Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,480 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 14):

Página: 14

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II) (E045023) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA ZDRAVSTVENO ADMINISTRACIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE PACIENTOV KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA D...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E037018, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

E037023 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI (Ž) / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI (M) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROSTORA, VSEBIN IN ZDRAVSTVENOVZGOJNIH PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE VZGOJE ODRASLE POPULACIJE NA NIVOJU ZD IN LOKALNE SKUPNOSTI; IZVAJANJE IN EVALV...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC V PROIZVODNJI RIB, ČIŠČENJE, PAKIRANJE, SORTIRANJE RIB, OPRAVLANJE S STROJI, ROČNA DELA, ČIŠČENJE PROIZVODNJIH PROSTOROV, ETIKETIRANJE..., Delo poteka v proizvo...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA SREDNJE ZAHTEVNA DELA - PRIPRAVA PRAHOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - DROBLJENJE ALNICO ZLITIN, - MLETJE IN MEŠANJE PRAHOV. , Natančnost, spretnost, sposobnost natančnega računanja in pretvarjanja,

. técnico auxiliar de farmacia/técnica auxiliar de farmaciaE025003 FARMACEVTSKI TEHNIK I - PRIPRAVNIK - M/Ž. FARMACEVTSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJA ZDRAVIL, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, KEMIKALIJ IN OSTALEGA BLAGA, SVETOVANJE O VARNI UPORABI ZDRAVIL, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA IN PRAVILNI UPORABI MEDICINSKIH PRI...

SERVISER AMORTIZERJEV - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN SERVISIRANJE AMORTIZERJEV, LAHKO TUDI POMOČ PRI MONTAŽI. DELO POTEKA V PODJETJU  Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI IN VELIKO ZNANJA NA PODROČJU AMORTIZERJEV, VZMETENJA IN ZRAČN...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOSERVISER - AVTOMEHANIK V LJUBLJANI - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE IN ODPRAVLJANJE LAŽJIH NAPAK NA MOTORNIH VOZILIH, PODPORA SERVISNEMU SVETOVALCU PRI DIAGNOSTIKI IN PRIPRAVI NAROČILA OB TEHNIČNIH TEŽAVAH, POMOČ MOJSTRU DELAVNICE PRI REŠEVANJU TEHNIČNIH...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, PRIPRAVA USTREZNIH MATERIALOV ZA PRIPRAVO JEDI, KONTROLA NORMATIVOV IN RECEPTUR, KONTROLA KVALITETE IN KVANTITETE IZDANIH JEDI, USTREZNA IZDAJA JEDI - KONTROLA KRITIČNIH TOČK HACCP,..., Pozn...

. analista de riesgos financierosANALITIK - KREDITNE ANALIZE - M/Ž. KREDITNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZIRA BILANCE, KAZALCE IN PODATKE PODJETIJ, BANK, IN DRUGIH STRANK TER POTENCIALNIH STRANK, SPREMLJA, ANALIZIRA FINANČNE IN DRUGE PODATKE TER PRIPRAVLJA POROČILA IN  PREDLOGE ZA ODLOČANJE, OBLIKUJE OCENE I...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER NA PREVIJALNIKU KARTONSKEGA STROJA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE PREVIJALCA, PREVIJANJE TAMBURJA IN PRIPRAVA STROČNIC SKLADNO Z DELOVNIM NALOGOM TER MENJAVA KROŽNIH NOŽEV GLEDE NA OBRABO. KNJIŽENJE IN OPREMLJANJE ZVITKOV S SPRE...

TEHNOLOG I - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PONUDBENE DOKUMENTACIJE, IZDELOVANJE TEHNOLOŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV, IZDELOVANJE ELABORATA PRIPRAVE DELA, STATIČNA PRESOJA NOSILNOSTI PREKLADA...

. ingeniero técnico en electrónica/ingeniera técnica en electrónicaAVTOMATIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTRONIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN KONTROL TER ODPRAVLJANJE NAPAK NA KARTONSKIH STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH. - KONTROLA IN OPTIMIRANJE DELOVANJA PROCESOV NA PROCESNIH RAČUNALNIKIH. - OPRAVLJANJE VZD...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA SLOVENŠČINE IN ANGLEŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO., Pričetek dela 1. 9. 2022, izobrazba: profesor slovenščine in profesor angleščine, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznov...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK PREVOZNIK GOTOVINE - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, OPRAVLJANJE PREVOZOV GOTOVINE TER VREDNOSTNIH POŠILJK Z OSEBNIM VOZILOM, PISANJE POROČIL. OBVEZEN JE NPK VARNOSTIK IN OPRAVLJEN IZPIT ZA UPORABO STRELNEGA OROŽJA., , gibljiv/nestalen urnik

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENIK V DOMU STAREJŠIH ŠKOFLJICA, SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI DELOVNIH PROCESOV, AKTIVNOSTI IN VISOKIH STANDARDOV V ENOTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SO...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE, SADJA IN DRUGIH SUROVIN PO NAROČILU ODGOVORNEGA KUHARJA ALI VODJE, OPRAVLJANJE POMOČI PRI KUHANJU (PRIPRAVI) IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE POSODE, HIGIENSKO VZDRŽ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v okolici Grosuplja. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOČNIK V LESOBRUSILNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SORTIRANJE OKROGLIC NA TRAKU V LESOBRUSILNICI IN NADZOR DELOVANJA TRANSPORTNEGA TRAKU. - ČIŠČENJE DELOVNE OPREME IN OKOLICE DELOVNEGA MESTA. - DELA NA POSAMEZNIH DELIH...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. almacenero de fábrica de calzado/almacenera de fábrica de calzadoBLAGOVNI MANIPULANT V NA ODDELKU IGRAČ, ŠPORTA, PROSTI ČAS - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, NUDIMO DELO V UREJENEM IN STABILNEM DELOVNEM OKOLJU. DELO OBSEGA POLNJENJE POLIC V TRGOVINI, UREJANJE SKLADIŠČNEGA PROSTORA TER POMOČ STRANKAM PRI NAKUPU. NUDIMO UREJEN IZMENSKI URNIK DOP/POP. , ZA POLNJENJE POLIC...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. fontanero/fontaneraSTROJNI INŠTALATER - M/Ž. MONTER STROJNIH INŠTALACIJ (RAZEN KLIMATSKIH IN HLADILNIH SISTEMOV), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V EKIPI, KI SE UKVARJA Z CELOSTNO PRENOVO OBJEKTOV, IZDELAVA VODOVODNEGA OMREŽJA, NEZAHTEVNO ZNANJE ELEKTROINŠTALACIJ., veselje do dela, dopoldan

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR M/Ž - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE SISTEMOV IN NAPRAV V PODJETJU. - OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN KONTROL NA KARTONSKIH STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH. - ODPRAVLJANJE NAPAK IN OKVAR NA KARTONSKIH STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH. - OPR...

. electricistaELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN KONTROL NA KARTONSKIH STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH. - ODPRAVLJANJE NAPAK NA KARTONSKIH STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH. - OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL IN SODELOVANJE PRI NOVIH INVE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. operador de corrugadora (de cartón)/operadora de corrugadora (de cartón)POMOČNIK RAZREZOVALCA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNATIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAVOČASNA IN PRAVILNA PRIPRAVA ZVITKOV ZA RAZREZ NA REZALNIKIH TER MENJAVA IZMETNEGA ZABOJNIKA. PRELAGANJE KARTONA IN LESENE EMBALAŽE. PRAVOČASNA PRIPRAVA PRAZNE EMBALAŽE. PAKIRA...

Más empleos: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 16 · 18 · 23 · 32 · >>