Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,622 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 49):

Página: 49

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU, POMOČ PRI POUKU, PREHRANI, GIBANJU IN OSTALA DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, Potrdilo o nekaznovanosti z Ministrstva za pr...

. contableRAČUNOVODJA (ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO- RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), KOMUNICIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM: PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV IN  ...

. consultor empresarial/consultora empresarialSTROKOVNI DELAVEC ZA KUHINJO HOSTLA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL IZ DELOVNEGA PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ, LETNIH POROČIL, PLANOV, PRIPRAVA  NAČRTOV KUHINJSKEGA DELA OBRATA, NABAV OP...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT NA KATEDRI ZA KAZENSKO PRAVO ASISTENT V VSEH TREH NAZIVIH – ASISTENT, ASISTENT Z MAGISTERIJEM, ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, -VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, -SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI...

. contableSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), KOMUNICIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM (PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV IN O...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPROTNO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA STROJEV IN NAPRAV V DVEH OBRATIH LESNO BRDO IN PODPEČ, ORGANIZACIJA REMONTOV NA STROJIH, NAROČANJE REZERVNIH DELOV, OSTALA DELA V DOG...

OBDELOVALEC KOVIN - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN SESTAVA ELEKTRIČNIH KOLES ZNAMKE QULBIX (WWW.QULBIX.COM): OBLIKOVANJE KOVINE, IZDELAVA RAZLIČNIH KOVINSKIH KOSOV, DELO NA OBDELOVALNIH STROJIH IN ORODJIH TER RAZNA DRUGA MEHANIČNA DELA. ZAŽEL...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, PO NAVODILU KUHARJA IN GLAVNEGA KUHARJA IZVAJANJE PREDPRIPRAVE ŽIVIL, PRIPRAVE HRANE (DNEVNI OBROKI) IN SODELOVANJE V KUHINJI., Zahtevana izobrazba: nižja poklicna-smer gostinstvo ali druga ustrezn...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priložiti življenjepis in potrdil...

. chefGLAVNI KUHAR V - M/Ž. GLAVNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA DNEVNO KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU, RAZPOREJANJE POSAMEZNE DNEVNE DELOVNE NALOGE DELAVCEM KUHINJE, VODENJE EVIDENCE IZDANIH OBROKOV IN DNEVNO PORABLJENIH ŽIVILIH, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU JEDILN...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V SEKTORJU ZA HORIZONTALNE VSEBINE V KMETIJSTVU - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javne objave z vsemi pogoji za zasedbo delov...

. guía de turismoMUZEJSKI VODNIK - M/Ž. MUZEJSKI VODNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJEN SPREJEM, VODENJE IN NADZOR OBISKOVALCEV, VODENJE EVIDENCE OBISKA IN OBISKOVALCEV, SPREJEMANJE IN KOORDINACIJA NAJAVLJENIH OBISKOV, SPREJEMANJE IN VODENJE OBISKOVALCEV PO OBČASNIH IN STALNIH RAZSTAVAH, POSREDOVANJE INF...

. organizador de conferencias y eventos/organizadora de conferencias y eventosSAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC - M/Ž. ORGANIZATOR TURISTIČNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN NADZOR IZVEDBE MUZEJSKIH, PRIREDITVENIH IN TURISTIČNIH PROJEKTOV, SPREMLJANJE IN ISKANJE LOKALNIH, NACIONALNIH IN MEDNARODNIH RAZPISOV ZA PODROČJE JAVNEGA ZAVOD...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V KUHINJI, PRIPRAVA ŽIVIL PO NAROČILU KUHARJA, DELITEV HRANE V JEDILNICI, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE, SKRB ZA PRAVILNO SORTIRANJE ODPADKOV, OPRAVLJANJE...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KUHANJE NAVADNE IN DIETNE PREHRANE PO JEDILNIKU, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN ZA ZUNANJE ODJEMALCE (PDND), ORGANIZIRANJE IN NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI, SKRB ZA REDNO ČIŠČENJE IN RAZKUŽ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA (M/Ž) ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta (do 19. 4. 2022 oz. kasneje), polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (M/Ž) ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI Z DOPOLNJEVANJEM V PODALJŠANEM BIVANJU, Izobrazbeni pogoji: magi...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaŽIVILSKI DELAVEC 2 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA POVRTNIN IN OSTALIH SUROVIN, - ROČNO IN STROJNO VLAGANJE, - STROJNO POLNJENJE IN ZAPIRANJE, ROČNO IN STROJNO PAKIRANJE..., , večizmensko

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesKUSTOS - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELOVNE NALOGE ZA NAZIV KUSTOS S POVEČANO ODGOVORNOSTJO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO S PODROČJA DEJAVNOSTI ZAVODA IN MUZEOLOGIJE, OBJAVLJANJE STROKOVNIH RAZISKAV V DOMAČIH IN TUJIH MEDIJIH, PRISPEVANJE K RAZVOJU STROKE...

. empleado administrativo/empleada administrativaPOMOČNIK V ADMINISTRACIJI IN FINANCAH - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLED/KNJIŽENJE IZDANIH TER PREJETIH RAČUNOV , VODENJE ZALOGE , TERJATVE KUPCEV,  PRIPRAVA INTRASTAT POROČILA , PREGLED MESEČNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, PRIPRAVA EVIDENCE PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH , PRIPRAVA KOMPENZAC...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioKOMISIONAR – SKLADIŠČNIK V LJUBLJANI - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA ZA SKLADIŠČENJE IN DELO Z ROČNIM SKENERJEM, SAMOSTOJNO NABIRANJE BLAGA S PRENOSNIM TERMINALOM, UPRAVLJA Z VILIČARJEM IN DRUGIMI PREMIKALNIMI SREDSTVI, PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO IN ODPREMI BLAGO V ...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU (RAZREDNIK) - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31/8-2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA:IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z UVAJA...

. primer ejecutivo/primera ejecutivaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) J017136, GENERALNI DIREKTOR, KABINET GENERALNEGA DIREKTORJA UKCLJ - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEGIJ IN RAZVOJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA V UKCL TER PRIPRAVA SISTEMA UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ IN PODATKOV TER TEMELJNIH DOKUMENTOV VARNOSTNE POLITIKE V UKCL - I...

. orientador educativo/orientadora educativaVZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI-DEFEKTOLOG - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. OD 1.9.2021 DO PRIHODA ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, VODI  PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO,  PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, -  IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA - IZVAJANJE RAZLIČNIH KALIBRACIJ - SPREJE...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilKOMISIONAR/SKLADIŠČNIK - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA BLAGA NA PODLAGI DELOVNE DOKUMENTACIJE, KONTROLA IN ODPREMA PRIPRAVLJENIH KOMISIONOV, SKRB ZA STALNO ZALOGO BLAGA NA KOMISIONIRNIH LOKACIJAH, OPRAVLJENJE KOLIČINSKEGA IN KVALITETNEGA PREVZ...

UČITELJ/-ICA RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke oz. do 20.10.2021, polni delovni čas, 40, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA; NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA; DOPOLNJEVANJE UČNE IN DELOVNE OBVEZNOSTI V RAZŠIRJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR ANGLEŠČINE IN ITALIJAŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA DRUGE JEZIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETA ANGLEŠČINE IN ITALIJAŠČINE V GIMNAZIJI OD 1. DO 4. LETNIKA, PRIPRAVE NA MATURO, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA ANGLEŠČINE IN ITALIJAŠČINE IN DRUGE DEJAVNOSTI PO LETNEM DE...

. director de obra/directora de obraVODJA DEL - M/Ž. MENEDŽER V GRADBENIŠTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV, OBRAČUN IN IZMERE GRADBENIH DEL, IZDELAVA GRADBENE KNJIGE IN VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KOORDINACIJA Z NAROČNIKI, PODIZVAJALCI, KOOPERANTI, ZAPOSLENIMI, IZDELAVA PONUDB, ZBIRANJE PONUDB...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, DRUGA FIZIČNA POMOČ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA Z GIBLJ...

Más empleos: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 47 · < · 49 · > · 52 · >>