Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

967 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 11):

Página: 11

 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC POOBLAŠČENCA I - M/Ž. PRAVNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH IN PREISKOVALNIH OPRAVIL, IZDELAVA POROČIL, PREDLOGOV IN MNENJ POOBLAŠČENCA, DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU POOBLAŠČENCA. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški... INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorTEHNIK-KONTROLOR TEHNIČNI PREGLEDNIK - M/Ž. TEHNIČNI KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA VSA DELA PRI IZVEDBI TEHNIČNIH PREGLEDOV VOZIL, DELA V SKLADU S PREDPISI IN ZAKONI, KI SE NANAŠAJO NA IZVAJANJE TEHNIHČNIH PREGLEDOV, SPREMLJA ZAKONODAJO S PODROČJA DELA., urejevalniki... VIATOR&VEKTOR - TEHNIKA Družba za tehnične dejavnosti d.o.o.
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesDELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZIČNIH ZMOŽNOSTI OSKRBOVANCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV, DELA... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 131) V SEKTORJU ZA NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, -SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV, PREDLOGOV... MINISTRSTVO ZA KULTURO.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC, E034002 ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKA - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. DO 10.5.2019, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V LJUBLJANI - M/Ž. PRODAJALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA TEKSTILNIH IZDELKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, dvoizmensko TALLY WEIJL Lesce, družba za trgovino, d.o.o.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III ZA DELO NA PROJEKTU NOČ RAZISKOVALCEV -ŠIFRA DM: J017104 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev oz. 30.11.2019, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO VODENJE PROJEKTA NOČ RAZISKOVALCEV ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA (SKRB ZA KOORDINACIJO AKTIVNOSTI, KOMUNIKACIJA Z IZVAJALCI,... UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA, DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40 ur, - SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, - DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaTESAR - M/Ž. TESAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. DO KONCA 2018, polni delovni čas, 40 ur, TESARSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... RENTIUM, storitveno podjetje d.o.o.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesŽIVILSKI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -MANJ ZAHTEVNA DELA PRI PRIPRAVI IN PREGLEDU OPREME IN STROJEV ZA DELOVNE POSTOPKE -MANJ ZAHTEVNA DELA PRI PRIPRAVI POLNILA IN POLNJENJU... MESO KAMNIK MESNA INDUSTRIJA D.D.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM STRANK, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, ODŠKODNINSKO SVETOVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC, družba za urejanje odškodninskih zadev ter pravno svetovanje, d.o.o.
 • . Agrónomos y afinesDIPLOMIRANI INŽENIR VII/1 - M/Ž. AGRONOM ZA POLJEDELSTVO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO IN TEHNIČNO DELO NA PREIZKUSIH IN RAZISKAVAH V POLJEDELSTVU., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških... KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE.
 • . Especialistas en métodos pedagógicosI017160, VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, 1000-6/2018-10 - DOLOČEN ČAS, 1 IZVAJALEC - M/Ž. PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, Določen čas oz. do 2 leti, skrajšan delovni čas, 8 ur, KOORDINIRA DELO SKUPIN V SKLADU Z IZHODIŠČI OZ. KONCEPTI, IZVAJA DELO NA SPECIFIČNIH NALOGAH PROGRAMA, PRIPRAVLJA ANALIZE, MNENJA IN POROČILA, OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE V LDN, OPRAVLJA... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) V ODDELKU ZA KAZENSKE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, -SPREMLJANJE... VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . ElectrotécnicosSAMOSTOJNI PROJEKTANT - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH, SV IN TK INSTALACIJ TER NAPAJALNIH SISTEMOV NA PODROČJU SISTEMOV ZA AVTOMATIZACIJO ŽELEZNIŠKEGA PROMETA,IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROJEKTIRANJE V EPLAN ORODJU,... ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC, V OKVIRU PODROČJA UPRAVLJANJE, V SLUŽBI ZA UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, V ODDELKU ZA CESTNE NAPRAVE - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • . Peones de la construcción de edificiosNEKVALIFICIRAN GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH FIZIČNIH DEL, SESTAVLJENIH IZ MANJŠEGA ŠTEVILA RAZLIČNIH IN KRATKOTRAJNIH OPERACIJ, POMOČ PRI ZIDARSKIH IN KERAMIČARSKIH DELIH, DELO Z MEŠALCEM... NDB storitve d.o.o.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA. USKLAJUJE DELO ZAPOSLENIH NA PRAVNEM PODROČJU. SODELUJE PRI PRIPRAVI RAZPISOV IN OBRAZCEV ZA PRIJAVO. USKLAJUJE PRIPRAVO INTERNIH AKTOV. VODI POSTOPKE SKLADNO Z... ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA.
 • . AlbañilesZIDAR - M/Ž. ZIDAR, Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZIDANJE POSAMEZNIH ELEMENTOV ZGRADBE IN MEDSEBOJNO POVEZOVANJE V STABILNO KONSTRUKCIJO, POZNAVANJE VRSTE OPEČNIH ZVEZ, MONTAŽA ELEMENTOV, GRADNJA... NDB storitve d.o.o.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA KOMBIJA, DOSTAVNEGA VOZILA ZA RAZVOZ IN SKLADIŠČENJE PIJAČE., urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje... ADA, prevozništvo in čiščenje stavb, Slaviša Jotanović s.p.
 • . Vendedores por teléfonoSAMOSTOJNI REFERENT V KONTAKTNEM CENTRU - M/Ž. AGENT V KONTAKTNEM CENTRU, PRODAJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJANJE ODLIČNEGA POSLOVNEGA ODNOSA S STRANKAMI, POSREDOVANJE INFORMACIJ S PODROČJA DELA STRANKAM IN SODELAVCEM, SPREJEMANJE IN EVIDENTIRANJE USTNIH, TELEFONSKIH IN PISNIH INFORMACIJ, VNAŠANJE PODATKOV... ŽELVA PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O. LJUBLJANA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK-SPREMLJEVALEC ČISTILEC - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VOZNIK - SPREMLJEVALEC VOZNIKA, KI IZVAJA ČIŠČENJE REZERVOARJEV ZA NAFTNE DERIVATE, AVTOPRALNIC ALI ODOVZ ODPADKOV IZ PODJETIJ., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo... ECOPLUS, ČIŠČENJE OKOLJA, D.O.O., LJUBLJANA.
 • . EconomistasREFERENT NA PODROČJU POZAVAROVALNE PODPORE - M/Ž. EKONOMISTI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ANALITIČNO DELO S ŠTEVILKAMI, PRIPRAVE POROČIL IN STATISTIK, KOMUNIKACIJA V MEDNARODNEM OKOLJU. , urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje... POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE D.D.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA ANGLEŠČINE. - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, Določen čas oz. do vrnitve delavke s starševskega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE V MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNIČNIH ŠOLAH. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNIČNIH ŠOLAH. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesMLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, mladi raziskovalec, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, KANDIDAT (M/Ž) MORA IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMA NAJMANJ UNIVERZITETNO IZOBRAZBO PRAVNE ALI DRUŽBOSLOVNE SMERI, DOSEŽENO... INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI.
 • . Cuidadores de animalesNEGOVALEC KONJ-HLEVAR. - M/Ž. OSKRBNIK KONJ, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VSEH VRST HLEVARSKIH DEL, TER OSKRBA KONJ; ČIŠČENJE BOKSOV, KRMLJENJE KONJ, VODENJE KONJEV Z IN IZ IZPUSTOV, POMOČ PRI TRENINGU KONJ, DRUGA DELA PO POTREBI, KI USTREZAJO ZNANJU IN ZMOŽNOSTIM RAZPOREJENEGA NA TO... EOHIPPUS DRUŽBA ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasINŠTALATER VODOVODNIH IN STROJNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA SANITARNIH IN STROJNIH INŠTALACIJ, UGOTAVLJANJE NAPAK IN NJIHOVO ODPRAVLJANJE,. POGOSTA MENJAVA DELOVNEGA PROSTORA, SELITEV IZ OBJEKTA... NDB storitve d.o.o.
 • . Analistas de gestión y organizaciónORGANIZACIJA, FINANČNO ADMINISTRATIVNA DELA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA, FINANČNO - ADMINISTRATIVNA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... GOLDI TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.
 • . Agrónomos y afinesKOORDINATOR II - M/Ž. KMETIJSKI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, POVEZANIH S POSTOPKOM ZAKUPA IN NAJEMA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ , - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, POVEZANIH S POSTOPKOM PROMETA Z ZEMLJIŠČI, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH... SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE.
Más empleos: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 13 · 16 · 22 · >>