Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,526 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 38):

Página: 38

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-II (ODSEK ZA PROGRAME ŠPORTA V ODDELKU ZA ŠPORT, DM 348) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZVAJANJE NADZORA NAD ...

. secretario/secretariaTAJNIK V VIZ - 0,17 DM, HIŠNIK - 0,03 DM, ROMSKI POMOČNIK - 0,30 DM - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, TAJNIK VIZ: OPRAVLJANJE VSEH DEL IN NALOG ADM. ZNAČAJA, KADROVSKIH ZADEV, VODENJE VSEH AKTOV S PODROČJA DEL. RAZMERIJ, VODI EVIDENCE O NESREČAH PRI DELU, O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH, VODI VSO ...

STROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG S FINANČNEGA PODROČJA PRI PODPORI PROJEKTOM, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL S PODROČJA DELA, SODELOVANJE PRI KONČNEM OBRAČUNU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUK...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadMONTER/TEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPAJKANJE/LOTANJE MATIČNIH PLOŠČ, Za našega naročnika Hauser Elektronik, k sodelovanju vabimo vse, ki si želijo delovati v visoko tehnično podprtem okolju in postati del močne, kompetentne ekipe. Z moderno ...

. policía municipalOBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK V ODSEKU ZA REDARSTVO V MESTNEM REDARSTVU (ŠIFRA DM: 505) - M/Ž. OBČINSKI REDAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA, STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA PREIZKUS ZNANJA., CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA ŠT.: 1100-96/2022 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI www.ljubljana.si IN ZA...

. técnico de electrónica naval/técnica de electrónica navalTEHNIK – SERVISER - M/Ž. MEHANIK ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40,  POPRAVILO, NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME TER OSTALIH ELEKTRONSKIH NAPRAV. SERVISIRANJE ELEKTRIČNIH SKIROJEV, STOLOV, DVIŽNIH MIZ IPD,. REŠEVANJE SERVISNIH ZAHTEVKOV ...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - 50 % - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na bolniškem dopustu, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU IN PO NAVODILIH RAVNATELJA...

DELOVODJA V - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TISKANJE TAJNIH IN DRUGIH GRADIV TER KATALOGOV IN DRUGE ZAHTEVNEJŠE TISKARSKE DEJAVNOSTI, ADMINISTRATIVNA IN ORGANIZACIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA ZA PUBLICISTIKO, VODENJE PRIPRAV ZA TISKANJE TAJNIH GRADIV NA TISKARSKIH STRO...

. responsable de recursos humanosSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 V SEKRETARIATU IJS - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE KADROVSKE FUNKCIJE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELOVNIH RAZMERIJ ZA SODELAVCE/SODELAVKE IZ SLOVENIJE, -IZVAJANJE KADROVSKIH POSTOPKOV TER SKRB ZA ZAKONITOST POSTOPKOV, PRIPRAVA POG...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTORE, SKRB IN POMOČ PRI OSNOVNI NEGI STANOVALCEV, PRINAŠATI, SERVIRATI, HRANO IN NAPITKE, POMOČ PRI HRANJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI - M/Ž. UČITELJ ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ, RAZREDNI POUK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, - NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, - OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNIM DELOM V S...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH -PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH -PO NAROČILU ZDRAVNIKA ALI GLAVNE SESTRE PRIPRAVA POSEBNIH OBROKOV -ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEL...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA...

STROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO (M/Ž), V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA INFORMATIKO IN DIGITALNO POSLOVANJE, V ODDELKU ZA SISTEMSKO PODPORO - M/Ž. RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO (M/Ž) BO SODELOVAL PRI IZVAJANJU SISTEMSKE ADMINISTRACIJE V OKOLJU MICROSOFT UPRAVLJANJU STREŽNIKOV IN BAZ PODATKOV UPRA...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER/PROGRAMER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA CNC OBDELOVALNIH STROJIH, PROGRAMIRANJE IN NASTAVITVE CNC OBDELOVALNIH STROJEV, PRIPRAVA MATERIALA IN POLIZDELKOV ZA REDNO PROIZVODNJO, , dopoldan

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, vožnja čelnega viličarja in drugimi premikalnimi sredstvi, skrb za pripravo blaga, natovarjanje in raztovarjanje blaga, oskrbovanje z materialom, delo s skenerjem, , dvoizmensko

. camarero/camareraNATAKAR- ENOIZMENSKO - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: - STREŽBA HRANE IN PIJAČE - PRIPRAVA POGOSTITEV - BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE - ENOIZMENSKO DELO, VIKENDI PROSTI.,   PRIČAKUJEMO   - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH   - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGO...

. ingeniero civil/ingeniera civilVIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 NA PROJEKTU PREMOSTITVENI OBJEKTI - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSTOPKE PRI REALIZACIJI INVESTICIJSKIH PROJEKTOV, IZDELAVI PROJEKTNIH NALOG, NADZIRANJU IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, EVIDENCAH, PRIDOBIVANJU SOGLASIJ, KI S...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPL. ZDRAVSTVENIK - OPERACIJSKA MEDICINSKA ESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO OPREMLJENIH ZA IZV...

. contableRAČUNOVODJA VI (ODSEK ZA RAČUNOVODSTVO V ODDELKU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, DM 244) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, PRIPRAVLJANJE LETNIH POROČIL, OBDELOVANJE PODATKOV ZA IZDELAVO MESEČNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV, VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE SALDAKONTOV DOBAVITEL...

. representante comercialKOMERCIALIST, TRGOVSKI POTNIK - M/Ž. TRGOVSKI POTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA POSLOVANJA PODJETJE PROAKTIV PLUS D.O.O. V SVOJE VRSTE SPREJEMA NOVE SODELAVCE. DELO ZAJEMA PRODAJO VIŠJE CENOVNIH PRODUKTOV NA TERENU. ZARADI VIŠJIH CEN PRODUKTOV SO TUDI PROVIZIJE VISOK...

. comisario de policía/comisaria de policíaVIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR (ŠIFRA DM 71389) V GENERALNI POLICIJSKI UPRAVI, URADU ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE, SEKTORJU ZA RAZVOJ APLIKACIJ – DELO NA PODROČJU RAZVOJA APLIKACIJ - M/Ž. POLICIJSKI INŠPEKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA OE, PRIPRAVLJANJE INFORMACIJ, POROČIL IN ANALIZ TER PREDLAGANJE SISTEMSKIH UKREPOV, SPREMLJANJE, ANALIZIRANJE, PROUČEVANJE IN OCENJEVANJE VARNOSTNIH RAZMER ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA REVMATOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI,- ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SO...

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELAVEC/POMOČNIK NA PODROČJU VGRADNJE AVTOAKUSTIKE., Zaželeno je poznavanje osnov avtoakustike in elektronike. Od kandidata se pričakuje natančnost pri delu, izkušnje na področju montaže in osnovno poznavanje ...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVS...

VIŠJI NADZORNIK V OE LJUBLJANA (DM: 196) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA IN NAČIN PRIJAVE SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI PORTALA GOV.SI (PROSTA DELOVNA MESTA V DRŽAVNI UPRAVI): HTTP...

MONTER IN SERVISER TOPLOTNIH ČRPALK - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTIRANJE IN SERVISIRANJE TOPLOTNIH ČRPALK NA TERENU, DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROČJU VODOINŠTALATERSTVA, MEHANIKE IN ELEKTRIKE, gibljiv/nestalen urnik

. médico especialista/médica especialistaE018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE., LICENCA S PODROČJA PEDIATRIJE/ŠOLSKE MEDICINE, DELO JE PREDVIDENO V PREDŠOLSKEM IN ŠOLSKEM Z...

. operario forestal/operaria forestalSEKAČ/ TRAKTORIST/ BAGERIST - M/Ž. GOZDAR SEKAČ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSEK IN SPRAVILO LESA, OSTALA GOZDARSKA DELA, DELO Z BAGERJEM (IZDELAVA, POPRAVILO GOZDNIH VLAK IN DRUGO), ZAŽELJENO DA IMA OPRAVLJAN TUDI NPK TRAKTORIST ALI BAGERIST., dopoldan

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA ZAGON, POSLUŽEVANJE IN NADZOR NAD DELOVANJEM; - OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL NA CNC STROJIH; - NASTAVLJANJE IN POSLUŽEVANJE CNC STROJEV; - PRE...

Más empleos: << · 19 · 28 · 33 · 35 · 36 · < · 38 · > · 41 · 44 · >>