Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,499 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 12):

Página: 12

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM:E037010) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI ,- ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAKLAD IN RAZKLAD BLAGA. PREVZEM IN DOSTAVA S KAMIONOM, TEŽKA KATEGORIJA, DELO SE ZAČNE Z NAKLADOM BLAGA V SKLADIŠČU. DOSTAVA PALET DO SKLADIŠČA. DNEVNO VRAČANJE DOMOV. PREVOZ NA KRATKH RELACIJAH DO 200 KM V ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV, - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJ IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI, - IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DE...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II) - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKIH APLIKACIJ, ADMINISTRACIJA STREŽNIKA, ARHIVIRANJE SISTEMOV IN APLIKACIJ, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEL NA PROJEKTIH, DELA PO NAVODILIH VODJE PROJEKTA, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE ALI ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJALA GOSPODINJSKO POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU  OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE IN SPREMLJA S...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE TAL IN SANITARIJ V SOBAH STANOVALCEV TER BALKONOV, PREZRAČEVANJE PROSTOROV -MENJAVA HIGIENSKEGA MATERIALA V SKUPNIH IN TOALETNIH PROSTORI, ...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -UGOTAVLJANJE IN OPREDELJEVANJE POTREB PO DELOVNI TERAPIJI, OCENJEVANJE FUNKCIONALNIH STANJ IN ANALIZA SPOSOBNOSTI, POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE, -UPORABA SPECIFIČNIH TERAPEVTSKIH MEDI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACI...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU STE...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesVZGOJITELJ IN UČITELJ V JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31/08-2023, skrajšan delovni čas, 22, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI/MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM DOMA IN CENTRA. PRIPRAVI LETNI DELOVNI...

. economistaGLAVNI BANČNI REFERENT V ODDELKU BANČNE OPERACIJE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: IZVAJANJE OPERATIVNIH POSTOPKOV IZ NASLOVA PORAVNAVE POSLOV DENARNE POLITIKE IN NALOŽB BANKE SLOVENIJE, IZVAJANJE VZPOSTAVITVE ZAVAROVANJ TERJATEV BANKE SLOVENIJE IN EVROSISTEMA, NADZO...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ V VSEH TREH NAZIVIH (DOCENT, IZREDNI PROFESOR, REDNI PROFESOR) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU...

. almacenero de fábrica de calzado/almacenera de fábrica de calzadoBLAGOVNI MANIPULANT - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE BLAGA V TRGOVINI, PRIPRAVLJANJE PROSTORA, BLAGA IN EMBALAŽE, OZNAČEVANJE BLAGA S PREDPISANIMI DEKLARACIJAMI IN MALOPRODAJNIMI CENAMI, VODENJE PREDPISANE EVIDENCE., PRIČAKUJEMO: NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, DELOVN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALEC V BOLNIŠNICI (E042002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV ,- ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO ,- TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJ IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI ,- IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DE...

SKRBNIK PODJETIJ - KRITJE KLJUČNIH STRANK - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK IN VODENJE TER OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, PROAKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM NA PODROČJU VELIKIH IN MEDN...

. director de agencia inmobiliaria/directora de agencia inmobiliariaUPRAVITELJ VEČSTANOVANJSKIH STAVB - M/Ž. UPRAVITELJ NEPREMIČNIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Delo s strankami, objekti in programi za upravljanje, Izobrazba: gradbeni tehnik, gradbeni inženir, gimnazija, ekonomist. Obvezno stalno bivanje v Ljubljani. Delo s programi imagine, opcija znanja programov navi...

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaUČITELJ FIZIKE - M/Ž. UČITELJ FIZIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 18, POUČEVANJE FIZIKE IN IZVAJANJE LABORATORIJSKIH VAJ V UMETNIŠKI GIMNAZIJI., Izpolnjevanje zakonskih pogojev za zaposlitev na delovnem mestu učitelj fizike. Kandidati morajo prošnji za zaposlitev  priložiti dokazila o i...

UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN OSTALO DELO: IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA, SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU, EVALVIRANJU IN DOPOLNJEVANJU INDIVI...

. contableJ015009 FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA FINANČNEGA POSLOVANJA, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV IN VODENJE ANALITIČNIH EVIDENC, PRIPRAVA PODATKOV ZA IZDELAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POROČIL, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA...

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31/08-2023, polni delovni čas, 40, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI/MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM DOMA IN CENTRA.PRIPRAVI LETNI DELOVNI NAČRT VZGOJITELJA.SEZNANI SE Z DOKUM...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MED. SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI (E037052) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - SPRE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035039) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE STERILIZACIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV, - IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE, - PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE, - SODELOVANJE PRI PREV...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PO NAVODILIH TEHNOLOGA UVRŠČA MATERIALE NA POLICE V VHODNEM SKLADIŠČU GLEDE NA KVALITETO MATERIALOV IN VRSTO TOPLOTNIH OBDELAV, PO NAVODILIH TEHNOLOGA ZLAGA MATERIALE V KOŠA...

. ingeniero de transportes/ingeniera de transportesPROMETNI INŽENIR - M/Ž. PROMETNI INŽENIR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZBRAN KANDIDAT BO ZADOLŽEN ZA IZVAJANJE PROJEKTOV NA PODROČJU NAČRTOVANJA PROMETNE INFRASTRUKTURE IN ZA SODELOVANJE NA PROJEKTIH Z DRUGIH PODROČIJ., Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z načrtova...

. técnico de iluminación/técnica de iluminaciónMOJSTER LUČI - M/Ž. TEHNIK ZA RAZSVETLJAVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNA IZVEDBA DEL TER PRIPRAVA IN UPORABA SCENSKO SVETLOBNIH NAPRAV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI NAČRTOV OSVETLITVE IN IZVEDBE (UPORABLJENA SREDSTVA), PRIPRAVA POTREBNIH NAPRAV IN PRIPOMOČKOV SKLADNO Z ZAH...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

Más empleos: << · 6 · 9 · 10 · < · 12 · > · 14 · 16 · 21 · 31 · >>