Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,537 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 45):

Página: 45

. auxiliar de cocinaPOMIVALEC/KA POSODE - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ V KUHINJI (POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE PROSTOROV), - ČIŠČENJE DELOVNEGA OKOLJA - ODNAŠANJE SMETI, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO. DELO SE OPRAVLJA OD 13H-DO 21H, , popoldan

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI POPRAVILIH IN VZDRŽEVANJU ELEKTRO NAPRAV IN STROJEV V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIČNIH MAS (PVC IN PEHD CEVI)., zaposlimo sodelavca, ki je željan novega znanja, izobraževanja in izpopolnjevanja na podro...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA INFORMATIKO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN SODELOVANJE V ZAHTE...

. director de ventas/directora de ventasVODJA PRODAJNIH PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 6, OBVLADA SODOBNA SPLETNA OGLAŠEVALSKA ORODJA, - IMA SPOSOBNOSTI SAMOSTOJNEGA PISANJA PRIVLAČNIH OGLASNIH BESEDIL, - IMA IZKUŠNJE IZ PRODAJNE TELEFONSKE KOMUNIKACIJE, - ODLIČNO POZNA MS ORODJA,, Iščemo ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaJ017134 STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1 - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBVLADUJE PROCESNO IN MERILNO OPREMO NA ZTM IN DISLOCIRANIH ENOTAH; SAMOSTOJNO UPRAVLJA Z BAZO PROCESNE IN MERILNE OPREME; KOORDINIRA  IZVAJANJE KALIBRACIJ MERILNE OPREME NA ZTM IN DISLOCIRANIH ENOTAH S STR...

. contableSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE SODELAVKE IZ PORODNIŠKE, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE (SAMOSTOJNO KONTIRANJE, KNJIŽENJE DOKUMENTOV, USKLAJEVANJE KONTOV IN BRUTO BILANCE), VODENJE SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV (SKRB ZA LIKVIDACIJO DOKUMENTOV, KNJIŽENJ...

MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN SESTAVA POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN VGRADNJA V KONČNI OBJECT , SPLOŠNA KLJUČAVNIČARSKA DELA , RAZLIČNA MONTAŽNA IN VZDRZEVALNA DELA , KOORDINA...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - DELOVNO MESTO V LJUBLJANI - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJANJE RAČUNOV, KNJIŽENJE IZPISKOV, RAČUNOV, USKLAJEVANJE IN KONTROLA EVIDENC, ODPRTIH POSTAVK, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, OBRESTI, SPREMLJANJE IN OBDELAVA POŠTE IN ELEKTRONSKE POŠTE, PISANJE DOPISOV, POROČIL,...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - EJT - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. predvidoma 21.6.2023, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZAHTEVNIH ZADEV, KI MU JIH DODELI V DELO VODJA SDT, DELEGIRANI DRŽAVNI TOŽILEC ALI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ZAHTEVNIH ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI – RAZLIČNI ODDELKI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA NA IZSTRESALNI REŠETKI, NA LOMLJENJU LIVNIH SISTEMOV, V PRIPRAVI PESKA UPRAVLJANJE S STROJI IN POMOŽNIMI NAPRAVAMI ZA PESKANJE PREVOZ REPROMATERIALA, POLI...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC ZA BRUŠENJE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROIZVODNIH DEL V SKLADU S PREDPISANIM TEHNOLOŠKIM POSTOPKOM BRUŠENJE S KOTNO BRUSILKO, BIAKSOM TER OBDELAVA Z UDARNIM KLADIVOM, BRUŠENJE NA ST...

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLENI BO OPRAVLJAL DELO SKRBNIKA PROJEKTOV NA PODROČJU TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA. NJEGOVA NALOGA BO, DA BO AKTIVNO SKRBEL ZA PROMOCIJO PROGRAMA ERASM...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE STORITEV, NAMENJENIH OSEBNI POMOČI UPORABNIKA STORITVE, NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH POMOČ PRI KOMUNIKACIJI SPREMSTVO SLEPIH IN SLA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIČNIH MAS (PROIZVODNJA PVC IN PEHD CEVI). DELO NA LINIJI, MANIPULACIJA S KONČNIMI IZDELKI (PALETE IN KOLUTI) IN RE...

. administrador de fincas/administradora de fincasKOORDINATOR VI - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE POSLOVNE ZGRADBE PO NAVODILIH DIREKTORJA, NADZOROVANJE IN SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV IN NAPRAV, SKRB ZA VZPOSTAVLJANJE IN AŽURIRANJE EVIDENC O OSNOVNIH SREDSTVIH IN DROBNEM INVENTARJU SDT PO N...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZAHTEVNIH ZADEV, KI MU JIH DODELI V DELO VODJA SDT ALI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ZAHTEVNIH ODLOČITEV, PRIPRAVA ZAHTEVNIH OBRAZLOŽITEV ODLOČITE...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónOPERATER NA BRUSILNEM STROJU KOYAMA - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL NA AVTOMATSKEM BRUSILNEM STROJU KOYAMA V SKLADU S PREDPISANIM TEHNOLOŠKIM POSTOPKOM, NASTAVLJANJE STROJA PO PROGRAMU, NADZOR NAD DELOVANJEM STROJA IN OPREME, KONTROLA KVALITETE PRE...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VI/NAMESTNIK VODJE URADA SDT - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADOMEŠČANJE VODJE URADA V ČASU NJEGOVE ODSOTNOSTI, IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, IZDELAVA TAJNIŠKIH NALOG ZA VODJO SDT, NJEGOVEGA NAMESTNIKA, ZA DRŽAVNE TOŽILCE IN DIREKTORJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V DROBILNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO NOVEGA SODELAVCA ZA DELO V MLINU PVC IN PEHD CEVI. ZAPOSLENI SKRBIJO ZA MLETJE DNEVNEGA IZMETA PROIZVODNJE, SORTIRAJO MATERIALE IN PO ...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, RAČUNALNIŠTVA, LABORANTA IN RAČUNALNIČAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, DELO Z UČENCI PRI IZVAJANJU UČNO VZGOJNEGA PROCESA Z UPORABO RAČUNALNIKA, PROGRAMSKA OPREMA, STROJNA OPREMA, OMREŽJE., Potrdilo o nekaznovanosti in spolni...

SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZTOVARJANJE, PRETOVARJANJE IN NATOVARJANJE TER PREČRPAVANJE SUROVIN IN TEKOČIH SMOL, PRIPRAVA SUROVIN ZA PROIZVODNJO, PAKIRANJE, EMBALIRANJE, ETIKETIRANJE IN ZLAGANJE IZDELK...

. operador de máquinas para rellenar bombonas y botellas con gases/operadora de máquinas para rellenar bombonas y botellas con gasesPOLNILEC PLINSKIH JEKLENK - M/Ž. POLNILEC TEHNIČNIH PLINOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREBIRANJE JEKLENK NA TRAKU, NATIKANJE ZAŠČITNIH ČEPOV, ZATEGOVANJE ZAŠČITNIH ČEPOV S PNEVMATSKO PIŠTOLO, PRANJE JEKLENK, RAZPLINJEVANJE JEKLENK, MANIPULACIJA Z JEKLENKAMI, PRAZNJENJE IN POLNJENJE LESENIH PA...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEGA V ...

KUHARSKI POMOČNIK II (J032008) - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI ŽIVIL, ČIŠČENJE ŽIVIL, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE STROJEV, NAPRAV, POMIVANJE TAL ..., Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dej...

. personal directivo de la administración pública»VIŠJI SVETOVALEC ZA UPRAVLJANJE IN IZLOČANJE MATERIALNIH SREDSTEV« (M/Ž) V DIREKTORATU ZA LOGISTIKO, SEKTORJU ZA UPRAVLJANJE MATERIALNIH SREDSTEV, ODDELKU ZA UPRAVLJANJE MATERIALNIH SREDSTEV IN ODPRODAJO (ŠIFRA DM 102236) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH S PODROČJA UPRAVLJANJA IN IZLOČANJA MATERIALNIH SREDSTEV, IZVAJANJE USPOSABLJANJA TER STROKOVNEGA NADZORA NA PODROČJU UPRAVLJANJA IN IZL...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V SLUŽBI ZA KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OPRAVLJA DRUGE ...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGL...

Más empleos: << · 23 · 34 · 39 · 42 · 43 · < · 45 · > · 48 · >>