Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,936 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 21):

Página: 21

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/2 - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE PISARNE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA,- RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA DELA,- TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNA DELA,- ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE S PODROČJA DELA IN SKRB ZA KADROVSKO EVIDENCO ZAPOSLENIH,- UREJANJE VSEH ...

. representante comercialKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBJAVLJAMO PROSTO DELOVNO MESTO KOMERCIALISTA NA TERENU ZA PRODAJO PROFESIONALNE OPREME ZA ČIŠČENJE IN DOM. DELO NA OBMOČJU LJUBLJANE, GORENJSKE IN PRIMORSKE. KANDIDATOM, KI IMAJO SMISEL ZA PRO...

. supervisor de mantenimiento de vehículos/supervisora de mantenimiento de vehículosSERVISNI SVETOVALEC V SPREJEMNI PISARNI GOSPODARSKIH VOZIL - M/Ž. AVTOSERVISNI SVETOVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELOVNE NALOGE BODO: - SPREJEM STRANK V SERVIS, - PREVZEM VOZIL V SERVIS, - SKRB ZA PRAVOČASNO POPRAVILO TER IZDAJO VOZIL STRANKAM, - ZAKLJUČEVANJE DELOVNIH NALOGOV, OBRAČUN STORITEV TER KO...

KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJANJE, SVETOVANJE STRANKAM, IMPLEMENTACIJA PRODAJNIH PROGRAMOV PRI KUPCIH (NOVIH PROGRAMOV, ŠIRITEV OBSTOJEČIH), SKRB ZA OBSTOJEČE KUPCE, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV, DELOVNO MESTO...

SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: IZDAJA BLAGA MALOPRODAJNIM STRANKAM IN OBRTNIKOM, DELOVNO MESTO JE V SKLADIŠČU IN TRGOVINI, PREVZEM BLAGA: RAZKLADANJE, VSEBINSKA, KVALITATIVNA IN KOLIČI...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III (I), E047102, PRIPRAVNIK, ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA RADIOLOGIJO - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV V KLASIČNI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI,- PRIPRAVA...

. responsable de recursos humanosKADROVIK VII/2 (II), ŠIFRA J017037 - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ, NADOMESTIL IN DRUGIH STROŠKOV DELA, VODENJE EVIDENC S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ TER IZDELAVA POROČIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE BAZ PODATK...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, DNEVNO ČIŠČENJE TRGOVINE, PISARNE, SANITARIJ, SKLADIŠČA, ČAJNE KUHINJE, GARDEROBE IN PRIPADAJOČE OKOLICE. DELO POTEKA 2× DO 3X TEDENSKO. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS., Zaposlimo 2 urejeni, resn...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNI, DODATNI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE (NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCA), PRIPRAVA, MENJAVA, VZDRŽEVANJE IN SORTIR...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI V SLUŽBI ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE, ŠIFRA DM 10274 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE DOGODKOV IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA VSEBIN ZA OBJAVO NA SPLETU TER V INTERNIH GLASILIH PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN D...

. director de contabilidad/directora de contabilidadVODJA FINANČNO – RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODJA FINANČNO - RAČUNOVODSKE SLUŽBE BO POROČAL NEPOSREDNO DIREKTORJU INSTITUTA IN SODELOVAL Z DIREKTORJI PODROČIJ. VODIL BO 6 SODELAVCEV, KI SO VEČINOMA SAMOSTOJNI IN DOBRO VPELJANI V DELO. KOORDINIRA...

VIŠJI SVETOVALEC POD ŠIFRO 6006 V SEKTORJU ZA PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE, ZA IZVAJANJE NALOG FINANCIRANIH IZ MEDNARODNIH NAMENSKIH SREDSTEV (WIPO, EUIPO) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODPORA IN POMOČ VODJI SEKTORJA; SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA INTELEKTUALNE LASTNINE; SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV S PODROČJA INTELEK...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 – NA ODDELKU ZA BIOLOGIJO, KATEDRA ZA BOTANIKO IN FIZIOLOGIJO RASTLIN, ŠIFRA DM: J017101 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, - SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU ,- SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, - ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA, - INFORMACIJSKO SVETOVA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA, ČIŠCENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV ; UREJANJE PERILA IN POSTELJE; SKRB IN POMOČ PRI HIGIENI STANOVALCA; PRIPRAVA IN HRANJENJE STANOVALCA; POMOC P...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIP. MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE TIMA, -UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, -NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI, -SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, -IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V TIMU TER NADZOR NAD DELOM TIMA, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE,  NADZOR TER VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCA, VODENJE ODDELČNE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE TER EV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA POTEK OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ STANOVALCEV, POSKRBETI ZA USTREZNO GIBANJE ALI LEGO STANOVALCEV, NJIHOV POCITEK, POMOČ PRI OBLAČILIH, POMOČ PRI IZVEDBI ALI SAMA IZVEDBA OSEBNE...

INDIVIDUALNI HABILITATOR (RAČUNALNIČAR) - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN DRUGE NALOGE SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM PPVIZ IZPOLNJUJE IN VODI PRED...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ., Minimalno osnovnošolska izobrazba, opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) varnostnik, nekaznovanost, možnost dela v izmenah., gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ. DELOVNO MESTO JE NA OBMOČJU KOMENDE., Minimalno osnovnošolska izobrazba, opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) varnostnik, nekaznovanost, možnost dela v...

. agente marítimoORGANIZATOR PREVOZOV - M/Ž. POSREDNIK ZA PREVOZNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDNARODNEGA TRANSPORTA, SLEDENJE VOZIL, OBVEŠČANJE VOZNIKOV O NAKLADANJU IN RAZKLADANJU, ZAGOTAVLJANJE TOČNOSTI TRANSPORTA, ISKANJE PREVOZOV, POSREDOVANJE PREVOZOV., DELOVNO MESTO SE NAH...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK PREVOZNIK GOTOVINE - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, OPRAVLJANJE PREVOZOV GOTOVINE TER VREDNOSTNIH POŠILJK Z OSEBNIM VOZILOM, PISANJE POROČIL. OBVEZEN JE NPK VARNOSTIK IN OPRAVLJEN IZPIT ZA UPORABO STRELNEGA OROŽJA., , gibljiv/nestalen urnik

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE JAVNE USLUŽBENKE IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - ADMINISTRATIVNO - TEHNIČNA DELA , - IZVAJANJE NALOG BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJ...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaE047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA., DOKAZILO O IZOBRAZBI. KANDIDATI NAJ NAVEDEJO REGISTRSKO ŠTEVILKO OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA. DELO JE PREDVIDENO V ENOTI ŠIŠKA.,

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: IZVAJANJA POMOČI PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROCANJA, SPREMLJANJE VAROVANCEV NA PREGLEDE IZVE...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED I - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSNOVNA PODROČJA LOGOPEDIJE: PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJ, UGOTAVLJANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH IN KOMUNIKACIJSKIH ZMOŽNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV, DIAG...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018), UKC LJUBLJANA, PEDIATRICNA KLINIKA, SL. ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E037018, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaMEHANIK / AVTOELEKTRIČAR - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH STROJEV (DVIŽNIH KOŠAR)., ZAŽELENE IZKUŠNJE NA PODROČJU MEHANIKE, HIDRAVLIKE IN AVTOELEKTRIKE, SERVISIRANJE DELOVNIH STROJEV, VILIČARJEV IN DRUGIH...

Más empleos: << · 11 · 16 · 18 · 19 · < · 21 · > · 23 · 26 · 32 · 43 · >>