Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,537 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 48):

Página: 48

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. konca šolskega leta 2022/2023, skrajšan delovni čas, 35, SPREMLJA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI TEKOM ŠOLSKEGA DNEVA, PRI ČEMER TESNO SODELUJE Z UČITELJI, SVETOVALNO SLUŽBO.,  Izobraževalni program sredn...

. pedagogo social/pedagoga socialE047073 SPECIALNI PEDAGOG III - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OBRAVNAV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO POD KONZULTACIJO ALI V TIMU., STROKOVNI IZPIT. Kandidati naj k vlogi priložijo dokazila o izpolnjevanju pog...

. director de seguridad/directora de seguridadOPERATIVNI VODJA - M/Ž. VARNOSTNI MENEDŽER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, KOORDINIRANJE IN USMERJANJE VARNOSTNIKOV, SODELOVANJE IN KOMUNICIRANJE Z NAROČNIKOM. PRIPRAVA MESEČNIH PLANOV DELA VARNOSTNIKOV. , OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO: - najmanj V. stopnjo izobrazbe, - nata...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosSAMOSTOJNI MIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V MIZARSKI DELAVNICI (SESTAVLJANJE POHIŠTVA, DELO Z RAZLIČNIMI MIZARSKIMI STROJI IN NAPRAVAMI), RAZUMEVANJE IN BRANJE TEHNIČNIH NAČRTOV. PRIČAKUJEMO: NATANČNOST, MOTIVIRANOST, ZANESLJIVOST, VESTNOST, VZTRAJNO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, IZVAJA POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA. POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIKI ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE MORE IZVAJATI - OSEBNA NEGA IN DRUGA POMOČ ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ PO PREDPISIH DRŽAVE NAPOTITVE IN ZA OBRAČUN PLAČ V RS, OBRAČUN DOHODNINE V NEMČIJI, PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA VRAČILO DOHODNINE IN DDV IZ DRŽAVE ČLANICE EU, OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOKA-BAU I...

OSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA CENTER - M/Ž. OSEBNI BANČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE  IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z  OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI, SPREMLJA POS...

. barmanNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. ŠANKIST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV ..., , dvoizmensko

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM N...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU P...

BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA, OPAZOVANJA STANJA STANO...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROBNEJŠI OPIS: -SAMOSTOJNO IZVAJANJE LABORATORIJSKIH POSTOPKOV ZA POTREBE REDNE IN URGENTNE BIOPSIJSKE IN OBDUKCIJSKE DIAGNOSTIKE V USMERJENIH  ODDELČNIH LABORATORIJIH V OKVIRU...

. veterinario general/veterinaria generalVETERINAR VII/2 NA KLINIKI ZA REPRODUKCIJO IN VELIKE ŽIVALI (ŠIFRA DM: J017161) - M/Ž. VETERINAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. predvidoma 4. 12. 2022 (nadomeščanje začasno odsotnega delavca), skrajšan delovni čas, 20, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE PREISKAV RAZLIČNEGA...

. camarero/camareraNATAKAR/NATAKARICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, TER OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, Urejenost, prijaznost, točnost, natančnost, prilagodljivost, poštenost,delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželjene...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MALIC, PRIPRAVA JEDI ALA KART, PRIPRAVA SOLAT, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Čistost, urejenost, prilagodljivost, hitrost. Delovne izkušnje niso pogoj-so pa za...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE IN KONTROLA PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV, SPREMLJANJE STANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV, OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IN KNJIGOVODSKIH OPRAVIL, NADZOR NAD GLAVNO KNJIGO, VODENJE REGISTR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

NATAKAR V CATERINGU - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - STREŽBA HRANE IN PIJAČE;  SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA;  PREVZEMANJE NAROČIL GOSTOV;  SKRB ZA KAKOVOSTNO IN AŽURNO POSTREŽBO;  POMOČ  POSLOVNIM ENOTAM NA LOKACIJI PODJETJA ALI CATERING DOGODKU, , večizmensko

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI: PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV V SKLADU S KOMPETENCAMI, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM NAČR...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, KONTROLA NAD JEMANJEM ZDRAVIL IN SVEČK, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE BIVALNEGA PROSTORA STANOVALCEV, TRANSPOR...

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV (J033035), V SLUŽBI BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAOPIJE, UKC LJUBLJANA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POMIVANJE OPREME, INVENTARJA IN DELOVNEGA OKOLJA, - PREDPRIPRAVA ŽIVIL,   - PRIPRAVA ENOSTAVNIH JEDI IN NAPITKOV, - POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE, - IZVAJA DRUGE NALOGE Z DELOVNEGA PODROČJA P...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA OKVAR NA TEHNOLOŠKI OPREMI NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANA DELA IN POTREB PROIZVODNJE, DEMONTAŽA STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR NA STROJIH, MONTAŽA NOVE OP...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN NAPRAVAH ČISTILNI, PESKALNI STROJI, FORMARSKI STROJI, JEDRARSKI STROJI, MOSTNA DVIGALA, VZDRŽEVANJE DVIGAL, VZDRŽEVANJE FORMARSKIH LINIJ BMD, ASPA, DISA, ELEKTRO...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICNI II (E047003) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KI ZA SPECIALNO LABORATORIJSKI DIAGNOSTIKO - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NALOGE: - NADZOR IN IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREIS...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. UČITELJ RAČUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. OD 1. 9. 2022 DO 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 14, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Zahtevane izkušnje na področju poučevanja v srednji šoli, strokovni izpit za VIZ, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK IV (J034060), V SLUŽBI BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE, UKC LJUBLJANA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVZEMANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE BLAGA/MATERIALA, - SPREJEMANJE NAROČIL, PRIPRAVA IN IZDAJANJE BLAGA/MATERIALA, - VODENJE EVIDENCE BLAGA/MATERIALA V SKLADIŠČU, - DRUGE NALOGE POVEZANE S SKLADIŠČNIM POSLOVANJEM, - VZDRŽE...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri / srednja splošna izobrazba ustrezne smeri, organizacijske sposobnosti ,

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA ,- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

Más empleos: << · 24 · 36 · 42 · 45 · 46 · < · 48 · > · 50 · >>