Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,464 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 11):

Página: 11

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA Z VILIČARJEM - PREVZEM IN PREGLED DOSPELEGA BLAGA - PRIPRAVA BLAGA ZA TRANSPORT IN VARNO NAKLADANJE BLAGA - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ČISTOČE V SKLADIŠČU., ,

. representante comercialSVETOVALEC ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE PISARNE LJUBLJANA- BEŽIGRAD. - M/Ž. POSPEŠEVALEC PRODAJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM KLICEV. SKRB IN PODPORA OBSTOJEČIM NAROČNIKOM. POSPEŠEVANJE PRODAJE.   ODDAJA NAROČIL. , NUDIMO: redno zaposlitev, dober zaslužek z stimulacijo z nagrajevanjem uspešnosti. Sproščen in dinamičen ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaTEHNIČNI PROFILI - DELO V AVSTRIJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - MEHANSKE IN ELEKTRIČNE MONTAŽE TER TESTIRANJA (DELOV / MODULOV / KOMPONENT / PLATFORM), - MEHANSKI IN ELEKTRIČNI ZAGONI TER IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE O TESTI...

. bombero/bomberaGASILEC (J034084 - VARNOSTNIK IV), ŠIFRA 110 - M/Ž. GASILEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE TER ZAGOTAVLJANJE NEMOTENIH DOSTOPOV, - ODSTRANJEVANJE OVIR NA INTERVENCIJSKIH IN EVAKUACIJSKIH DOSTOPIH DO CANKARJEVEGA DOMA IN DO PRIREDITVENIH PROSTOROV, - ZAGOTA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA OHRANJANJE VITALN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ZA POTREBE OČESNE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 20.04.2023, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIA...

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV V PROGRAMIH ZA PODROČJE HORTIKULTURE - M/Ž. UČITELJ KMETIJSKO-HORTIKULTURNIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ IZVAJA PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI PROCES NA SREDNJI ŠOLI ZAVODA ZA USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z LDN, N...

. técnico audiovisual/técnica audiovisualMOJSTER LUČI (G026011 - MOJSTER LUČI), ŠIFRA 40 - M/Ž. LUČNI MOJSTER, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, VODENJE IN NADZOR IZVEDBE SCENSKE OSVETLJAVE ZA POSAMEZNE PROJEKTE TER USKLAJEVANJE TEHNOLOŠKEGA SODELOVANJA V PRIPRAVAH IN IZVEDBI - KREATIVNO OBLIKOVANJE IN IZVEDBA SCENSKE OSVETLJAVE PRODUKCIJ IN PR...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV V PROGRAMU LESARSTVA - M/Ž. UČITELJ LESARSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V ZAVODU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA, IZVAJA PRIPRAV...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (TEHNIKA IN RAČUNALNIŠTVO) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA IZVAJA VZGOJNO-IZOBRAŽVALNI PROCES ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI IN OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, NAVODILI VODSTVA IN SKLADNO Z OPISOM...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA PRIPRAVE DELA IN UREJANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE; IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH REDNIH, PREVENTIVNIH, REVIZIJSKIH IN REMONTNIH DEL NA VSEH ELEKTRO NAPRAVAH HE IN PRIPADAJOČIH OBJEKTIH TER NADZOR NJIHOVEGA DELOV...

PROTOTIPNI VARILEC-SESTAVLJALEC - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN OBLIKOVANJU NOVIH PRODUKTOV,  ISKANJE NOVIH TEHNIČNIH REŠITEV, IZDELAVA, VARJENJE IN SESTAVLJANJE RAZLIČNIH PROTOTIPOV IN VZORČNIH KOSOV, STROKOVNA POMOČ ZAPOSLENIM V RAZVOJU IN OSTALIM O...

ŽIVILSKI DELAVEC Z ZAHTEVNEJŠA DELA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL, PRIPRAVLJANJE STROJEV IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOV...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV (PRAKTIČNEGA POUKA) V PROGRAMU LESARSTVA - M/Ž. UČITELJ LESARSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V ZAVODU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODLAGI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA, IZVAJA PRIPRAV...

POSLUŽEVALEC HE - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG REDNEGA OBRATOVANJA IN UKREPANJE OB IZJEMNIH DOGODKIH V SKLADU Z INTERNIMI PREDPISI IN OBRATOVALNIMI NAVODILI; IZVAJANJE MANJŠIH VZDRŽEVALNO-SERVISNIH POSEGOV TER POMOŽNIH DEL NA OB...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasSODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I - MOBILNA ENOTA - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI VODENJU POSTOPKOV ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV, POMAGA PRI VODENJU POSTOPKOV ODLOČANJA O PRAVICAH IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV,...

. fisioterapeutaE047024 - FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.12.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TERMOTERAPIJE, TRAKCIJA ENOOSNIH SKLEPOV, VROČI OVITKI, OBKLADKI, TERAPIJA Z DIADINAMIČNIMI IN INTERFERENČNIMI TOKOVI, LOKALNO OHLAJEVANJE, KRATKA BIO STIMULACIJA Z LASERJEM, MAGNETOTERAPIJA, ELEKTRI...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA,TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, SODELUJE Z UČITELJI/VZGOJITELJI, INDIVID...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA,TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, SODELUJE Z UČITELJI/VZGOJITELJI, INDIVID...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA,TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, SODELUJE Z UČITELJI/VZGOJITELJI, INDIVID...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKOV IN SICER POMOČ ZAJEMA  VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIKI ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMOREJO OPRAVLJATI SAMI, I...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA V LJUBLJANI - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE UPRAVNEGA IN ADMINISTRATIVNEGA POSTOPKA PRI TEHNIČNIH PREGLEDIH: REGISTRACIJA IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI REGISTRACIJE VOZIL, ZA KATERE IMA PODJETJE POOBLASTILO MNZ-JA, EVID...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II) (E045023) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA ZDRAVSTVENO ADMINISTRACIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE PACIENTOV KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA D...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E037018, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOSERVISER - AVTOMEHANIK V LJUBLJANI - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE IN ODPRAVLJANJE LAŽJIH NAPAK NA MOTORNIH VOZILIH, PODPORA SERVISNEMU SVETOVALCU PRI DIAGNOSTIKI IN PRIPRAVI NAROČILA OB TEHNIČNIH TEŽAVAH, POMOČ MOJSTRU DELAVNICE PRI REŠEVANJU TEHNIČNIH...

SERVISER AMORTIZERJEV - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN SERVISIRANJE AMORTIZERJEV, LAHKO TUDI POMOČ PRI MONTAŽI. DELO POTEKA V PODJETJU  Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI IN VELIKO ZNANJA NA PODROČJU AMORTIZERJEV, VZMETENJA IN ZRAČN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E037044, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO, TEKOM HOSPITALIZACIJE, PRED ODPUSTOM IN PO ODPUSTU, - OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN V...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC V PROIZVODNJI RIB, ČIŠČENJE, PAKIRANJE, SORTIRANJE RIB, OPRAVLANJE S STROJI, ROČNA DELA, ČIŠČENJE PROIZVODNJIH PROSTOROV, ETIKETIRANJE..., Delo poteka v proizvo...

. analista de riesgos financierosANALITIK - KREDITNE ANALIZE - M/Ž. KREDITNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZIRA BILANCE, KAZALCE IN PODATKE PODJETIJ, BANK, IN DRUGIH STRANK TER POTENCIALNIH STRANK, SPREMLJA, ANALIZIRA FINANČNE IN DRUGE PODATKE TER PRIPRAVLJA POROČILA IN  PREDLOGE ZA ODLOČANJE, OBLIKUJE OCENE I...

Más empleos: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 13 · 15 · 20 · 30 · >>