Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,526 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 11):

Página: 11

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED II (E047037) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, ODKRIVANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA RAZVOJNIH MOTENJ NA PODROČJU GOVORA OTROK PREVERJANJE IN UGOTAVLJANJE GOVORNEGA STATUSA CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV S POUDARKOM NA GOVORNO JEZI...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE ELEKTRO INSTALACIJ IN OPREME, SODELOVANJE PRI IZDELAVI NOVIH STROJEV IN NAPRAV PO NAVODILIH VODJE ALI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI (ELEKTRO DEL), IV. ali V.  stopnja izobrazbe tehnične smeri – elekt...

. cocinero/cocineraKUHAR V LJUBLJANI- ENOIZMENSKO - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHAR V LJUBLJANI- ENOIZMENSKO. NALOGE: - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI,- ORGANIZIRANJE DELA,- DOPOLDANSKO DELO., PRIČAKUJEMO:- VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH,- VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE,- DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČ...

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, SVETOVALNI DELAVEC ZA KOORDINACIJO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI M/Ž, KRAJŠI DELOVNI ČAS , univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike, socialnega...

STROKOVNI SODELAVEC II - ZA PODROČJE DIGITALIZACIJE POTNIŠKEGA PROMETA - M/Ž. TEHNIKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SISTEME, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO ZAGOTAVLJAL IT PODPORO POTREBNO ZA DELOVANJE PRODAJNEGA SISTEMA, SKRBEL ZA PODATKOVNE BAZE (VOZNOREDNA PODATKOVNA BAZA, CENIKI, ŠIFRANTI, RELACIJE,…), KI BODO OMO...

POBIRANJE ŠAMPINJONOV - M/Ž. POBIRALEC ZELENJAVE, poskusno delo , Določen čas , polni delovni čas, 40, POBIRANJE ŠAMPINJONOV IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, Ročne spretnosti, Iščemo za stalno ampak za začetek zaposlitev za določen čas! Možnost dolgoročnega sodelovanja. , gibljiv/nestalen urnik

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaTELEFONIST - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TELEFONSKO DOGOVARJANJE SESTANKOV, POMOČ IN PODPORA TERENSKIM FINANČNIM SVETOVALCEM, SODELOVANJE Z OSTALIMI ODDELKI Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA KVALITETE STORITEV., Nudimo mentorsko podporo ter redna izobraževanja ter usposabljanja.,

UČITELJ STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE NA PROGRAMU TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, Pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 32, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Vlogi obvezno priložite: - dokazilo ...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaE047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III, PRIPRAVNIK, PODODDELEK RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV NUKLEARNE MEDICINE - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASIČNI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO, VARSTVO PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI,...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V DELOVNEM TEAMU V KUHINJI. USKLAJEVANJE DELA Z OSEBJEM NA ENOTAH, VODENJE DOKUMENTACIJE PO HACCP-U NADZOROVANJE NEOPOREČNOSTI BLAGA, KONTROLA PRI PREVZEMU BLAGA, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE, MIXANJE IN D...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC IV - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA LOGISTIKO IN TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG VEZANIH NA VOZNA SREDSTVA DRUŽBE SŽ-POTNIŠKI PROMET. SPREMLJANJE, ANALIZIRANJE IN KOORDINACIJA AKTIVNOSTI POTREBNIH ZA EKSPLOATACIJO ŽELEZNIŠKIH POTNIŠK...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU (E042001), OSKRBOVALNE SLUŽBE, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH ...

. teleoperador/teleoperadoraPRODAJNI AGENT - KOMERCIALIST NA TELEFONU - M/Ž. AGENT V KONTAKTNEM CENTRU, PRODAJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM KLICEV. SKRB IN PODPORA OBSTOJEČIM NAROČNIKOM. POSPEŠEVANJE PRODAJE, ODDAJA NAROČIL. PISARNE LJUBLJANA-BEŽIGRAD. , NUDIMO: Redno zaposlitev . Dober zaslužek z stimulacijo z nagraj...

. subdirector de centro educativo/subdirectora de centro educativoPOMOČNIK RAVNATELJA - M/Ž. POMOČNIK RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČNIK RAVNATELJA POMAGA RAVNATELJU PRI OPRAVLJANJU NALOG, ZA KATERE GA PISNO POOBLASTI RAVNATELJ. ZAHTEVANA JE NAJMANJ IZOBRAZBA, PRIDOBLJENA PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE DRUGE STOPNJ...

DRUGI STROKOVNI DELAVEC V PRVEM RAZREDU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, POMOČ UČITELJU RAZREDNIKU PRI IZVAJANJU POUKA V 1.RAZREDU, IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU  S SISTEMIZACIJO ŠOLE IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE., Prijavi priložiti življenjepis, potrdilo o izobrazbi i...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V TEHNIČNO-VZDRŽEVALNI SLUŽBI - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS DEL IN NALOG: SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA, IN...

PRODAJALEC/KA V KMETIJSKO VRTNARSKI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČA BLAGO PRI DOBAVITELJIH IN V GLAVNEM SKLADIŠČU . SPREJEMA BLAGO IN DELA KALKULACIJE PREJETEGA BLAGA . POLNI POLICE Z BLAGOM . AŽURNO OPREMLJA BLAGO OZ. POLICE S CENAMI . PREGLEDUJE BLAGO GLEDE ROKA TRAJANJA IN KVA...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE JEDI, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL, (B) NAČRTOVANJE, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA KUHINJSKIH POMOČNIKOV, (C) PREVERJANJE KAKOVOSTI HRANE, (D) TEHTANJE, MERJENJE IN MEŠANJE SESTAVIN GLEDE NA RECEPTE IN PO O...

. administrativo contable/administrativa contableVIŠJI REFERENT V SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE KNJIGOVODSTVA DRUŽBE IN SKLADOV V UPRAVLJANJU DRUŽBE. VODENJE KNJIG FINANČNIH NALOŽB DRUŽBE IN SKLADOV V UPRAVLJANJU DRUŽBE, VODENJE KNJIGE OSNOVNIH SREDSTEV, VODENJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, IZDELAVA...

. teleoperador/teleoperadoraIZKUŠEN ADMINISTRATOR - ASISTENT VODJE KLICNEGA CENTRA - M/Ž. AGENT V KONTAKTNEM CENTRU, PRODAJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZKUŠNJE Z ADMINISTRACIJO IN KOMUNIKACIJO S KOMERCIALISTI, POMOČ PRI VODENJU EKIPE, DOPOLNJEVANJE KLICNEGA CENTRA NA PODROČJU UČINKOVITOSTI IN AŽURNOSTI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PRODAJNO MARKETI...

. director de contabilidad/directora de contabilidadNAMESTNIK VODJE SLUŽBE ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ORGANIZIRANJU, VODENJU IN KOORDINIRANJU DELA SLUŽBE, NADOMEŠČANJE VODJE V PRIMERU NJEGOVE ODSOTNOSTI PO POOBLASTILU, ORGANIZIRANJE MENTORSTVA IN PRENOSA ZNANJ V SEKTORJU, KOORDINIRANJE SODELOVA...

KOMERCIALNI ZASTOPNIKI/KOMERCIALNE ZASTOPNICE ZA PRODAJO - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODGOVORNOST ZA POVEČANJE PRODAJE BLAGOVNIH ZNAMK, OBISKOVANJE OBSTOJEČIH POSLOVNIH PARTNERJEV IN PRIDOBIVANJE NOVIH NA PODROČJU INDUSTRIJE IN AVTOMOBILIZMA, PREDSTAVITEV IN DEMONSTRACIJA PRODA...

VIŠJI SVETOVALEC V GENERALNEM SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE, ODDELEK ZA POSLOVNE REŠITVE (ŠT. DM: 3317) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, -SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SI...

. electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC - SPECIALIST - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL., ELEKTRO VZDRŽEVALEC - SPECIALIST (m/ž) Od vas pričakujemo, da imate: - 4. raven izobrazbe, srednjo poklicno izobrazbo, elektro smeri; - eno leto delovnih izkušenj; - vozniški izpit B k...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, OSVEŠČANJE STANOVALCEV O NAČINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA, POUČEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA I...

. contableRAČUNOVODJA V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.9.2023 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKA DELA V JAVNEM ZAVODU, ZAKLJUČNI RAČUN, OSNOVNA SREDSTVA, OBRAČUN PLAČ, OSTALA DELA PO NAVODILU RAVNATELJICE., Kandidati vlogi priložite življenjepis, potrdilo o nekaznovanos...

. auxiliar de enfermeríaE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC IN POOBLASTIL, IZVAJANJE IN EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, IMPLEMENTACIJE SPECIALNIH ZN...

. camarero/camareraNATAKAR V JAPONSKI RESTAVRACIJI - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA JEDI IN PIJAČ V JAPONSKI RESTAVRACIJI, SKRB ZA ČISTOČO, ZADOVOLJSTVO STRANK, POMOČ PRI IZBOLJŠAVAH MENIJA TER PRODAJE IN UREJANJE URNIKOV V STREŽBI., Urejenost, zanesljivost, prijaznost, zanimanje za japonsko ...

Más empleos: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 13 · 16 · 21 · 31 · >>