > · 47 · 50 · >>