Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,606 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 23):

Página: 23

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠ TIM VABIMO DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO, KI BI DELALA V STROKOVNEM TIMU DRUŽINSKE AMBULANTE. DELO ZAJEMA: DELO S PACIENTI, ORGANIZACIJSKA DELA TER UREJANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE. ZA ZAČETEK PONUJ...

. trabajador social para el ámbito gerontológico/trabajadora social para el ámbito gerontológicoSOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU UPORABNIKOV V CELODNEVNO ALI DNEVNO VARSTVO, VODENJE POSTOPKOV ZA SPRE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPLOMIRANA MEDECINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 02.02.2023 DO VRNITVE DELAVKE IZ STARŠEVSKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOV...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SERVISNO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL, STROJNE OPREME, VGRAJEVANJE IN KONTROLA NASTAVITEV, ODKRIVANJE NAPAK IN OBRABLJENIH DELOV TER ČIŠČENJE., , večizmensko

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISARNIŠKA DELA, KOT SO NPR. PREVZEM IN VNOS PREJETE POŠTE, SKRB ZA USKLAJENOST URNIKOV ZAPOSLENIH, PO POTREBI POMOČ V KOMERCIALI (PRI IZDAJANJU RAČUNOV) IN RAČUNOVODSTVU (KOMPENZACIJE, IZTERJAVA), IZDELAVA POTNIH ...

. lencero/lenceraVZDRŽEVALEC PERILA III V ZSV - M/Ž. VZDRŽEVALEC PERILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROJNO PRANJE POSTELJNEGA PERILA IN PERILA OSKRBOVANCEV TER NADZOR NAD DELOM STROJEV, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN LIKANJE PERILA IN GARDEROBE, STROJNO SUŠENJE PERILA TER ODVAŽANJE LE-TEGA NA SUŠENJE, ODDAJA PERILA...

. bibliotecario/bibliotecariaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) (M/Ž) (ŠIFRA DM: J017104) V KNJIŽNICI ODDELKA ZA ZGODOVINO NA FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI - M/Ž. KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (KLASIFIKACIJA, KATALOGIZACIJA, IZDELAVA EVIDENC, STATISTIK), PRIDOBIVANJE, STROKOVNA OBDELAVA IN HRANJENEJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, REFERALNO DELO ZA P...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK V ZDRAVSTVU ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME, UKC LJUBLJANA - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN V OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK V ZDRAVSTVU ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME, UKC LJUBLJANA - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN V OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH ...

VODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2, ŠIFRA DM (J027007) - M/Ž. MENEDŽERJI ZA PROIZVODNJO V GRADBENIŠTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SNOVANJU RAZISKOVALNO RAZVOJNE POLITIKE NA ŠIRŠEM STROKOVNEM PODROČJU PRIDOBIVANJE DEL IN PRIPRAVA PROGRAMOV ZA ZAHTEVNEJŠE NALOGE ORGANIZIRANJE IN VODENJE ZAHTEVNEJŠIH RAZISKOVA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC (KOMENDA) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SI ŽELITE DOLGOROČNE ZAPOSLITVE  V PRIJETNEM KOLEKTIVU, HKRATI PA IMATE DOBRE ROČNE SPRETNOSTI IN VAS VESELI DELO V PROIZVODNJI? V KOLIKOR STE ODGOVORILI PRITRDILNO, VAS VAB...

SERVISER KMETIJSKE MEHANIZACIJE - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH SERVISNIH DEL (NULTI SERVIS, PRVI SERVIS, REDNI SERVIS, SESTAVA PRODAJNIH PROIZVODOV..),- PREVZEM STROJEV V SERVIS,- KOMUNIKACIJA S STR...

. cocinero/cocineraKUHAR IV (J034030) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KUHAR, PRIPRAVLJA POSAMEZNE OBROKE IN JIH RAZDELJUJE DIJAKOM, DELAVCEM ZAVODA IN DRUGIM NAROČNIKOM..., Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki s...

. clasificador postal/clasificadora postalVIŠJI REFERENT ZA POŠTNI PROMET - M/Ž. REFERENT ZA POŠTO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH REFERENTSKIH OPRAVIL, ZBIRANJE PODATKOV O OPRAVLJENIH STORITVAH, ANALIZIRANJE IN PREDLAGANJE UKREPOV, UREJANJE POSLOVNIH RAZMERIJ S STRANKAMI, IZVAJANJE NALOG  PODROČJA OBRAČUNA STORITEV...

. bibliotecario/bibliotecariaKNJIŽNIČAR (J027004) - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, VODENJE EVIDENC..., Delo z dijaki na učnem področju, animacije...Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre...

PRODAJALEC - SVETOVALEC PRI PRODAJI - M/Ž. PRODAJALEC MOBILNE TELEFONIJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, svetovanje pri prodaji mobilnih telefonov, sklepanje naročniških razmerij za A1 (prodaja dodatne opreme, sklepanje pogodb za internet in tv, sprejem v servis), , dvoizmensko

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICJ017115 VII/2 SISTEMSKI ADIMISTARTOR (II) - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -KONFIGURACIJA IN VZDRŽEVANJE PODATKOVNEGA CENTRA,-PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, PODATKOV IN POROČIL IZ DELOVNEGA PODROČJA,-VZPOSTAVITEV, UPRAVLJANJE IN NADZOR DELOVANJA STROJNE OPREME, STREŽNIŠKE IN PODAT...

VOZNIK - M/Ž. VOZNIKI AVTOBUSOV IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA AVTOBUSA IN DRUGIH VOZIL S KATERIMI DRUŽBA IZVAJA DEJAVNOST, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV VOZIL , POSREDOVANJE INFORMACIJ POTNIKOM OZ. STRANKAM, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC , IZ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA NIVOJSKEM SORTIRANJU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREBIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN PO VRSTI IN KVALITETI NA SORTIRNI LINIJI (PAPIR, PLASTIKA, ODPADNE KOVINE), SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO MESTO, SKRBNO IN ODGOVORNO RAV...

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA DIMNIKOV IN PREZRAČEVALNIH SISTEMOV. DELO POTEKA TUDI NA VIŠINI., Delo poteka na objektih v Sloveniji. Delo z ročnim orodjem, Delo poteka tudi na višini., dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNID EJAVNOSTI (UC) E037049, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA ZA OBLIKOVANJE ZDRAVIH VEDENJSKIH VZORCEV PRI POSAMEZNIKIH, CILJNIH POPULACIJAH. PROMOCIJA ZDRAVJA, ZDRAVSTVENA VZGOJA IN UČENJE ZA R...

J016043 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG SPLOŠNEGA PODROČJA, - ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA MED ADMINISTRATIVNIM PODROČJEM IN STROKOVNIMI SLUŽBAMI TER STROKOVNIMI ORGANI V ZAVODU, - PRIPR...

. médico generalista/médica generalistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., LICENCA S PODROČJA SPECIALIZACIJE - DRUŽINSKE MEDICINE. K PRIJAVI PRILOŽITI DOKAZILA ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ZA POTREBE OČESNE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30.04.2023, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIA...

PRODAJALKA(EC) NA ODDELKU INFORMATIKE IN BELE TEHNIKE - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, KOT OSEBA Z VESELJEM DO DELA S TEHNIČNIM BLAGOM SVETUJETE STRANKAM PRI NAKUPU TER SKRBITE ZA DOBRO ZALOŽENOST IN UREJENOST PRODAJNIH POLIC., NUDIMO DELO V STABILNEM PODJETJU Z URJENIMI DELOVNIMI POGOJI. ZEŽELENE SO IZ...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaBLAGOVNI MANIPULANT V TRGOVINI NA ODDELKU SADJA IN ZELENJAVE - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ZLAGANJE TRGOVSKEGA BLAGA NA PRODAJNE POLICE,OPREMLJANJE ARTIKLOV Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI,OZNAČEVANJE BLAGA Z MALOPRODAJNIMI CENAMI, SPREMLJANJE ROKOV TRAJANJA ARTIKLOV,POMOČ KUPCEM PRI NAKUPU...

. recepcionista de clubHOSTESNIK ZA DELO NA BLAGAJNI ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS - M/Ž. HOSTESNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KOT OSEBA Z VESELJEM DO DELA S STRANKAMI, OPRAVLJATE DELO NA BLAGAJNI, KJER OBRAČUNAVATE ARTIKLE IN ZAKLJUČUJETE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE., Od kandidata pričakujemo vljudnost in ustrežljivost ter zanesljivost in odgovornost. Delo na...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA, OPAZOVANJA STANJ...

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., , dopoldan

Más empleos: << · 12 · 17 · 20 · 21 · < · 23 · > · 26 · 30 · 38 · >>