Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,606 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 49):

Página: 49

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE V GOSTINSKEM LOKALU, ZAPOSLIMO OSEBO ZA DELO V LOKALU - SAMO V DOPOLDANSKEM ČASU - OD PONEDELJKA DO PETKA, OD 6.00 DO 15.00 URE  IZOBRAZBA NI POMEMBNA, dopoldan

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO SAMOSTOJNEGA KUHARJA, KI IMA IZKUŠNJE IZ FINE DINING RESTAVRACIJE.,  IŠČEMO OSEBJE ZA DALJŠE OBDOBJE, ZNOTRAJ TRENUTNEGA KOLEKTIVA JE 5 LJUDI, PRIPRAVLJAMO PA EKIPO ZA SEZONO 2023. 40-URNI DELAVNIK, ZAPRTO PONEDELJEK...

. operador de máquinas de galvanización/operadora de máquinas de galvanizaciónPROIZVODNI DELAVEC V GALVANI M/Ž - M/Ž. GALVANIZER KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IMATE IZKUŠNJE Z DELOM V PROIZVODNJI (GALVANIZACIJA) OZ. STE SE PRIPRAVLJENI PRIUČITI? ZA NAŠEGA NAROČNIKA, USPEŠNO IN STABILNO PODJETJE, IŠČEMO SODELAVCA ZA DELO V GALVANI. Z DELOM SE PRIČNE PO DOGOVOR...

. comisario de policía/comisaria de policíaPOLICIJSKI INŠPEKTOR (71619) V URADU ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE, SEKTORJU ZA RAZVOJ APLIKACIJ - DELO NA PODROČJU APLIKACIJ - M/Ž. POLICIJSKI INŠPEKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA OE, PRIPRAVLJANJE INFORMACIJ TER PREDLAGANJE UKREPOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH AKTOV IN RAZVOJNIH PROJEKTOV, IZVAJANJE PROJEKTNIH IN RAZVOJNIH NALO...

. empleado administrativo/empleada administrativaSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC SPECIALIST (PROGRAMIRANJE) - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL V OKVIRU DELOVNEGA PODROČJA (PROGRAMIRANJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV) PRIPRAVLJANJE IN ANALIZA PROJEKTOV V OKVIRU DELOVNEGA PODROČJA PRIPRA...

. ingeniero civil/ingeniera civilPROJEKTANT/GRADBENI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: VODENJE PROJEKTOV (OD NAČRTOV DO IZVEDBE), IZDELAVA PROJEKTNE/TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVEDBA ENOSTAVNIH STATIČNIH ANALIZ, KOMUNIKACIJA Z IZVAJALCI IN SODELUJOČ...

. techador/techadoraDELAVEC ZA SUHOMONTAŽO LAKIRNIH KABIN V TUJINI (AVSTRIJA, NEMČIJA) - M/Ž. IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE ORODJA, NATANČNOST, ZANESLJIVOST, PRIPRAVLJENOST ZA DELO, DOBRO ROKOVANJE Z OSNOVNIM ORODJEM (KLADIVO, MATICE ITD. TER ELEKTRIČNIMI VRALKAMI, PILJENJE, ITN.), SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE NAVODIL...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA 1481) V SEKTORJU ZA POSLOVNE STATISTIKE, V ODDELKU ZA KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOSTOJNO OBLIK...

VZDRŽEVALEC STROJNEGA PARKA IN OBJEKTA - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -  STROJNO /ELEKTRO - VZDRŽEVANJE STROJNEGA PARKA, - SKRB ZA EVIDENCO PREGLEDOV IN SERVISOV, - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME, NAPRAV IN OBJEKTOV, - ZANI...

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA, POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH, LIČAR, KLEPAR, V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPP V UČNI DELAVNICI Z MLADOSTNIKI ČVM, Kandidat mora imeti sposobnost vodenja manjših skupin, sposobnost psihičnih in čustvenih obremenitev, komunikativnost, organiziranost.  Kandidat mora imeti oprav...

REFERENT - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VNOS IZDELKOV V SISTEM, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH KONTROL IN EVIDENC, KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, Vlogo z življenjepisom pošljete po e-pošti oz. po pošti. ,

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadENERGETIK/ELEKTRIČIST - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROENERGETIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNA MESTA ZAJEMAJO PREDVSEM DELA, POTREBNA ZA PRAVILNO IN NEPREKINJENO DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNEM PROCESU DRUŽBE, DELA PRI VZDRŽEVANJU ELEKTRO NAPRAV, AVTOMATIKE, REGULACIJE, IZVA...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - VARJENJE KOVINSKIH IZDELKOV PO RAZLIČNIH METODAH IN SLADNO Z DELOVNIMI NAVODILI., vsaj 3 mesece delovnih izkušenj na področju  varjenja v kovinsko predelovalni industriji, znanje branja delavniških risb, toleranc...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALAGANJE NAROČIL V SISTEM, PRIPRAVA IZDELKOV ZA SPLETNO STRAN, SPREMEMBE CEN V SISTEMU, SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA DELA, Vlogo z življenjepisom v nemškem in slovenskem jeziku pošljete po e-pošti oz. po pošti...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI(TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH NORMATIVIH, PRIPRAVA IN PREDELAVA MESA, SKRB ZA EKONOMIČNO PRIPRAVO IN PREDELAVO ŽIVIL, VODENJE EVIDENC O PORABI MATERIALA, NAROČANJE IN PREVZEMANJE ŽIVIL...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC II (E047068) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA OTROŠKO PSIHIARIJO - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO VODENJE SOCIALNIH OBRAVNAV, SODELOVANJE S ČLANI PACIENTOVEGA OŽJEGA IN ŠIRŠEGA OKOLJA, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM TIMOM, SODELOVANJE IN KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI S STROKOVNIMI SLUŽBAMI V ZAVODU IN IZVE...

. ingeniero químico/ingeniera químicaKEMIJSKI TEHNOLOG - M/Ž. KEMIJSKI TEHNOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ IN SAMOSTOJNO IZDELOVANJE IZDELKOV, POMOČ IN SAMOSTOJNO DELO V PROIZVODNJI (POLNJENJE, ZAPIRANJE EMBALAŽE, ETIKETIRANJE, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO V PROIZVODNJI), IZVAJANJE DRUGIH NALOG IN OPRA...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM: 59509) V SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA KADROVSKE ZADEVE, ODDELKU ZA PLAČE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SI...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA BABIŠKO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV (PO TELEFONU IN INTERNETU), ODGOVARJANJE NA E-MAILE –PO POTREBI SODELOVANJE Z  ZDRAVNIKOM. PRIPRAVA ORDINACIJE ZA NEMOTEN POTEK DELA , SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALN...

. psicólogo/psicólogaSVETOVALNI DELAVEC / PSIHOLOG V OSNOVNI ŠOLI IZOBRAZBA DIPLOMIRANI PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE STROKOVNE POMOČI UČENCEM IN STARŠEM, Pričetek dela 1. 10. 2022. Po poskusnem delu se sklene pogodba za nedoločen čas. Potrebujemo potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA TRŽENJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE NOVIH TRGOV IN KUPCEV, OBLIKOVANJE CENIKOV IN PRODAJNIH POGOJEV, PRIPRAVA IN VODENJE OGLAŠEVALSKIH AKCIJ ZA STRATEŠKE KUPCE, PRIPRAVLJANJE PONUDB IN POGODB, PRIPRAVLJANJE PLANOV...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT/PROMETNIK V MEDNARODNEM TRANSPORTU - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA PREVOZOV, SPREMLJANJE TER VODENJE VOZNIKOV IN EVIDENC, PRIPRAVA POROČIL, OSTALA PISARNIŠKA DELA, SPREMLJANJE IN KONTROLA VOŽENJ VOZNIKOV, KONTROLIRA IZVAJANJE DOGOVORJENE AKTIV...

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaJ033023 TELEFONIST III - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ IN KLICEV, POSREDOVANJE INFORMACIJ PACIENTOM, POSLOVNIM PARTNERJEM IN ZAPOSLENIM, VODENJE POTREBNIH PODATKOVNIH EVIDENC IN DRUGE NALOGE PO NAVODILIH., ,

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK IV - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOZ HRANE NA ODDALJENE LOKACIJE UPK LJUBLJANA IN POMOČ PRI RAZLAGANJU IN PRENAŠANJU TERMOPORTOV, DNEVNO VZDRŽEVANJE, ČIŠČENJE, TEDENSKO GENERALNO ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA IN TEHNIČNO VZDRŽEVANJE ...

DOSTAVLJAVEC, SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA NA DOMAČIH RELACIJAH – UPRAVLJANJE VOZILA (KOMBI, B KATEGORIJA), PREVZEM MATERIALA, IZPOLNJEVANJE IN VODENJE TRANSPORTNIH LISTIN, RAZTOVARJANJE, PREVZEMANJE IN SKLADIŠČENJE MATERIALOV, KOMISIONI...

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaJ033023 TELEFONIST III - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ IN KLICEV, - POSREDOVANJE INFORMACIJ PACIENTOM, POSLOVNIM PARTNERJEM IN ZAPOSLENIM, - VODENJE POTREBNIH PODATKOVNIH EVIDENC IN DRUGE NALOGE PO NAVODILIH, ,

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU NEGE,  IZVAJANJE OSKRBE SKLADNO Z RAZVRSTITVIJO V OSKRBO IN UPOŠTEVAJOČ POTREBE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCEM PRI OSEBNI NEGI, KOT JE OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE, HIDRIRANJE, OBLAČENJE...

. analista de negociosANALITIK VII/2-II (ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, DM 200) - M/Ž. POSLOVNI ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV PRIPRAVLJANJE ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH AKTOV VODEN...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ŠOLE, PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH KNJIG, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN POGODBENIH DEL, LIKVIDACIJA RAČUNOV, IZDAJA RAČUNOV IN POLOŽN...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZL...

Más empleos: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 47 · < · 49 · > · 51 · >>