Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,537 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 24):

Página: 24

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA PRED VLOMOM, TATVINAMI IN POŽAROM, IZVAJANJE VARNOSTNO- RECEPTORSKEGA DELA, VAROVANJE PRODAJNIH MEST, VAROVANJE OSEB, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ, DELOVANJE V SKLADU S STANDARDI NAROČNIKOV IN NA...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK INTERVENT - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA PRED VLOMOM, TATVINAMI IN POŽAROM, VODENJE EVIDENC, DELO S STRANKAMI, POSREDOVANJE INFORMACIJ, IZVAJANJE VARNOSTNIH INTERVENIRANJ NA VAROVANIH OBMOČJIH, IZVAJANJE OBHODOV VAROVANIH OBJEK...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT V MEDNARODNEM TRANSPORTU - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN SPREMLJANJE DELA VOZNIKOV V MEDNARODNEM TRANSPORTU. KOMUNIKACIJA  Z NAROČNIKI, PRIPRAVE PONUDB ZA TRANSPORTE IN SKRB ZA REALIZACIJO NAROČIL. VODENJE EVIDENC. OSTALA DELA PO NALOGU NADREJ...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ. - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke do 31.8.2023, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCEM Z ODLOČBAMI. UČITELJ JE LAHKO SPECIALNI, SOCIALNI ALI INKLUZIVNI PEDAGOG., ZAPOSLITEV JE ZA DOLOČEN ČAS, DO VRNITVE ZAPOSLENE DELAVKE oz.do 31. 8...

OSEBNI ASISTENT/ASISTENTKA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, STORITVE OSEBNE ASISTENCE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA OSEBNE ASISTENCE: STORITVE OSEBNE ASISTENCE, NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH: SPREMSTVO UPORABNIKA OSEB...

. ferrallistaPOMOČNIK MONTERJA / MONTER / SERVISER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA, DEMONTAŽA IN/ALI SERVISI LAKIRNIH KABIN V NEMČIJI IN AVSTRIJI, ZAPOSLIMO MONTERJA - MONTAŽA LAKIRNIH KABIN (AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA) ZA PRIZNANEGA NAROČNIKA V NEMČIJI. NAŠ CILJ JE KVALIT...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA / ADMINISTRATOR - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE DOMAČEGA KNJIGOVODSTVA IN PODPORA ZUNANJEMU RAČUNOVODSTVU - DELO Z PROGRAMOM VASCO (DOMAČE KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, POSLANIH RAČUNOV, VODENJE IOP, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV, PRIPRAVA PODATKOV ZA PLAČE, PLAČEVANJ...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke., polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH DEL ZA ŠOLO., Zaposlitev je po razgovorih. Nujno je potrebno priložiti: - življenjepis, - fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi, - fotokopijo strokovnega izpita za...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaSTREŽNICA SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV OZ. UPORABNIKOV, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL PRI OSKRBI STANOVALCEV OZ. UPORABNIKOV TRANSFER PERILA TER MATERIALA ZA NEGO ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ (EKONOMIKA IN MANAGEMENT V UPRAVI) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM; ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KOMUNIKACJA S STRANKAMI IN DOBAVITELJI - PRIPRAVA PONUDB, PRODAJA, NABAVA, PRIPRAVA UVOZNO/IZVOZNIH DOKUMENTOV - ADMINISTRATIVNA DELA PO NAVODILU VODSTVA., - ustrezno izobrazbo (komercialist z tehničnim zna...

SPECIALIST RAČUNOVODSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA IN IZDAJA KNJIGOVODSKE LISTINE. KONTIRA, KNJIŽI PREJETE IN IZDANE RAČUNE TER POSLOVNE DOGODKE NA PODLAGI KNJIGOVODSKIH LISTIN V POSLOVNE KNJIGE. OBRAČUNAVA DAVEK NA DOD...

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE KIPARSTVO ZA DOLOČEN ČAS, ZA ČAS NADOMEŠČANJA ZAČASNO, BOLNIŠKO ODSOTNEGA DELAVCA, S POLNIM DELOVNIM ČASOM (ŠIFRA DM: D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno, bolniško odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE...

D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ (INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM; ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTI...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 – II (J017103) V PROJEKTNI PISARNI - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS DELA IN NALOG (IZ OPISA DELOVNEGA MESTA): - SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO-ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, -IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, -SPREML...

PODSEKRETAR (M/Ž), ŠIFRA DM 94, V SEKTORJU ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA SEKTORJA, - VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, - SAMOS...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - KONTROLOR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE DELA V SKLADIŠČU - PREVZEM IN IZDAJA - IZVAJANJE VHODNE IN IZHODNE KONTROLE PO PREDPISANIH POSTOPKIH - PRIPRAVA IZDELKOV ZA PREVZEM - SODELOVANJE V PROCESU REŠEVANJA REKLAMACIJ - VODENJE SKLADIŠ...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK IV J034084 - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VAROVANJE ARBORETSKEGA PARKA, PRIDELOVALNIH POVRŠIN, SKLADIŠČ IN STAVB, - IZVAJANJE DEL V SKLADU S PREDPISI O VARNOSTI PRI DELU IN POŽARNI VARNOSTI, - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN UPOŠTEVANJE ARBORETSKEGA DELA V ...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v LJUBLJANI. Pri prijavi navedite številko oglas...

PODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA JAVNO RAČUNOVODSTVO, SEKTORJU ZA RAZVOJ SISTEMA JAVNEGA RAČUNOVODSTVA (ŠT. DM: 9108) ŠT. RAZPISA: 1002-40/2022 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, -VODENJE IN SODELOVANJE V NA...

. director del departamento de desarrollo de productos/directora del departamento de desarrollo de productosRAZVOJNIK - M/Ž. VODJA RAZVOJA, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ANALIZE VPLIVOV SPAJANJA TRGOV PO RAZLIČNIH METODAH NA TRGOVANJE NA BORZI IN BILATERALNI TRG, PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG IN IZHODIŠČ ZA NADALJNJI RAZVOJ PODJETJA, GLEDE NA PREDPOSTAVKE IZ PRVE ALINEJE, UDELE...

. gerente de instalaciones culturalesVODJA OBMOČNE IZPOSTAVE OI CERKNICA- VI - G026010 - M/Ž. DIREKTOR ZAVODA ZA KULTURO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - URESNIČUJE IN ODGOVARJA ZA URESNIČEVANJE PROGRAMA SKLADA NA OBMOČJU OBMOČNE IZPOSTAVE, - VODI PORABO FINANČNIH SREDSTEV V SKLADU S PROGRAMOM IN FINANČNIM NAČRTOM SKLADA ZA OBMOČNO IZPOSTAVO IN ODGOVAR...

. asistente estadístico/asistente estadísticaFINANČNI REFERENT - M/Ž. REFERENT ZA FINAČNE TRANSAKCIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNO KNJIGO, SALDAKONTE IN DRUGE POMOŽNE KNJIGE, OPERATIVNO IZVAJANJE OBRAČUNA IN FINANČNE PORAVNAVE POSLOV SKLENJENIH NA BORZI Z UPORABO BORZNE APLIKAC...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE. IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU DMS ALI ZDRAVNIKA. KREPANJE V PRIM...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ – LOGOPED, SURDOPEDAGOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2023, skrajšan delovni čas, 32, OPRAVLJANJE NALOG V OKVIRU DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV NA PODROČJU KOMUNIKACIJE, GOVORA IN JEZIKA TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT, ŠIFRA DM: D010001, M/Ž, V/NA ENOTA ZA DOPOLNILNA ZNANJA - RAZISKOVALNA SKUPINA ZA MATEMATIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2022, skrajšan delovni čas, 22, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH...

. personal directivo de la administración públicaVODILNI STROKOVNI SODELAVEC Z DOKTORATOM - ZA PODPORO PRIJAVAM NA EVROPSKE CENTRALIZIRANE PROGRAME, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: H029002 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLENI BO OD ZAPOSLITVE DO 30. 6. 2026 OPRAVLJAL NALOGE NA PROJEKTU V OKVIRU JAV. RAZPISA MIZŠ »AKTIVNOSTI KREPITVE PROJEKTNIH PISARN NA JRO«,  KI GA SOFIN...

Más empleos: << · 12 · 18 · 21 · 22 · < · 24 · > · 27 · 31 · 38 · >>