Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,286 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 44):

Página: 44

. comisario de policía/comisaria de policíaPOLICIJSKI INŠPEKTOR (ŠIFRA DM 71619) V MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJI, GENERALNI POLICIJSKI UPRAVI, URADU ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE, SEKTORJU ZA ITK INFRASTRUKTURO, ODDELKU ZA STREŽNIŠKE SISTEME - M/Ž. POLICIJSKI INŠPEKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA OE, PRIPRAVLJANJE INFORMACIJ TER PREDLAGANJE UKREPOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH AKTOV IN RAZVOJNIH PROJEKTOV, IZVAJANJE PROJEKTNIH IN RAZVOJNIH NALO...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I, KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZACIJA, NADZOR IN IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IN NAJBOLJ ZAHTEVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZL...

. microbiólogo/microbiólogaE047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III, ODD. ZA CITOPATOLOGIJO - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TESTIRANJE, UVAJANJE IN IZVAJANJE  ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, IZBIRA KONTROL ZA IZVAJANJE  LABORATORIJSKIH PREISKAV, ANALIZA REZULTATOV,   ODČITAVANJE IN VREDNOTENJE REZULTATOV LABORATORI...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK KAMIONA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SMO MANJŠE DRUŽINSKO PODJETJE IN ZARADI ŠIRITVE IŠČEMO NOVEGA VOZNIKA V MEDNARODNEM PROMETU - ŠLEPAR CERADA. NALOGE: NAKLAD/RAZKLAD, ZAVAROVANJE TOVORA, SKRB ZA VOZILO IN PRIKOLICO, SKRB ZA UREJENE PREVOZNE DOKUMENT...

PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA, NAMESTNIK VODJE, VODJA ODDELKA IN DIREKTOR, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOČ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELA IN NALOG:  PRODAJA KONČNIM KUPCEM, POMOČ PRI IZBIRI IN SVETOVANJE, IZDAJA RAČUNOV, SPREJEMANJE NAROČIL, OBDELAVA IN IZDOBAVA SPLETNIH NAROČIL, OBDELAVA NAROČIL, PRIPRAVA BLAGA IN IZDAJA RAČUNOV, P...

. técnico de laboratorio en ciencias de la vida/técnica de laboratorio en ciencias de la vidaE045025 LABORATORIJSKI TEHNIK III (I), ODD. ZA CITOPATOLOGIJO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK MIKROBIOLOGIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV PO USTREZNIH NAVODILIH IN ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI ODSTRANJEVANJU POSEBNIH ODPADKOV (INFEKTIVNIH, TOKSIČNIH, ORGANSKIH TOPIL...

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - EJT - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZAHTEVNIH ZADEV, KI MU JIH DODELI V DELO VODJA ,NAMESTNIK VODJE, EVROPSKI TOŽILEC IN EVROPSKI DELEGIRANI TOŽILEC, PRIPRAVA ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ZAHTEV...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) V POSEBNEM ODDELKU - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZAHTEVNIH ZADEV, KI MU JIH DODELI V DELO VODJA PO ALI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ZAHTEVNIH ODLOČITEV, PRIPRAVA ZAHTEVNIH OBRAZLOŽITEV ODLOČITEV,- SPREMLJAN...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR V (KURIR) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: OPRAVLJANJE VROČEVALSKE SLUŽBE ZA PRAVOSODNI ORGAN SKLADNO S PROCESNIMI PREDPISI, PRENAŠANJE IN PREVAŽANJE POŠTE, SPISOV IN DRUGIH GRADIV, OPRAVLJANJE TEHNIČNEGA DELA V ZVEZI Z ODPRAVO PISEMSKIH POŠILJK. ...

Más empleos: << · 22 · 33 · 38 · 41 · 42 · < · 44 · > · 46 · 49 · 54 · 65 · 86 · >>