Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,290 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 40):

Página: 40

PROCESNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBEŠANJE IN ZAKOL PERUTNINE, OPRAVLJANJE NALOG URADNEGA PREGLEDNIKA (PREGLED MESA IN ORGANOV PERUTNINE PO ZAKOLU) LAŽJA DELA V PROCESU ZAKOLA: NPR. ODPIRANJE TRUP...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónPROIZVODNI TEHNOLOG ZA PROGRAM KABELSKA KONFEKCIJA - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN VPELJAVI NOVIH IZDELKOV V PROIZVODNJO, SODELOVANJE PRI IZDELAVI TEHNIČNO - TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE ZA NOVE IN OBSTOJEČE IZDELKE, KONTROLA DOSEGANJA NORMATIVOV IN UKREP...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNI TEHNOLOG ZA PROGRAM BRIZGANJA PLASTIKE - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NOVIH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH V PROIZVODNJI, OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV IN UVAJANJE IZBOLJŠAV V PROCESU PROIZVODNJE, SPREMLJANJE, ANALIZIRANJE IN UVAJANJE UKREPOV V ZVEZI Z ZASTOJI V PRO...

. asistente bibliotecario/asistente bibliotecariaMANIPULANT - M/Ž. KNJIŽNIČNI URADNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, UREJA IN POSPRAVLJA KNJIŽNIČNO GRADIVO PO ABECEDI, DNEVNO HODI NA POŠTO, OPRAVLJA TEHNIČNA IN DRUGA DELA OB PRIREDITVAH IN RAZSTAVAH, PRIPRAVLJA GRADIVO ZA RAZLIČNE DELAVNICE IN PROJEKTE KNJIŽNICE, TISKA IN FO...

. chófer privado/choferesa privadaPROTOKOLARNI VOZNIK V (ŠTEVILKA 633808) V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI ODDELEK ZA PREVOZE - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NADOMEŠČANJE VODJE ODDELKA, - SLUŽBENI PREVOZI V SLOVENIJI IN TUJINI, - SPREJEM NAROČIL ZA PREVOZE IN VODENJE EVIDENC, - SKRBNIŠTVO NAD TEHNIČNO BREZHIBNOSTJO IN ČISTOČO VOZIL, - OSEBNA DOSTAVA PO...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSAMOSTOJNI INŽENIR ZA PRIPRAVO GRADENJ - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSTOPKOV PRIPRAVE GRADENJ IN UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROJEKTNIH MODELOV IN PROJEKTNIH NALOG, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE, POGODB IN JAVNIH NAROČIL, USKL...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónPROIZVODNI TEHNOLOG ZA PROGRAM BRIZGANJA PLASTIKE - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN VPELJAVI NOVIH IZDELKOV V PROIZVODNJO, SODELOVANJE PRI IZDELAVI TEHNIČNO - TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE ZA NOVE IN OBSTOJEČE IZDELKE, KONTROLA DOSEGANJA NORMATIVOV IN UKREP...

OSEBNA ASISTENTKA HENDIKEPIRANE OSEBE (DELO V ZBILJAH) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO IN VSAKDANJA FIZIČNA POMOČ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, gibljiv/nestalen urnik

. administrador de pensiones/administradora de pensionesSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC I V SEKTORJU ZA NAKAZOVANJE POKOJNIN 1 X V SLUŽBI ZA NADZOR IN FINANČNO EVIDENCO NAKAZOVANJA POKOJNIN IN 1 X V ODDELKU ZA INFORMACIJE O NAKAZOVANJU - M/Ž. REFERENT ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30.12.2024, polni delovni čas, 40, ZA SLUŽBO ZA NADZOR IN FINANČNO EVIDENCO NAKAZOVANJA POKOJNIN; NADZOROVANJE PRAVILNOSTI OBRAČUNA IN PRAVOČASNOSTI NAJZAHTEVNEJŠIH NAKAZIL POKOJNIN, PREPLAČIL IN OSTALIH...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA DELA PROCESU PROIZVODNJE V MESNI INDUSTRIJI FAZA UČENJA - PREVAŽANJE TRUPOV,   SESTAVLJANJE EMBALAŽE, PRANJE EMBALAŽE,  SNEMANJE/PAKIRANJE PAKETOV, D...

Más empleos: << · 20 · 30 · 35 · 37 · 38 · < · 40 · > · 42 · 45 · 51 · 62 · 85 · >>