Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,606 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 41):

Página: 41

. contableRAČUNOVODJA VII/2 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV NA PODLAGI ZAKONA, KI UREJA RAČUNOVODSTVO IN V SKLADU S SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI, OBRAČUN IN KNJIGOVODSTVO PLAČ TER DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO – SPREM...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ EKONOMIJE - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA EKONOMSKE, PRAVNE, ADMINISTRATIVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK PO NAČELIH SODOBNEGA PRISTOPA K POUČEVANJU IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU, IZVAJA IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO V SKLADU...

. operador de máquinas de galvanización/operadora de máquinas de galvanizaciónDELAVEC V PROIZVODNJI GALVANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA GALVANIZIRANJE KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IMATE IZKUŠNJE Z DELOM V PROIZVODNJI (GALVANIZACIJA) OZ. STE SE PRIPRAVLJENI PRIUČITI? ZA NAŠEGA NAROČNIKA, USPEŠNO IN STABILNO PODJETJE, IŠČEMO SODELAVCA ZA DELO V GALVANI...

MONTERJI/MONTERKE IN SERVISERJI/SERVISERKE VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTERJI/MONTERKE IN SERVISERJI/SERVISERKE VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD. SESTAVLJAJO, MONTIRAJO, POPRAVLJAJO IN VZDRŽUJEJO SISTEME CEVI,...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VI (J026004) ZA ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE, DIREKCIJA - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU GLAVNE PISARNE, NADOMEŠČANJE VODJE GLAVNE PISARNE. SPREJEM, RAZVRŠČANJE PRISPELIH POŠTNIH POŠILJK TER EVIDENTIRANJE IN SKENIRANJE DOKUMENTOV V APLIKACIJE, PRIPRAVA...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE, DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE, SODELOVANJE PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL, NAROČANJE IN PREVZEMANJE ŽIVIL IZ SKLADIŠČA IN OD DOBAVITELJEV V PRIMERU ODSOTNOSTI VODJE, PRAVILNO RAVNANJE IN VZDR...

KOMISIONAR – SKLADIŠČNIK V LJUBLJANI - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA ZA SKLADIŠČENJE IN DELO Z ROČNIM SKENERJEM, SAMOSTOJNO NABIRANJE BLAGA S PRENOSNIM TERMINALOM, UPRAVLJA Z VILIČARJEM IN DRUGIMI PREMIKALNIMI SREDSTVI, PRIPRAVA BLAGA ZA...

OSEBNI ASISTENT - LJUBLJANA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MLAJŠA UPORABNICA POTREBUJE POMOČ PRI NEGI, SPREMSTVU, KUHANJU TER VSEH DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH. JE ŠPORTNO IN DRUŽABNO AKTIVNA, ZATO SI ZA POMOČ ŽELI AKTIVNEGA ASISTENTA. POTREBUJE TUDI POM...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V SLUŽBI ZA SKUPNE IN PRAVNE ZADEVE (DM: 449) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA IN NAČIN PRIJAVE SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI PORTALA GOV.SI (PROSTA DELOVNA MESTA V DRŽAVNI UPRAVI): HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/. PRIJA...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC POD ŠIFRO 163 V URADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO, V SEKTORJU ZA PATENTE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODPORA IN POMOČ VODJI SEKTORJA; VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH S PODROČJA DELA; VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA DELA; SA...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioŠIFRA DM: J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: SPLOŠNI OPIS: SAMOSTOJNO OPRAVLJAVLJANJE  STROKOVNO ORGANIZACIJSKIH DEL NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE INFORMAC...

TRGOVEC ZA PODROČJE PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE HSE PROIZVODNJE - M/Ž. SODELAVEC ZA TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IN KAJ POČNE TRGOVEC V SLUŽBI PRODAJE PROIZVODNEGA PORTFELJA? PLANIRA IN OPTIMIRA SLOVENSKE PROIZVODNE ENOTE ELEKTRIČNE ENERGIJE, TRGUJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V DRŽAV...

B017398 NAMESTNIK DIREKTORJA/ČLAN UPRAVE ZA EKONOMIKO POSLOVANJA - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 09.04.2025, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, SPREMLJA IN JE ODGOVOREN ZA: NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN NOTRANJO KONTROLO POSLOVANJA ZAVODA TER ZA KOORDINIRANJE SISTEMSKIH REŠITEV ZA ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA IZIDA OZ...

VISOKOŠOLSKI UČITELJ (ŠIFRA DM: D019001) NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO FILOZOFSKE FAKULTETE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KRATEK OPIS DEL IN NALOG:  OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANI...

TEHNOLOG V LOGATCU - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA NA NAČIN, DA NE OGROŽA SEBE IN DRUGIH. NEODVISNO UPRAVLJANJE PROJEKTOV NA LASTNO POBUDO. UPRAVLJANJE PROJEKTOV V ODDELKU ZA BRIZGANJE, KLORINACIJA, AVTOMATIZACIJA IN ODPAD...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREVZEMANJE, HRANJENJE IN IZDAJA SKLADIŠČNEGA BLAGA V POSLOVNI ENOTI LJUBLJANA - ČRNUČE, - PREVERJANJE SKLADNOSTI SPREJETIH IN IZDANIH KOLIČIN S SPREJETO IN IZDANO DOKUMENTACIJO (PREVERJANJE KOLIČINE IN MOREBIT...

. director de compras/directora de comprasVODJA NABAVNEGA ODDELKA V LJUBLJANI - M/Ž. VODJA NABAVE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ODDELKA V SKLADU S PRAVILNIKI IN NAVODILI ZA DELO DRUŽBE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZIRANJE DELOVNIH PROCESOV ZNOTRAJ ODDELKA IN V OKVIRU STROKOVNIH PODROČIJ, SODELOVANJE Z VOD...

. agrimensor/agrimensoraSVETOVALEC V GEODETSKI PISARNI DOMŽALE (OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA LJUBLJANA) - M/Ž. GEODET, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; VODENJE IN ODL...

DELAVEC V PROIZVODNJI - OPERATER (1-4) - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -DELO NA STROJIH ZA BRIZGANJE PLASTIČNIH MAS, -POMOČ PRI MENJAVI ORODIJ NA STROJIH ZA BRIZGANJE PLASTIČNIH MAS, -PAKIRANJE IZDELKOV, -IZDELAVA KARTONOV, -PRIPRAVA MATER...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK DOSTAVNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVOZ BLAGA DO STRANK, SKRB ZA REDNO IN VARNO DOSTAVO, PRAVILNO RAVNANJE Z BLAGOM, VODENJE EVIDENC DOSTAV (SCCANER), ODGOVORNOST, ZANESLJIVOST, SAMOSTOJNOST PRI DELU, OPRAVLJANJE NALOG PO...

UPRAVLJALEC SISTEMA ZA DISTRIBUCIJO PLINA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE, KONTROLIRANJE IN VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJO PLINA, Od vas pričakujemo, da imate: - izobrazba: 4. raven, srednja poklicna izob...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH DEL V PROIZVODNJI KRUHA IN PECIVA, PREVZEMANJE IN PRIPRAVLJANJE SUROVIN PO RECEPTURI, UPRAVLJANJE STROJNE LINIJE IN PAKIRNIH STROJ...

. chófer privado/choferesa privadaVOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI IV - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, PREVOZ,  SPREMLJANJE, POMOČ IN VARSTVO UPORABNIKOV TER  PREVOZI BLAGA IN MATERIALA, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN UREJENOST TER ČISTOČO VOZIL IN GARAŽ TER VZDRŽEVANJE VOZ...

NOVINAR V OKVIRU VRSTE DEL SAMOSTOJNI REFERENT ZA MEDIJE - M/Ž. NOVINARJI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PRISPEVKOV ZA OBJAVO V REVIJI IN NA PORTAL NAŠ STIK; PRIPRAVA NOVIC ZA SPLETNE STRANI DRUŽBE (INTERNET, INTRANET, MOBILNI PORTAL, PORTALI DRUŽBE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH); SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPOROČIL ZA JAVNO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA STORITVE, NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH POMOČ PRI KOMUNIKACIJI SPREMSTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH OSEB D...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaŽIVILEC I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZDELOVANJE VSEH VRST IZDELKOV, PREVZEMANJE IN PRIPRAVLJANJE SUROVIN PO RECEPTURI, UPRAVLJANJE KOMORE, PEČI, STROJNE LINIJE IN PAKIRNEGA STROJ...

PROJEKTANT - M/Ž. ARHITEKTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO PRIPRAVLJAL PREDRAČUNE ZA NOVE PROJEKTE TER PRIPRAVLJAL NAČRTE V PROGRAMU AUTOCAD, Matično podjetje v Kanadi izdeluje aluminijastna okna za kanadsko in ameriško tržišče, zato je večino komuniciranje v angleške...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE IN ODLOČITVE, Prosto delovno mesto je na Kazenskem oddelku pri Okr...

VZDRŽEVALEC V LOGATCU - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OPREME V DOBREM STANJU, OPRAVLJANJE DELA NA NAČIN, DA NE OGROŽA SEBE IN DRUGIH VZDRŽEVANJE OPREME GLEDE NA SOP, POPRAVLJANJE OPREME ALI OR...

. supervisor de mantenimiento industrial/supervisora de mantenimiento industrialSTROJNIK IN UPRAVLJALEC NAPRAV - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTERSTVO, STROJI IN NAPRAVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE DODELJENIH MOBILNIH IN STACIONARNIH STROJEV ZA PREDELAVO ODPADKOV, UPRAVLJANJE S TEŽKO MEHANIZACIJO, SPREJEM IN OBDELAVA ODPADKOV, IZLOČANJE NEPRIMERNIH ODPAD...

Más empleos: << · 21 · 31 · 36 · 38 · 39 · < · 41 · > · 44 · 47 · >>