Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,641 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 45):

Página: 45

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA RAZREDNEGA POUKA V OSNOVNI ŠOLI, Poleg dokazil o izobrazbi, zahtevamo tudi opravljen strokovni izpit in potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan

KOMERCIALIST NA TERENU ZA PRODAJO PNEVMATIK - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - UREJENOST, NATANČNOST, AMBICIOZNOST IN VZTRAJNOST, - AKTIVNO ZNANJE SLOVENŠČINE, - IZKUŠNJE Z DELOM V PRODAJI, - VOZNIŠKI IZPIT B, - SPOSOBNOST KOMUNIKACIJE IN POGAJANJA, - RAZIS...

KUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, PO NAVODILU KUHARJA IN GLAVNEGA KUHARJA IZVAJANJE PREDPRIPRAVE ŽIVIL, PRIPRAVE HRANE (DNEVNI OBROKI) IN SODELOVANJE V KUHINJI., Zahtevana izobrazba: nižja poklicna-smer gostinstvo ali druga ustrezn...

SISTEMSKI INŽENIR - M/Ž. SISTEMSKI INŽENIR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, * VODENJE ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV * KOORDINACIJA RAZPOLOŽLJIVOSTI VIROV * KOORDINACIJA MANJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV * SKRB ZA STROKOVNI PROJEKTNEGA TIMA * VZDRŽEVANJE, INSTALACIJA, ADMINISTRIRANJE IN STROKOVNO SVETOV...

HR SPECIALIST - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZPOLNJEVANJE SMERNIC KADROVSKE POLITIKE , IMPLEMENTACIJA DOBRIH PRAKS NA PODROČJU RAZVOJA ZAPOSLENIH ,UPRAVLJANJE S KLJUČNIMI KADRI, RAZVOJ TALENTOV TER SKRB ZA ZAVZETOST ZAPOSLENIH , ORGANIZACIJA, KOORDINACIJA IN IZ...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA RAZREDNEGA POUKA., Poleg dokazil o izobrazbi zahtevamo opravljen strokovni izpit iz VIZ in potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan

REFERENT PRODAJE (CUSTOMER SERVICE) - DOMŽALE - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, REFERENT PRODAJE (CUSTOMER SERVICE) OPIS DELOVNEGA MESTA:  KOMUNICIRANJE IN KORESPONDENCA Z DOMAČIMI IN TUJIMI KUPCI (VEČINOMA OBSTOJEČIMI), OBDELAVA NAROČIL (VNOS V SISTEM), POTRJEVANJE, ODPOKLICI, PREVZEM ...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, DELA IN NALOGE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKA VZGOJITELJA, DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, LDN IN PO OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU...

E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU V PALIATIVNI OSKRBI - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POD NEPOSREDNIM NADZOROM MENTORJA. OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE., Pogoji za zasedbo: VII/2, dr. med., opravljen sekundariat. Kolikor vas o razpisu lahko obvestimo po e-pošti, pri...

RAČUNALNIČAR - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA., - obvladanje slovenskega knjižnega jezika, - organiza...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke z porodniškega dopusta oz. najkasneje do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKO...

UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - 92% ZAPOSLITEV - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke z porodniškega dopusta oz. najkasneje do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 37, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA  IN ODGOVARJA ZA ...

UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - 92% ZAPOSLITEV - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke z porodniškega dopusta oz. najkasneje do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 37, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVN...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke (predvidoma do 29. 11. 2021), polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI IN OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z LDN-JEM., Pričetek dela 1.9.2021. Opravljen strokovni izpit v VIZ. Priložiti potrdilo...

UČITELJ BIOLOGIJE, NARAVOSLOVJA IN LABORANT - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke z porodniškega dopusta oz. najkasneje do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOV...

RAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZDELOVANJE OBRAČUNOV PLAČ IN POSREDOVANJE PODATKOV O IZPLAČANIH PLAČAH PRISTOJNIM INSTITUCIJAM, - ORGANIZIRANJE IN VODENJE SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV IN TEKOČE USKLAJEVANJE Z GLAVNO KNJIGO, - OBDEL...

SODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV OSNUTKOV SODNIH ODLOČB, VLOG ALI DRUGIH PISANJ SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, VLOG, SKLEPOV, ODREDB SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI S POZIVANJEM STRANK NA ...

VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž), ŠIFRA DM 12068, V SEKTORJU ZA OKOLJSKE INFORMACIJSKE SISTEME NA URADU ZA SPREMLJANJE VPLIVOV NA OKOLJE, NA AGENCIJI RS ZA OKOLJE, ZA IZVEDBO NALOG NA PROJEKTU LIFE NARCIS. - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NALOG ZA PROJEKTU NARCIS, - ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGAN...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, ...

HIŠNIK V - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, DOSTAVA HRANE IN DOKUMENTOV PO ENOTAH VRTCA, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN IGRIŠČ, SKRB ZA OGREVANJE PROSTOROV IN DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, MANJŠA POPRAVILA ..., ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN...

LABORANT - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 24. 6. 2022, skrajšan delovni čas, 11, POMOČ PRI POIZKUSIH PRI PREDMETIH KEMIJA, FIZIKA IN NARAVOSLOVJE., Kandidat mora priložiti potrdilo oN nekaznovanosti. Zaposlitev je 27,5 . Pričetek dela 1. 9. 2021.,

ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKI IN VRTČEVSKIH PROSTOROV, Kandidat mora priložiti potrdilo o nekaznovanosti. Delo se opravlja 25  odstotkov delovnega časa v šoli in 75 odstotkov v vrtcu. Popoldansko delo. Pričetek dela je 1. 9. ...

RAZVOJNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJSKO VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU DELA PRIPRAVA VSEBINSKIH IN FI...

POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA OZ. NAJKASNEJE DO 25. 1. 2022., polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU DELA,...., Ustrezen kandidat mora imet...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA oz. NAJKASNEJE DO 13. 9. 2021., polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VAROVANJE PREDŠOLSIH OTROK. PRIPRAVE NA VZGOJNO, IZOBRAŽEVALNO DELO, DELO Z OTROCI, SODELOVANJE S POMOČNIKOM VZGOJITELJA, ..., Ust...

SPREMLJEVALEC UČENCA - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 39, POMOČ UČENCU Z MOTNJAMI POZORNOSTI PRI POUKU IN DRUGIH DEJAVNOSTIH PREDPISANIH Z LDN IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU RAVNATELJA., Zaželeno je, da ima kandidat ustreze...

SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI IN ODGOVARJA ZA PRAVOČASNO OBDELAVO NAROČIL TER USKLAJUJE DOBAVNE ROKE Z ROKI IZDELAVE,  SODELUJE PRI USKLADITVI DOBAV KUPCEM, PRIPRAVLJA VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO ZA IZVOZ, AŽURIR...

POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TAJNIŠKO-ADMINISTRATIVNIH DEL, RAČUNOVODSKO-FINANČNIH DEL IN KADROVSKIH DEL. PODROBEN OPIS DEL IN NALOG ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO JE NA SPLETNI STRANI: WWW.AQUARIUS-LJ.SI/AKTUALNO, Lahko tudi drug ...

ANALITIK VII/1 (REFERAT ZA UPRAVLJANJE IN RAVNANJE S POSLOVNIMI PROSTORI MOL V ODDELKU ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI, DM 220)/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV, PRIPRAVLJANJE ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA O...

ZNANSTVENI SODELAVEC (ŠIFRA DM:H019007) ZA DELO NA PROJEKTIH PROTESTI, UMETNIŠKE PRAKSE IN KULTURA SPOMINA V POST-JUGOSLOVANSKEM KONTEKSTU, DRUŽBENA POGODBA V 21. STOLETJU IN DELIBERACIJA IN SKUPNO DOBRO V 21. STOLETJU:KONTEKSTI, PERCEPCIJE, REALIZACIJA N. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 36 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, - ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE), - POVEZO...

Más empleos: << · 23 · 34 · 39 · 42 · 43 · < · 45 · > · 47 · 50 · >>